Primăria Sîngerei http://primariasingerei.md Ședința ordinară din 04.04.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/723 Ședința ordinară a consiliului Va avea loc la data de 04.04.2019 în sala de ședințe et. IV.   Ordinea de zi   1. Cu privire la aprobarea Propunerii de subproiect în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară acordată de către Guvernul României, gestionat de către FISM. Raportor: Gheorghe Braşovschi, primarul or. Sîngerei 2. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 4. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare şi aprobarea devizului de cheltuieli pentru organizarea activităţilor culturale dedicate Hramului oraşului Sîngerei (6 mai). Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 6. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a reţelelor de canalizare la obiectul Canalizarea sectorului Crama din or. Sîngerei, strada M.Eminescu şi transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP ,,Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. 7. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrul bilunarului ecologic. Raportor: Rodica Cojocaru, viceprimar. 8. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei. Raportor: Ion... Wed, 03 Apr 2019 06:23:08 +0000 Anunț ! Ocuparea funcției publice- Perceptor fiscal http://primariasingerei.md/ro/topost/715 A V I Z!               Primăria oraşului Sângerei anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist pentru percepere fiscală. Condiţii de bază pentru a participare la concurs:   Studii superioare sau medii speciale în domeniile economie, finanţe, contabilitate şi audit; Deţinerea cetăţeniei R.Moldova cu viză dedomiciliu în teritoriul primăriei; Posedarea limbii de stat; Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului de pensie pentru limită de vîrstă: Capacitate deplină de exerciţiu; Experienţă profesională de minim 2 ani în domeniu sau conform studiilor obţinute; Apt din punct de vedere a stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată. Abilităţi de lucru cu computerul. Sarcini de bază: Colectarea impozitelor de la persoanele fizice din teritoriul primăriei. Aptitudini: Responsabilitate, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, disciplină, onestitate, acurateţă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 15 zile calendaristice după publicarea avizului pe saitul Primăriei, care va conţine  următoarele acte: Formularul de participare; Copia buletinului de identitate; Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională ori de specialitate; Copia carnetului de muncă; Certificat medical (forma 086);   Bibliografia concursului Constituţia Republicii Moldova; Acte normative... Tue, 19 Mar 2019 09:36:21 +0000 Lucruri bune la SINGEREI http://primariasingerei.md/ro/topost/721 Lucruri bune la SINGEREI Indiferent de faptul că vrea cineva ori nu să se facă lucruri bune la SINGEREI, asigur locuitorii orașului că faptele bune pentru localitatea noastră continuă și vor continua ! Am început lucrările de pregătire a străzii centrale pentru reparația capitală. Prima etapă - plombarea gropilor. Fri, 15 Mar 2019 14:06:47 +0000 Proiectul "Pavarea căilor http://primariasingerei.md/ro/topost/720 Proiectul "Pavarea căilor   Lucrările la Proiectul "Pavarea căilor cu constructia iluminatului pietonal în or. SINGEREI" se apropie de sfirșit. Cu această ocazie au venit în oraș reprezentanți ai FISM sub conducerea vice directorului Sergiu Niculița, ai Ambasadei Germaniei în R.Moldova și ai Bancii Germane de Dezvoltare KfW pentru a verifica calitatea lucrărilor, volumul executat și pentru a asculta părerile cetățenilor. Evaluatorii au rămas multumiți de la cele văzute și auzite de la beneficiari. Thu, 14 Mar 2019 13:57:58 +0000 Ședința ordinară din 15.03.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/714 Ședința ordinară a Consiliului Va avea loc la data de 15.03.2019 orele 14.00 în sala de ședințe.   Cu privire la executarea bugetului Primăriei oraşului Sîngerei pentru anul 2018. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Privind modificarea Deciziei nr.8/12 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la operarea modificărilor în pct.1.16 şi pct.3 din decizia nr.8/2 din 28.11.