Primăria or. Sângerei http://primariasingerei.md Cu privire la măsurile sporite de prevenire a virusului COVID-19 http://primariasingerei.md/ro/topost/839 Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei   DISPOZITIA nr.  5 din  27.03.2020     Cu privire la măsurile sporite de  prevenire a virusului COVID-19               În legătură cu riscul sporit de infecție cu coronavirus, revenirea în țară a cetățenilor de peste hotarele Republicii Moldova și depistarea cazurilor de nerespectare de către persoanele revenite a regimului de izolare la domiciliu, în temeiul Dispoziției nr.6 din 26 martie 2020 a CSE a Republicii Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale,   DISPUNE:   Se interzice începînd cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane ( cu excepția grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I – II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei). Zilele de 30 martie – 03 aprilie se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. Se permite repartizarea produselor alimentare, ușor alterabile din instituțiile preșcolare persoanelor socialmente vulnerabile în sumă de 5603, 12 lei, după cum urmează:   Grădinița nr.1             - 1309,39 lei Grădinița nr.5 - 1922,73 lei Grădinița... Fri, 27 Mar 2020 14:03:25 +0000 Comisia penru situații excepționale - 2 http://primariasingerei.md/ro/topost/838 Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova             În legătură cu revenirea în țară de peste hotare a cetățenilor R. Moldova și regimul sporit de îmbolnăvire cu Covid - 19   în conformitate cu dispozițiile 4, 5 și 6  a CEP din R. Moldova și Hotărîrea CEL Sîngerei solicităm acceptul de instituire a două puncte de control cu intrarea – ieșire din or. Sîngerei  cu verificarea automobililor și cetățenilor în scopul nerăspîndirii pandemiei de Coronavirus.           Deschiderea punctelor de control urmează să activeze începînd cu data de 28.03.2020  pînă la data de 05.04.2020.   Președintele comisiei Primarul or. Sîngerei                                                       ARCADIE COVALIOV    Fri, 27 Mar 2020 14:01:09 +0000 Cu privire la declararea zilelor de odihnă http://primariasingerei.md/ro/topost/837 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAȘULUI SÎNGEREI   DISPOZIȚIA nr. 36   27.03.2020   Cu privire la declararea zilelor de odihnă             În temeiul Dispoziției nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, punctele 3 și 4, DISPUN: Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate instituțiile subordonate Primăriei orașului Sîngerei. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. În caz de necesitate angajații pot fi rechemați la serviciu, cu achitarea integrală a plății conform Legii nr.270/2018. Monitorizarea prezentei dispoziții mi-o asum.   Primarul orașului Sîngerei                                                                                                      Arcadie COVALIOV   Fri, 27 Mar 2020 12:52:03 +0000 Planul de pregatire și răspundere la infecția cu Coronavirus http://primariasingerei.md/ro/topost/836 Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Republica Moldova     Evaluarea situației  Un număr total de 109577 cazuri de COVID-19 au fost raportate pe plan global (figura 1); · Din numărul total de cazuri raportate la nivel global, 80904 au fost raportate din China; · 28673 de cazuri confirmate au fost raportate în afara Chinei în 104 țări, inclusiv în țările vizitate intens sau cu reședință temporară a cetățenilor din Republica Moldova, precum Italia – 7375 cazuri, Franța – 1116, Germania – 1112, de asemenea în țările vecine Romania – 15, Ucraina – 1; · Din numărul cazurilor raportate din afara Chinei, 12243 au fost în 47 țări din Regiunea Europeană a OMSMPS - 3809 de decese au fost raportate până la moment pe plan global. Țări, teritorii ori zone cu cazuri confirmate de COVID-19, 09 martie 2020* Evaluarea riscului: · Riscul global – Foarte înalt · Riscul regional – Foarte înalt · Riscul la nivel național (Republica Moldova) –Înalt OMSMPS evaluează riscul general al epidemiei cu COVID-19 ca fiind foarte înalt pentru China, dar și la nivel global și regional. În data de 26 ianuarie, OMSMPS a sporit gradarea internă a... Fri, 27 Mar 2020 10:18:58 +0000 Comisia pentru Situații Exepțioanel din 25.03.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/835 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 5 din 25 martie 2020 În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Federației Ruse spre Federația Rusă, pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, precum și ajutoare umanitare destinate Republicii Moldova, operate de către compania aeriană: - AIR MOLDOVA, din 27 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA (DOMODEDOVO) – CHISINAU – două curse; - AIR MOLDOVA, din 28 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA (DOMODEDOVO) – CHISINAU. 2. Operatorii curselor aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor publica pe pagina lor oficială, timp de trei ore de la obținerea autorizației de zbor: a) Itinerarul și orarul cursei; b) Costul și condițiile călătoriei; c) Contactele persoanelor sau oficiilor responsabile de completarea listelor și de îmbarcarea pasagerilor. 2. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar... Fri, 27 Mar 2020 10:13:03 +0000 EXTRAS - Comisiei pentru Situații Exepționale http://primariasingerei.md/ro/topost/834 EXTRAS din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 1. Încălcarea intenționată sau din neglijență a dispozițiilor Comisiei, constituie temei de eliberare din funcție a conducătorului instituției publice. 