(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Comisia pentru SE a RM disp. 21

Comisia pentru SE a RM disp. 21

24-04-2020, 10:51

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova    DISPOZIȚIA nr. 21 din 24 aprilie 2020           În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,   DISPUNE: Zilele de 27 aprilie - 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția: instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială; autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale; instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.;  I.P. „Agenția Servicii Publice”, Casa Națională de Asigurări Sociale, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Băncii Naționale a Moldovei. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 27 aprilie - 30 aprilie 2020: solicită acordarea/se află înconcediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii); sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator. Zilele de 27 aprilie - 30 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 27 aprilie - 30 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță. Începînd cu data de 27 aprilie 2020 se permite aflarea persoanelor în parcuri, în grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu respectarea distanței sociale. < >celor amplasate în centre comerciale și piețe (inclusiv piețe auto). Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.: bunurile oferite cu titlu de donație pentru necesitățile instituțiilor medico-sanitare publice din Republica Moldova, în baza Acordului semnat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Turcia,semnat la data de 17 aprilie 2020 în orașul Ankara (Turcia); măștile medicale și echipamentele de protecție, oferite cu titlu de donație pentru Instituția Medico–Sanitară Publică Centrul național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Primăria municipiului Chișinău, de către Întreprinderea cu Capital Străin „HUAWEI TECHNOLOGIES” S.R.L.; măștile medicale, oferite cu titlu de donație Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, importate de către operatorul economic „MALL ONLINE” S.R.L. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, pentru motivarea financiară a personalului din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, pe perioada stării de urgență, începînd cu data de 1 aprilie curent, se stabilește: spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la un salariu de bază pentru personalul implicat în prevenirea, supravegherea, controlul și tratamentul infecției COVID–19 din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități (adulte) comuna Brânzeni, raionul Edineț și comuna Cocieri, raionul Dubăsari; spor lunar de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în mărime de până la 50% din salariu de bază pentru personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială cu excepția celor prevăzute la punctul 9.1. din prezenta Dispoziție; mărimea concretă a sporului se stabilește de către conducătorul instituției, în funcție de aportul și profesionalismul angajatului proporțional timpului efectiv lucrat; sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate constituie parte a salariului și se include în calculul salariului mediu în toate cazurile de aplicare; sporul de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate acordat nu participă la formarea salariului lunar pentru calcularea diferenței de salariu și nu se include în limita părții variabile a salariului lunar. Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (5) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență nu se limitează munca suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială. Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (21) din Codul Muncii nr. 154/2003, pe perioada de acțiune a stării de urgență orele de muncă suplimentară prestată în afara duratei normale a timpului de muncă pentru personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială, implicați nemijlocit în acțiuni de prevenire, control și tratare a infecției COVID–19, se calculează în mărime ordinară. Prin derogare de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale și Hotărârii Guvernului nr. 506/2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale, în perioada stării de urgență se va asigura cu alimentație și produse igienico-sanitare conform normativelor stabilite în actele normative menționate, inclusiv și personalul din cadrul Centrelor de plasament temporar pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități (copii, adulți) din gestiunea Agenției Naționale Asistență Socială implicat în prestarea serviciilor beneficiarilor. Se permite persoanelor fizice, cetățeni ai altor state, care fac parte din componența echipajelor navelor sau sunt antrenate în pilotarea acestora, traversarea frontierei de stat, cu prezentarea următoarelor documente: Documentul de călătorie valabil (pașaport); Nominalizarea din partea operatorului/armatorului navei - pentru nave maritime; Certificatul de călătorie al membrului echipajului navei, pentru prezentare autorităților de control. M Se autorizează intrarea, în data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Chișinău și șederea temporară, pînă la data de 03 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a unui cetățean francez și a unui cetățean britanic, membri ai echipajului de zbor al companiei aeriene Wizz Air. Reprezentanții oficiului Wizz Air în Republica Moldova vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a echipajului aeronavei de la punctul de intrare pînă la locul de staționare (odihnă) și vice-versa. Se prelungește autorizarea șederii temporare, pînă la data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a 5 cetățeni ucraineni, membri ai echipajului elicopterului operatorului ROSAVIA, fără părăsirea teritoriului Aeroportului International Mărculești, dispusă prin punctul 9 din Dispoziția nr. 19 din 17 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Se autorizează intrarea, în data de 24 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Mărculești, și șederea temporară, pînă la data de 27 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a 5 cetățeni ucraineni, membri ai echipajului elicopterului operatorului ROSAVIA, fără părăsirea teritoriului Aeroportului International Mărculești. Se autorizează intrarea, în data de 25 aprilie 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci și șederea temporară, pe perioada stării de urgență, pe teritoriul Republicii Moldova, a 4 cetăteni ucraineni, specialisti ai companiei aeriene ROSAVIA. Reprezentanții Î.S. „Aeroportul Internațional Mărculești”vor asigura însoțirea, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, a reprezentanților companiei aeriene ROSAVIA de la punctul de intrare pînă la Aeroportul International Mărculești, fără părăsirea teritoriului aeroportului. Se autorizează organizarea curselor aeriene charter suplimentare pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, în perioada 27 aprilie – 3 mai 2020: VARȘOVIA- CHIȘINĂU FRANKFURT - CHIȘINĂU VERONA/VENEȚIA - CHIȘINĂU LONDRA - CHIȘINĂU. Se aprobă graficul curselor aeriene: 19.1 pentru 04-10 mai 2020: LONDRA – CHIȘINĂU MILAN – CHIȘINĂU MOSCOVA – CHIȘINĂU ST.PETERSBURG – CHIȘINĂU PARIS – CHIȘINĂU NEW YORK – CHIȘINĂU 19.2 pentru 11-17 mai 2020: LONDRA – CHIȘINĂU VERONA/VENEȚIA – CHIȘINĂU PARIS – CHIȘINĂU MOSCOVA – CHIȘINĂU Se autorizează zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană MHS AVIATION GMBH, din 27 aprilie 2020, COLOGNE - CHISINAU – VIENNA. Se autorizează zborul de tip taxi, operat de către compania aeriană FLY TYROL, din 26 aprilie 2020, VIENNA - CHISINAU – VOSLAU. Se autorizează cursa de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova, din 28 aprilie 2020, BUCUREȘTI – CHIȘINĂU. Se introduce, începînd cu data de 25 aprilie 2020, ora 8:00, regimul de carantină în satul Cișmichioi și satul Etulia, raionul Vulcănești. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în data de 27 aprilie 2020. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.     Prim-ministru, Președinte al Comisiei                                                   ION CHICU                  

