(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Bugetul local

 

                                                   VENITURILE

                                                         

                               pe Primăria or.Sîngerei pe anul 2017

 

 

 

Denumirea

Cod                   Eco (k4)

Suma,                   mii lei

Impozit pe venitul  persoanelor fizice

1111

2055,0

Impozit pe venitul reţinut din salariu

111110

2055,0

Impozit funciar - total:

1131

512,9

Inclusiv:

 

 

Impozit funciar  pe terenurile cu destinaţie agricolă cu excepţia                                                                    gospodăriile ţărăneşti (de femier)

113110

376,8

Impozit funciar  pe terenurile cu destinaţie de la gospodăriile ţărăneşti (de fermier)                                                                 

113120

36,1

Impozit funciar  pe terenuri cu altă destinaţie decît cea agricolă

113130

20,4

Impozit funciar incasat de la persoanele fizice

113140

62,0

Impozit funciar pe păşuni şi fîneţe

113150

17,6

Impozit pe bunurile imobiliare

1132

718,8

Inclusiv:

 

 

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor  juridice

113210

34,6

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor  fizice

113220

2,9

Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către persoane juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzător din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113230

141,0

Impozit pe bunurile imobiliare achitat de persoane fizice - cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

113240

540,3

Impozit privat incasat în bugetul localde de nivelul I

113313

3,5

Taxe pentru servicii specifice

1144

2052,5

Inclusiv:

 

 

Taxa de piaţă

114411

86,0

Taxa pentru amenajarea teritoriului

114412

300,0

Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători

114413

100,0

Taxa de olasare (amplasare a publicităţii)

114414

10,5

Taxa pentru dispozitivele publicitare

114415

150,0

Taxa pentru parcare

114416

6,0

Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau prestări servicii

114418

1340,0

Taxa pentru cazare

114421

5,0

Taxa pentru salubrizare

114426

55,0

Taxa pentru patenta de intreprinzator

114522

270,0

Arenda terenurilor cu destinatie agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141522

199,7

Arenda terenurilor cu altă destinatie decît cea agricolă încasată în bugetul local de nivelul I

141533

72,6

Plata pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire sau desfiinţate în bugetul local de nivelul I

142215

15,0

Incasari de la prestarea serviciilor cu plata

142310

825,3

inclusiv:

 

 

Plata părinţilor pentru copii

 

735,3

Alte prestări de servicii

 

90,0

Plata pentru locatiunea patrimoniului public

142320

170,0

Venituri din vînzări de capital

 

300,0

Realizarea clădirilor

311120

100,0

Realizarea terenurilor

371210

200,0

Donatiile voluntare interne pentru institu'iile bugetare de nivelul I

144113

20,0

Alte venituri incasate ]n bugetele locale de nivelul I

145142

5,0

Transferuri de la bugetul de stat, total general

 

10579,7

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I pentru învăţămîntul  preşcolar, primar, secundar general, special şi complementar (extraşcolar)

191211

9518,4

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

191231

1061,3

Total venituri:

 

17800,0