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la casarea bunurilor uzate. Raportor:Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la examenarea notificării Oficiului Teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat cu nr.1307OT-187 din 07.02.2019. Raportor: Lucia Baciu. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Eleonora Andriuţă, contabil-şef Cu privire la majorarea costului reţelelor de canalizare în sectorul ,,Crama” cu suma proiectului de execuţie, planului topografic şi transmiterea lor în gestiune economică I.M. ,,Apă Canal”.Raportor: Eleonora Andriuţă,contabil-şef. Cu privire la iniţierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei.Raportor: Ion Borş, specialist superior. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică şi înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP,,Agenţia Servicii Publice”.Raportor: Ion Borş,... Thu, 14 Mar 2019 06:11:55 +0000 Lucrurile bune în SINGEREI http://primariasingerei.md/ro/topost/722 Lucrurile bune în SINGEREI Lucrurile bune în SÎNGEREI continuă și așa va fi mereu ! Ne bucură mult timpul cald și favorabil pentru lucrări de constructie. Astfel lucrările de extindere a proiectului "Pavarea căilor de acces pietonal în or. SÎNGEREI" continuă în parcul orașenesc, lucru demult așteptat de cetățeni.  Oamenii trebuie să se simtă bine în orașul natal. Iar noi depunem pentru asta straduință. Mon, 11 Mar 2019 14:12:44 +0000 În vizită la Centrul de Tineret Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/719 În vizită la Centrul de Tineret Sîngerei Astăzi au venit în vizită la Centrul nostru copiii de la Centrul temporar de plasament "Raza Soarelui,, . Ne străduim să creăm condiţiile necesare ca să se regăsească orice copil, tânăr care are nevoie de ajutorul şi sprijinul nostru. Am stat împreună cu picii la calculatoare, am jucat jocuri. La despărţire micile comori au rămas mulţumiţi, cu feţe vesele , şi cu promisiunea fermă că pot veni oricând la noi, unde vor fi implicaţi în diverse activităţi. Centrul de Tineret Sîngerei este o instituţie cu misiunea clară de a lucra cu tinerii, de a activa în aşa fel încât fiecare copil să-şi găsească locul în societate!!! Tue, 05 Mar 2019 13:49:11 +0000 Complexul memorial "PIETATE" http://primariasingerei.md/ro/topost/718 Complexul memorial "PIETATE" Astazi, 2 martie, au fost comemorate victimele conflictului armat de pe Nistru. Sunt 27 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Printre cei care și-au dat viața pentru independența și integritatea statului sunt și pământenii noștri, din raionul Singerei, carora le-am cinstit memoria si le-am inchinat florile recunostintei. Am multumit si camarazilor de arme, datorită carora traim și muncim astăzi într-un stat liber, pașnic și independent, construind un viitor frumos pentru urmasii noștri. Sat, 02 Mar 2019 13:33:13 +0000 Gala inițiativelor de Tineret, Ediţia-I. http://primariasingerei.md/ro/topost/716 Gala inițiativelor de Tineret, Ediţia-I. Tinerii din raionul Sîngerei sunt cei mai activi..Anume voi, tinerii, sunteţi resursa de energie, curaj şi talent! Anume voi, tinerii, sunteţi viitorul şi speranţa zilei de măine, a unei societăţi dezvoltate şi moderne!           Anume voi, tinerii, aveţi un rol important la dezvoltarea cursului european al Republicii Moldova! Participarea tinerilor la viaţa socială, politică, economică a societăţii este esenţială pentru realizarea unei dezvoltări durabile a ţării noastre. Trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor. Fri, 01 Mar 2019 12:52:55 +0000 Marele poet Mihai Eminescu http://primariasingerei.md/ro/topost/713 Marele poet Mihai Eminescu  La data de 15 ianuarie, zi în care s-a născut marele poet Mihai Eminescu, este marcată în R. Moldova Ziua Naţională a Culturii, pentru al șaptelea an consecutiv. Cu această ocazie, în Casa Raionala de Cultura SÎNGEREI, a avult loc "Gala Laureaților în domeniul culturii 2019. Tue, 15 Jan 2019 07:56:17 +0000 Avertizare meteorologică http://primariasingerei.md/ro/topost/712 AVERTIZARE  HIDROLOGICĂ Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 10 – 18  ianuarie în legătură cu zăpada căzută, în râurile mici și bazinele acvatice din ţară,  gheața va fi instabilă și camuflată de zăpadă, iar ieșirea pe ea va prezenta pericol sporit.               