Primăria or. Sângerei http://primariasingerei.md Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv http://primariasingerei.md/ro/topost/805 Seara zilei de 10 ianuarie 2020 a adus, odată cu apusul, un oaspete prețios la Sângerei - deputatul în Parlamentul României, d-l Constantin Codreanu. Am avut o discuție sinceră, despre aspirațiile locuitorilor or. Sângerei. Pentru viitor, am stabilit o înțelegere pentru un parteneriat de durată, cu câteva obiective specifice orășelului nostru, cum ar fi: proiecte de dezvoltare locală, înfrățiri cu localități din afara țării, strategii de integrare europeană, pentru a transforma orășelul Sângerei într-o urbe modernă, prietenoasă localnicilor.  La rândul său, d-l deputat, ne-a informat despre activitatea sa ca parlamentar și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. Îl cunoaștem pe Constantin, băștinaș din satul vecin Bilicenii Vechi și apreciem educația aleasă, pe care i-au acordat-o părinții Ana și Ion Codreanu. Îi suntem recunoscători domnului deputat pentru relațiile noastre prietenești, care au adus și vor  aduce beneficii comunității, pe care o numim Patrie - plaiul sângerean. Sun, 12 Jan 2020 17:12:05 +0000 ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei http://primariasingerei.md/ro/topost/804 La 9 ianuarie 2020, ședința săptămânală a Primăriei Sângerei cu managerii Întreprinderii municipale Apă-Canal a generat o întrebare pentru toată localitatea: Se merită sau nu conectarea orășelului Sângerei la magistrala Soroca-Bălți... Răspunsul îl vor da cetățenii la audierile publice, organizate în cel mai scurt timp.             După cum menționează administrația ÎM Apă-Canal, în prezent, rețelele locale de apeduct sunt într-o stare avariată, iar sistemul de canalizare lipsește în multe sectoare ale orășelului. Deoarece rețelele nu sunt pregătite pentru modernizare, iar prețul pentru consumul de apă, adusă de la sute de kilometri, ar putea fi dublu față de cel prezent, este strict necesară o mobilizare a forțelor, pentru a renova rețelele de apeduct, canalizare și construirea stației de epurare ca ulterior, să se conecteze magistrala Soroca-Bălți sau să se construiască câteva sonde arteziene suplimentare.             Primarul de Sângerei, d-l Arcadie Covaliov, propune: Efectuarea unui studiu de fezabilitate al infrastructurii existente de apeduct; Să se atragă finanțare externă pentru renovarea totală a rețelelor de apeduct și canalizare; Să se organizeze audierile publice ale populației, pe obiectivele sus-menționate. Astfel, am putea asigura populației accesul la apă potabilă și sanitație, după cum stipulează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Orășelul Sângerei merită să fie... Thu, 09 Jan 2020 17:30:41 +0000 Ședinţa extraordinară http://primariasingerei.md/ro/topost/797 Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 24.12.2019, la ora  14.00,  în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist     Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.      2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.     Mon, 23 Dec 2019 14:08:08 +0000 Audieri publice http://primariasingerei.md/ro/topost/798 A N U N Ț ! Primăria orașului Sîngerei anunță pentru data de 22.12.2019 la orele 12.00 audieri publice privind consultarea proiectului bugetului pentru anul 2020 și proiectul privind aprobarea taxelor locale. Sunt invitați toți agenții economici și persoanele cointeresate.   Administrația Primăriei or.Sîngerei   Fri, 20 Dec 2019 14:08:12 +0000 Raport cu privire la bugetul orășenesc oe anul 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/796 Mon, 16 Dec 2019 13:21:40 +0000 Raport cu privire la bugetul orășenesc pe anul 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/795      RAPORTUL                                    сu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pe anul 2020            Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor  art. 14 alin. (2) lit. n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 47 şi, 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 20 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.209 din 24.12.2015 şi are ca scop necesitatea obţinerii actului juridic al consiliului orăşenesc, care reglementează partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităţii publice conform legislaţiei în vigoare, stabilirii volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetare.                      Elaborarea propunerilor de buget la partea de venituri s-a efectuat reieşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, ţinînd cont de prevederile Legii cu privire la midificarea unor acte legislative la art.33 al.(1) din Codul Fiscal; deciziei autorităţii publice ce ţine de competenţele proprii în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri locale;  analiza bazei fiscale separat pe tipuri de impozite, taxe şi alte incasări la buget. Începînd cu 01 ianuarie 2020 cotele defalcătirlor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice se modifică pentru bugetele oraşe-reşedinţă... Mon, 16 Dec 2019 13:05:35 +0000 Convocarea ședinței din 20.12.