Primăria or. Sângerei http://primariasingerei.md http://primariasingerei.md/ro/topost/914                                                                                   Anexa nr._______                                                                                                                                      la decizia consiliului orăşenesc                                                                                                                                       nr.____ din ___________ 2020 Taxa pentru unităţile comerciale  şi/sau de prestări servicii   În temeiul  Titlului VII al Codului Fiscal nr. 93-XV din 01.04.2004 cu modificările şi completările ulterioare conform Legii nr.47 din 27.03.2014 taxele pentru obiectele comerciale sau prestări servicii se stabilesc taxe locale conform Regulamentului, reieşind din următoarele criterii: Activitatea de comert desfășurată şi/sau prestări servicii; suprafaţa comercială; capacitatea unutății comerciale (numărul de locuri/persoane); regiunea amplasării în teritoriul oraşului. Taxele de amplasare a unităţilor comerciale şi prestări servicii se stabilesc în modul următor:   n/o CAEM Genul de activitate Suma taxei lei   1. 46.71   47.30 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși al produselor dirivate Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate         1 pistol benzină 10000   1 pistol motorină 10000   1 pistol gaz lichifiat 5000   2. 45.20 Întreținerea și repararea autovehiculelor  și vulcanizare   15000     vulcanizare 4000   spălătorie auto 4500   3. 45.32 Comerțul cu amănuntul de piese și de accesorii pentru autovehicule                                               S= pînă la 20 m.p. 6000   S= mai mare de 20 m.p. 8000   4.... Fri, 23 Oct 2020 13:51:28 +0000 http://primariasingerei.md/ro/topost/912 Mon, 21 Sep 2020 12:44:08 +0000 Ședința extraordinară a consiliului orășenesc din data de 23.09.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/910 ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI ORĂȘENESC VA AVEA LOC LA DATA DE 23.09.2020,  ORA 16.00, SALA DE ȘEDINȚE A PRIMĂRIEI , ET.1     ORARUL COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE 21.09.2020 -  orele 16.30- Comisia consultativă  de specialitate pentru  buget și finanțe             1.Lopotencu Radu-secretarul comisiei           2.Hadîrcă Anatolie           3.Doga Vasile           4.Mocanu Tudor           5.Guzun Eugeniu           6.Pleșca Alexandru           7.Neaga Viorel – președintele comisiei   Cu privire la acordarea scutirii la taxa de amplasare a unitatilorcomerciale siprestariservicii de transport auto de calatori aprobate in bugetul primariei or.Singerei pentru anul 2020.Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef. Cu privire la casarea produselor alimentare în IET si centru de zi CREDO. Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al orașului Sîngerei pentru anii 2020-2022.Raportor:Borș Ion, specialist. Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al orașului Sîngerei pentru anii 2020-2022.Raportor:Borș Ion, specialist. Cu privire la scutirea de plata de arendă pentru terenul bazinacvatic ”Cazacu”,deținut în folosință separată. Raportor:Borș Ion, specialist.   22.09.2020 -  orele 16.30- Comisia consultativă  de specialitate pentru problemele sociale (educaţie, ocrotirea sănătăţii, cultură, tineret, sport, păturile social-vulnerabile, ordinea publică, etică şi legislaţie)   Druga Maria Hudoi Eudochia –secretarul comisiei Matveev Constantin Șișcanu Ludmila- președintele comisiei... Fri, 18 Sep 2020 13:38:36 +0000 Concurs - ocuparea funcției vacante de specialist relații publice http://primariasingerei.md/ro/topost/911 Primăria or. Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist relații publice. Condiții de bază pentru a candida: studii superioare în domeniu științelor comunicării; posedarea limbii de stat și limbii străine (engleza, franceza) una obligatoriu la nivel înalt); apt din punct de vederea sănătății; abilități de operare la calculator Word; Excel; Internet. să vorbeascăfluențe de vorbire; vechime în muncă; Sarcini de bază: Redactează materialele informative și de comunicare Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte din perspectiva comunicării Se ocupă de promovarea imaginei primăriei, prin plasarea materialelor pe paginele WEB, Faceeboc, Instagram Aduce la cunoștința primarului și echipei despre evenimentele la care primăria este cointeresată sau are un avantaj pentru a participa Îndeplinește activitățile legate de rolul de purtător de cuvînt Aptitudini: Responsabilitate, spirit de inițiativă, comunicativitate, sociabilitate. Candidații pentru ocuparea postului vor prezenta comisiei de concurs în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului, următoarele documente: Formular de participare; Curriculum vitae; Copia buletinului de identitate Copia diplomei de studii, alte acte despre studii, perfecționare după caz; Certificat medical; Copia carentului de muncă. Bibliografia concursului: Acte normative și legislative în domeniul APL Acte normative în domeniul comunicării și activitate cu proiectele.... Mon, 14 Sep 2020 08:54:28 +0000 ANUNȚ! http://primariasingerei.md/ro/topost/905 ANUNȚ! Primăria orașului Sîngerei  anunță concurs privind  ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei”. Cerinţe faţă de candidat Candidatul la funcţia de administrator  al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei” va întruni următoarele cerinţe: 1)  deţine cetăţenia R.Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova; 2)  cunoaşte limba de stat scris şi vorbit; 3)  deţine studii superioare  sau medii special  în unul din domeniile: economic, juridic; 4)  are experienţă de a conduce (abilităţi manageriale); 5)  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 6)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Atribuţii 1. Administratorul reprezintă organul executiv și acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală; 2. Administratorul asigură executarea deciziilor Fondatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Statutul  Întreprinderii; 3. Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa  Comercială Sîngerei”, gestionează şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii. Remunerare Administratorul Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială” Sîngerei  va fi remunerat  în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.  Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: a) scrisoarea de motivare;  b) curriculum vitae (CV);  c)... Fri, 11 Sep 2020 13:21:05 +0000 Mentorii de seamă! http://primariasingerei.md/ro/topost/902 Mentorii de seamă! Doamna Ecaterina ATANASOV , profesor cu Literă Mare, a devenit Cetățean de Onoare al orașului Sîngerei! Pentru noi înseamnă mult, pentru că acest fapt a avut loc de ziua Limbii Române, pentru care și-a dedicat viața!    Felicitări, stimată Doamnă!    Felicitări, dragi prieteni! Să ne înflorească Limba Română și să știm să îi pronunțăm cele mai frumoase cuvinte, cu MULȚUMESC în frunte! Mon, 31 Aug 2020 07:18:36 +0000 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului orășenesc Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/900 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAȘULUI SÎNGEREI DISPOZIȚIA nr.102   Сu privire la convocarea ședinței ехtrаоrdinаrе а consiliului оrășеnеsс Sîngerei              În temeiul Legii privind administrația Publică locală nr.436-ХVI din 28.12.2006 art.16, art 32, DISPUN: 1. A convoca ședința extraordinară а consiliului orășenesc Sîngerei ре data de 25.08.2020, la ora 16.00, în sala de ședințe a primăriei, (et,l), cu ordinea de zi: 1.1.Privind modificarea Deciziei nr.1/2din28.02.2020 ,,Cuprivire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru аnul 2020 în а doua lectură'''. Raportor Eleonora Andriuță, contabil-șef 2. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în seama dnei L. Baciu, secretarul consiliului orășenesc.       Primarul or. Sîngerei                                                       Arcadie  COVALIOV     Sat, 22 Aug 2020 06:24:24 +0000 "Ședința Asociației raionale pentru Fotbal" http://primariasingerei.md/ro/topost/897 "Ședința Asociației raionale pentru Fotbal"              Asociația raională de Fotbal Sîngerei, a organizat ședința lărgită a Comitetului Executiv, cu participarea tuturor membrilor (echipe de fotbal) asociați din raionul Sîngerei. La ordinea zilei, au fost puse în discuție mai multe întrebări ce țin de startul noului Campionat raional la fotbal, Cupa raionului și Supercupa. La ședință a fost prezenți Președintele Asociației raionale de Fotbal Sîngerei dl Gh. Brașovschi, vicepreședintele raionului Sîngerei dl Iulian Erimei, membrii prezidiumului ARF.            Este de menționat, intenția Asociației raionale de Fotbal Sîngerei, de a demara, printre primele din Republica Moldova, competiții fotbalistice la nivel local. În urma deliberărilor, s-a decis ca toate echipele care vor dori să participe în competițiile la fotbal, să prezinte demersurile privind respectarea tuturor prevederilor din anexa nr. 16 din 18.06.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, privind instrucțiunile și angajamentele la desfășurarea meciurilor de fotbal, care ulterior vor fi precăutate la 21.08.2020, în cadrul Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică.         Totodată, în cadrul întrunirii s-a propus organizarea Campionatului raional la fotbal, într-o formulă mai restrânsă. Toți reprezentanții Asociației raionale de Fotbal, cât și reprezentanții echipelor au salutat intenția Comunității fotbalistice din raionului Sîngerei, pentru a relua competițiile sportive la... Wed, 19 Aug 2020 11:07:58 +0000 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ! http://primariasingerei.md/ro/topost/899 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ:  Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează despre următoarea avertizare meteorologică. Fenomenul prognozat: Caniculă. Astăzi 19 august, după orele amiezii, pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.   ora: 10:45 Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU Wed, 19 Aug 2020 08:16:57 +0000 Stația de Epurare! http://primariasingerei.md/ro/topost/903 Stația de Epurare!           După întrevederea pe care am avut-o la Ambasadă cu Excelența sa Kestutis Kudzmanas, ambasadorul Lituaniei a venit, în data de 12.08.2020, la Sîngerei, unde am continuat discuțiile referitoare la lucrările la stația de epurare, care până în 2015 au fost realizate în parteneriat cu un antreprenor lituanian.           Întrevederea a fost rodnica și a avut drept rezultat stabilirea unor direcții de parteneriat, pentru a continua și de a termina construcția Stației de Epurare, pe care dl ambasador s-a oferit să le urmeze, motivat de determinarea noastră.           Doamne ajuta, dragi prieteni. Într-un ceas bun! Tue, 18 Aug 2020 07:40:39 +0000 Stația de Epurare! http://primariasingerei.md/ro/topost/901 Stația de Epurare!         După întrevederea pe care am avut-o la Ambasadă cu Excelența sa Kestutis Kudzmanas, ambasadorul Lituaniei a venit, în data de 12.08.2020, la Sîngerei, unde am continuat discuțiile referitoare la lucrările la stația de epurare, care până în 2015 au fost realizate în parteneriat cu un antreprenor lituanian.           Întrevederea a fost rodnica și a avut drept rezultat stabilirea unor direcții de parteneriat, pentru a continua și de a termina construcția Stației de Epurare, pe care dl ambasador s-a oferit să le urmeze, motivat de determinarea noastră.           