(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Întrunire de succes în orașul Sîngerei

Întrunire de succes în orașul Sîngerei

13-03-2018, 11:48

Întrunire de succes în orașul Sîngerei Astăzi, 13.03.2018, în sala festivă a Liceului “Mihail Eminescu” din or. Sîngerei, a fost petrecută o întrunire cu APL, asistenții sociali, serviciile desconcentrate, corpul didactic, membrii sectoareleor de vecinătate, organizațiile nonguvernamentale și de tineret, elevii liceeni și cetățeni din oraș.   Institutul de Politici Publice în comun cu IP Sîngerei, avînd ca scop promovarea conceptului de activitate polițienească comunitară în or. Sîngerei a fost adus la cunostință cadrul implimentării Poliției comunitare, crearea unei înțelegere cât mai clară a instrumentelor și mecanismelor oferite de conceptul de activitate polițienească comunitară, identificarea practicilor și mecanismelor optime pentru implementarea conceptului APC în Republica Moldova, actorilor principali care ar putea participa și susține implementarea conceptului de activitate polițienească comunitară. La fel, reprezentanții IPP au propus spre vizionare filmul documentar ”Poliția și Comunitatea: experiențe estoniene”, unde persoanele prezente au vizionat modul de viață, conlucrarea între Poliție și cetățeni, reacționarea și rezolvarea problemelor depistate în alte state.   După finisarea filmului au fost spuse păreri, propuneri și problemele cu care se confruntă la general societatea din R.Moldova și căile lor de soluționare. La finisarea măsurii oaspeților au fost aduse cuvinte de mulțumire pentru implicarea, explicarea și implementarea proiectului respectiv anume în or. Sîngerei.

Deschiderea oficială a noului market II ”Mariana Chițan”

Deschiderea oficială a noului  market II ”Mariana Chițan”

04-03-2018, 08:50

              Spre bucuria cetățenilor orașului, raionului și a APL astăzi a avut loc deschiderea oficială încă a unui super market, care dispune de 15 locuri noi de muncă, care oferă mărfuri la cele mai avantajoase prețuri și o deservire de înaltă calitate cumpărătorilor. Aduc sincere mulțumiri directorului II "Mariana Chițan", Victor Chițan, familiei lui, colectivului de muncă pentru considerabila contribuire la dezvoltatea, amenajarea orașului nostru și la deschiderea locurilor de munca (în oraș mai are construite 4 unități comerciale moderne). Să fie într-un cias bun și Dumnezeu să-i răsplătească cu o mare satisfacție atît morală, cît și materială.

Grădinița nr. 6 Marțișor și-sărbătorit cea de-a 35 aniversare

Grădinița nr. 6 Marțișor și-sărbătorit cea de-a 35 aniversare

02-03-2018, 08:55

           Cea mai mare instituție prescolara din oras, gradinita nr. 6 "MARTISOR" si-a sărbătorit astăzi cea de-a 35-a aniversare. Cu mare drag am fost astazi la extraordinarul eveniment alături de minunatii copilasi, de cadrele didactice cu înalt grad profesionist și de cei care pun temelia educației copiilor - părinții.

Turneu în memoria profesorului ”Gheorghe Chistruga” ediția a XI

Turneu în memoria profesorului ”Gheorghe Chistruga” ediția a XI

01-03-2018, 08:38

În data de 24.02.18 la tradiționalul Turneu de volei în memoria profesorului Gheorghe Chistruga, editia a XI. Au fost jocuri frumoase și sportivi performanți, fapt ce vorbeste despre dezvoltarea sportului în teritoriu. Desigur, suntem mîndri că echipa primăriei Sîngerei a ocupat primul loc.

Adolescența - vîrsta schimbărilor

Adolescența - vîrsta schimbărilor

22-02-2018, 11:49

                                                                                          Adolescența - vîrsta schimbărilor Orașul Sîngerei. Consiliul Local al Tinerilor, în parteneriat cu Asistenții Sociali Comunitari, SP nr.1 al IP Singerei, medical - narcolog și Secția tineret și sport a primăriei orașului, a organizat astăzi masa rotundă pentru adolescenti cu genericul "Adolescența - vîrsta schimbărilor" unde au fost abordate probleme ce țin de viața adolescentină.