Hristos a Înviat, dragi prieteni !

Hristos a Înviat, dragi prieteni !

19-04-2020, 08:49

Hristos a Înviat, dragi prieteni !             Solidaritatea este o componentă foarte importantă, de rând cu responsabilitatea și transparența, împotriva Ucigașului nevăzut - COVID - 19 ! Mulțumim din tot sufletul, pentru coletele alimentare din partea la Minunata Familie Brinzila Maria, Iurie și frumoasa Echipa Magazinului Alimentar "Speranța"

Hristos a înviat din morți!

Hristos a înviat din morți!

18-04-2020, 08:56

Hristos a înviat din morți! Cu moartea pe moarte călcând Și celor din morminte Viață dăruindu-le. Dragi prieteni ! Vă salut în speranța că vă găsesc un pic mai senini, acum, în pragul celor mai luminate sărbători. Înțeleg că în contextul actual este foarte greu să te bucuri de ceva. Cel puțin așa mi se spune în ultima vreme. Dar eu vreau să vă îndemn să priviți din celălalt unghi. Poate că această năpasta ne va ajuta să ne bucurăm mai mult de lucrurile simple. Acum, mai mult decât niciodată, avem nevoie de sprijin moral și spiritual. Sfintele sărbători de Paște, chiar dacă se vor desfășura diferit în acest an, să ne găsească împăciuitori și smeriți, căci poate asta se așteaptă de la noi. Tot ce ni se întâmplă acum e o lecție de smerenie, iar duminica luminată și pregătirea pentru ea vor fi o probă importantă. Poate că e timpul să plecăm un pic frunțile, să cerem iertare și să iertăm. În acest an nu voi cuteza să vă urez nimic mai mult decât sănătate, fiindcă am primit cea mai evidentă dovadă că trebuie să fie în vârful priorităților. Că trebuie să reconsideram programul nostru de valori. Vă îndemn să rămâneți acasă, cu liniște, smerenie și rugăciune și poate astfel, luminata noapte de Paște - Învierea Domnului Iisus Hristos Dumnezeul nostru va fi mai încărcată de spirit decât toate cele dinainte. Cea mai măreață biserică a omenirii e sufletul omului. Acolo ne vom găsi refugiu în noaptea învierii. Hristos a Înviat ! Adevărat a Înviat ! Doamne ajuta! - în Sîngerei.

Binefacere în timp de carantaină!

Binefacere în timp de carantaină!

16-04-2020, 08:38

Binefacere în timp de carantaină! Dragi prieteni, Datorită unor oameni dedicați și buni - FreeMoldova - Mariana Mindru Opinca, Grig Dodon (Marea Britanie), Mihail Cucos, Gheorge Cazacu, Eugen Cazacu, Arcadie Cazacu, Grîu Stela (Italia), Nina Dumbravă (Italia), Adriana Romandas, Rodica Tolmaci, Costel Cioraru, Carolina Basiștii, Familia Vasile Gutu, Marina și Tatiana Teleba din Irlanda, care donează din buzunarul lor pentru a face ceea ce se numește act de binefacere, pe care eu îl văd ca dovadă de adevărată omenie, astăzi am mai făcut teste - 7 din focarele epidemiologice, pentru oameni care stau și vor continua să stea în carantină și care au interacționat cu persoane infectate. Vă voi spune negreșit rezultatele, dar până atunci aduc mulțumiri celor de departe, care au vrut să facă minunata faptă și celor din oraș, care susțin financiar demersul nostru de a localiza și opri răspândirea, plus sa ajutăm Oamenii, care la moment sunt în dificultate majoră. Mulțumesc din tot sufletul Lucrătorilor Medicali - Spitalul Raional, Centrul Medicilor de Familie Singerei în special Medicului de Familie, Doamna Alina Baltag, care împreună cu Asistenta medicală, au prelevat materialul și lucrătorilor de la laborator, pentru profesionalismul și dedicarea lor. Suntem mândri de acești oameni și convinși că ei ne confirmă faptul că omenirea merită o șansă. Avem oameni ! Și ce oameni !

Cu privire la măsurile sporite de prevenire a virusului COVID-19

Cu privire la măsurile sporite de  prevenire a virusului COVID-19

27-03-2020, 14:03

Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei   DISPOZITIA nr.  5 din  27.03.2020     Cu privire la măsurile sporite de  prevenire a virusului COVID-19               În legătură cu riscul sporit de infecție cu coronavirus, revenirea în țară a cetățenilor de peste hotarele Republicii Moldova și depistarea cazurilor de nerespectare de către persoanele revenite a regimului de izolare la domiciliu, în temeiul Dispoziției nr.6 din 26 martie 2020 a CSE a Republicii Moldova, Comisia pentru Situații Excepționale,   DISPUNE:   Se interzice începînd cu 27 martie 2020 aflarea, în locuri publice, în grupuri mai mari de 3 persoane ( cu excepția grupurilor constituite din membrii familiei de gradul I – II în linie dreaptă sau colaterală, concubini sau alte persoane ce au calitatea de reprezentant legal al unuia din membrii familiei). Zilele de 30 martie – 03 aprilie se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. Se permite repartizarea produselor alimentare, ușor alterabile din instituțiile preșcolare persoanelor socialmente vulnerabile în sumă de 5603, 12 lei, după cum urmează:   Grădinița nr.1             - 1309,39 lei Grădinița nr.5 - 1922,73 lei Grădinița nr.6 - 2371,00 lei   De alocat pentru perioada de stare excepționalăpentru carabinerii care patrulează orașul (53 zile x 10 litri x 16.50 lei ) în sumă de 8475 lei. De alocat DPGCL Sîngerei pentru perioada de cod roșu indemnizație unică în mărime de 500 lei lunar, la 20 persoane pe o perioadă de 2 luni în sumă totală de 20000 lei. Se permite procurarea a 4 termometre multifuncționale în sumă de 6800 lei. Sursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi alocate din fondul de rezervă a primăriei orașului Sîngerei. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei la tragerea la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. Prezenta Dispoziție întră în vigoare din momentul emiteriiși se publică pe pagina oficială a primăriei.       Primarul orașului Sîngerei                                                              Arcadie COVALIOV Președinte al Comisiei