2. Eliberarea din funcție (concedierea) se dispune prin dispoziția Comisiei pentru situații excepționale, în baza propunerii verbale sau scrise a unui membru al Comisiei. 3. Prevederile art. 86 alin. 2, 87, 89, 90 din Codul muncii, precum și alte prevederi legale ce impun condiții, restricții și reguli de eliberare din funcție nu sînt aplicabile pe perioada stării de urgență. 4. Dispozițiile normative și individuale ale Comisiei pentru situații excepționale se contestă direct în instanța de judecată în termen de 24 de ore din momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului. 5. Contestația depusă nu suspendă efectele actului contestat. 6. Instanța de judecată nu este în drept să suspende acul contestat. 7. Competența exclusivă pentru examinarea contestațiilor împotriva Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale aparține Curții de Apel Chișinău. 8. Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data intrării dosarului în instanţă. 9. Contestația declarată cu omiterea termenului, nu poate fi repusă în termen. 10. Hotărîrea Curții de Apel Chișinău este irevocabilă... Wed, 25 Mar 2020 08:05:12 +0000 HOTĂRÎRE nr.4 din 24.03.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/833                                                                                            COMISIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE                                                                                                HOTĂRÎRE nr.4 din 24.03.2020 privind situația epidemiologică pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei la infecția coronavirus de tip nou –COVID-19 În cadrul Comisiei situații Excepționale a Primăriei orașului Sîngerei sa analizat situația de  pe teritoriul orașului privind infecția cu COVID-19. Conform datelor prezentate de către dl A.Covaliov, președintele CSE Sîngerei, pe teritoriul orașului Sîngerei  sînt confirmate  3 caziri de COVID-19( statut de import-1 și 2- statut local). Există  persoane care au fost în contact cu persoanele confirmate în număr de 33. În urma analizei sutuației epidemiologice cît și a recomandărilor parvenite în cadrul Comisiei, în temeiul Dispozițiilor  nr.1, nr. 2 și nr.3 al CSE a RM, Legii nr.10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, sporirea riscului de contaminare cu virusul COVID-19, în legătură cu revenirea în țară prin itermediul curselor aeriene charter a cetățenilor Republicii Moldova( pct. 24 din dispoziția nr.3 din 23.03.2020 al CSE al RM),  Comisia pentru Situații Excepționale al Primăriei orașului Sîngerei,HOTĂRĂȘTE: Se instutie următoarele măsuri sporite de prevenire a infectiei pe tritoriul orașului Sîngerei: Se limitează deplasarea cetățenilor și în deosebi a minorilor( fără suravegerea adulților) după orele 22.00 pe teritoriul orașului. Monitorizarea ordinei publice va fi asigurată de... Wed, 25 Mar 2020 06:31:57 +0000 Comisia stării Excepționale http://primariasingerei.md/ro/topost/826                                                                  NOTĂ INFORMATIVĂ                            privind situația epidemiologică pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei la infecția                                                          coronavirus de tip nou – COVID – 19             Întru prevenirea și buna desfășurare a acțiunilor în caz de situații excepționale la data de 11.03.2020, orele 13.00, a fost convocată comisia pentru situații excepționale a Primăriei orașului Sîngerei privind situația  epidimiologică, pe Virus de tip nou.           În cadrul ședinței Primarul Arcadie Covaliov or. Sîngerei a adus membrilor comisiei directorului casei de cultură,  instituțiilor școlare, administrațiilor instituțiilor despre infecția, COV 19. Prevenirea, măsurile de prevenire. Direcțiilor instituțiilor educaționale, au adus la cunoștință, despre măsurile de protecție, prevenire.           Conform Ministerul Educației Culturii și dipoziția primarului numărul de ordin 292 din 10.03.2020 – 30.03.2020  privind sistarea temporară a acestor instituții preșcolare și Centrului Credo.           Totodată Primarul a solicitat managerilor să informeze personalul colectivul instituțiilor despre măsurile de prevenire a infecției Coronavirus COV 19.           În cadrul ședinței comisiei Primarul a adus la cunoștință sistarea activităților în Instituțiile preșcolare din or. Sîngerei. Decizia comisie SE Sîngerei: Procurarea antisepticilor mijloacelor de igienă în cadrul instituțiilor menționate mai sus Biblioteci, Grădinițe, Școli, Centrului Credo Emiterea dispoziției privind sistarea ÎM Pieții Comerciale Sîngerei, Cafenelelor și Barurilor... Wed, 11 Mar 2020 13:08:08 +0000 '' Primăvara începe cu tine ! " http://primariasingerei.md/ro/topost/829 '' Primăvara începe cu tine ! " De ziua ta mămico, în dar ți-am adus inima... Concert la gradinița numărul 5 ”Andrieș” din orașul Sîngerei Mon, 09 Mar 2020 07:14:25 +0000 Genericul cu drag de dumneavoastra http://primariasingerei.md/ro/topost/827 Genericul „Cu drag de Dumneavoastră”             Astăzi în incinta Casei raionale de Cultură „Nicolae Iorga” a avut loc concertul festiv cu genericul „Cu drag de Dumneavoastră” dedicat Zilei Internaționale a Femeii, moderat de inconfundabilii Anastasia și Valeriu Rusu.         Tot mai frumos și mai intens sărbătorim Ziua Internațională a Femeii. Femeia, veșnicul dor, întruchiparea bunătății, înțelepciunii, împlinirii, tandreței și sublimului. Femeia, ființa căreia îi datorăm totul: viața, dragostea, grija, alinarea, succesul, pentru că sunt o nestăvilită putere de a crea, de a învinge și a trece demn prin toate greutățile ce le rezervă viața.   