(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Programul local de eficiență energetică

           Metodologie pentru elaborarea PLEE si PLAEE

          În prezenta lucrare sunt descrise etapele parcurse pentru elaborarea şi implementarea Programului Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi a Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE). Aceste documente sunt destinate Administraţiei Publice Locale Sîngerei. PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Sîngerei vizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.