(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Institutul de Politici Publice (IPP) - Anunță concurs

Institutul de Politici Publice (IPP) -  Anunță concurs

25-09-2018, 10:29

Termeni de Referinţă   Institutul de Politici Publice selectează coordonatori locali part-time în 9 localități în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.     Institutul de Politici Publice (IPP) anunță concurs pentru selectarea unor persoane în calitate de coordonatori locali pentru mobilizarea și susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 localități (Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Leova, Otaci, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ungheni) în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.   Descrierea proiectului:   Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2020 cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Proiectul are scopul de a consolida și spori rolul societății în implementarea activității polițienești comunitare și procesul de reformă a poliției din Republica Moldova prin extinderea și susținerea implicării membrilor localităților în asigurarea unor comunități mai sigure.   În cadrul proiectului sunt identificate, testate și implementate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie prin susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 comunități pilotate.   Consiliul de Securitate Comunitară (CSC) este un organ consultativ care analizează problemele de securitate și ordine publică la nivel de comunitate (localitate) și coordonează soluționarea acestora. Scopul activității Consiliului de Siguranță Comunitară este susținerea creării unui mediu de siguranță pentru membrii comunității și promovarea unei colaborări strânse între Administrația Publică Locală, Poliție, instituții, întreprinderi, organizații non-guvernamentale și cetățeni. În acest sens, scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.   Obiectivul concursului:   Obiectivul concursului este selectarea unor coordonatori locali în 9 localități pilot care vor sprijini, ghida şi monitoriza activitatea Consiliilor de Securitate Comunitară și implementarea Planurilor de Siguranță Comunitară (PSC) în regiunea în care activează. Coordonatorii locali vor fi antrenați în organizarea întâlnirilor dintre reprezentanții Administrației Publice Locale, Poliției, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor neguvernamentale și cetățeni; organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii Consiliilor de Securitate Comunitară; organizarea campaniilor de informare; sprijinirea programului de granturi mici în cadrul proiectului și alte sarcini conexe.   Responsabilități și sarcini concrete: Participarea la procesul de planificare și acordarea asistenței în organizarea și desfășurarea întrunirilor și activităților comune dintre Institutul de Politici Publice, Administrația Publică Locală, Inspectoratul de Poliție, instituțiile și organizațiile neguvernamentale din localitate; Acordarea asistenței Președintelui și membrilor Consiliului de Securitate Comunitară în organizarea și desfășurarea ședințelor trimestriale și celor ad-hoc a Consiliilor de Securitate Comunitară: coordonarea agendei, comunicarea cu reprezentanții diferitor instituții prezente la ședințe, elaborarea și/sau distribuirea materialelor informaționale membrilor CSC, elaborarea, avizarea și distribuirea procesului-verbal al ședinței, monitorizarea și raportarea situației privind implementarea deciziilor Consiliului, etc.; Acordarea asistenței în desfășurarea sesiunilor de instruire și de elaborare a Planurilor de Acțiuni pentru soluționarea problemelor de siguranță comunitară; Monitorizarea procesului de implementare a Planurilor de Acțiuni care vizează soluționarea problemelor de siguranță comunitară; Acordarea asistenței în organizarea activităților de informare și comunicare despre activitatea Consiliului de Securitate Comunitară, implementarea la nivel local a conceptului de activitate polițienească comunitară și implicarea cetățenilor în consolidarea securității comunitare; Colectarea diferitor date necesare pentru elaborarea materialelor cu caracter informațional; Acordarea asistenței managerului de granturi (IPP) în vederea sprijinirii programului de granturi mici desfășurat la nivel local: promovarea concursului de granturi mici la nivel local în regiunea în care activează; implicarea în procesul de examinare și selectare a aplicațiilor de proiect; monitorizarea activităților beneficiarilor de granturi mici (organizațiilor locale) pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor pentru soluționarea problemelor de siguranță comunitară, etc.; Elaborarea rapoartelor privind activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară din regiunea în care activează; Participarea la evenimentele organizate de IPP la nivel local: conferințe pentru discutarea bunelor practici; întrevederi de planificare și evaluare, sesiuni de instruire, etc. Distribuirea diferitor materiale în cadrul evenimentelor de informare organizare de echipa de proiect.   Perioada de angajare: 18 luni. Data tentativă de începere: 1 noiembrie 2018.     Gradul de implicare in proiect: 2 ore pe zi sau 1 zi de activitate pe săptămână. Astfel, persoanele interesate pot îmbina locul de muncă de bază cu funcția de Coordonator Local. Coordonatorul local își va organiza programul de lucru în funcție de activitățile preconizate la nivel local de Consiliul de Siguranță Comunitară sub îndrumarea directă a Coordonatorului de proiect și în colaborare cu Managerul de granturi mici (IPP). La nivel local Coordonatorul va activa în colaborare cu Președintele Consiliului de Securitate Comunitară.   Plata pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată lunar (salariu fixat) prin virament bancar în mărimea fondului de salarizare, confirmat prin contractul de grant între IPP şi finanțator. Plata pentru ultima lună se va face după prezentarea rapoartelor de evaluare privind activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară din regiunea în care activează.   Aspecte logistice: Pentru realizarea activităților de proiect, Coordonatorii locali vor beneficia de instruire, precum și de asistență logistică din partea Institutului de Politici Publice. Coordonatorii Locali vor avea acces la informații, materiale și suport informativ necesar ce țin de activitățile planificate. Cheltuielile ce țin de transport și alte costuri necesare vor fi acoperite de către organizatori.   Cerințe față de candidat:   experiență practică în calitate de coordonator local/experiență de lucru, voluntariat sau colaborare cu administrația public locală și/sau organizațiile neguvernamentale (va constitui un avantaj); abilități excelente de interacțiune şi comunicare; abilitatea de a lucra în echipă; abilități organizatorice; experiență în desfășurarea campaniilor/proiectelor de educație și participare civică/comunitară; experiență de colaborare cu mijloacele mass-media; devotament, entuziasm şi motivație; abilități de utilizare a internetului și a calculatorului; neafiliere și non-partizanat politic (condiție obligatorie); cunoașterea limbii române (și limbii ruse pentru coordonatorii din Comrat, Ceadîr-Lunga și Otaci).   Procedura de aplicare: Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină: 1) CV-ul (ce reflectă expertiza și experiența relevantă); 2) scrisoarea de motivare care va explica de ce candidatul dorește să se implice în calitate de Coordonator Local.   Dosarele candidaților vor fi evaluate în comun de către Institutul de Politici Publice și Președintele Consiliului de Securitate Comunitară din localitatea respectivă.   Termen de aplicare:  1 octombrie 2018.   Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md cu mențiunea „Angajare Coordonator Local pentru localitatea..…”. Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: Iurie Pîntea, coordonator de proiect, Maria Stratan, asistent de proiect, tel. 0 22 27 67 85.   Doar persoanele selectate vor fi contactate.  