Ce faci? Tu, femeie dragă Idealul meu cel sfînt Eu aștept de-o viață întreagă Și îs singur pe pămînt     Te aștept cu-a ta suflare Cu a tale buze dulci Ce îmi vin ca alinare Timpului bătut de munci.   Sun, 08 Mar 2020 14:02:46 +0000 Lansarea Coaliției Locale în orașul Sângerei http://primariasingerei.md/ro/topost/825  Vineri, 21 februarie 2020, în orașul Sângerei, a fost lansată coaliția locală pentru participare bugetară. Membrii coaliției își propun să sprijine procesul de elaborare și executare a bugetului local, să promoveze activismul civic și implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale prin facilitarea colaborării dintre persoanele din localitate. Prin activitățile sale, Coaliția își propune să motiveze autoritățile locale să sporească nivelul de deschidere și transparență bugetară; să îmbunătățească gradul de înțelegere în rândul populației a bugetului public local; să creeze un cadru prielnic care să asigure creșterea nivelului de implicare a cetățenilor în soluționarea problemelor locale și să promoveze rezultatele implicării în procesul bugetar în rândul cetățenilor.  În cadrul evenimentului, primarul orașului Sângerei, domnul Arcadie Covaliov, a menționat că „este foarte important în administrația publică locală să nu ascundem problemele, care există în orice localitate, dar să le rezolvăm și să fim deschiși cu cetățenii”. Despre conceptul ”bugetare participativă” a vorbit domnul Vasile Grama, expert în cadrul proiectului. El a menționat despre problema care stă la bazele proiectului, și anume, implicarea scăzută a cetățenilor și societății civile în procesul bugetar, prezentând mai multe exemple de implicare a cetățenilor în bugetare participativă, însoțite de beneficiile aplicării acestei metodologii atât pentru cetățeni, cât și... Mon, 24 Feb 2020 14:31:09 +0000 Cu privire la convocarea şedinţei http://primariasingerei.md/ro/topost/824   Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 28.02.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privirela executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierei bunurilor materiale și casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in folosință cu titlu gratuit a echipamentelor speciale I.M.,,Apă-Canal” și I.M. DPGCL. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Negruzzi, or. Sîngerei.  Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Independenței, or. Sîngerei. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor de canalizaredin or.Sîngerei, strada... Fri, 21 Feb 2020 12:37:09 +0000 Vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Germaniei http://primariasingerei.md/ro/topost/828                                                   Vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Germaniei             Seara de 18 februarie s-a adeverit a fi importantă pentru locuitorii orașului de reședință, a raionului Sîngerei. Așadar, aceasta s-a marcat prin vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Germaniei în Republica Moldova  - Excelența Sa dna Angela Ganninger. Prilejul acesteia a fost finalizarea subproiectelor „Pavarea căilor pietonale de acces” și „Construcția unei porțiuni de iluminat stradal” în or. Sîngerei, finanțat din grantul oferit Republicii Moldova de către Guvernul Republicii Federale Germania, implementat prin Banca Germană de Stat ”Kreditanstalt fur Wiederaufbau” și Fondul de Investiții Sociale din Moldova.         La finele evenimentului, oaspeții de onoare au fost fascinați de numerele artistice cu care au evoluat tinerii talentați di Tue, 18 Feb 2020 07:06:26 +0000 Cu privirea la aprobarea bugetului Primăriei or. Săngerei p/u anul 2020 în a II lect http://primariasingerei.md/ro/topost/820 Thu, 13 Feb 2020 12:57:44 +0000 O vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa http://primariasingerei.md/ro/topost/823 O vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa Astăzi 13.02.2020.             Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion CHICU, a efectuat o vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa din or. Sîngerei.            Directorul companiei Vasile BEJENARI, însoțit de președintele raionului Sîngerei domnul Grigore CORCODEL, i-au făcut prim-ministrului o scurtă prezentare a fabricii și au discutat despre cele mai actuale probleme cu care se confruntă toți producătorii din Republica Moldova. Thu, 13 Feb 2020 08:31:50 +0000 Profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii http://primariasingerei.md/ro/topost/821 Profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii                  Astăzi, am reușit încă odată să remarcăm cîtă ingeniozitate, profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii poate dovedi colega noastră D-na Lilia MUNTEANU.                Participînd în cadrul concursului ,,Pedagogul anului 2020" a obținut Locul I, la etapa raională, ceea ce reprezintă un rezultat de performanță înaltă, bine meritat !               Susținînd și promovînd cadrele didactice încontinuu, contribuim la asigurarea calității educaționale, din instituția noastră. Mon, 10 Feb 2020 13:02:44 +0000 Contracte pentru achiziționarea serviciilor de valoare mică http://primariasingerei.md/ro/topost/818 Mon, 10 Feb 2020 11:55:37 +0000 Contracte de achiziționare a produselor alimentere pentru I jum. an. 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/814 Fri, 07 Feb 2020 13:30:03 +0000 Ședința extraordinară http://primariasingerei.md/ro/topost/813 Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de     în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1. Se abrobă raportul privind executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019, conform anexei. 