Ziua memoriei

Ziua memoriei

15-02-2018, 07:50

Tradițional, în fiecare an, la 2 martie, comemorăm eroii căzuți pentru integritatea Republicii Moldova în războiul de pe Nistru.

Campanie de informare 2018

Campanie de informare 2018

02-02-2018, 08:17

Campanie de informare 2018 Echipa PDM din raionul Singerei, în frunte cu Președintele OT Gheorghe Brașovschi, au eșit astăzi la dialog cu cetatenii cu scop de informare. Ne bucură interesul oamenilor față de situația din țară, din societate, din raion, oras. Marea majoritate sunt pozitivi și apreciază acțiunile concrete ale Guvernării. Tot odată vin și cu diferite propuneri, sugestii ce ține de schimbările benefice pentru o viață prosperă.

Complexul memorial ”Pieta”

Complexul memorial ”Pieta”

02-02-2018, 08:08

  Complexul Memorial "Pieta". Astăzi a fost marcata împlinirea a 29 ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan și comemorarea celor căzuți în războiul din Afganistan.

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Profesionale a autonomiei locale și lucrătorilor APL!

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Profesionale a autonomiei locale și lucrătorilor APL!

01-02-2018, 13:00

Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a autonomiei locale și lucrătorilor din  APL!             Cu ocazia Zilei profesionale a Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația  Publică Locală, Vă adresez dragi colegi cele mai sincere urări de multă sănătate, prosperitate, să rămîneți și în continuare a fi importanți pentru societate, să semănați în sufletele oamenilor încredere în forțele proprii și în ziua de mîine,  să fiți onorați cu respect din parte celor din preajmă.           Succese și realizări în beneficiul tuturor cetățenilor din teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.                                                                                           Cu respect,                                                                                Primarul orașului Sîngerei                                                                                     Gheorghe BRAȘOVSCHI

Functie Vacanta Repetata- Specialist in reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru urban

Functie Vacanta Repetata- Specialist in reglementarea regimului proprietatii funciare si cadastru urban

04-01-2018, 05:15

INFORMAŢIE сu privire la organizarea şi desfășurare concursului privind ocuparea funcției publice vacante în aparatul Primăriei orașului Sîngerei        În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr.201 din 11.03.2009, Primăria orașului  Sîngereil anunță CONCURS pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietăţii funciare şi cadastru urban.      Sarcinile de bază: 1.Dirijarea procesului de reglementare a regimului proprietății funciare;  2.Efectuarea controlului asupra folosirii raționale a terenurilor; 3.Crearea şi ținerea cadastrului funciar; Condiții de participare la concurs pentru candidații la ocuparea funcției publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietății funciare şi cadastru în aparatul Primăriei orașului Sîngerei Condiții de bază: deține cetățenia Republicii Moldova; posedă limba de stat (scris şi vorbit); are capacitate deplină de exercițiu; nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă; Cerințe specifice: Studii: superioare , preferabil în domeniul Relațiilor Funciare si cadastru, agricole, tehnice si inginerie. Experiență profesională: prioritate au candidatii care au  cel puțin 2 ani de activitate în domeniul de specialitate Cunoștințe: abilități de utilizare a calculatorului: Word, Excel, internet, alte programe accesibile  pentru  activitate; cunoașterea cadrului normativ şi principiile de activitate în domeniul funciar şi cadastru; Abilități: de comunicare, de consultare, de lucru cu documentele şi informația, analiză şi sinteză, lucru în echipă, utilizarea tehnicii de birou. Atitudini/comportamente: responsabilitate, diplomație, disciplină, spirit de inițiativă, respect fată  de oameni,  aspirație de  creștere  profesională.     Persoanele interesate pot depune  următoare acte: a) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare; d) copia carnetului de muncă dupa caz; e) cazier judiciar; f) certificatul medical; Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs care va include proba scrisă şi interviul:  până la  20 ianuarie 2018. Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfășurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  orașului Sîngerei . Telefon de contact: 026221344,  026223406; e-mail: primaria.singerei@mail.ru Acte normative din domeniul de specialitate:  - Codul Funciar al Republicii Moldova; - Legea nr.523-XIV din 16.07.1999  cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; - Legea Cadastrului bunurilor imobile nr.1543 -XIII din 25.02.1998; ●Alte surse  

Pagina