Comisia penru situații excepționale - 2

Comisia penru situații excepționale  - 2

27-03-2020, 14:01

Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova             În legătură cu revenirea în țară de peste hotare a cetățenilor R. Moldova și regimul sporit de îmbolnăvire cu Covid - 19   în conformitate cu dispozițiile 4, 5 și 6  a CEP din R. Moldova și Hotărîrea CEL Sîngerei solicităm acceptul de instituire a două puncte de control cu intrarea – ieșire din or. Sîngerei  cu verificarea automobililor și cetățenilor în scopul nerăspîndirii pandemiei de Coronavirus.           Deschiderea punctelor de control urmează să activeze începînd cu data de 28.03.2020  pînă la data de 05.04.2020.   Președintele comisiei Primarul or. Sîngerei                                                       ARCADIE COVALIOV   

Cu privire la declararea zilelor de odihnă

Cu privire la declararea zilelor de odihnă

27-03-2020, 12:52

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAȘULUI SÎNGEREI   DISPOZIȚIA nr. 36   27.03.2020   Cu privire la declararea zilelor de odihnă             În temeiul Dispoziției nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, punctele 3 și 4, DISPUN: Zilele de 30 martie – 03 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate instituțiile subordonate Primăriei orașului Sîngerei. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență. În caz de necesitate angajații pot fi rechemați la serviciu, cu achitarea integrală a plății conform Legii nr.270/2018. Monitorizarea prezentei dispoziții mi-o asum.   Primarul orașului Sîngerei                                                                                                      Arcadie COVALIOV  