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

              AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

24-09-2018, 10:11

                AVERTIZARE METEOROLOGICĂ   Fenomenul prognozat – Intensificări ale vântului. Avertizare pentru intervalul: 24-25 septembrie 2018.   Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul pe,  24 septembrie, în mijlocul zilei  în republică se prevăd  intensificări ale vântului din direcție vestică în rafale de până la 15-20 m/s cu menținere și pe 25septembrie.   24 septembrie 2018 ora 09:25                  Centrul operativ de dispecerat republican al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI  

Sărbătoare frumoasă - Hramul satului Vrănești!

Sărbătoare frumoasă - Hramul satului Vrănești!

21-09-2018, 08:35

Sărbătoare frumoasă - Hramul satului Vrănești! Satul Vranesti (componenta primariei SINGEREI). Sărbătoare frumoasă - Hramul satului! Cu oameni frumoși, harnici și primitori. Prosperare și înflorire. La Mulți Ani, Vranesti!

Incubatorul de afaceri Sângerei (IASg) - 5 ani de activitate

Incubatorul de afaceri Sângerei (IASg) - 5 ani de activitate

19-09-2018, 07:17

Incubatorul de afaceri Sângerei (IASg) - 5 ani de activitate   La 19 septembrie 2018 la Sîngerei, în cadrul “Zilei Ușilor Deschise la cei 5 ani de activitate a Incubatorului de Afaceri Sîngerei” a avut loc decernarea premiilor învingătorilor la concursul raional “Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii”. Evenimentul a urmărit susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii din diverse domenii de activitate, care au înregistrat performanțe pe parcursul anului 2017, au creat noi locuri de muncă, au utilizat tehnologii avansate. La ediția curentă a concursului au fost desemnați 12 agenți economici din raion, care activează în diverse domenii economice. 1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producție: Locul I    SRL “PRISVIO” Director Prisacari Viorel Locul II   SC,,Plastal” SRL Director Zastavnețchi Iosif Locul II   SA „Codru-Nord” Director Rotari Ivan 2. Cel mai bun antreprenor în sfera comerțului: Locul I   ÎI “Mariana Chițan” Director Chițan Victor Locul I   ÎI “Iurcu Ana” Director Iurcu Ana Locul II  SRL “Morins – Con” Director Moraru Veaceslav 3. Cel mai bun antreprenor exportator: Locul I   SRL “Gelibert” Director Bejenari Vasile 4. Cel mai bun antreprenor-femeie: Locul I   SRL „Elavia-Confex” Director Bîrsanu Lidia Locul II  SRL “Avidinix Service” Director Guțu Viorica 5. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii: Locul I   SC “Helicecom Nord” SRL Director Hadîrcă Vasile Locul II  SRL “Andoni Viorel” Director Andoni Viorel 6. Cel mai tînăr antreprenor : Locul I  SRL “Selfie Dent” Director Maniuc Eduard

Salubrizare a orașului nostru!