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/794 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr.206   13.12.2019                                                                                                                or.Sângerei Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 20.12.2019, la ora14.00,în sala de şedinţe a primăriei (et.4),                                                   cu ORDINEA DE ZI:   Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei.Raportor: Baciu Lucia, secretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist Cu privire la preluarea la balanța Primăriri orașului Sîngerei cu titlu gratuit a cheltuielilor efectuate la reparația drumurilor prin Programul „Drumuri bune”. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor... Mon, 16 Dec 2019 12:45:10 +0000 Anunț http://primariasingerei.md/ro/topost/793 Anunț !   Toți locuitorii orașului Sîngerei sunt invitați, 13 decembrie, în Piața Independenței, unde Va avea loc inaugurarea Pomului de Crăciun  și se vor aprinde luminele de sărbătoare. Momentul inaugurării va fi marcat de o manifestare artistică a tinerilor talente din oraș Evenimentul va începe la ora 1630 Moșul Vă așteaptă cu drag pe Toți!                       Wed, 11 Dec 2019 11:35:43 +0000 Un concert de caritate! http://primariasingerei.md/ro/topost/802 Un concert de caritate! Orașul  Sîngerei, un concert extraordinar de caritate. Multumim tuturor pentru susținere!!!!!! Fri, 06 Dec 2019 14:40:13 +0000 Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul "Biserica, societatea si bazele creștine ale activitaților sociale și medicale" http://primariasingerei.md/ro/topost/792 Administrația orașului Sîngerei reprezentată de Primarul Arcadie Covaliov și reprezentanți ai societății civile din Sîngerei - Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu, Romeo Lopotencu energetician și medicul Lopotencu Rodica, au participat la seminarul “Biserica, societatea si bazele creștine ale activităților sociale și medicale” în perioada 28 - 29 noiembrie 2019 la sediul Academiei Evanghelice Transilvania din Sibiu, reuniune organizată anual. La reuniune s-au discutat diferite aspecte ale colaborării actorilor din sfera socială și medicală. S-a pus accentul pe o implicare mai mare a societății civile în ajutorarea persoanelor defavorizate. Cu referire la parteneriatele posibile cu actori din Republica Moldova s-a ajuns la concluzia că legislația din Romania în domeniul transferului de expertiză și cooperare, precum și în domeniul finanțărilor pentru serviciile sociale și medicale este incomplet, iar acolo unde exista norme acestea nu sunt aplicate. Acest fapt are consecințe majore negative referitor la dezvoltarea firească a unor parteneriate între, pe de-o parte, organizațiile din Romania și, pe de alta parte, organizațiile similare din Republica Moldova. Autoritățile locale trebuie încurajate și stimulate din punct de vedere legislativ să se implice, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale și medicale... Wed, 04 Dec 2019 16:33:56 +0000 Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital http://primariasingerei.md/ro/topost/791 În data de 26 noiembrie 2019 Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov și grupul de lucru din orașul Sîngerei R. Moldova, constituit din Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu au efectuat o vizită la Centrul Creştin Social Medical de Zi din Sighișoara, Județul Mureș, Romania. Aflat sub supravegherea a PC Preot Ovidiu Dan, Protopopul Sighişoarei, Centrul s-a constituit cu ajutorul unei finanţări nerambursabile obţinute prin Proiectul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii şi servicii sociale, şi funcţionează pe baza unui parteneriat între Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sighişoara, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Asociaţia Pro-Sighişoara Elveţia, Primăria Municipiului Sighişoara şi Consiliul Judeţean Mureş. Centrul facilitează incluziunea socială oferind servicii sociale şi de asistenţă pentru aproximativ 106 persoane. Impactul acţiunilor întreprinse este deosebit de puternic. Proiectul a devenit o legătură între cetăţenii oraşului, contribuind astfel la educarea comunităţii în spiritul evitării excluderii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Atât locuitorii Sighişoarei cât şi cei din parohiile arondate contribuie cu ajutoare în alimente, haine şi bani, având certitudinea că toate donaţiile lor ajung acolo unde trebuie – la cei aflaţi în nevoie.  