Planul de pregatire și răspundere la infecția cu Coronavirus

Planul de pregatire și răspundere la infecția cu Coronavirus

27-03-2020, 10:18

Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Republica Moldova     Evaluarea situației  Un număr total de 109577 cazuri de COVID-19 au fost raportate pe plan global (figura 1); · Din numărul total de cazuri raportate la nivel global, 80904 au fost raportate din China; · 28673 de cazuri confirmate au fost raportate în afara Chinei în 104 țări, inclusiv în țările vizitate intens sau cu reședință temporară a cetățenilor din Republica Moldova, precum Italia – 7375 cazuri, Franța – 1116, Germania – 1112, de asemenea în țările vecine Romania – 15, Ucraina – 1; · Din numărul cazurilor raportate din afara Chinei, 12243 au fost în 47 țări din Regiunea Europeană a OMSMPS - 3809 de decese au fost raportate până la moment pe plan global. Țări, teritorii ori zone cu cazuri confirmate de COVID-19, 09 martie 2020* Evaluarea riscului: · Riscul global – Foarte înalt · Riscul regional – Foarte înalt · Riscul la nivel național (Republica Moldova) –Înalt OMSMPS evaluează riscul general al epidemiei cu COVID-19 ca fiind foarte înalt pentru China, dar și la nivel global și regional. În data de 26 ianuarie, OMSMPS a sporit gradarea internă a epidemiei cu COVID-19 până la gradul 3, pe o scară de la 1 la 3 conform Cadrului OMSMPS de Răspuns la Urgențe (CRU). Biroul Regional al OMSMPS pentru Europa a creat o Echipă de gestionare a Incidentelor (ESMI) pentru a susține țările europene în caz de importare și răspândire în țară a COVID-19. Declararea urgenței de sănătate publică la nivel internațional (USPNI): În data de 31 ianuarie 2020, Directorul General al OMSMPS a declarat epidemia de COVID-19 drept o urgență de sănătate publică la nivel internațional (USPNI) conform Regulamentului Sanitar Internațional (RSI) 2005, luând în considerație recomandările Comitetului de Urgențe. Comitetul a evidențiat faptul că declararea unei USPNI trebuie să fie percepută în spiritul susținerii și aprecierii pentru China și populația țării, și a acțiunilor întreprinse de China în prima linie de gestionare a epidemiei în mod transparent și în speranța unui succes. În conformitate cu principiul solidarității globale, Comitetul a considerat că este necesar un efort coordonat la nivel global pentru a consolida nivelul de pregătire în alte regiuni din lume, care ar putea avea nevoie de suport adițional. Confirmarea primelor cazuri de COVID-19 în Regiunea Europeană a avut loc în Franța la 24 ianuarie 2020 (2 cazuri), iar actualmente epidemia a evoluat afectând 47 țări din regiune. Riscul de import a infecției COVID-19 cu posibila transmitere ulterioară, atât locală/comunitară cât și răspândită pe larg impune necesitatea pregătirii țărilor pentru a asigura detectarea precoce, managementul eficient a posibilelor cazuri de infecție și limitarea răspândirii infecției la nivel național. Argumentarea Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 în Republica Moldova este un element critic pentru a face față unei posibile pandemii și este elaborat în baza recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, lecțiilor învățate în pandemia de gripă A(H1N1) 2009-2010, pe strategii de evaluare și management al riscului, asigurând o flexibilitate în dependență de situație. O pandemie de COVID-19, cu o răspândire puternică a cazurilor și a gravității lor în spațiu și timp la nivel mondial, se caracterizează prin apariția unui nou tip de Coronavirus față de care imunitatea populației este foarte slabă sau inexistentă. În afară de impactul major asupra sănătății, o pandemie COVID-19 poate provoca pe termen lung: • o bulversare a sistemului sanitar din cauza suprasolicitării rapide a serviciilor de sănătate; • afectarea situației economice şi sociale din cauza absenteismului şi a impactului psihosocial; • o paralizie parţială a serviciilor esenţiale pentru buna funcționare a societății şi a Statului. Scopul planului este protejarea populaţiei Republicii Moldova în condiţiile declanşării unei epidemii/pandemii de COVID-19. Obiective 1. Limitarea transmiterii de la om la om, inclusiv reducerea infecțiilor secundare în rândul persoanelor contacte apropiate și lucrătorilor medicali, prevenirea transmiterii ulterioare, precum și răspândirii în continuare la nivel internațional: · identificarea rapidă, diagnosticarea, izolarea și asistența precoce pentru pacienți, precum și oferirea de îngrijiri optimizate pentru pacienții infectați; · identificarea, evaluarea și urmărirea contactelor cu o prioritate acordată locațiilor cu risc înalt, cum ar fi instituțiile medicale; · asigurarea implementării prevenirii și controlului infecțiilor în instituțiile medicale; · implementarea recomandărilor privind călătoriile internaționale; · ridicarea nivelului de conștientizare în rândul populației prin comunicarea riscurilor și implicarea comunității. 