2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Sîngerei: 2.1 Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul orașului la fiecare sursă de venit pentru îndeplinirea planului. 2.2 Va intensifica sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, cît și modul de organizare a evidenței contabile și dărilor de seamă. 3. Controlul executării se pune în seama comisiei consultative de specialitate buget şi finanţe . Autorul proiectului Eleonora ANDRIUȚĂ Coordonat : Primarul orașului Sîngerei Arcadie COVALIOV Secretarul Consiliului orășenesc Lucia BACIU Jurist Galina AFANASIEV Fri, 07 Feb 2020 11:59:00 +0000 Darea de seamă privind executarea bugetului primăriei or. Sîngerei an 2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/812 Thu, 06 Feb 2020 11:58:28 +0000 Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/811 Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020           La data de 06.02.2020 a avut loc activitatea de informare prin liceile din or. Singerei, L.T."Olimp", L.T."M.Eminescu", L.T."Dm.Cantemir".         Suntem în căutare de noi membri care vor activa în cadrul Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020. Primaria or. Sîngerei prin intermediu proiectului Fondul pentru Tineri vine în susținerea inițiativelor de tineret. In cadrul acestui Program de Granturi vor fi susținute financiar inițiative ale tinerilor din or. Singerei în sumă de 20000 lei din resursele Primăriei.         Urmează un an activ, implicat și cu realizări frumoase. Acest proiect este realizat de A.O"Caroma Nord" cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia. Wed, 05 Feb 2020 14:35:20 +0000 Concert de caritate http://primariasingerei.md/ro/topost/810 A V I Z Se apropie cu pași grăbiți sărbătorile frumoase de primăvară, care sunt menite să aducă bucurie în sufletele tuturor, cu această ocazie Primăria orașului Sîngerei, organizează la data de 27.II.2020, ora 1730   în incinta casei de cultură ”Nicolae IORGA” Concert de caritate pentru copii grădiniței nr. 1 ”Ghiocel” din or. Sîngerei la renovarea terenului de joacă. Suntem siguri că Dumneavoastră  cu toții credeți în generozitate, dăruire, spirit civic, altruism și puteți da dovadă de un adevărat turneu al bunătății. Haideți împreună să reușim să aducem zîmbetul  pe fețele copiilor.   Biletele se pot procura la specialist tineret și sport Ana BUCUR tel. 069545942 Primăria orașului Sîngerei          Wed, 05 Feb 2020 07:20:17 +0000 Avertizare meteo http://primariasingerei.md/ro/topost/809 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: Fenomenul prognozat: Condiții complicate ale vremii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează despre următoarea avertizare meteorologică: În legătură cu deplasarea din vestul Europei al ciclonului atlantic în data de 05 – 06 februarie pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate: vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori puternice (7 - 17 l/m2), izolat foarte puternice (20 - 25 l/m2), pe firele electrice și crengi izolat depuneri complexe. Pe arii restrânse pe drumuri se vor forma troiene, ghețuș. Se va răci accentuat: pe 06 – 07 februarie temperatura medie zilnică va scădea cu 5 – 7°C. Wed, 05 Feb 2020 07:20:14 +0000 Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică http://primariasingerei.md/ro/topost/819 Thu, 30 Jan 2020 12:07:48 +0000 Se anunță concurs pentru deservirea rutei Sîngerei-Vrănești ! http://primariasingerei.md/ro/topost/808   REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                                      Nr. 05-12 / 07   La data 21.01.2020                                                                            AVIZ!                 Primăria orașului Sîngerei  anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei  – Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124.          La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 05.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a Primăriei or. Sîngerei: www.primariasingerei.md Informații suplimenare la tel. 0262 26760, e-mail: primaria.singerei@mail.ru Solicităm publicarea avizului doar în limba română.   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV     Comunicat Informativ  Cu privire la desfășurarea concursului  pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători Comisia privind atribuirea... Fri, 24 Jan 2020 13:28:54 +0000 În scopul menținerii ordinii sanitare http://primariasingerei.md/ro/topost/807 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                    Nr.   358 La nr. 24.01.2020 Conducătorului__________________             În scopul menținerii ordinii sanitare satisfăcătoare pe teritoriului orașului Sîngerei, cît și asigurării  unui aspect curat și îngrijit a edificiilor, Primăria orașului Sîngerei solicită respectuos implicarea Dumneavoastră prin acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente întreprinderii. Orașul Sîngerei nu este orașul primarului sau al primăriei, ci a tuturor locuitorilor care locuiesc aici, deaceea pe lîngă activitățile de salubrizare desfășurate de serviciile abilitate, fiecare  locuitor al acestei localități este obligat să mențină ordinea acolo unde trăiește și activează. O localitate curată,bine amenajată, modernizată și prosperă o putem obține prin activități comune, cu contribuția fiecăruia din nou.   