Sunt atenționați pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 10 ianuarie 2019                                                                    ora 13:30                              Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU   Fri, 11 Jan 2019 09:27:29 +0000 START SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ! http://primariasingerei.md/ro/topost/708  START SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ! Sărbători fericite tuturor alături de familie și de cei dragi ! Fri, 21 Dec 2018 08:42:35 +0000 Luna cadourilor, luna bucuriilor...! http://primariasingerei.md/ro/topost/709 Luna cadourilor, luna bucuriilor...! Vin sărbătorile de iarnă, iar cu ele - surprize, magii... Astăzi bucuriile pentru copiii din or. SINGEREI au venit de la oameni generoși din Elveția (pe care i-am avut astăzi oaspeți dragi în primărie) prin intermediul SB "ELIM MOLDOVA" ( conducător Vasile Cosovan), cu care avem o conlucrare frumoasă de-a lungul multor ani. În numele copiilor le-am multumit din suflet. Thu, 20 Dec 2018 08:50:37 +0000 În incinta Spitalului Raional http://primariasingerei.md/ro/topost/710 În incinta Spitalului Raional   În incinta Spitalului raional SÎNGEREI, după reparație, renovare, s-a redeschis Secția consultativă, unde atît pentru personalul medical, cît și pentru cetățeni au fost create condiții decente de muncă și servicii. Cu plăcere am participat la redeschiderea Asistenței Medicale Specializate de Ambulator (AMSA). Tue, 18 Dec 2018 08:54:42 +0000 Ziua Politiei nationale http://primariasingerei.md/ro/topost/707 Ziua Politiei nationale    Astăzi, de Ziua Politiei naționale, adresez sincere felicitări tuturor polițiștilor din țară și, în mod special, IP SÎNGEREI !  În virtutea activității mele profesionale am avut o permanentă și frumoasă colaborare, care mi-au dat posibilitatea să cunosc cu adevărat poezia și proza minunată și onorabilă a profesii - POLIȚIST Mulţumesc tuturor poliţiştilor pentru colaborare cu APL, profesionalismul, onoarea şi dăruirea de care dau dovadă în îndeplinirea sarcinilor ce au ca prim obiectiv siguranţa cetățeanului.  Doresc tuturor angajaţilor din poliţie, veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, izbîndă în planurile schiţate şi noi realizări întru prosperarea ţării şi poporului nostru. Mon, 17 Dec 2018 12:04:33 +0000 Campionatul republican la Taekwon-Do http://primariasingerei.md/ro/topost/711 Campionatul republican la Taekwon-Do   Or. Sîngerei a avut onoarea să găzduiască astăzi Campionatul republican la Taekwon-Do organizat de Clubul de Taekwon-Do "Stolas Leukas" (antrenor Vasile Panainte, deținator al centurei negre I Dan). Campionatul s-a desfășurat sub patronatul primăriei orașului, cu suportul partenerilor: Consiliul raional Sîngerei, SRL Gelibert, IP Sîngerei, Liceul Teoretic "Olimp", Biserica creștina evanghelica "Emanuil" și Maria Condorachi, șef CM Sîngerei. La Competiții au participat tineri și copii din raioanele Sîngerei, Hîncești, Ialoveni, Telenești, Cantemir, Calarași, Ștefan Vodă și Chișinău. Mon, 17 Dec 2018 08:59:15 +0000 Ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal http://primariasingerei.md/ro/topost/705 Ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal   Astăzi am petrecut ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal SÎNGEREI unde s-au făcut totalurile sezonului fotbalistic 2018 și s-a aprobat scenariul și candidaturile premianților pentru Gala Laureaților fotbalului sîngereian, ediția 2018. Thu, 06 Dec 2018 11:57:55 +0000 Bradul ce ne va bucura anul acesta!!! http://primariasingerei.md/ro/topost/706 Bradul ce ne va bucura anul acesta!!! Bradul ce ne va bucura anul acesta în sărbătorile de iarna a ajuns în Piața Independenței. Mulțmesc proprietarului care l-a adus în dar orașului. În curîd va ava loc Inaugurarea minunatului Pom de Crăciun, asteptatat cu nerăbdare de mic și mare. Mon, 03 Dec 2018 12:02:47 +0000 Seara de creație - ,,35 ani de activitate... " http://primariasingerei.md/ro/topost/703 Seara de creație - ,,35 ani de activitate... " Seara de creație a conducătorului muzical D-na Vera Gînju ,,35 ani de activitate... " . Un eveniment de suflet, plin de farmecul generațiilor de copii, de voie bună transmisă prin varietatea muzicală, prestație, prieteni dragi, oameni deosebiți, printre care am avut onoarea să luăm parte. Mulțumim copiilor, părinților din grădinița ,, Andrieș" pentru susținere și implicare.  