2. Atenuarea impactului în cazul transmiterii la nivel de comunitate: · reducerea gravității maladiei prin oferirea asistenței clinice, în special pentru populațiile vulnerabile; · asigurarea disponibilității de planuri alternative pentru a evita întreruperea acordării asistenței medicale; · minimizarea perturbărilor în aspect social și asigurarea funcționalității și continuității activităților pentru livrarea serviciilor și produselor esențiale. Planul descrie obiectivele și acțiunile de răspuns, precum și structura, autoritățile și responsabilitățile pentru a asigura un răspuns sistematic, coordonat și eficient. Planul implică mai multe ministere și întreaga societate, incluzând și contribuții din partea sectorului privat. În baza evaluării capacităților țării și a listei de verificare a nivelului de pregătire, acest plan permite identificarea domeniilor în care lipsesc proceduri, planuri operaționale și resurse și oferă un model pentru planificarea operațională întru abordarea acestor lacune. Situația privind sănătatea și nivelul de pregătire Republica Moldova este un stat situat în sud-estul Europei, suprafața de 33851 km2, populația – 2680 mii persoane, densitatea 124 pers/km2 (Tabelul. 1). Se învecinează cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud și cu teritoriul din regiunea de est (Transnistria). La nivel național se determină o migrație sporită a populației țării, inclusiv în zonele cu transmitere locală extinsă (Italia, Franța, Germania, etc). Guvern Republică parlamentară Regiuni 32 de raioane, 13 municipii și 2 regiuni cu statut special Sistemul de sănătate și managementul situațiilor de urgență Republica Moldova are un sistem universal de asistență medicală administrat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPSMPS) și finanțat din bugetul de stat și din bugetul asistenţei medicale obligatorii. Sistem de management a urgențelor de sănătate publică Pregătirea pentru situații de urgență în sănătate publică în Republica Moldova se încadrează în sistemul național de protecție civilă, MSMPSMPS fiind responsabil pentru crizele legate de sănătate și pregătirea către o eventuală pandemie. Pregătirea și răspunsul la situații de urgență se bazează pe o rețea comprehensivă, intersectorială, transversală, cu responsabilități pentru supraveghere, inspecție, monitorizare, comunicare și executare. În cazul evenimentelor majore de sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP) este responsabilă pentru abordarea integrată a riscurilor/urgențelor de sănătate publică, implementarea măsurilor de prevenire și management, mobilizarea eforturilor în toate sectoarele și coordonarea activităților. Există planuri specifice pentru pregătire și răspuns la anumite evenimente de sănătate publică (de exemplu, gripa pandemică). Legislația națională la compartimentul de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică transpune prevederile legislației UE, OMSMPS și organismelor internaționale. Cadrul legal prevede măsuri de prevenire, pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică, evaluarea riscului de declanşare, declarare/anulare a urgenţei de sănătate publică, împuterniciri speciale referitoare la încăperi şi bunuri, inclusiv măsurile de izolare şi/sau carantină, instituirea regulilor de intrare în/ieşire din zona supusă izolării sau carantinei, informarea populaţiei privind urgenţa de sănătate publică, mecanismele de coordonare și mobilizare a fondurilor de urgență. · Legea Nr. 10 din 03-02-2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice; · Legea nr. 271 din 09.11.1994 cu privire la protecția civilă; · HG nr.475 din 26.03.2008 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a RSI în Republica Moldova; · HG nr.531 din 03.07.2014 cu privire la acţiunile de implementare a RSI în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică; · HG nr. 1431 din 29.