Cu respect,   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV Fri, 24 Jan 2020 12:12:44 +0000 Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv http://primariasingerei.md/ro/topost/805 Seara zilei de 10 ianuarie 2020 a adus, odată cu apusul, un oaspete prețios la Sângerei - deputatul în Parlamentul României, d-l Constantin Codreanu. Am avut o discuție sinceră, despre aspirațiile locuitorilor or. Sângerei. Pentru viitor, am stabilit o înțelegere pentru un parteneriat de durată, cu câteva obiective specifice orășelului nostru, cum ar fi: proiecte de dezvoltare locală, înfrățiri cu localități din afara țării, strategii de integrare europeană, pentru a transforma orășelul Sângerei într-o urbe modernă, prietenoasă localnicilor.  La rândul său, d-l deputat, ne-a informat despre activitatea sa ca parlamentar și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. Îl cunoaștem pe Constantin, băștinaș din satul vecin Bilicenii Vechi și apreciem educația aleasă, pe care i-au acordat-o părinții Ana și Ion Codreanu. Îi suntem recunoscători domnului deputat pentru relațiile noastre prietenești, care au adus și vor  aduce beneficii comunității, pe care o numim Patrie - plaiul sângerean. Sun, 12 Jan 2020 17:12:05 +0000 ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei http://primariasingerei.md/ro/topost/804 La 9 ianuarie 2020, ședința săptămânală a Primăriei Sângerei cu managerii Întreprinderii municipale Apă-Canal a generat o întrebare pentru toată localitatea: Se merită sau nu conectarea orășelului Sângerei la magistrala Soroca-Bălți... Răspunsul îl vor da cetățenii la audierile publice, organizate în cel mai scurt timp.             După cum menționează administrația ÎM Apă-Canal, în prezent, rețelele locale de apeduct sunt într-o stare avariată, iar sistemul de canalizare lipsește în multe sectoare ale orășelului. Deoarece rețelele nu sunt pregătite pentru modernizare, iar prețul pentru consumul de apă, adusă de la sute de kilometri, ar putea fi dublu față de cel prezent, este strict necesară o mobilizare a forțelor, pentru a renova rețelele de apeduct, canalizare și construirea stației de epurare ca ulterior, să se conecteze magistrala Soroca-Bălți sau să se construiască câteva sonde arteziene suplimentare.             Primarul de Sângerei, d-l Arcadie Covaliov, propune: Efectuarea unui studiu de fezabilitate al infrastructurii existente de apeduct; Să se atragă finanțare externă pentru renovarea totală a rețelelor de apeduct și canalizare; Să se organizeze audierile publice ale populației, pe obiectivele sus-menționate. Astfel, am putea asigura populației accesul la apă potabilă și sanitație, după cum stipulează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Orășelul Sângerei merită să fie... Thu, 09 Jan 2020 17:30:41 +0000 Ședinţa extraordinară http://primariasingerei.md/ro/topost/797 Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 24.12.2019, la ora  14.00,  în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist     Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.      2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.     Mon, 23 Dec 2019 14:08:08 +0000 Audieri publice http://primariasingerei.md/ro/topost/798 A N U N Ț ! Primăria orașului Sîngerei anunță pentru data de 22.12.2019 la orele 12.00 audieri publice privind consultarea proiectului bugetului pentru anul 2020 și proiectul privind aprobarea taxelor locale. Sunt invitați toți agenții economici și persoanele cointeresate.   Administrația Primăriei or.Sîngerei   Fri, 20 Dec 2019 14:08:12 +0000 Raport cu privire la bugetul orășenesc oe anul 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/796 Mon, 16 Dec 2019 13:21:40 +0000 Raport cu privire la bugetul orășenesc pe anul 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/795      RAPORTUL                                    сu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pe anul 2020            Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor  art. 14 alin. (2) lit. n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 47 şi, 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 20 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.209 din 24.12.2015 şi are ca scop necesitatea obţinerii actului juridic al consiliului orăşenesc, care reglementează partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităţii publice conform legislaţiei în vigoare, stabilirii volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetare.                      Elaborarea propunerilor de buget la partea de venituri s-a efectuat reieşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, ţinînd cont de prevederile Legii cu privire la midificarea unor acte legislative la art.33 al.(1) din Codul Fiscal; deciziei autorităţii publice ce ţine de competenţele proprii în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri locale;  analiza bazei fiscale separat pe tipuri de impozite, taxe şi alte incasări la buget. Începînd cu 01 ianuarie 2020 cotele defalcătirlor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice se modifică pentru bugetele oraşe-reşedinţă... Mon, 16 Dec 2019 13:05:35 +0000 Convocarea ședinței din 20.12.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/794 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr.206   13.12.2019                                                                                                                or.Sângerei Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 20.12.2019, la ora14.00,în sala de şedinţe a primăriei (et.4),                                                   cu ORDINEA DE ZI:   Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei.Raportor: Baciu Lucia, secretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist Cu privire la preluarea la balanța Primăriri orașului Sîngerei cu titlu gratuit a cheltuielilor efectuate la reparația drumurilor prin Programul „Drumuri bune”. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor... Mon, 16 Dec 2019 12:45:10 +0000 Anunț http://primariasingerei.md/ro/topost/793 Anunț !   