Mulțumim colegii noastre, pentru bucuria cu care ne încântă de fiecare dată! La mai mult și la mai mare !   Wed, 28 Nov 2018 06:37:35 +0000 ZIUA AGRICULTORULUI http://primariasingerei.md/ro/topost/704 ZIUA AGRICULTORULUI       Sărbătoarea care marchează sfîrşitul anului agricol. Cu acastă ocazie, astăzi, la SÎNGEREI, am avut un deosebit prilej de a-mi exprima admiraţia faţă de agricultorii raionului, devotaţi gliei strămoşeşti care prin munca asiduă depusă zi de zi, ne aduc pe masă rodul muncii sale – pîinea, atît de preţioasă şi necesară pentru fiecare.       Sarbatoare draga mie, agronom de profesie, care cunosc foarte bine poiezia si proza acestei minunate profesii. Adresez tuturor agricultorilor cele mai sincere felicitări şi urari de multă sănătate, de energie şi optimism, de succese şi împliniri pe potriva asteptarilor, linişte şi căldură în familii. Munca să le fie răsplătită astfel, încât sa le aducă bucurie, bunăstare și belşug, iar cu eforturi comune să se contribuie la dezvoltarea sectorului agroindustrial din țara noastră. Sat, 24 Nov 2018 07:16:37 +0000 Ședința ordinară a consililului http://primariasingerei.md/ro/topost/702 În conformitate cu prevederile art.16 a Legii privind administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, se convocă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngerei la data de 28 noiembrie 2018, cu începere la ora 14:00, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 2.Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 3.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor:E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. 4.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist 5. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016„Cu privire la    aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018, în a doua lectura. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef 6.Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef, coraportor:E.Cucoș, perceptor fiscal. 7.Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef,coraportori: asistenții sociali. 8.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor a UAT Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial... Fri, 23 Nov 2018 12:07:32 +0000 ZIUA TINERETULUI http://primariasingerei.md/ro/topost/701 ZIUA TINERETULUI Velohora și Discoteca la aer liber cu tinerii din oraș. Viitorul aparține tinerilor în care punem mari speranțe ! Mon, 12 Nov 2018 11:53:00 +0000 Anunț ! http://primariasingerei.md/ro/topost/696 Anunț !   Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.   Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat. Sarcinile de bază : 1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile; 5. Prezentarea informaţiei din agricultură și raportului funciar, 6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului. Condiţiile de participare la concurs : ·Deţinerea  cetăţeniei RepubliciiMoldova; ·Posedarea limbii de stat; ·Capacitate deplină de exerciţiu; ·Studiile  medii speciale sau superioare în domeniu .  ·Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ; ·Abilităţi de utilizare a computerului și a programelor în domeniu. Documentele ce urmează a fi prezentate : -Copia buletinului de identitate ; -Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt; -Copia carnetului de muncă, după caz; Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 15 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică... Fri, 09 Nov 2018 14:11:36 +0000 SEARA DE CREATIE! http://primariasingerei.md/ro/topost/700 SEARA DE CREATIE!    Seara de creație a consăteanului nostru, interpretului de muzică populară Vasile Cojocaru la 50 ani de activitate și 70 de ani jubiliari. Am omagiat Omul, care toată viața și-a dedicat-o culturii, muzicii, orașului natal SÎNGEREI, promovînd înaltele valori culturale ale neamului și plaiului. Este OMUL care foarte activ și-a înscris paginile sale luminoase în Letopisețul localității noastre. Să ne trăiti LA MULȚI ANI cu multă sănătate, Domnule VASILE COJOCARU ! Vă mulțumim pentru activitate prodigioasă, conlucrare și suflet depus în fot ce ați facut în viață ! Să ne fiți alături înca mulți ani înainte ! Fri, 09 Nov 2018 11:49:38 +0000 Veșnicia s-a născut la sat! http://primariasingerei.md/ro/topost/699 Veșnicia s-a născut la sat!           