Doamne ajuta, dragi prieteni. Într-un ceas bun! Tue, 18 Aug 2020 07:18:30 +0000 Drumul ”Memoriei" http://primariasingerei.md/ro/topost/896 Drumul ”Memoriei"       În conformitate cu Planul național de acțiuni consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, astăzi în orașul Sîngerei este prelevat pământul de pe mormintele şi memorialele ostaşilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, militarii responsabili de extragerea mostrelor, cât și colaboratorii Secției Administrativ-Militare au dat start evenimentului în orașului Sîngerei. Evidențiem că în momentul transmiterii țărânei s-a intonat imnul de stat și au răsunat salvele. Mon, 17 Aug 2020 10:11:34 +0000 Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI http://primariasingerei.md/ro/topost/890 Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI, în temeiul Legii nr.9312007 gi Legii 27111994 cu privire la protecția civilă, inregistrează, o creștere a cazurilor de înec a minorilor în bazinele acvatice, iazurilor                 De la începutul perioadei estivale și pănă pe data de 10 august 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate nouă cazuri de înec a persoanelor cu vîrstele de pînă la 18 ani, cauzate de scăldatul în locuri neamenajate. În acest sens, în urma unei analize a ultimilor 10 ani s-a stabilit că  în perioada estivală, în medie pe teritoriul Republicii Moldova sa înecat  cca. 13 copii pe an, ceea ce reprezinată.20,63%  din numărul total de persoane decedate la scăldat.           Reieșind din cele expuse și în scopul reducerii cazuirlor de îinec a minorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, intervine cu solicitarea de a intreprinde măsuri suplimentare, de prevenire cu implicarea societății civile (organizațiilorl neguvernamentale, voluntarilor, gărzi populare, mass - media localnici, asistenlților sociali), precum și responsabilizarea deținătorilor de bazine acvatice iazuri privind sporirea măsurilor de interzicere a scăldatului în locuri neamenajate.   Vicepreședinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, șef... Tue, 11 Aug 2020 19:00:30 +0000 Raport cu privire la monitorizarea contractelor de achizitii publice http://primariasingerei.md/ro/topost/888 Tue, 11 Aug 2020 18:00:15 +0000 Produse alimentare pentru a doua jumatate a anului 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/887 Tue, 11 Aug 2020 17:55:13 +0000 Cererea ofertelor de preturi http://primariasingerei.md/ro/topost/886 Tue, 11 Aug 2020 17:47:52 +0000 Primar http://primariasingerei.md/ro/topost/377 Curriculum vitae A r c a d i e   C o v a l i o v născut la 29 august 1965, or. Ungheni I. Studi 1972 – 1982 elev, Şcoala Medie din Ungheni 1982 – 1988 student, Universitatea de Medicină şi Farmaceutică “N. Testemiţianu”, Facultatea generală. II. Experienţă profesională 2002 – 2019 şeful serviciului dermato-venerologic, Spitalul Raional Sîngerei, Medic dermato-venerolog, categorie superioară. iunie 2009-2012 Director al Centrului de zi şi plasament pentru oameni în etate şi adulţi cu disabilităţi „Agape”, ales de Consiliul Raional Sîngerei. 2006 – 2009 Manager de proiect, preşedinte al Agenţiei de implementare a proiectului Centru de zi şi plasament pentru oameni în etate şi adulţi cu disabilităţi „Agape”, Secţia asistenţă socială şi protecţia Familiei, Consiliul raional Sîngerei, finanţat de Banca Mondială prin FISM în Moldova. 1995 – 1999 şeful sectiei si a serviciului dermavenerologic SCR Sângerei. 1990 – 1999 medic dermatovenerolog, SCR Sângerei. 1989 – 1990 medic-dermatovenerolog, SCR Dubăsari, şef de secţie şi de serviciu. 1988 – 1989 medic-intern, Dispensarul Dermato-Venerologic Republican. III. Specializări şi stagieri profesionale 2008, aprilie Cursuride instruire în vederea utilizării compiuterului, pentru procesarea datelor în Sistemul de Monitorizare şi Evaluare a ITS (SIME HIV/SIDA şi ITS), organizat de Centrul Naţional de... Sun, 09 Aug 2020 17:21:47 +0000 Convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc din 14.08.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/881 Convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc Sîngerei din 14.08.2020.   ORDINEA DE ZI: Privind modificarea Deciziei nr.1/2din 28.02.2020 „ Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul pentru anul 2020 în a doua lectură” . Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la casarea produselor alimentare în IET și centrul de zi „CREDO”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea pct.1.11 din Decizia nr.28.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la completarea Deciziei Consiliului orășenesc Sîngerei nr.2/4 din 22.05.2020„Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or.Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la transmiterea în comodat a terenurilor IP ASP. Raportor: Ion Borș, specialist. Cu privire la expunerea la licitație „cu... Thu, 06 Aug 2020 05:34:40 +0000 Turism - Cucuteni Heritage http://primariasingerei.md/ro/topost/876    REPUBLICA MOLDOVA    RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel.( 262 ) 2-17-77 ,fax 2-24-80 e-mail: primaria.singerei@mail.ru           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА СЫНДЖЕРЕЙСКИЙ  РАЙОН ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА СЫНДЖЕРЕЙ МД-6201.гор.Сынджерей ул. Индепенденцей.124 тел.( 262 ) 2-17-77, факс 2-24-80        Nr. 3341 din 31.07.2020  din  14/2 -09/255 din 22.07.2020                 Dlui Serghei PU$CUTA Viceprim-Ministru Ministerul Finan{elor al Republicii Moldova     Cu "referire la demersul  Dvs. cu nr. l4/2-091255 din 22.07.2020, Vă comunicăm următoarele : 1. Primăria orașului Sîngerei a fost informată de către o persoană fizică verbal, la finele lunii noiembrie 2019, despre faptul că acționează în calitate de aplicant la proiectului 1 HARD/21/60,,Cucuteni Heritage în Moldova: valorisation în sustainabile tourism" și a fost selectată la etapa 1și 2; 2. Primăria orașului Sîngerei nu dispune de documentația care a fost depusă la etapa 1 și 2, cît și lista documentelor care urma să fie prezentată la etapa3-a;  3. O parte din documente care urmau să fie prezentate pentru etapa a 3-a de evaluare necesitau un timp mai îndelungat de elaborare, deoarece Primăria orașului Sîngerei nu este proprietar a terenurilor unde urmau să fie amplasate construcțiile stipulate în proiect. În acest caz a apărut necesitatea de exprorpiere... Fri, 31 Jul 2020 08:37:56 +0000 Centrul de Tineret STUDEM http://primariasingerei.md/ro/topost/878 Centrul de Tineret STUDEM          La data de 06.07.2020 a avut loc prima zi de instruire a Clubului de Dezbateri STUDEM.     