Toți locuitorii orașului Sîngerei sunt invitați, 13 decembrie, în Piața Independenței, unde Va avea loc inaugurarea Pomului de Crăciun  și se vor aprinde luminele de sărbătoare. Momentul inaugurării va fi marcat de o manifestare artistică a tinerilor talente din oraș Evenimentul va începe la ora 1630 Moșul Vă așteaptă cu drag pe Toți!                       Wed, 11 Dec 2019 11:35:43 +0000 Un concert de caritate! http://primariasingerei.md/ro/topost/802 Un concert de caritate! Orașul  Sîngerei, un concert extraordinar de caritate. Multumim tuturor pentru susținere!!!!!! Fri, 06 Dec 2019 14:40:13 +0000 Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul "Biserica, societatea si bazele creștine ale activitaților sociale și medicale" http://primariasingerei.md/ro/topost/792 Administrația orașului Sîngerei reprezentată de Primarul Arcadie Covaliov și reprezentanți ai societății civile din Sîngerei - Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu, Romeo Lopotencu energetician și medicul Lopotencu Rodica, au participat la seminarul “Biserica, societatea si bazele creștine ale activităților sociale și medicale” în perioada 28 - 29 noiembrie 2019 la sediul Academiei Evanghelice Transilvania din Sibiu, reuniune organizată anual. La reuniune s-au discutat diferite aspecte ale colaborării actorilor din sfera socială și medicală. S-a pus accentul pe o implicare mai mare a societății civile în ajutorarea persoanelor defavorizate. Cu referire la parteneriatele posibile cu actori din Republica Moldova s-a ajuns la concluzia că legislația din Romania în domeniul transferului de expertiză și cooperare, precum și în domeniul finanțărilor pentru serviciile sociale și medicale este incomplet, iar acolo unde exista norme acestea nu sunt aplicate. Acest fapt are consecințe majore negative referitor la dezvoltarea firească a unor parteneriate între, pe de-o parte, organizațiile din Romania și, pe de alta parte, organizațiile similare din Republica Moldova. Autoritățile locale trebuie încurajate și stimulate din punct de vedere legislativ să se implice, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale și medicale... Wed, 04 Dec 2019 16:33:56 +0000 Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital http://primariasingerei.md/ro/topost/791 În data de 26 noiembrie 2019 Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov și grupul de lucru din orașul Sîngerei R. Moldova, constituit din Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu au efectuat o vizită la Centrul Creştin Social Medical de Zi din Sighișoara, Județul Mureș, Romania. Aflat sub supravegherea a PC Preot Ovidiu Dan, Protopopul Sighişoarei, Centrul s-a constituit cu ajutorul unei finanţări nerambursabile obţinute prin Proiectul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii şi servicii sociale, şi funcţionează pe baza unui parteneriat între Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sighişoara, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Asociaţia Pro-Sighişoara Elveţia, Primăria Municipiului Sighişoara şi Consiliul Judeţean Mureş. Centrul facilitează incluziunea socială oferind servicii sociale şi de asistenţă pentru aproximativ 106 persoane. Impactul acţiunilor întreprinse este deosebit de puternic. Proiectul a devenit o legătură între cetăţenii oraşului, contribuind astfel la educarea comunităţii în spiritul evitării excluderii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Atât locuitorii Sighişoarei cât şi cei din parohiile arondate contribuie cu ajutoare în alimente, haine şi bani, având certitudinea că toate donaţiile lor ajung acolo unde trebuie – la cei aflaţi în nevoie.  Această vizită are ca scop identificarea unui exemplu în edificarea... Wed, 04 Dec 2019 16:20:52 +0000 Vizită al primarului Arcadie Covaliov și grupului de lucru din orașul Sîngerei la Primăria Sighișoara, Romania. http://primariasingerei.md/ro/topost/790 În ultima săptămană a lunii noiembrie 2019, primarul nou ales al orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov împreună cu un grup de cetățeni din Sîngerei a efectuat o vizită în Romania. Scopul acestei vizite a fost readucerea în actualitate a unei inițiative lansate de Arcadie Covaliov din postura sa de consilier în 2015 și anume - înfrățirea orașelor Sîngerei și Sighișoara, un important centru economic, de cultură și turism din Transilvania.  În acest sens grupul din Sîngerei, ce s-a constituit din Primarul Arcadie Covaliov, Părintele Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu pe data de 26 noiembrie 2019 au fost primiți de Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean. Această vizită a fost posibilă datorită medicului și filantropului Petru Oprean, care s-a angajat să susțină necondiționat pledoaria de înfrățire a celor două orașe - Sîngerei și Sighișoara. În cadrul întîlnirii s-a discutat perspectiva colaborării celor două orașe. După schimbul de idei s-a hotărît inițierea discuțiilor publice, în cadrul consiliilor locale cu ulterioara votare a proiectului de decize ce vizează această inițiativă. Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean a confirmat disponibilitatea administrației în vederea lansării procesului de înfrățire.  Cheltuielile de transport, cazare și... Wed, 04 Dec 2019 14:54:24 +0000 Anunț de participare privind achiziționarea produselor alimentare pentru 1. jum. a anului 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/789 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea_Produse  alimentare_ pentru  I  jumatate  a  anului  2020.