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind sistemul de alertă precoce și răspuns rapid pentru prevenirea, controlul bolilor transmisibile și evenimentelor de sănătate publică; · HG nr. 820 din 14.12.2009 cu privire la Comisia națională extraordinară de sănătate publică; · · Ordinul MSMPSMPS nr. 371 din 05.03.2018 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale și urgențe de sănătate publică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. · Ordinul MSMPSMPS nr. 928 din 05.12.2011 cu privire la coordonarea măsurilor de pregătire, răspuns și lichidare a consecințelor medicale ale situațiilor excepționale și urgențelor de sănătate publică; Evaluarea riscurilor pentru sănătatea publică Evaluarea strategică a riscurilor pentru sănătatea publică, utilizând Instrumentul de evaluare STAR al OMSMPS, a fost realizată în 2019, la nivel național și regional și a permis identificarea riscurilor prioritare pentru sănătatea publică. Printre pericolele pentru sănătatea publică în Republica Moldova se enumeră și bolile transmisibile – cazuri sporadice, izbucniri și epidemii, precum și boli cu potențial de răspândire pandemică. Migrația intensă a populației, inclusiv în zonele cu transmitere locală/comunitară a infecției COVID-19 sporește riscul importului infecției (în perioada de incubație, forme asimptomatice și simptomatice) pe teritoriul Republicii Moldova. Conform datelor Poliției de Frontieră (autoritate competentă în punctele de trecere a frontierei), zilnic numărul persoanelor pe sensul de intrare în Republica Moldova constituie în medie 19-24 mii persoane (inclusiv frontiera terestră cu România (UE) – aproximativ 10-12 mii persoane; frontiera terestră cu Ucraina – 6-8 mii persoane). Evaluarea riscului de import și răspîndire a infecției cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova În contextul declarării Urgenței de Sănătate Publică la nivel internațional privind izbucnirea cu infecția COVID-19 și în scopul evaluării riscurilor pentru sănătatea publică și organizării măsurilor de răspuns proporționale cu nivelul riscului determinat la nivel național, Guvernul Republicii Moldova a convocat Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, care asigură coordonarea și comunicarea intersectorială în implementarea măsurilor de sănătate publică asociate codului de alertă instituit. Evaluarea riscului pentru sănătatea publică cu referire la importul și răspândirea infecției COVID-19 în RM se realizează de către echipa națională de experți și prevede estimarea impactului social, considerațiilor etice, costurilor economice și impactului politic. Elementele de evaluare a riscurilor pentru sănătatea publică includ: · evaluarea pericolului: nou tip de virus, mecanism de transmitere de la om la om, probabilitate de transmitere locală în multe țări din regiunea europeană, · evaluarea expunerii: migrația intensă a populației din Republica Moldova către / dinspre zonele afectate; conexiuni de zboruri directe cu zonele afectate; mișcarea intensă a populației prin punctele de intrare terestră din / în zonele afectate; densitatea înaltă a cetățenilor Republicii Moldova în unele țări cu transmitere locală a infecției COVID-19; · evaluarea contextului a vizat factori precum: cel social, economic, de mediu, etic și politic, cu accent pe imigrația intensă a cetățenilor RM din zonele afectate; măsurile de carantină (restricția mișcării) impuse și asociate cu probleme de etică / stigmatizare în unele țări afectate; mediu politic fragil și interese de grup diferite, speculații privind prețurile (măști, biocide, medicamente) etc. În contextul declarării Urgenței de Sănătate Publică la nivel internațional privind izbucnirea cu infecția COVID-19 au fost elaborate 3 scenarii ce includ: caz de import; transmitere locală și transmitere comunitară. Scenariile sunt folosite pentru estimarea necesităților, planificarea și realizarea măsurilor de răspuns la infecția COVID-19 Scenariile privind evoluția situației prin infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19), Republica Moldova Populatia 2.680.000 Durata undei epidemice 70 zile (5 perioade de incubație) Durata perioadei de incubație / zile spitalicești pe pacient 14 zile Scenariul 1 615 persoane Numărul estimative de cazuri de boală apărute în 5 perioade de incubație se multiplică cu 2,5 - 5 (persoane potential infectate) În limita a 14 zile (1 perioadă de incubație) - 1 persoana poate infecta In limita a 28 zile (2 perioadă de incubație) - 18 persoane infectate În limita a 42 zile (3 perioadă de incubație) - 52 persoane infectate În limita a 56 zile (4 perioadă de incubație) - 140 persoane infectate În limita a 70 zile (5 perioadă de incubație) - 368 persoane infectate * primele 3 perioade de incubație vor fi internate toate cazurile – usoare, medii și grave), în perioade de incubație 4-5 - vor fi internate doar cazurile grave și foarte grave Acțiunile pe anumite componente ale planului vor fi reflectate prin prisma scenariilor prezentate mai jos. Planul include următoarele componente de bază: 1. Coordonarea măsurilor de pregătire și răspuns; 2. Comunicarea riscului și implicarea comunității; 3. Supravegherea epidemiologică; 4. Punctele de trecere a frontierei; 5. Investigarea cazului și răspunsul rapid; 6. Inevstigarea de laborator; 7. Prevenirea și controlul infecției; 8. Managementul cazului; 9. Acțiuni multisectoriale pentru atenuarea consecințelor sociale și economice; 10. Logistica și managementul stocurilor. 