După activitatea de cunoaștere care a facilitat lucrul în echipă, tinerii au primit informația de bază privind inițierea în dezbateri.       În a doua parte a zilei, a fost discutată tema "Tipuri și structura dezbaterilor" în urma căreia a urmat exercițiul practic prin care beneficiarii și-au antrenat gândirea critică și analitică.    Această activitate este realizată de AO Creedd în cadrul proiectului "Centrul de Tineret STUDEM" prin intermediul parteneriatului cu organizația ”Silba - Initiative for Dialogue and Democracy ”  din resursele financiare acordate de Guvernul Danemarcei. Mon, 06 Jul 2020 08:38:12 +0000 Traseul Sărăteni – Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/874 Traseul  Sărăteni – Sîngerei             Astăzi au fost primiți în vizita de lucru în teren pe  prim-ministru Ion Chicu și echipa dumnealui - secretarul de stat, Ministerul Economiei, dl. Anatol Usatîi, Administrația de Stat a Drumurilor, Veaceslav Potop și Șeful Oficiul teritorial, Cancelaria de Stat, Bălți,  Vitalie Nogali.           Reprezentanții puterii centrale au evaluat procesul de reconstrucție al traseului Sărăteni – Sîngerei, centura orașului.           Lucrările sunt executate de o companie turcească.           Este vorba despre ONURGRUP, care după realizarea acestei lucrări se va ocupa de reparația str. Independenței în orașul Sîngerei, lucru atât de mult așteptat de noi toți.           La intrarea în orașul Sîngerei, pregătim, împreună cu Guvernul, o platformă industrială multifuncțională, al cărei scop primordial este să atragă investiții și, respectiv, să creeze locuri de muncă, fapt care va fi oportun nu doar pentru oraș, ci și pentru raion în totalitatea sa.           Reprezentanții puterii centrale s-au arătat deschiși dialogului cu noi, echipa primăriei, ce se zbate mult la nivel local. Avem multe de făcut! Thu, 02 Jul 2020 11:19:04 +0000 ZIUA VOLUNTARULUI http://primariasingerei.md/ro/topost/875 ZIUA VOLUNTARULUI          Astăzi am avut o ședință online cu tinerii din cadrul proiectului ZIUA VOLUNTARULUI.        Am abordat subiectul ,, Provocările cu care s-au confruntat tinerii în prima luna trecută din această vară "reieșind din situația deloc ușoară  care o parcurge acum întreaga omenire.        Desigur că pentru tineri este un pic mai greu să se  obișnuiasca cu acest nou ritm de viata.         Ma bucurat mult faptul că voluntarii noștri sunt mereu în mișcare, permanent sunt ocupați cu grijile de pe lîngă casă, dar totuși iși rezervă timpul necesar pentru lectură și meditație. ,,Tinerii sunt viitorul, iar viitorul este condus prin educație" (Ioana Aspru) Wed, 01 Jul 2020 11:19:08 +0000 COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ - Hotărâre nr. 17 din 23 iunie 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/873  COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărâre nr. 17 din 23 iunie 2020         În cadrul celei de-a doua şedinţe a Comitetului de Urgenţă al Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, iar la data de 11 martie 2020, infecția de COVID-19 a fost declarată ca pandemie.       În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai - 30 iunie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.       În Republica Moldova, până la ziua de 23 iunie 2020, au fost confirmate 14.363 de cazuri de infecţie COVID-19, din 69.943 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-19 s-a început de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medicală se află 25.455 persoane. În tratament la domiciliu cu forme uşoare sunt 2.442 persoane, iar alte 2.112 persoane se află la tratament în staţionar... Wed, 24 Jun 2020 08:54:01 +0000 Ziua Olimpică 2020! http://primariasingerei.md/ro/topost/869 Ziua Olimpică 2020!   Dragi sportive!         Stimați amatori ai sportului,veterani ai sportului din or. Sângerei! Vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Olimpice 2020!       Pe data de 23 iunie întreaga lume sărbătoreşte Ziua Olimpică, care marchează naşterea Mișcării Olimpice Moderne. Sportivii poartă cu mândrie Torța Olimpică, care a traversat țara noastră acum 40 de ani, cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Moscova 1980.      La 06 iulie 1980, 20 sportivi din orașul  Sângerei au purtat  cu mândrie Torța Olimpică, care au traversat raionul nostru. Ziua Olimpică este o oportunitate perfectă de a împărtăși valorile olimpice de prietenie, excelență și respect.       Este, de asemenea, un prilej de a lansa îndemnul la mișcare și la un mod de viață sănătos, pentru că acum, mai mult decât oricând, realizăm cât de important este rolul sportului pentru sănătatea omului. Ziua Olimpică se prezintă, totodată, drept o oportunitate de implicare a tinerilor în sport cu scopul de a-i îndepărta de la modul de viață sedentar. Căci sportul aduce tuturor generaţiilor o viaţă mai sănătoasă şi mai echilibrată, asigurând calea spre o societate mai bună.                                                                                  La Sângerei Mişcarea Olimpică e în ascensiune     Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv (CNOS) din Republica Moldova... Wed, 24 Jun 2020 07:30:00 +0000 Reguli de apărare împotriva incendiilor http://primariasingerei.md/ro/topost/866 Tue, 23 Jun 2020 10:53:47 +0000 COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/872 Tue, 23 Jun 2020 10:28:37 +0000 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/864 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ:       Fenomenul prognozat: Instabilitate atmosferică.       Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi 23 iunie, în a doua parte a zilei, în republică și la Chișinău se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de  descărcări electrice, temporar  averse puternice (15 – 35 l/m2) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15 – 20 m/s.   23 iunie 2020 ora: 10:30                                    Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU   Tue, 23 Jun 2020 10:24:22 +0000 Ziua profesională a funcționarului public http://primariasingerei.md/ro/topost/862 ZIUA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARULUI PUBLIC DIN REPUBLICA MOLDOVA            Cu prilejul zilei profesionale ”Ziua funcționarului public”  adresez sincere felicitări și încredere, colegilor și tuturor angajaților din serviciul public.          Această sărbătoare  este drept răsplată pentru rolul responsabil  și important   al funcționarilor publici în dezvoltarea societății și profunda gratitudine pentru activitatea nobilă ce o realizați zi de zi. Munca dumneavoastră nu totdeauna este apreciată la justa valoare, dar prin devotament și dăruire de sine, pe care le demonstrați, încercați să faceți schimbarea spre binele locuitorilor.                              Vă doresc să Vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaților, respectul, fidelitatea colegilor și recunoștința oamenilor.     Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov Tue, 23 Jun 2020 06:38:13 +0000 Încorporare primăvară-vară - 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/870 Încorporare primăvară-vară  - 2020             Astăzi, 23 iunie 2020, în curtea secției administrativ-militare din orașul Sîngerei a avut loc prima etapă din perioada de încorporare primăvară-vară 2020 a tinerilor în Armata Națională. Cu mîndria brăzdată în ochi, dornici de a cunoaște toate subtilitățile armatei, cei 20 de tineri au venit însoțiți de părinți, fiind foarte atenți la îndrumările primite din partea celor prezenți.       Șef secție administrativ-militară Sîngerei, maior, Olga TIMOFEEVA, le-a adus la cunoștință regulele de comportatent și condițiile care le sunt oferite de unitatea militară. Totodată a exprimat tinerilor urări de bine și succes în acest început de drum.      Menționăm că încorporarea tinerilor în Forțele Armate are loc de două ori pe an: primăvara în lunile aprilie-iulie și toamna în lunile octombrie-ianuarie. În Republica Moldova, durata serviciului militar obligatoriu este de 12 luni.      Majoritatea recruților încorporați astăzi sunt absolvenți ai Școlilor Profesionale, iar în concordanță cu legislația în vigoare recruții au dreptul legal în a cincea lună de serviciu militar în termen să depună raport pentru a se angaja în serviciul militar pe bază de contract în oricare din unitățile militare ale Ministerului Apărării sau a Ministerului Afacerilor Interne.     Specificăm că evenimentul s-a desfășurat... Mon, 22 Jun 2020 07:30:05 +0000 Filmul și industria cinematografică! http://primariasingerei.md/ro/topost/871 Filmul și industria cinematografică!        Astăzi, filmul și industria cinematografică reprezintă o artă modernă, un mijloc predominant de relaxare, devenind plăcerea de a cunoaște, de a dobândi idei, gesturi, de a afla mai mult despre diferite culturi.       Această sfera s-a dezvoltat atât de mult pe parcursul anilor, încât dacă persoana dorește să învețe despre un domeniu, o abordare, o poate face vizionând un film, fapt care ne-a trezit interesul tinerilor HOPE Cinema de a implementa în orașul nostrum un proiect cinematografic.       Echipa este formată din Cenușă Cătălin, Borș Alina, Isac Diana, Cibanu Alexandru și Dorojneac Adela. Idea de a crea HOPE Cinema „a început printr-o simplă postare pe Facebook, unde adolescenții erau invitați să participe în cadrul proiectului Upshift. Curioși și dornici de a schimba ceva în comunitatea noastră, am aplicat pentru acest program și totul a decurs mai bine decât ni-am imaginat, am făcut priteni și am reușit să ne facem auziți, fiind cea mai importantă realizare.          Aici, la Upshift Moldova ni-am dezvoltat personalitatea și anume: ni-am învis frica de a vorbi în fața publicului larg, am aflat cum să găsim problemele din localitate / cum să găsim soluții și am învățat să lucrăm în echipă.... Fri, 19 Jun 2020 07:46:03 +0000 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/863 AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: Fenomenul prognozat: Instabilitate atmosferică. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astăzi 19 iunie, în intervalul orelor 13:00 – 22:00, în republică și la Chișinău se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15 – 25 l/m2) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15 – 20 m/s.     Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU Fri, 19 Jun 2020 06:38:20 +0000 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. 332 din 3 iunie 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/868 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTĂRÂRE nr. 332 din 3 iunie 2020 Chișinău   Cu privire la modul de recuperare a zilelor declarate libere de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. ------------------------------------------------------------ În scopul recuperării zilelor declarate libere prin Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 6 din 26 martie 2020, nr. 14 din 6 aprilie 2020, nr. 17 din 13 aprilie 2020 și nr. 21 din 24 aprilie 2020, Guvernul HOTĂRĂŞTE:   1. Pentru recuperarea celor 12 zile declarate libere se stabilesc următoarele zile lucrătoare pe parcursul anului 2020: 13 iunie, 27 iunie, 4 iulie, 18 iulie, 1 august, 15 august, 5 septembrie, 19 septembrie, 3 octombrie, 17 octombrie, 31 octombrie și 14 noiembrie. 2. Orele de lucru echivalente cu 10 zile libere vor fi recuperate, începând cu 1 iulie 2020, prin majorarea, în zilele de luni până vineri, a timpului zilnic de muncă cu o oră și reducerea pauzei de masă cu 30 de minute. 3. Recuperarea zilelor declarate libere se va produce prin efectuarea concomitentă a extinderii timpului zilnic de muncă și muncii în zilele declarate în punctul 1 lucrătoare, până la epuizarea deplină a zilelor/orelor necesare de recuperat. 