Această vizită are ca scop identificarea unui exemplu în edificarea... Wed, 04 Dec 2019 16:20:52 +0000 Vizită al primarului Arcadie Covaliov și grupului de lucru din orașul Sîngerei la Primăria Sighișoara, Romania. http://primariasingerei.md/ro/topost/790 În ultima săptămană a lunii noiembrie 2019, primarul nou ales al orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov împreună cu un grup de cetățeni din Sîngerei a efectuat o vizită în Romania. Scopul acestei vizite a fost readucerea în actualitate a unei inițiative lansate de Arcadie Covaliov din postura sa de consilier în 2015 și anume - înfrățirea orașelor Sîngerei și Sighișoara, un important centru economic, de cultură și turism din Transilvania.  În acest sens grupul din Sîngerei, ce s-a constituit din Primarul Arcadie Covaliov, Părintele Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu pe data de 26 noiembrie 2019 au fost primiți de Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean. Această vizită a fost posibilă datorită medicului și filantropului Petru Oprean, care s-a angajat să susțină necondiționat pledoaria de înfrățire a celor două orașe - Sîngerei și Sighișoara. În cadrul întîlnirii s-a discutat perspectiva colaborării celor două orașe. După schimbul de idei s-a hotărît inițierea discuțiilor publice, în cadrul consiliilor locale cu ulterioara votare a proiectului de decize ce vizează această inițiativă. Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean a confirmat disponibilitatea administrației în vederea lansării procesului de înfrățire.  Cheltuielile de transport, cazare și... Wed, 04 Dec 2019 14:54:24 +0000 Anunț de participare privind achiziționarea produselor alimentare pentru 1. jum. a anului 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/789 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea_Produse  alimentare_ pentru  I  jumatate  a  anului  2020.________ (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție_Licitatie  Publica    _____________________________ (tipul procedurii de achiziție)   Denumirea autorității contractante: Primăria  or. Sîngerei            ___________________ IDNO: 1007601002223 _______________________________________________________ Adresa: or. Sîngerei, str. Independentei, 124_____________________________________ Numărul de telefon/fax: Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări:                                            Lista  Bunuri   si  specificatii  tehnice Nr. d/ o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)     1            15811100-7   Franzela  făină  de  grîu  de  0,5 kg  kilogram 8590 din  faină de grîu calitatea I, 1 kg, feliată, ambalată  SM 173/HG775 din 03.07.07  GH  520 din... Thu, 28 Nov 2019 10:37:00 +0000 Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achiziții publice http://primariasingerei.md/ro/topost/788 RAPORT  CU  PRIVIRE  LA  MONITORIZREA  CONTRACTELOR  DE  ACHIZIȚIE  PUBLICE              întocmit  în  temeiul  art.15 alin.1, lit.i.) al  Legii  nr.131  din  03.07.2015  privind  achizițiile  publice, pct.20  subpct.10  și  pct.34       al  Regulamentului  cu  privire  la  activitatea  grupului  de  lucru, aprobat  prin  HG  nr. 667  din 27.05.2016 Nr.1 Autoritatea  Contractantă: Primăria  or. Sîngerei,  c/f   1007601002223,   or. Sîngerei, str. Independenței, 124                                                   (denumirea, completă, IDNO, adresa) Perioada  raportării:  01.01.2019 – 18.11.2019                                                                                              25 noiembrie 2019 Nr d/o. Denumirea  operatorului economic   Obiectul contractului Nr. data  contractului Nr. și data procedurii prin care s-a atribuit  contractul Etapa  de  executare Cauza  neexecutării Reclamațiile înaintate Sancțiunile înaintate Mențiuni cu privire la calitatea  executării contractului 1. ICS „Lukoil- Moldova” SRL Combustibil Nr.1 din 03.01.2019 Achiziție de valoare mică 53,6% - - - Calitativ 2. SRL „Lovis Angro” Produse  alimentare Nr.2 din 04.01.2019 L.P  nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 3. SRL” Sidva-V” Produse  alimentare Nr.3 din 04.01.2019 L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 4. SRL” Baguette” Produse  alimentare Nr.4 din 04.01.2019 L.P.nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 5. SRL „Villa Prodotti” Produse  alimentare Nr.5 din 04.01.2019 L.P. nr. 21001345 din 20.11.2018 100% - - - Calitativ 6. SRL”Slavena-Lux”... Thu, 28 Nov 2019 07:14:54 +0000 Anunț de participare privind achiziționarea prod. alimentare - II jum. a anului 2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/787   ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea_Produse  alimentare_ pentru  II  jumatate  a  anului  2019.