(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Posturi vacante curente
 

Functie Vacanta Repetata- Specialist in reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru urban

04-01-2018, 05:15

INFORMAŢIE

сu privire la organizarea şi desfășurare concursului

privind ocuparea funcției publice vacante în aparatul Primăriei orașului Sîngerei

 

     În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria orașului  Sîngereil anunță CONCURS pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru urban.   

 

Sarcinile de bază:

1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;

 2.Efectuarea controlului asupra folosirii raționale a terenurilor; 3.Crearea şi ținerea cadastrului funciar;

Condiții de participare la concurs pentru candidații la ocuparea funcției publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietății funciare şi cadastru în aparatul Primăriei orașului Sîngerei

Condiții de bază:

  • deține cetățenia Republicii Moldova;
  • posedă limba de stat (scris şi vorbit);
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă
  • are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;

Cerințe specifice:

Studii: superioare , preferabil în domeniul Relațiilor Funciare si cadastru, agricole, tehnice si inginerie.

Experiență profesională: prioritate au candidatii care au  cel puțin 2 ani de activitate în domeniul de specialitate

Cunoștințe:

  • abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile  pentru  activitate;
  • cunoașterea cadrului normativ şi principiile de activitate în domeniul funciar şi cadastru;

Abilități: de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informația, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomație, disciplină, spirit de inițiativă, respect fată  de oameni,  aspirație de  creștere  profesională.

 

 

Persoanele interesate pot depune  următoare acte:

a) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă dupa caz;

e) cazier judiciar;

f) certificatul medical;

Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs care va include proba scrisă şi interviul:  până la  20 ianuarie 2018.

Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfășurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  orașului Sîngerei .

Telefon de contact: 026221344,  026223406;

e-mail: primaria.singerei@mail.ru

Acte normative din domeniul de specialitate: 

- Codul Funciar al Republicii Moldova;

- Legea nr.523-XIV din 16.07.1999  cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale;

- Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.1543 -XIII din 25.02.1998;

●Alte surse

 

Termen limită de aplicare : 04-01-2018, 08:36