4. În zilele de 13 iunie,... Thu, 04 Jun 2020 12:35:11 +0000 Comisia Extraordinară de Sănătate Publică al Primăriei orașului Sîngerei http://primariasingerei.md/ro/topost/858                              Republica Moldova Comisia Extraordinară de Sănătate Publică al Primăriei orașului  SîNGEREI                                                                                                                  HOTĂRÎREA nr.1   01.06.2020.                                                                                                        Sîngerei                 În conformitate cu  art. 58 din Legea nr.10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrilor nr.10 și 11 din 15.05.2020, nr.12 din 25.05.2020 și nr.13 din 29.05.2020 al Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, Comisi  Extraordinară de Sănătate Publică al Primăriei orașului Sîngerei, HOTĂRĂȘTE:   Se ia act de Hotărîrile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.10 și nr.11 din 15.05.2020, nr.12 din 25.05.2020 și nr.13 din 29.05.2020. Se stabilesc următoarele măsuri de control și combatere a infecției ci COVID-19 a tuturor persoanelor aflate pe teritoriul orașului Sîngerei: asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin vederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public; respectarea regulilor de igienă a mîinilor; respectarea regulilor de igienă respiratorie; persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere; respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află... Tue, 02 Jun 2020 07:09:48 +0000 ,, La mulți ani de 1 iunie !" http://primariasingerei.md/ro/topost/857   ,, La mulți ani de 1 iunie !"   La mulți ani tuturor copiilor și deasemenea tuturor părinților ! Azi vă dorim doar bucurii și sănătate. Copilăria e o lume aparte, plină de lumină și armonie. Copilăria e vîrsta la care cea mai profundă bucurie poate fi un zâmbet curat. Să vă bucurați de ea, dragi copii !!!!   Mon, 01 Jun 2020 07:22:27 +0000 Ședința operativă cu funcționarii Primăriei http://primariasingerei.md/ro/topost/849 Ședința operativă cu funcționarii Primăriei             Astăzi, 26.05.2020 a avut loc ședința operativă cu funcționarii Primăriei și managerii instituțiilor subordonate. În cadrul ședinței au fost abordate problemele stringente ce țin de activitatea primăriei, întreprinderii municipale și grădinițelor de copii.         Administratorii ÎM ”DPGCL” Sîngerei, ”Apă -Canal” au informat despre măsurile întreprinse în perioada dată pentru o bună funcționare de asigurare a curățeniei în oraș, fiind menționat faptul că tractorul procurat recent este un suport mare la efectuarea curățeniei.        Directorul ÎM ”Apă-Canal”  a informat, că lucrările de conectare la rețelele noi de apă continuă și urmează în termen scurt să fie finalizate, deoarece deconectarea de la conducta de apă, creează incomodități și nemulțumiri din partea populației și agenților economici. Managerii grădinițelor nr. 1 ”Ghiocel”, nr.5 ”Andrieș”. nr. 6 ”Mărțișor”  din oraș au menționat că cadrele didactice continuă activitățile cu copii în sistem onlain.        Personalul auxiliar se află în concediu pînă la sfârșitul lunii curente, după ce vor reveni la lucru pentru a efectua curățenia, dezinfectarea, reparația curentă în incinta clădirilor, și la amenajarea teritoriului din preajmă.        În temeiul dispoziției managerii bibliotecilor, casei de cultură Vrănești au fost informați că începând cu  1 iunie urmează să înceapă activitatea... Tue, 26 May 2020 12:35:19 +0000 Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică Hotărîre nr. 12 din 25 mai 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/867 Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică Hotărîre  nr. 12 din 25 mai 2020 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂŞTE:   1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor / dispozițiilor aprobate, aducîndu-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova. 2. Punctul 12 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate publică: 2.1. subpunctul 12.5. va avea următorul cuprins „12.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;”; 2.2. se completează cu subpunctele 12.6-12.8 cu următorul cuprins: „12.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative); 12.7. lucrătorii transfrontalieri; 12.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile garniturilor de tren.”. 3. Punctul 14 din Hotărîrea nr.11 din 15 mai... Mon, 25 May 2020 07:18:07 +0000 Ședința extraordinară a consiliului din 22.05.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/856 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr. 50 18.05.2020                                                                                                                or.Sângerei   Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 și art.32,  în legătură cu problemele stringente apărute în cadrul primăriei cum ar fi:corelarea bugetului, permisiunea elaborării proiectului de execuție  pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate(argilă), alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi și altele,   DISPUN:   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 22.05.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.1), cu ordinea de zi: Cu privire la  atribuirea unui mandat de consilier  și operarea modificărilor în Comisiile consultative de specialitate. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc. Privind modificarea Deciziei nr.1/2 din 28 .02.2020,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la confirmarea alocării surselor financiare din bugetul local în perioada stării de urgență. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la completarea Anexei nr.13 din Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.1/2 din 28.02.2020... Mon, 18 May 2020 08:44:41 +0000 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ din 15 MAi http://primariasingerei.md/ro/topost/855 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărâre nr. 10 din 15 mai 2020 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, a declarat infecția de COVID-19 ca pandemie. În Republica Moldova, pînă la ziua de 15 mai 2020, au fost confirmate 5.553 de cazuri de infecție COVID-19, din 35.061 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-l9 s-a inceput de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medical se află 38.213 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 375 persoane, iar alte 1175 persoane se află la tratament în staționar (269 - stare gravă, 487 - stare medie și 419 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-l9 este de 2.228, iar 190 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID19) în... Mon, 18 May 2020 07:10:39 +0000 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ http://primariasingerei.md/ro/topost/854 COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărîre nr. 11 din 15 mai 2020. În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂŞTE: 1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19: 1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public; 1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor; 1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere; 1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care... Mon, 18 May 2020 07:07:14 +0000 Purtarea măștilor obligatorie http://primariasingerei.md/ro/topost/865 Sat, 16 May 2020 10:32:04 +0000 Cu privire la măsurările de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia http://primariasingerei.md/ro/topost/853 REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr. 47   14.05.2020                                                                                                   or.Sîngerei Cu privire la măsurările de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia ( Ambrosia artemisifolie).                Întru implimentarea unor acțiuni de prevenire, combatere, distrugere, diminuarea pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisifolie, cît și impactul negativ al buruienii ce se răsfrînge asupra sănătății umane, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziei (Ambrosia artemisifolie) și a planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia pentru anii 2019-2024, în temeiul art.29 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:   Se atenționează agenții economici, responsabili de gestionarea terenurilor, despre obligația de desfășurare a lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia. Agenții economici vor aplica măsuri de combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin: discuire, cosire, prășire, smulgere, tratare cu produse de uz filosanitar al terenurilor sau alte lucrări denimicire. Nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a regulilor de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziaconstituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.117 și 405 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008. Se pune în sarcina dnei N. Staci-... Thu, 14 May 2020 06:46:02 +0000 Agenția națională pentru siguranța alimentelor - Ambrozia http://primariasingerei.md/ro/topost/851   AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor SÎNGEREI st. Gh.Asachi-33 tel.0262-2 4315        Prin prezența, Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei, Vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, Legii nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar, Hotărîrea Guvernului nr.967 din 03.10.2018. Pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrosia pentru anii 2019-2024, persoanele fizice și juridice, indiferent de timpul de proprietate și forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze cercetarea sistematică a terenurilor gestionate cu identificarea suprafețelor infectate și să realizeze măsurile fitosanitare privind eradicarea buruieneii ambrozia.             La moment, Vă informăm și atenționăm la observarea speciei Ambrosia artemisifolia este necesar de aplicat măsuri de combatere mecanice a acestui buruiană: •           Discuiți, Grăpați •           Cosiți mecanic vetrele compacte cu ambrozie depe aliniamentele compacte căilor ferate, drumurilor și pe marginea parcelelor. •           Prășiți buruiana cu sapa, în perioada de vegetație •           Smulgeți manual plantele solitare din vecinătate Alte lucrări sau metode specifice, aplicate în perioada de  vegetație a plantei ambrosia artemifolia. -Tăiați... Thu, 14 May 2020 05:51:01 +0000 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova http://primariasingerei.md/ro/topost/850 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova   DISPOZIȚIA nr. 27 din 08 mai 2020                     În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,                     Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale, se autorizează trecerea frontierei de stat moldo-române pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului din data de 10 mai 2020: 1.1. a 4 cetățeni români, specialiști în lucrări de mentenanță pentru magazinele Kaufland din Chișinău. Reprezentanții Kaufland S.R.L. vor asigura însoțirea cetățenilor români, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 1.2. a unui cetățean român, expert... Mon, 11 May 2020 06:35:25 +0000 Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova - DISPOZIŢIA nr. 25 din 05 mai 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/848 Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova DISPOZIŢIA nr. 25 din 05 mai 2020            În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă,de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. în perioada stării de urgenţă, titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului IO2 şi IO3 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, li se acordă ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775,00 lei, cu condiţia că în luna martie 2020 nu au realizat venit asigurat. 