Salubrizare a orașului nostru!

15-09-2018, 07:17

Salubrizare a orașului nostru!   Vreau să aduc un mare MULȚUMESC tuturor celor care au răspuns la apelul de a participa astăzi la acțiunea de salubrizare a orașului nostru. M-am bucurat enorm de mult să văd muncind alături cetățeni de diferite generații.    Oameni care pe adevărat iși iubesc localitatea natală.  Vă multumesc, dragii mei consăteni ! Doar împreuna vom făuri un oraș prosper.

“ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei

“ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei

15-09-2018, 07:17

“ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei   Miercuri 19 Septembrie , cu ocazia a 5 ani de activitate va avea loc festivitatea : “ Ziua Ușilor Deschise la Incubatorul de Afaceri” din Sîngerei. În cadrul evenimentului de către consiliul raional Sîngerei vor fi decernate premiile învigătorilor concursului raional. ”Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii“. Invitații la eveniment reprezentă autorități publice centrale și locale, fonduri internaționale, mediul de afaceri, comunități locale, organizații și partenere  mass-media.

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

14-09-2018, 12:34

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ  Conform Dispoziției primarului or.Sîngerei Gheorghe Brașovschi nr.139 din 13.09.2018, la data de  19.09.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:             Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 a anului 2018.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la operarea modificărilor la la decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei în a doua lectură, anexanr.13 și anexa nr.17. E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală,cu titlu gratuit a rețelelor de canalizare și transmiterea lor în gestiune economică ÎM„Apă Canal”.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aderarea la Programul de reabilitare a perdelelor fosrestiere.Raportor:V.Ciobanu, specialist.Coraportor: I.Banaru. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică. Raportor:V.Ciobanu, specialist. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pentru construcția Sediului și Clinicii Academice Medicale în orașul Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea prin separare a bunului imobil cu număr cadastral 7401512.026, cu suprafața totală de 0,3114ha. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Termogrup servicii„în anul 2018. Raportor:M.Bercea,directorul ÎM„Termogrup servicii”. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 17.08.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de integrare a componentei„Comunitate prietenoasă vîrstnicilor”.Raportor:R.Cojocaru, viceprimar . Cu privire la încuviințarea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale.Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul IV al anului 2018. Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la repararea prejudiciului cauzat de către dna Gubceac Ana, directoarea cr/gr. nr.1. Raportor: G.Afanasiev, jurist.   Secretarul Consiliului orășenesc                                                                             Lucia Baciu     Orarul comisiilor de specialitate:                 17.09.2018     Orele 900 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu   Orele 1100  - comisia ecologie, V.Tabarcea   Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca   Orele 1600  - comisia socială, președinte L.Hajevschi .   Comisile de specialitate vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.      

Ziua Națională Globală a Curățeniei!

Ziua Națională  Globală a Curățeniei!

07-09-2018, 12:34

Ziua Națională  Globală a Curățeniei!   Îți place să te plimbi prin parcuri, dar sticlele și hîrtiile aruncate la nimereală îți umbresc dispoziția de promenadă? Îți plac drumețiile prin oraș, dar mormanele de gunoi depozitate ilegal îți trezesc emoții neplăcute? Respectiv, ai vrea să faci o schimbare în orașul tău, în țara ta? Dar în lume? Atunci alătură-te concetățenilor tăi și oamenilor din alte 150 țări, la data de 15 septembrie 2018, și ajută-ne să curățăm orașul și țara de gunoi de Ziua Națională/Globală a Curățeniei!

Deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.

Deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.

04-09-2018, 07:41

Deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.     "Sportul este un izvor de sănătate şi prospeţime, un factor de longevitate."      În cea de-a doua zi de an școlar, elevii Liceului Teoretic "Olimp" din or. Sângerei" s-au bucurat de deschiderea unui mini-stadion cu acoperire artificială.      Obiectivul sportiv a fost realizat în cadrul proiectului ,,Toți împreună" lansat de Federația de Fotbal a Republicii Moldova în colaborare cu Consiliul Raional Sângerei. Acesta este cel de-al IV-lea mini-stadion deschis în raionul Sângerei.       La eveniment au participat elevii și profesorii din L.T. "Olimp", Vicepreședintele raionului, dl Mihail Bîrsan și reprezentantul Federației de Fotbal. Blagocinul raionului, Maxim Guzun a oficiat slujba de sfințire a noului loc de practicare a sportului.

Liceul Teoretic "Olimp"

Liceul Teoretic

03-09-2018, 07:24

 Liceul Teoretic "Olimp"   Careul solemn consacrat PRIMULUI SUNET la Liceul Teoretic "Olimp". Un bun și binecuvîntat început, LT "OLIMP" !

Pagina