________ (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție_Licitatie  Publica    _____________________________ (tipul procedurii de achiziție)   Denumirea autorității contractante: Primăria  or. Sîngerei            ___________________ IDNO: 1007601002223 _______________________________________________________ Adresa: or. Sîngerei, str. Independentei, 124_____________________________________ Numărul de telefon/fax: Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:                                            Lista  Bunuri   si  specificatii  tehnice Nr. d/ o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)     1            15811100-7   Franzela  făină  de  grîu  de  0,5 kg  kilogram 8590 din  faină de grîu calitatea I, 1 kg, feliată, ambalată  SM 173/HG775 din 03.07.07  GH  520 din... Thu, 28 Nov 2019 10:37:00 +0000 Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice http://primariasingerei.md/ro/topost/788 RAPORT  CU  PRIVIRE  LA  MONITORIZREA  CONTRACTELOR  DE  ACHIZIȚIE  PUBLICE              întocmit  în  temeiul  art.15 alin.1, lit.i.) al  Legii  nr.131  din  03.07.2015  privind  achizițiile  publice, pct.20  subpct.10  și  pct.34       al  Regulamentului  cu  privire  la  activitatea  grupului  de  lucru, aprobat  prin  HG  nr. 667  din 27.05.2016 Nr.1 Autoritatea  Contractantă: Primăria  or. Sîngerei,  c/f   1007601002223,   or. Sîngerei, str. Independenței, 124                                                   (denumirea, completă, IDNO, adresa) Perioada  raportării:  01.01.2019 – 18.11.2019                                                                                              25 noiembrie 2019 Nr d/o. Denumirea  operatorului economic   Obiectul contractului Nr. data  contractului Nr. și data procedurii prin care s-a atribuit  contractul Etapa  de  executare Cauza  neexecutării Reclamațiile înaintate Sancțiunile înaintate Mențiuni cu privire la calitatea  executării contractului 1. ICS „Lukoil- Moldova” SRL Combustibil Nr.1 din 03.01.2019 Achiziție de valoare mică 53,6% - - - Calitativ 2. SRL „Lovis Angro” Produse  alimentare Nr.2 din 04.01.2019 L.P  nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 3. SRL” Sidva-V” Produse  alimentare Nr.3 din 04.01.2019 L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 4. SRL” Baguette” Produse  alimentare Nr.4 din 04.01.2019 L.P.nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 5. SRL „Villa Prodotti” Produse  alimentare Nr.5 din 04.01.2019 L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 6. SRL”Slavena-Lux”... Thu, 28 Nov 2019 07:14:54 +0000 Anunț de participare privind achiziționarea prod. alimentare - II jum. a anului 2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/787   ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea_Produse  alimentare_ pentru  II  jumatate  a  anului  2019.________ (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție_Licitatie  Publica    _____________________________ (tipul procedurii de achiziție)   Denumirea autorității contractante: Primaria  or. Sîngerei            ___________________ IDNO: 1007601002223 _______________________________________________________ Adresa: or. Sîngerei, str. Independentei, 124_____________________________________ Numărul de telefon/fax: Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:                                              Lista  Bunuri   si  specificatii  tehnice Nr. d/ o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)     1            15811100-7   Franzela  făină  de  grîu  de  0,5 kg  kilogram 7850 din  faină de grîu calitatea I, 1 kg, feliată, ambalată  SM 173/HG775 din 03.07.07 ... Thu, 28 Nov 2019 06:59:47 +0000 Fondul Tineret http://primariasingerei.md/ro/topost/801 Fondul Tineret orasul Singerei, vizita Fondului Pentru Tineri Ialoveni. Schimb de experienta, idei, proiecte! Wed, 27 Nov 2019 14:35:55 +0000 Proiectul ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„ http://primariasingerei.md/ro/topost/785 Proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„             Astăzi, 21 noiembrie 2019, primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu, Tudor Tutunaru, Doga Vasile  au avut întrevedere cu agentul economic SRL ,, Valis’’ director Vasile Herdic, care a efectuat lucrările la proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„  Contabila – șef al Primăriei  d-na Eleonora Andriuță a venit cu o informație mai amplă despre proiect,  privind derularea lucrărilor și efectuarea achitărilor la obiectul  ,,Canalizarea unui sector din or .Sîngerei “ –  începutul lucrărilor fiind din luna iunie 2014. Costul contractului - 28920431.00 lei Lucrări efectuate -17110518.00 lei Lucrări achitate - 15301438.00 lei dintre care : Fondul Ecologic Național -  13500000.00 lei Contribuția Locală -  1801438,00 lei . Datoria față de antreprenor ,, SRL Valis “ – 1809080.00 lei Volumul lucrărilor neefectuate – 11809913.00 lei        Doga Vasile a menționat că proiectul a fost inițiat la solicitarea cetățenilor din regiunea străzilor Ciulucului, Zadnipru și Păcii. Dat fiind faptul mirosului insuportabil a stației de epurare din zona respectivă.       S-a decis ca primarul or. Sîngerei d-nul Covaliov Arcadie să caute modalități de finanțare din partea altor organizații finanțatoare prin scrierea proiectelor, pentru conectarea stației... Thu, 21 Nov 2019 14:23:55 +0000 AO “Casmed’’ http://primariasingerei.md/ro/topost/783 AO “Casmed’’             Primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu și d-nul Doga Vasile , au avut întrevedere cu reprezentantul AO “Casmed’’, d-na Nina Bîndil. Dumneaei a mulțumit colaborarea cu Administrația publică locală, care au avut-o de-a lungul timpului privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu în or. Sîngerei.             