________ (se indică obiectul achiziției) prin procedura de achiziție_Licitatie  Publica    _____________________________ (tipul procedurii de achiziție)   Denumirea autorității contractante: Primaria  or. Sîngerei            ___________________ IDNO: 1007601002223 _______________________________________________________ Adresa: or. Sîngerei, str. Independentei, 124_____________________________________ Numărul de telefon/fax: Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:                                              Lista  Bunuri   si  specificatii  tehnice Nr. d/ o Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate Unitatea de măsură Cantitatea Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)     1            15811100-7   Franzela  făină  de  grîu  de  0,5 kg  kilogram 7850 din  faină de grîu calitatea I, 1 kg, feliată, ambalată  SM 173/HG775 din 03.07.07 ... Thu, 28 Nov 2019 06:59:47 +0000 Fondul Tineret http://primariasingerei.md/ro/topost/801 Fondul Tineret orasul Singerei, vizita Fondului Pentru Tineri Ialoveni. Schimb de experienta, idei, proiecte! Wed, 27 Nov 2019 14:35:55 +0000 Proiectul ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„ http://primariasingerei.md/ro/topost/785 Proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„             Astăzi, 21 noiembrie 2019, primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu, Tudor Tutunaru, Doga Vasile  au avut întrevedere cu agentul economic SRL ,, Valis’’ director Vasile Herdic, care a efectuat lucrările la proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„  Contabila – șef al Primăriei  d-na Eleonora Andriuță a venit cu o informație mai amplă despre proiect,  privind derularea lucrărilor și efectuarea achitărilor la obiectul  ,,Canalizarea unui sector din or .Sîngerei “ –  începutul lucrărilor fiind din luna iunie 2014. Costul contractului - 28920431.00 lei Lucrări efectuate -17110518.00 lei Lucrări achitate - 15301438.00 lei dintre care : Fondul Ecologic Național -  13500000.00 lei Contribuția Locală -  1801438,00 lei . Datoria față de antreprenor ,, SRL Valis “ – 1809080.00 lei Volumul lucrărilor neefectuate – 11809913.00 lei        Doga Vasile a menționat că proiectul a fost inițiat la solicitarea cetățenilor din regiunea străzilor Ciulucului, Zadnipru și Păcii. Dat fiind faptul mirosului insuportabil a stației de epurare din zona respectivă.       S-a decis ca primarul or. Sîngerei d-nul Covaliov Arcadie să caute modalități de finanțare din partea altor organizații finanțatoare prin scrierea proiectelor, pentru conectarea stației... Thu, 21 Nov 2019 14:23:55 +0000 AO “Casmed’’ http://primariasingerei.md/ro/topost/783 AO “Casmed’’             Primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu și d-nul Doga Vasile , au avut întrevedere cu reprezentantul AO “Casmed’’, d-na Nina Bîndil. Dumneaei a mulțumit colaborarea cu Administrația publică locală, care au avut-o de-a lungul timpului privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu în or. Sîngerei.             Totodată a apreciat efortul și suportul oferit pe parcursul împlimentării proiectului ,, Îmbătrînirii și Sănătate “, finanțat de Crucea Roșie din Elveția . În scopul unei eventuale colaborări Crucea Roșie din Elveția este și în continuare interesată de a sprijini localitatea noastră pentru următorii  3-4 ani în cadrul proiectului ,, Îmbătrînire și sănătate “.  Astfel, urmează  contribuția APL-ului pentru serviciile de îngrijire  la domiciliu pentru anul 2020 în sumă de 33.000 lei pentru o unitate de lucrător social, cît și contribuția a 20.000 lei pentru implimentarea cantinei sociale pentru perioada ianuarie – aprilie 2020. Wed, 20 Nov 2019 12:55:33 +0000 Ședința Consiliului din 21.11.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/782 CHEMARE  la şedinţa consiliului                     Vă înştiinţăm, că conform Dispoziției primarului orașului Sîngerei nr.196 din 19.11.2019, la data de  22.11.2019, ora14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi: Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a ÎM „Termogrup Servicii” de către Vasile Bobescu. .Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la casarea și defrișarea plantației perene.Raportor: Ion Borș, inginer cadastral.   În conformitate cu art.19 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  prezenţa la şedinţă este obligatorie.     Primarul orașului Sîngerei                                                           Arcadie COVALIOV     Orarul comisiilor de specialitate: 21.11.2019   Orele 13-00 - comisia buget și finanțe, președinte M. Bordeniuc   Orele 14-00 – comisia constricții, președinte T. Tutunaru   Orele 15-00 - comisia ecologie, președinte T. Luca .   Orele 16-00 - comisia socială, președinte L. Șișcanu   Comisiile vor avea loc în sala de ședințe, et. IV.   Tue, 19 Nov 2019 14:14:46 +0000 Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan http://primariasingerei.md/ro/topost/784 Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan               Primarul or. Sîngerei d-nul Arcadie Covaliov și echipa, s-au întîlnit cu cetățenii blocurilor locative pe strada Esenin și strada Anton Crihan 3 și 5 , în urma discuțiilor de către cetățeni au fost înaintate mai multe probleme care urmează să fie soluționate și anume : Construcția unei mini parcări Reparația unei porțiuni de străzi de pe str. Esenin Instalarea a 3 corpuri de iluminat și a unui pilon Construcția terenului de joacă pentru copii Inițierea asociației de locatari . În continuare urmează să fie întreprinse măsuri pentru soluționarea problemelor înaintate de cetățeni.  