(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Cheltuielile pentru instituții subordonate

Primaria or. Singerei

 Serviciul Buget

                                       

 Raport narativ

privind întocmirea proiectului bugetului general centralizat al or. Singerei pe anul 2017

 

Proiectului bugetului general centralizat al orasului pe anul 2017 a fost întocmit ţinând cont de:

LEGEA bugetului de stat pentru anul 2017 Nr. 279 din  16.12.2016
LEGEA nr. 397 din 16.10.2003 privind finantele publice locale

      - Decizia primarului  or. Singerei privind repartizarea eniturilor si cheltuielilor din teritoriul or. SINGEREI.

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor şi cheltuielilor bugetare au fost:

- prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali

 - politicile şi strategiile locale precum şi priorităţile stabilite în formularea propunerilor de buget;

- programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă la nivel local.

Prezentarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pe anul 2017 :