Astăzi am împărtășit bucuria Sarbatorii SF. DUMITRU cu colegii mei primari și locuitorii satelor Izvoare,  Valea Norocului,  Bobletici,  Mărășești și  Nicolaevca (Florești) de Hramul acestor localități.            În dar am venit cu muzică bună, cadouri, focuri de artificii! Thu, 08 Nov 2018 11:40:11 +0000 Premierul PAVEL FILIP împreuna cu tot Cabinetul de Miniștri astăzi la SÎNGEREI http://primariasingerei.md/ro/topost/698 Premierul PAVEL FILIP împreuna cu tot Cabinetul de Miniștri astăzi la SÎNGEREI            M-a bucurat mult faptul că, după întilnire cu cetățenii, oamenii iși exprimau admirația pentru Premier și Guvern, constatînd că așa Prim Ministru Moldova nu a avut și atît cît a realizat acest Guvern, nici unul altul nu a realizat. Și oamenii au dreptate, despre Guvernul Filip vorbesc faptele.            Sunt sigur, ca și problemele oamenilor, ridicate astăzi în ședință, își vor găsi rezolvarea în timpul apropiat. Fri, 02 Nov 2018 11:28:26 +0000 O secție de JUDO http://primariasingerei.md/ro/topost/697 O secție de JUDO         Sîngerei, Vrănești. Primăria or. Sîngerei, în persoana d-lui primar Gheorghe Brașovschi, la solicitarea părinților și cu suportul Școlii Sportive din raion, a deschis o secție de JUDO pentru copiii din satul Vrănești. Sat mic, dar cu oameni mari, cunoscut pentru campioni de talie internațională la sport și nu numai.      Avem mari speranțe în voi, dragi copii împreună cu dl antrenor Viorel Midrigan. Baftă multă! Tue, 30 Oct 2018 11:23:21 +0000 Actiunea "UN ARBORE PENTRU MOLDOVA" http://primariasingerei.md/ro/topost/695 Actiunea "UN ARBORE PENTRU MOLDOVA"         Tin sa multumesc tuturor: Tinerilor Democrati, Consiliului Local al Tinerilor, cetatenilor din oras care au muncit astazi cu suflet la plantarea pomilor in diferite zone ale orasului, pledind astfel pentru un viitor mai sanatos, pentru localitatea noastra mai frumoasa, pentru aer mai curat. Sat, 27 Oct 2018 11:32:02 +0000 Orasul in constructie http://primariasingerei.md/ro/topost/694 Orasul in constructie Deoarece Creatorul ne alina inca cu vreme favorabila, in oras merg intens lucrari de constructie si nu numai: asfaltarea strazilor Mihai Viteazu, Trandafirilor; constructia trotuarelor si a iluminatului pietonal (7 km.) pe str.Independentei, curatarea pomilor, crengile carora incurca la iluminatul stradal, finisarea constructiei apeductului pe strada centrala.  Am inspectat astazi impreuna cu viceprimara Rodica Cojocaru mersul lucrarilor ca sa ma conving de calitatea lor. Mon, 22 Oct 2018 11:24:23 +0000 Deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei http://primariasingerei.md/ro/topost/693 Deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei             Ziua mult asteptata a sosit la SINGEREI. Astazi am participat la deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei, construit si dotat cu suportul Ambasadei SUA in Moldova si al PNUD, partenerii de implementare al Conceptului de Poliție Comunitară impreuna cu Inspectoratul General al Poliției. Am fost foarte bucurosi ca Singereiul a fost selectat pentru pilotarea acestui Concept.             Un sediu model, frumos, bine dotat- rezultate frumoase in munca Politiei comunitare. Activitatea Poliţienească Comunitară reprezintă o strategie organizaţională, care abilitează poliţia şi comunitatea cu oportunitatea de a activa în comun, într-o nouă modalitate, pentru prevenirea și combaterea criminalității, dezordinei şi securitatii publice, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii pentru fiecare membru al comunității. Tue, 16 Oct 2018 09:32:18 +0000 Lucrul in toi la reparatia strazii B. Glavan http://primariasingerei.md/ro/topost/692 Lucrul in toi la reparatia strazii  B. Glavan               Astazi a mers lucrul in toi la reparatia str.B.Glavan. Inca putin si o sa finisam lucrul si aici. Este o strada cu multe institutii de menire sociala si prescolara, deacea s-a decis sa o facem prioritara la reparatie. M-au incurajat si mi-au insuflat incredere cetatenii nostri, care se opreau si admirau cum se lucreaza, multumind si apreciind atit lucrul primariei, a Consiliului raional cit si al Guvernului Filip. Oamenii recunosc, ca orasul nostru ultimii doi ani este un santier de constructie, precum este si intreaga tara. Dupa asa apreciere vreai sa faci si imposibilul, ca sa-i bucuri pe oameni. Se poate ! O sa avem o tara prospera. Eu cred !   