În urma discuțiilor avute s-a stabilit că în proiectul bugetului pentru anul 2020 să fie examinate propunerile menționate mai sus.  Tue, 19 Nov 2019 12:59:05 +0000 Procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul orășenesc Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/781 Fri, 01 Nov 2019 13:07:47 +0000 Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei! http://primariasingerei.md/ro/topost/776                                                                    Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei!   Știi ce înseamnă SUCCESUL ? În primul rînd, este nevoie de multa determinare, să știi ce vrei și să faci tot ceea ce-ți stă în putere pentru a obține acel lucru. Pentru a putea reuși ceva, important este să începi să faci ceva ! Succesul înseamnî cunoașterea calităților personale și încrederea în acestea și este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea lui . Anume asta au făcut tinerii care au participat, de-a lungul a 3 săptămîni, la programul UPSHIFT. Au fost instruiți, au muncit independent sau cot la cot, pentru ca într-un final să obâină succes în ceea ce și-au propus ! 6 proiecte din 7 , cîștigate în cadrul programului UPSHIFT ! Echipe care au stiut foarte bine ce-și doresc și acum pot da viață ideilor inovative pe care le-au avut !              Mulțumim mult - Mihaela Iurascu, Abayomi Ogundipe, Alexandru Petrov , TEKEDU, UNICEF - pentru că alături de voi și datorita vouă , tinerii au cîștigat mult mai mult decît finanțarea proiectelor ! Sun, 20 Oct 2019 13:26:15 +0000 Noi am învăţat să ne învingem emoţiile! http://primariasingerei.md/ro/topost/777 Noi am învăţat să ne învingem emoţiile! Noi am învăţat să ne învingem emoţiile, atunci când vorbim în faţa unui public - spunând o poveste :) Master Class Professional Speaker Fri, 18 Oct 2019 13:31:57 +0000 Liceul teoretic ”Olimp” http://primariasingerei.md/ro/topost/780 Liceul teoretic ”Olimp” Liceul Teoretic “OLIMP” din orașul Sîngerei este una dintre cele 14 instituții din Republica Moldova care prin intermediul proiectului “Puternici prin diversitate – aplicarea indexului incluziunii” va beneficia de suportul specialiștilor în promovarea valorilor incluzive și transformarea mediului școlar în comunități prietenoase copiilor. Proiectul are la bază Indexul Incluziunii, elaborat de către expertul în educație Tony Booth din Marea Britanie, care este utilizat în peste 30 de țări ale lumii. Indexul incluziunii sugerează instituțiilor școlare cum să-și desfășoare activitatea în baza valorilor incluzive și autoevaluării, oferind instrumente exacte în interacțiunea cu părinții și copiii. Proiectul se va desfășura în perioada iunie 2019 – decembrie 2020, în parteneriat cu ChildFund Deutschland și cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Germaniei. La 25 septembrie 2019, în incinta Liceului Teoretic ,,Olimp” din orașul Sîngerei a avut loc Ședința de prezentare a proiectului ,,Puternici prin diversitate - aplicarea Indexului Incluziunii ” Formator Lorina Ghițu. Tue, 15 Oct 2019 11:00:10 +0000 Sîngerei, ultima zi de instruire UPSHIFT. http://primariasingerei.md/ro/topost/773 Sun, 06 Oct 2019 13:07:46 +0000 Cei mai activi tineri!!!!!!! http://primariasingerei.md/ro/topost/772 Orașul Sîngerei, proiecte, discuții, întrebări. Cei mai activi tineri!!!!!!! UPSHIFT,UNICEF MOLDOVA,TEKEDU. Sat, 05 Oct 2019 13:07:40 +0000 Orasul Singerei ,Ziua Mondiala Fara alcool. http://primariasingerei.md/ro/topost/778                                          Orasul Sîngerei ,Ziua Mondiala Fara alcool. în acest generic, astăzi, 02 octombrie 2019, angajații inspectoratului de poliție Sîngerei, de comun cu consilierii de probațiune a biroului de probațiune Sîngerei, tinerii consiliului local al tinerilor din cadrul primăriei Sîngerei și a centrului de sănătate prietenoase tinerilor ”viitorul”, au desfășurat o activitate de prevenire, informare şi sensibilizare a cetăţenilor la locaţia ,,aleea siguranţei” și în instituțiile de învățământ.            în cadrul activităţii, au fost distribuite pliante informative referitor la dauna consumului de alcool, în scopul sensibilizării adolescenţilor privind adoptarea şi promovarea modului sănătos de viaţă. Wed, 02 Oct 2019 13:35:48 +0000 "Cine n-are bătrâni, să-și cumpere." http://primariasingerei.md/ro/topost/775 "Cine n-are bătrâni, să-și cumpere." 