(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

ZIUA TINERETULUI

ZIUA TINERETULUI

12-11-2018, 11:53

ZIUA TINERETULUI Velohora și Discoteca la aer liber cu tinerii din oraș. Viitorul aparține tinerilor în care punem mari speranțe !

Anunț !

Anunț !

09-11-2018, 14:11

Anunț !   Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.   Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat. Sarcinile de bază : 1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile; 5. Prezentarea informaţiei din agricultură și raportului funciar, 6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului. Condiţiile de participare la concurs : ·Deţinerea  cetăţeniei RepubliciiMoldova; ·Posedarea limbii de stat; ·Capacitate deplină de exerciţiu; ·Studiile  medii speciale sau superioare în domeniu .  ·Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ; ·Abilităţi de utilizare a computerului și a programelor în domeniu. Documentele ce urmează a fi prezentate : -Copia buletinului de identitate ; -Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt; -Copia carnetului de muncă, după caz; Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 15 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei - primariasingerei.md  (Pînă pe data de 23 noiembrie 2018). Telefon: 026223406 Adresa poştală: Primăria orașului Sîngerei , str.Independenței,124, MD-6201. e-mail : primaria.singerei@mail.ru persoana de contact : secretarul comisiei de concurs – Baciu Lucia . Bibliografia concursului: ·Constituţia Republicii Moldova; ·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: ·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; ·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; ·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; ·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova; ·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice. ·Acte normative în domeniul de specialitate: -Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991); -Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997); -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”; -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”. -Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003; -Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998; -Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004; -Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012; -Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.  

SEARA DE CREATIE!

SEARA DE CREATIE!

09-11-2018, 11:49

SEARA DE CREATIE!    Seara de creație a consăteanului nostru, interpretului de muzică populară Vasile Cojocaru la 50 ani de activitate și 70 de ani jubiliari. Am omagiat Omul, care toată viața și-a dedicat-o culturii, muzicii, orașului natal SÎNGEREI, promovînd înaltele valori culturale ale neamului și plaiului. Este OMUL care foarte activ și-a înscris paginile sale luminoase în Letopisețul localității noastre. Să ne trăiti LA MULȚI ANI cu multă sănătate, Domnule VASILE COJOCARU ! Vă mulțumim pentru activitate prodigioasă, conlucrare și suflet depus în fot ce ați facut în viață ! Să ne fiți alături înca mulți ani înainte !

Veșnicia s-a născut la sat!

Veșnicia s-a născut la sat!

08-11-2018, 11:40

Veșnicia s-a născut la sat!           Astăzi am împărtășit bucuria Sarbatorii SF. DUMITRU cu colegii mei primari și locuitorii satelor Izvoare,  Valea Norocului,  Bobletici,  Mărășești și  Nicolaevca (Florești) de Hramul acestor localități.            În dar am venit cu muzică bună, cadouri, focuri de artificii!

Premierul PAVEL FILIP împreuna cu tot Cabinetul de Miniștri astăzi la SÎNGEREI

Premierul PAVEL FILIP împreuna cu tot Cabinetul de Miniștri astăzi la SÎNGEREI

02-11-2018, 11:28

Premierul PAVEL FILIP împreuna cu tot Cabinetul de Miniștri astăzi la SÎNGEREI            M-a bucurat mult faptul că, după întilnire cu cetățenii, oamenii iși exprimau admirația pentru Premier și Guvern, constatînd că așa Prim Ministru Moldova nu a avut și atît cît a realizat acest Guvern, nici unul altul nu a realizat. Și oamenii au dreptate, despre Guvernul Filip vorbesc faptele.            Sunt sigur, ca și problemele oamenilor, ridicate astăzi în ședință, își vor găsi rezolvarea în timpul apropiat.

O secție de JUDO

O secție de JUDO

30-10-2018, 11:23

O secție de JUDO         Sîngerei, Vrănești. Primăria or. Sîngerei, în persoana d-lui primar Gheorghe Brașovschi, la solicitarea părinților și cu suportul Școlii Sportive din raion, a deschis o secție de JUDO pentru copiii din satul Vrănești. Sat mic, dar cu oameni mari, cunoscut pentru campioni de talie internațională la sport și nu numai.      Avem mari speranțe în voi, dragi copii împreună cu dl antrenor Viorel Midrigan. Baftă multă!

Actiunea "UN ARBORE PENTRU MOLDOVA"

Actiunea

27-10-2018, 11:32

Actiunea "UN ARBORE PENTRU MOLDOVA"         Tin sa multumesc tuturor: Tinerilor Democrati, Consiliului Local al Tinerilor, cetatenilor din oras care au muncit astazi cu suflet la plantarea pomilor in diferite zone ale orasului, pledind astfel pentru un viitor mai sanatos, pentru localitatea noastra mai frumoasa, pentru aer mai curat.

Orasul in constructie

Orasul in constructie

22-10-2018, 11:24

Orasul in constructie Deoarece Creatorul ne alina inca cu vreme favorabila, in oras merg intens lucrari de constructie si nu numai: asfaltarea strazilor Mihai Viteazu, Trandafirilor; constructia trotuarelor si a iluminatului pietonal (7 km.) pe str.Independentei, curatarea pomilor, crengile carora incurca la iluminatul stradal, finisarea constructiei apeductului pe strada centrala.  Am inspectat astazi impreuna cu viceprimara Rodica Cojocaru mersul lucrarilor ca sa ma conving de calitatea lor.

Deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei

Deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei

16-10-2018, 09:32

Deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei             Ziua mult asteptata a sosit la SINGEREI. Astazi am participat la deschiderea noului sediu al Sectiei nr.1 a IP Singerei, construit si dotat cu suportul Ambasadei SUA in Moldova si al PNUD, partenerii de implementare al Conceptului de Poliție Comunitară impreuna cu Inspectoratul General al Poliției. Am fost foarte bucurosi ca Singereiul a fost selectat pentru pilotarea acestui Concept.             Un sediu model, frumos, bine dotat- rezultate frumoase in munca Politiei comunitare. Activitatea Poliţienească Comunitară reprezintă o strategie organizaţională, care abilitează poliţia şi comunitatea cu oportunitatea de a activa în comun, într-o nouă modalitate, pentru prevenirea și combaterea criminalității, dezordinei şi securitatii publice, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii pentru fiecare membru al comunității.

Lucrul in toi la reparatia strazii B. Glavan

Lucrul in toi la reparatia strazii  B. Glavan

15-10-2018, 09:19

Lucrul in toi la reparatia strazii  B. Glavan               Astazi a mers lucrul in toi la reparatia str.B.Glavan. Inca putin si o sa finisam lucrul si aici. Este o strada cu multe institutii de menire sociala si prescolara, deacea s-a decis sa o facem prioritara la reparatie. M-au incurajat si mi-au insuflat incredere cetatenii nostri, care se opreau si admirau cum se lucreaza, multumind si apreciind atit lucrul primariei, a Consiliului raional cit si al Guvernului Filip. Oamenii recunosc, ca orasul nostru ultimii doi ani este un santier de constructie, precum este si intreaga tara. Dupa asa apreciere vreai sa faci si imposibilul, ca sa-i bucuri pe oameni. Se poate ! O sa avem o tara prospera. Eu cred !  

Pagina