Mon, 15 Oct 2018 09:19:56 +0000 "TOAMNA DE AUR" la SINGEREI http://primariasingerei.md/ro/topost/691 "TOAMNA DE AUR" la SINGEREI   "TOAMNA DE AUR" la SINGEREI cu harnici gospodari, cu oameni frumosi la chip si la suflet, cu vazduh inmiresmat de aromele toamnei, cu mult soare, cu multa culoare, cintec, dans si voie buna si, desigur, roada bogata in hambare. Sun, 14 Oct 2018 09:15:27 +0000 Hramul http://primariasingerei.md/ro/topost/690 Hramul        Cu o deosebita placere am felicitat astazi gospodarii si harnicii locuitori ai satelor Cotiujenii Mici, Taura Noua, Grigorauca si Singerei Noi cu Hramul acestor localitati. Din partea PDM - surprize placute: indragitii interpreti Igor Cuciuc, Angela Cabari, formatiile "Bucuria" si "Singereanca" si focuri de artificii. Sat, 13 Oct 2018 09:09:48 +0000 Asfaltarea strazii Ciulucului http://primariasingerei.md/ro/topost/689 Asfaltarea strazii Ciulucului Reparatia prin asfaltare a str.Ciulucului, care ne va permite sa descarcam de transport centrul orasului supra aglomerat, la fel ca si str-le St.cel Mare, Bagrin (deja reparate) si str. Mihai Viteazul, o portiune de str.Trandafirilor, pina la str.A.Crihan, care la moment tot sunt in reparatie. In afara ca vor servi drept strazi de ocolire ale centrului, oamenii vor beneficia si de drumuri de calitate. Thu, 11 Oct 2018 09:03:44 +0000 Săptămâna Națională a Voluntariatului http://primariasingerei.md/ro/topost/688 Săptămâna Națională a Voluntariatului   În cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului care a început de luni, 1 octombrie în Republica Moldova, Primăria or. Sîngerei a planificat un șir de activități în care și-a propus să promoveze voluntariatul la nivel local prin mobilizarea cetățenilor și instituțiilor din oraș pentru a contribui la schimbarea în bine a societății. La data de 02 octombrie a avut loc una din activitățile planificate și anume: Denumirea activității: ”Un oraș curat - o viață sănătoasă” Locul desfășurării: Scuarul Bisericii ”Sfântul Gheorghe” Wed, 03 Oct 2018 11:07:56 +0000 Ziua Mondială a omului în etate în Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/686 Ziua Mondială a omului în etate    01 octombrie 2018 - Ziua Mondială a omului în etate. Cu acest prilej, din numele primarului or. Sîngerei dl Gheorghe Brașovschi, au primit scrisori de mulțumire și florile recunoștinței toți angajații din cadrul primăriei, care necătînd că au atins ”vîrsta eleganței” continuă să găsească putere și răbdare pentru a lucra în continuare la dezvoltarea societății. Bravo lor! Tue, 02 Oct 2018 10:47:55 +0000 Ziua mondială a omului în etate http://primariasingerei.md/ro/topost/684 Ziua mondială a omului în etate    La 27 septembrie 2018, în ajunul  ”Zilei mondiale a omului în etate”, Primaria or. Singerei, împreuna cu Consiliul Local al Tinerilor si Clubul 60+ Singerei, au organizat o masă rotundă cu invitați din diferite structuri pentru a aduce un omagiu plin de recunoștintă și gratitudine celor care poartă pe chip înțelepciune și lumină, iar în suflet urmele experiențelor trăite pe parcursul vieții. Fri, 28 Sep 2018 11:15:49 +0000 Delegatie din Franta http://primariasingerei.md/ro/topost/685 Delegatie din Franta   Delegație din Franța la Primaria SÎNGEREI. Întîlnirea cu reprezentanta de membri a Revistei "Magazin înfrățire și parteneriat" ( Nestor Chimle, redactor șef al revistei, Eugen Prigoci, șeful Departamentului de logistică și multimedia, Trigan Bejanov, senior internațional Sales) este primul pas spre înfrățire cu un oraș din Franța. Fri, 28 Sep 2018 10:47:49 +0000 O frumoasă zi de toamnă, în grădinița ”Andrieș,, http://primariasingerei.md/ro/topost/687 O frumoasă zi de toamnă, în grădinița ”Andrieș,,   Astăzi am simțit o frumoasă zi de toamnă, în grădinița ,,Andrieș,, unde alături de invitații principali am sărbătorit ,,Ziua bunicilor,,. Bucuria și buna dispoziție a pătruns în fiecare suflețel prezent în sală, de la mic și pînă la