1 octombrie 2019 - Ziua Internațională a Oamenilor în Etate, cu gândul la cei care sunt la toamna vârstei, Primăria or. Sîngerei împreună cu copilașii din grupele pregătitoare de la IET Mărțișor Sîngerei, au organizat o mică sărbătoare pentru beneficiarii Centrului Comunitar de Asistență Socială ”AGAPE” din oraș. Tue, 01 Oct 2019 13:17:49 +0000 UPSHIFT, cea de-a treia instruire http://primariasingerei.md/ro/topost/774 Sat, 28 Sep 2019 13:14:35 +0000 ,,Ziua bunicilor http://primariasingerei.md/ro/topost/771 ,,Ziua bunicilor        În semn de recunoștință și prețuire pentru cele mai înțelepte, harnice și iubitoare ființe, care contribuie nemărginit la educarea tinerilor generații, astăzi am sărbătorit: ,,ziua bunicilor " împreună cu copiii din grupa pregătitoare ghiocel, educator isac vera. lacrimi de fericire, cuvinte alese, veselia și darurile culinar tradiționale pregătite de bunicuțe - au fost o mulțumire pentru toți ! Fri, 27 Sep 2019 13:03:45 +0000 Proiect nou - MODEL UN ! http://primariasingerei.md/ro/topost/768   Proiect nou - MODEL UN !         Începând cu săptămâna viitoare, Centrul Raional de Tineret din Sîngerei, în parteneriat cu Corpul Păcii, lansează un proiect nou - MODEL UN ! Dacă eşti dornic să înveţi şi să dezvolţi o varietate de aptitudini aplicabile la toate profesiile pe viitor (rezolvarea pe cale diplomatică a conflictelor, vorbirea în public, interacţiune profesională, liderism activ, gândire critică, comunicare ş.a) - CRT împreună cu Sahir Amlani (voluntarul de la CP) te va ajuta/învăţa/ghida !                                                                                                 Cursurile încep MIERCURI, 2 OCTOMBRIE, ora 16.00.                                                                                                                          Te aşteptăm cu drag ! Fri, 27 Sep 2019 12:45:17 +0000 Voluntarii din Coreea de Sud http://primariasingerei.md/ro/topost/769                                                                                             Voluntarii din Coreea de Sud         Mai ţii minte cursurile de IT oferite vara aceasta de voluntarii din Coreea de Sud? Noi ştim la sigur că ţi-au plăcut, în special faptul că ai învăţat un nou limbaj de programare - ARDUINO . Noi am decis să continuăm  de aceea te invităm la noi, la Centrul Raional de Tineret din Sîngerei, alături de specialistul nostru, să lucrezi mai departe cu ARDUINO !                                                                                      Te aşteptăm în fiecare zi de JOI !!!! , ora 15.00 !!! Tue, 24 Sep 2019 12:51:00 +0000 Tinerii vor schimbare ! http://primariasingerei.md/ro/topost/770 Tinerii vor schimbare ! În sala de sedinte a primariei or.Singerei, a fost dat startul programului UPSHIFT (program de inovare socială pentru abilitarea adolecsenților și dezvoltarea spiritului antreprenorial al acestora). Programul oferă suport tinerilor să își dezvolte competențe personale și de angajare. Organizatorii evenimentului, gazdă și oaspeții prezenți la eveniment - au fost surprinși plăcut să constate că tinerii se implică ! Tinerii vor schimbare ! Tinerii au nevoie să cunoască că sunt importanți și că fiecare dintre ei are un rol în schimbarea societații ! Urmatoarea sesiune e mîine - 22.09.2019, ora 10.00 în Sala de Ședinte a Primariei ! Vă așteptăm cu drag ! Sat, 21 Sep 2019 12:54:47 +0000 Centrului de Tineret - 2 http://primariasingerei.md/ro/topost/764                                                                         Centrului de Tineret - 2   Să ştiţi că în cadrul Centrului de Tineret nu facem doar lecţii/seminare/traininguri etc .   Noi ştim şi să petrecem timpul frumos și interesant - ne jucăm ! (să vă zic un secret - prin joacă, i-am învăţat pe cei mici câte ceva din geografie, biologie, chimie). Fri, 20 Sep 2019 11:09:45 +0000 Centrul de tineret http://primariasingerei.md/ro/topost/763 Centrul de tineret    În cadrul Clubului de Engleză de astăzi tinerii şi-au reamintit numerele în limba Engleză, utilizarea corectă a adjectivelor. În ultima parte tinerii şi-au reamintit particularităţile corpului uman, încheind astfel ziua cu un exerciţiu practic. Mon, 16 Sep 2019 11:04:19 +0000 Donează Sânge, salvează o Viață! http://primariasingerei.md/ro/topost/758   Thu, 12 Sep 2019 12:19:55 +0000 Proiectul - “Infrastructura socială și eficiență energetică 2018” http://primariasingerei.md/ro/topost/762 Proiectul - “Infrastructura socială și eficiență energetică 2018”         Spre finele anului 2018 primăria or.Sîngerei a fost cîștigătoare de proiect din granturile “Infrastructura socială și eficiența energetică 2018” finanțat de Banca Germană de dezvoltare KfW și implimentate de Fondul de Investiții Sociale din Moldova. Primăria a beneficiat de subproiectul “Pavarea căilor pietonale de acces și construcția unei porțiuni (7 km.) de iluminare pietonală”, al cărui cost este de 4 mln.192 481 mii lei.         