Totodată a apreciat efortul și suportul oferit pe parcursul împlimentării proiectului ,, Îmbătrînirii și Sănătate “, finanțat de Crucea Roșie din Elveția . În scopul unei eventuale colaborări Crucea Roșie din Elveția este și în continuare interesată de a sprijini localitatea noastră pentru următorii  3-4 ani în cadrul proiectului ,, Îmbătrînire și sănătate “.  Astfel, urmează  contribuția APL-ului pentru serviciile de îngrijire  la domiciliu pentru anul 2020 în sumă de 33.000 lei pentru o unitate de lucrător social, cît și contribuția a 20.000 lei pentru implimentarea cantinei sociale pentru perioada ianuarie – aprilie 2020. Wed, 20 Nov 2019 12:55:33 +0000 Ședința Consiliului din 21.11.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/782 CHEMARE  la şedinţa consiliului                     Vă înştiinţăm, că conform Dispoziției primarului orașului Sîngerei nr.196 din 19.11.2019, la data de  22.11.2019, ora14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi: Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a ÎM „Termogrup Servicii” de către Vasile Bobescu. .Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la casarea și defrișarea plantației perene.Raportor: Ion Borș, inginer cadastral.   În conformitate cu art.19 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  prezenţa la şedinţă este obligatorie.     Primarul orașului Sîngerei                                                           Arcadie COVALIOV     Orarul comisiilor de specialitate: 21.11.2019   Orele 13-00 - comisia buget și finanțe, președinte M. Bordeniuc   Orele 14-00 – comisia constricții, președinte T. Tutunaru   Orele 15-00 - comisia ecologie, președinte T. Luca .   Orele 16-00 - comisia socială, președinte L. Șișcanu   Comisiile vor avea loc în sala de ședințe, et. IV.   Tue, 19 Nov 2019 14:14:46 +0000 Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan http://primariasingerei.md/ro/topost/784 Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan               Primarul or. Sîngerei d-nul Arcadie Covaliov și echipa, s-au întîlnit cu cetățenii blocurilor locative pe strada Esenin și strada Anton Crihan 3 și 5 , în urma discuțiilor de către cetățeni au fost înaintate mai multe probleme care urmează să fie soluționate și anume : Construcția unei mini parcări Reparația unei porțiuni de străzi de pe str. Esenin Instalarea a 3 corpuri de iluminat și a unui pilon Construcția terenului de joacă pentru copii Inițierea asociației de locatari . În continuare urmează să fie întreprinse măsuri pentru soluționarea problemelor înaintate de cetățeni.  În urma discuțiilor avute s-a stabilit că în proiectul bugetului pentru anul 2020 să fie examinate propunerile menționate mai sus.  Tue, 19 Nov 2019 12:59:05 +0000 Procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul orășenesc Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/781 Fri, 01 Nov 2019 13:07:47 +0000 Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei! http://primariasingerei.md/ro/topost/776                                                                    Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei!   Știi ce înseamnă SUCCESUL ? În primul rînd, este nevoie de multa determinare, să știi ce vrei și să faci tot ceea ce-ți stă în putere pentru a obține acel lucru. Pentru a putea reuși ceva, important este să începi să faci ceva ! Succesul înseamnî cunoașterea calităților personale și încrederea în acestea și este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea lui . Anume asta au făcut tinerii care au participat, de-a lungul a 3 săptămîni, la programul UPSHIFT. Au fost instruiți, au muncit independent sau cot la cot, pentru ca într-un final să obâină succes în ceea ce și-au propus ! 6 proiecte din 7 , cîștigate în cadrul programului UPSHIFT ! Echipe care au stiut foarte bine ce-și doresc și acum pot da viață ideilor inovative pe care le-au avut !              Mulțumim mult - Mihaela Iurascu, Abayomi Ogundipe, Alexandru Petrov , TEKEDU, UNICEF - pentru că alături de voi și datorita vouă , tinerii au cîștigat mult mai mult decît finanțarea proiectelor ! Sun, 20 Oct 2019 13:26:15 +0000 Noi am învăţat să ne învingem emoţiile! http://primariasingerei.md/ro/topost/777 Noi am învăţat să ne învingem emoţiile! Noi am învăţat să ne învingem emoţiile, atunci când vorbim în faţa unui public - spunând o poveste :) Master Class Professional Speaker Fri, 18 Oct 2019 13:31:57 +0000 Liceul teoretic ”Olimp” http://primariasingerei.md/ro/topost/780 Liceul teoretic ”Olimp” Liceul Teoretic “OLIMP” din orașul Sîngerei este una dintre cele 14 instituții din Republica Moldova care prin intermediul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea indexului incluziunii” va beneficia de suportul specialiștilor în promovarea valorilor incluzive și transformarea mediului școlar în comunități prietenoase copiilor. Proiectul are la bază Indexul Incluziunii, elaborat de către expertul în educație Tony Booth din Marea Britanie, care este utilizat în peste 30 de țări ale lumii. Indexul incluziunii sugerează instituțiilor școlare cum să-și desfășoare activitatea în baza valorilor incluzive și autoevaluării, oferind instrumente exacte în interacțiunea cu părinții și copiii. Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în parteneriat cu ChildFund Deutschland și cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei. La 25 septembrie 2019, în incinta Liceului Teoretic ,,Olimp” din orașul Sîngerei a avut loc Ședința de prezentare a proiectului ,,Puternici prin diversitate - aplicarea Indexului Incluziunii ” Formator Lorina Ghițu. Tue, 15 Oct 2019 11:00:10 +0000