2. Ajutorul de şomaj unic pentru subiecţii menţionaţi la pct. 1 se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informaţiei transmise de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova despre titularii care deţin patente valabile şi despre persoanele fizice înregistrate ca subiecţi care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.l 163/1997,... Wed, 06 May 2020 12:16:47 +0000 Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic http://primariasingerei.md/ro/topost/846   Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 5 mai 2020 s-a stabilit acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei în perioada stării de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane: — titularilor patentei eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020); — persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor)); — persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 103 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal). Condiţia de acordare a ajutorului de şomaj unic este că persoana ce se încadrează în una din categoriile menţionate în luna martie 2020 nu a realizat venit asigurat. Ajutorul de şomaj unic se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj unic. Ajutorul se achită de către CNAS prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Pentru plata ajutorului... Wed, 06 May 2020 12:03:37 +0000 Comisia pentru Situații Excepționale a RM - Dispoziția nr. 10 din 05.05.2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/844 Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei   DISPOZITIA nr. 10 din  05.05.2020   Cu privire la acordarea ajutorului material în perioada stării de urgență.               În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Dispozițiile nr.1-24 al CSE al RM,  Decizia Consiliului orășenesc nr.1/2 din 28.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură, în legătură cu necesitatea deplasării persoanelor cu grad de dizabilitate în or.Bălți  pentru proceduri de hemodializă, cît și adresările familiilor socialment vulnerabile privind acordarea ajutorului material pentru alimentația copiilor sugari,  Comisia pentru Situații Excepționale Sîngerei,   DISPUNE:   Se permite alocarea a cîte 750 lei persoanelor cu grad de dizabilitate pentru deplasarea în or.Bălți la Centrul „BB-Dializă” Bălți, pentru proceduri de hemodializă, lista se anexează(anexa 1). Sursele financiare sînt destinate pentru achitarea transportului de ocazie. Se permite alocarea mijloacelor bănești pentru procurarea alimentației pentru 4 copii sugaridin familii... Tue, 05 May 2020 13:46:26 +0000 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova - DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020 http://primariasingerei.md/ro/topost/847 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova   DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020   În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,DISPUNE: 1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgență, unitățile bugetare vor aplica regimul special de lucru și de remunerare a muncii în conformitate cu punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 2. La punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică și va avea următorul cuprins: „6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unității, în funcție de specificul activității și de nevoi: 6.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu; 6.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența... Thu, 30 Apr 2020 12:09:22 +0000 Comisia pentru SE a RM disp. 21 http://primariasingerei.md/ro/topost/843 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova    DISPOZIȚIA nr. 21 din 24 aprilie 2020           În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,   DISPUNE: Zilele de 27 aprilie - 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția: instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială; autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale; instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.;  I.P. „Agenția Servicii Publice”, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Băncii Naționale a Moldovei. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după... Fri, 24 Apr 2020 10:51:19 +0000 Hristos a Înviat, dragi prieteni ! http://primariasingerei.md/ro/topost/841 Hristos a Înviat, dragi prieteni !             Solidaritatea este o componentă foarte importantă, de rând cu responsabilitatea și transparența, împotriva Ucigașului nevăzut - COVID - 19 ! Mulțumim din tot sufletul, pentru coletele alimentare din partea la Minunata Familie Brinzila Maria, Iurie și frumoasa Echipa Magazinului Alimentar "Speranța" Sun, 19 Apr 2020 08:49:50 +0000 Hristos a înviat din morți! http://primariasingerei.md/ro/topost/842 Hristos a înviat din morți! Cu moartea pe moarte călcând Și celor din morminte Viață dăruindu-le. Dragi prieteni ! Vă salut în speranța că vă găsesc un pic mai senini, acum, în pragul celor mai luminate sărbători. Înțeleg că în contextul actual este foarte greu să te bucuri de ceva. Cel puțin așa mi se spune în ultima vreme. Dar eu vreau să vă îndemn să priviți din celălalt unghi. Poate că această năpasta ne va ajuta să ne bucurăm mai mult de lucrurile simple. Acum, mai mult decât niciodată, avem nevoie de sprijin moral și spiritual. Sfintele sărbători de Paște, chiar dacă se vor desfășura diferit în acest an, să ne găsească împăciuitori și smeriți, căci poate asta se așteaptă de la noi. Tot ce ni se întâmplă acum e o lecție de smerenie, iar duminica luminată și pregătirea pentru ea vor fi o probă importantă. Poate că e timpul să plecăm un pic frunțile, să cerem iertare și să iertăm. În acest an nu voi cuteza să vă urez nimic mai mult decât sănătate, fiindcă am primit cea mai evidentă dovadă că trebuie să fie în vârful priorităților. Că trebuie să reconsideram programul nostru de valori. Vă îndemn... Sat, 18 Apr 2020 08:56:44 +0000