Astăzi a fost semnat Procesul verbal de recepție finală a subproiectului. În calitate de președinte al Agenției de Implimentare a proiectului vreau să mulțumesc în numele comunității FISM, finanțatorilor germani, antreprenorilor , primăriei orașului pentru un lucru măreț, extrem de necesar cetățenilor. Și, desigur, Deputatului în Parlamentul R. Moldova Gheorghe Brasovschi, fost primar de Sîngerei, prin insistența și profesionalismul căruia a fost posibilă obținerea acestui proiect. Wed, 11 Sep 2019 13:39:29 +0000 Echipa UPSHIFT Sângerei http://primariasingerei.md/ro/topost/766 Echipa UPSHIFT Sângerei      La data de 9 septembrie echipa UPSHIFT Sângerei a dat startul perioadei de aplicare. Tinerii din raionul Sângerei, cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani sunt invitați să aplice pentru sesiunea de inovare socială și antreprenoriat care se vor desfășura la 21-22, 28-29 septembrie și 5-6 octombrie. Tue, 10 Sep 2019 11:16:31 +0000 Echipa UPSHIFT Sângerei http://primariasingerei.md/ro/topost/765 Echipa UPSHIFT Sângerei        La data de 9 septembrie echipa UPSHIFT Sângerei a dat startul perioadei de aplicare. Tinerii din raionul Sângerei, cu vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani sunt invitați să aplice pentru sesiunea de inovare socială și antreprenoriat care se vor desfășura la 21-22, 28-29 septembrie și 5-6 octombrie.    Mon, 09 Sep 2019 11:12:48 +0000 Centrul "Raza Soarelui" http://primariasingerei.md/ro/topost/767 Centrul "Raza Soarelui"         Astăzi, centrul "Raza Soarelui" din Sîngerei şi-a felicitat lucrătorii, cu ocazia "Zilei Lucrătorului Social". La eveniment au participat şi tinerii din cadrul Centrului Raional de Tineret, cu un cuvânt de felicitare atât pentru lucrătorii centrului, cât şi pentru micuţii, care au rămas încântaţi. Totodată, a fost încheiat un Acord de Parteneriat între cele două centre. Suntem încrezuţi că vom avea o conlucrare frumoasă ! Fri, 06 Sep 2019 11:19:13 +0000 SINGEREI, orasul meu iubit ! http://primariasingerei.md/ro/topost/761 SINGEREI, orasul meu iubit !             Lucrurile bune continuă - renovăm rețeaua de apeduct pe str. Negruzzi (peste 500 m.), care a fost construită înca în anii 60. Această porțiune renovată va imbunatăți situația aprovizionării cu apă potabilă a circa 27% din populația orașului. Sunt recunoscător și multumesc tuturor celor implicați la lucrările de renovare: SC "Lux Gaz" SRL, IM "Apă Canal". La finalizarea lucrărilor strada va fi totalmente asfaltată.                                                                                                                        FAPTE NU VORBE !!! Tue, 03 Sep 2019 13:36:29 +0000 Start unui nou început la grădinița ”Andrieș” http://primariasingerei.md/ro/topost/759 Start unui nou început la grădinița ”Andrieș”            Astăzi ne-am bucurat nespus cît de frumos pot slăvi plaiul și graiul matern prin cîntece și versuri, copiii grupelor pregătitoare din grădinița ”Andrieș” pe unde de sărbătoare. Cu acest prilej am dat start unui nou început, spre noi descoperiri, provocări, cunoștințe și emoții alături de micii preșcolari, ce ne așteaptă în noul an de studiu 2019-2020.                                                                                                                        Într-un ceas bun! Mon, 02 Sep 2019 13:09:09 +0000 Primul sunet gimnaziul "Anton CRIHAN" http://primariasingerei.md/ro/topost/757 Primul sunet gimnaziul "Anton CRIHAN" Cu mare drag și multe emoții am participat astăzi la careul solemn dedicat Primului sunet la scoala mea natala, Ș.M. nr.2, astăzi gimnaziul "Anton CRIHAN", cu mesajul de felicitare pentru începutul noului an școlar 2019 - 2020 și un cadou pentru elevi. În curtea școlii am simțit aroma copilăriei și m-am simțit elev mîndru de instituția de învățamînt pe care am absolvit-o. Mon, 02 Sep 2019 12:55:34 +0000 Cea de-a 28 Aniversare de la proclamarea Independentei Republicii Moldova http://primariasingerei.md/ro/topost/760 Cea de-a 28 Aniversare de la proclamarea Independentei Republicii Moldova          Stimaţi cetațeni, colegi și prieteni. Am onoarea şi deosebita plăcere să Vă adresăm sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul sărbătorii naţionale - Cea de-a 28 Aniversare de la proclamarea Independentei Republicii Moldova. Cu acest frumos prilej, Vă urezi multă sănătate, fericire, bunăstare, perseverenţă şi noi realizări în munca Dvs. pe care o faceţi în serviciul societăţii şi întru binele concetăţenilor noştri. Wed, 28 Aug 2019 13:24:58 +0000 Ședința consiliului din 30.08.2019 http://primariasingerei.md/ro/topost/756 Conform Dispoziției primarului interimar al or. Sîngerei nr.135 din 28.08.2019, la data de  30.08.2019, ora 10.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , CU ORDINEA DE ZI: Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașulșui Sîngerei pentru simestru unu al anului 2019. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 ,, Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură”. Raportor:Eleonora Andriuţă, contabil-şef. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locli în legătură cu expirarea mandatului. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea cu titlu gratuit cîte un metru/stern lemn de foc persoanelor socialment –vulnerabile. Raportor: E.Andriuță, contabil-șef, coratortor:Banaru Ion,responsabil de spațiile verzi. Cu privire la desmnarea candidaților membrilor Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul I, orășenești Sîngerei pentru desfășurarea alegerilor Locale Generale din 20 octombrie 2019.Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. Raportor: Baciu Lucia , scretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Borș Ion, specialist superior. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor... Wed, 28 Aug 2019 11:49:14 +0000 Incubatorul de Afaceri din Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/755 Incubatorul de Afaceri din Sîngerei        Incubatorul de Afaceri din Sîngerei găzduiește circa 40 de firme, care oferă servicii din cele mai variate: de la imagistică dentară până la servicii de îngrijire a copiilor sau croitorie.       Timp de cinci ani de când activează, Incubatorul, finanțat de UE, a ajutat și contribuit la dezvoltarea sau deschiderea a 72 de firme.   Pentru a beneficia de ajutorul incubatorului trebuie să ai o idee viabilă de afacere, iar experții din cadrul acestuia te vor ajuta să te realizezi într-un mediu favorabil. Tue, 16 Jul 2019 06:52:11 +0000 Cu privire la expunerea la licitație ”Cu strigare a unui bun imobil” pentru dreptul de locațiune http://primariasingerei.md/ro/topost/752 Mon, 08 Jul 2019 13:42:39 +0000 Afacerea Lidiei ! http://primariasingerei.md/ro/topost/754 Afacerea Lidiei !          Afacerea Lidiei Bîrsanu a crescut de la un simplu atelier de reparație a hainelor. Care avea o singură mașină de cusut, la un atelier de croitorie, în cadrul căruia face costume naționale, rochii de seară în stil tradițional sau elegant, rochii pentru copii.         Rezultatele se datorează, în mare parte, sesiunilor de training, ghidării și abilităților obținute de către Lidia în cadrul Incubatorului de Afaceri din Sîngerei, un proiect finanțat de către UE. Mon, 08 Jul 2019 06:29:01 +0000 Voluntari din Coreea de Sud http://primariasingerei.md/ro/topost/753 Voluntari din Coreea de Sud   Astfel, în perioada 01.07.2019 - 31.07.2019 în cadrul Centrului raional de Tineret Sîngerei vor avea loc:   - cursuri de limbă coreeană şi engleză -cursuri în domeniul IT -familiarizarea cu tradiţiile şi obiceiurile coreene Toate acestea sunt oferite de către 5 voluntari originari din Coreea. Orele sunt gratuite.   Cursurile vor începe LUNI la ora 10:00 în incinta Centrului raional de Tineret Sîngerei (CASA DE CULTURĂ ETAJUL 2) Aşteptăm toţi tinerii dornici de a învăţa lucruri noi, de a comunica de a face cunoştinţă cu tradiţiile şi obiceiurile altor popoare. Mon, 01 Jul 2019 08:21:19 +0000 NOTĂ INFORMATIVĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/751 NOTĂ INFORMATIVĂ Privind veniturile și cheltuielilie ÎM „Piața Comercială Sîngerei”           Întreprinderea  Municipală  Piaţa Comercială Sângerei  în urma activităţii  pe parcursul anului 2018  a obţinut  venit  în sumă de 5628 lei faţă de anul 2017 unde întreprinderea a obţinut venit  în sumă de 3647 lei .     În anul 2018 , ca şi în fiecare an ,în  lunile de  iarnă , întreprinderea  obţine  venituri  diminuate faţă de lunile următoare , din cauza  temperaturilor joase , incepînd cu lunile de primavara –vară  situaţia  se schimbă  puţin  , dar totuş sunt deficultăti ,cauza fiind plecarea patentarilor la muncă  peste hotare pe o perioadă de 2-  3 luni  .                                          2017                                               2018                             % Ianuarie                26557,88 lei                                         28482,10    lei                    107,2 Februarie             29619,57lei                                             26985,84 lei                    91,1 Martie                  37373,25 lei                                           33582,09  lei                     89,8 Începînd  cu lunile de primăvară  situaţia puţin se îmbunătăţeşte:                                         2017                                                2018                               % Aprilie                 35574,18      lei                                       41383,34 lei                       116,3 Mai                      35320,43     lei                                      40555,84   lei                       114,8 Iunie                    34709,18   lei                                       38578,33    lei                       111,1  Iulie                     35107.51    lei                                       40151,68   lei                       114,3                                     August               39792.09     lei                                       44611,26   lei                        112,1                     Septembrie       37339.18     lei                                      40200,00   lei                        107,6 Octombrie         35947,51    lei                                       39163,34   lei                        108,9 Noiembrie          35365,84    lei                                      37177,52   lei                        105,1 Decembrie         34102,09    lei                                      35460,01   lei                        104,0   T O T A... Fri, 21 Jun 2019 11:28:52 +0000