mare, iar acest lucru ne bucură și mai mult! Thu, 27 Sep 2018 11:04:31 +0000 "Ziua bunicuțelor" http://primariasingerei.md/ro/topost/683 "Ziua bunicuțelor" La acest frumos început de toamnă tradițional sarbătorim "Ziua bunicuțelor", astăzi în incinta instituţiei am avut ca oaspeți pe Caramela şi Bombonika pentru a îndulci inimile bunicuțelor cu surprize frumoase pregătite de către nepoțeii lor. Fie ca îngeraşii ce au fost oferiţi în dar să vă călăuzească drumul vieţii cît mai uşor, sănătate multa ...La multi ani dragele noastre ! Thu, 27 Sep 2018 05:56:20 +0000 Planul pentru combaterea răspîndirii pestei porcine - africane http://primariasingerei.md/ro/topost/682 Planul pentru combaterea răspîndirii pestei porcine - africane Wed, 26 Sep 2018 10:25:10 +0000 Institutul de Politici Publice (IPP) - Anunță concurs http://primariasingerei.md/ro/topost/681 Termeni de Referinţă   Institutul de Politici Publice selectează coordonatori locali part-time în 9 localități în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.     Institutul de Politici Publice (IPP) anunță concurs pentru selectarea unor persoane în calitate de coordonatori locali pentru mobilizarea și susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 localități (Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Leova, Otaci, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ungheni) în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.   Descrierea proiectului:   Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2020 cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Proiectul are scopul de a consolida și spori rolul societății în implementarea activității polițienești comunitare și procesul de reformă a poliției din Republica Moldova prin extinderea și susținerea implicării membrilor localităților în asigurarea unor comunități mai sigure.   În cadrul proiectului sunt identificate, testate și implementate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie prin susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 comunități pilotate.   Consiliul de Securitate Comunitară (CSC) este un organ consultativ care analizează problemele de securitate și ordine publică la nivel de... Tue, 25 Sep 2018 10:29:27 +0000 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/680                 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ   Fenomenul prognozat – Intensificări ale vântului. Avertizare pentru intervalul: 24-25 septembrie 2018.   Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul pe,  24 septembrie, în mijlocul zilei  în republică se prevăd  intensificări ale vântului din direcție vestică în rafale de până la 15-20 m/s cu menținere și pe 25septembrie.   24 septembrie 2018 ora 09:25                  Centrul operativ de dispecerat republican al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI   Mon, 24 Sep 2018 10:11:38 +0000 Sărbătoare frumoasă - Hramul satului Vrănești! http://primariasingerei.md/ro/topost/679 Sărbătoare frumoasă - Hramul satului Vrănești! Satul Vranesti (componenta primariei SINGEREI). Sărbătoare frumoasă - Hramul satului! Cu oameni frumoși, harnici și primitori. Prosperare și înflorire. La Mulți Ani, Vranesti! Fri, 21 Sep 2018 08:35:57 +0000 Incubatorul de afaceri Sângerei (IASg) - 5 ani de activitate http://primariasingerei.md/ro/topost/676 Incubatorul de afaceri Sângerei (IASg) - 5 ani de activitate   La 19 septembrie 2018 la Sîngerei, în cadrul “Zilei Ușilor Deschise la cei 5 ani de activitate a Incubatorului de Afaceri Sîngerei” a avut loc decernarea premiilor învingătorilor la concursul raional “Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. Evenimentul a urmărit susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din diverse domenii de activitate, care au înregistrat performanțe pe parcursul anului 2017, au creat noi locuri de muncă, au utilizat tehnologii avansate. La ediția curentă a concursului au fost desemnați 12 agenți economici din raion, care activează în diverse domenii economice. 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție: Locul I    SRL “PRISVIO” Director Prisacari Viorel Locul II   SC,,Plastal” SRL Director Zastavnețchi Iosif Locul II   SA „Codru-Nord” Director Rotari Ivan 2. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului: Locul I   ÎI “Mariana Chițan” Director Chițan Victor Locul I   ÎI “Iurcu Ana” Director Iurcu Ana Locul II  SRL “Morins – Con” Director Moraru Veaceslav 3. Cel mai bun antreprenor exportator: Locul I   SRL “Gelibert” Director Bejenari Vasile 4. Cel mai bun antreprenor-femeie: Locul I   SRL „Elavia-Confex” Director Bîrsanu Lidia Locul II  SRL “Avidinix Service” Director Guțu Viorica 5. Cel... Wed, 19 Sep 2018 07:17:11 +0000 Salubrizare a orașului nostru! http://primariasingerei.md/ro/topost/678 Salubrizare a orașului nostru!   Vreau să aduc un mare MULȚUMESC tuturor celor care au răspuns la apelul de a participa astăzi la acțiunea de salubrizare a orașului nostru. M-am bucurat enorm de mult să văd muncind alături cetățeni de diferite generații.    Oameni care pe adevărat iși iubesc localitatea natală.  Vă multumesc, dragii mei consăteni ! Doar împreuna vom făuri un oraș prosper. Sat, 15 Sep 2018 07:17:21 +0000 “ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/677 “ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei   Miercuri 19 Septembrie , cu ocazia a 5 ani de activitate va avea loc festivitatea : “ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei. În cadrul evenimentului de către consiliul raional Sîngerei vor fi decernate premiile învigătorilor concursului raional. ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii“. Invitații la eveniment reprezentă autorități publice centrale și locale, fonduri internaționale, mediul de afaceri, comunități locale, organizații și partenere  mass-media. Sat, 15 Sep 2018 07:17:17 +0000 ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/675 ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ  Conform Dispoziției primarului or.Sîngerei Gheorghe Brașovschi nr.139 din 13.09.2018, la data de  19.09.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:             Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 a anului 2018.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la operarea modificărilor la la decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei în a doua lectură, anexanr.13 și anexa nr.17. E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală,cu titlu gratuit a rețelelor de canalizare și transmiterea lor în gestiune economică ÎM„Apă Canal”.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aderarea la Programul de reabilitare a perdelelor fosrestiere.Raportor:V.Ciobanu, specialist.Coraportor: I.Banaru. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică. Raportor:V.Ciobanu, specialist. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pentru construcția Sediului și Clinicii Academice Medicale în... Fri, 14 Sep 2018 12:34:45 +0000 Ziua Națională Globală a Curățeniei! http://primariasingerei.md/ro/topost/674 Ziua Națională  Globală a Curățeniei!   Îți place să te plimbi prin parcuri, dar sticlele și hîrtiile aruncate la nimereală îți umbresc dispoziția de promenadă? Îți plac drumețiile prin oraș, dar mormanele de gunoi depozitate ilegal îți trezesc emoții neplăcute? Respectiv, ai vrea să faci o schimbare în orașul tău, în țara ta? Dar în lume? Atunci alătură-te concetățenilor tăi și oamenilor din alte 150 țări, la data de 15 septembrie 2018, și ajută-ne să curățăm orașul și țara de gunoi de Ziua Națională/Globală a Curățeniei! Fri, 07 Sep 2018 12:34:40 +0000 Deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială. http://primariasingerei.md/ro/topost/672 Deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.     "Sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un factor de longevitate."      În cea de-a doua zi de an școlar, elevii Liceului Teoretic "Olimp" din or. Sângerei" s-au bucurat de deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.      Obiectivul sportiv a fost realizat în cadrul proiectului ,,Toți împreună" lansat de Federația de Fotbal a Republicii Moldova în colaborare cu Consiliul Raional Sângerei. Acesta este cel de-al IV-lea mini-stadion deschis în raionul Sângerei.       La eveniment au participat elevii și profesorii din L.T. "Olimp", Vicepreședintele raionului, dl Mihail Bîrsan și reprezentantul Federației de Fotbal. Blagocinul raionului, Maxim Guzun a oficiat slujba de sfințire a noului loc de practicare a sportului. Tue, 04 Sep 2018 07:41:37 +0000