1. Coordonarea măsurilor de pregătire și răspuns Planuri existente de pregătire și răspuns la urgențe de sănătate publică Pregătirea și răspunsul pentru urgențele de sănătate publică pentru bolile respiratorii se realizează în conformitate cu prevederile Planului cadru intersectorial gradual pentru combaterea efectelor pandemiei cu virusul gripal nou A(H1N1) în Republica Moldova (HG824/2009). Coordonarea măsurilor se realizează generic pentru toate riscurile/urgențele de sănătate publică, în cazul infecției COVID-19, coordonarea intersectorială se realizează de către Comisia Extraordinară de Sănătate Publică la nivel național și teritorial. Evaluarea riscurilor de declanşare a urgenţelor de sănătate publică se efectuează de Agenția Națională pentru Sănătate Publică şi ulterior se declară starea de alertă (HG nr. 1431/2016) după cum urmează: · alertă cu cod galben – risc posibil de declanşare a unei urgenţe de sănătate publică (nivelul 1 de activare), care include apariția evenimentului de sănătate publică cu risc minor/moderat de afectare a sănătăţii populației și necesită măsuri de precauție/răspuns, în special de informare; · alertă cu cod portocaliu – risc probabil de declanşare a unei urgenţe de sănătate publică (nivelul 2 de activare), care include apariția evenimentului de sănătate publică cu risc înalt de afectare a sănătăţii populaţiei și necesită măsuri de informare și răspuns; · alertă cu cod roşu – risc iminent de declanşare a unei urgenţe de sănătate publică (nivelul 3 de activare), care include evenimente de sănătate publică cu risc major (naţionale şi/sau internaţionale cu potenţial înalt de transmitere) de afectare a sănătăţii populaţiei și necesită, în primul rînd, măsuri concomitente de control, de supraveghere şi de infor 4. Puncte de trecere a frontierei În conformitate cu prevederile RSI, Republica Moldova a desemnat 6 puncte de trecere a frontierei în care există capacități de bază pentru detectarea precoce și managementul pericolelor/riscurilor/urgențelor de sănătate publică. Cadrul legislativ prevede reglementări pentru transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătate publică transpuse în planul de pregătire și răspuns în punctele de trecere a frontierei și procedurile standard de operare. Punctele de intrare desemnate au fost stabilite în colaborare cu autoritățile de sănătate publică, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră. Exercițiile practice se desfășoară periodic (simulări și exerciții teoretice), iar protocoalele sunt actualizate pe baza lecțiilor identificate. Managementul cazurilor suspecte depistate la sosire La sosire în punctul de intrare - Screening-ul la intrare; - Diseminarea mesajelor medicale (semne, simptome); - Utilizarea formularelor necesare pentru colectarea informației; Cazurile suspectate depistate la sosire - Personal instruit pentru depistarea precoce; - Asigurarea unui traseu de acces rapid până la punctul medical - Prezența unui plan de intervenție la punctul de intrare - Dezinfectarea aeronavei Pacienții nesuspecți - Comunicarea riscurilor prin implicarea mass-media - Să se conformeze regulilor punctelor de intrare Reglementările se bazează pe principiile cooperării multisectoriale (în limitele competențelor) pentru a împiedica transmiterea transfrontalieră a pericolelor pentru sănătatea publică. Capacitatea resurselor umane de a detecta și a interveni în mod eficient la pericolele pentru sănătatea publică a fost consolidată prin instruiri specifice pentru mai multe pericole, organizate pentru personalul care activează la punctele de trecere a frontierei și desfășurate în colaborare cu partenerii internaționali. De asemenea, Moldova a efectuat cu regularitate „exerciții tactice operaționale”, care au inclus activități de simulare și exerciții teoretice și practice (incidente cu un număr mare de victime, gripa pandemică, bioterorism etc.). Există proceduri de operare standard pentru izolarea temporară a călătorilor bolnavi, deși facilitățile la unele puncte de trecere a frontierei sunt inadecvate. Unitatea medicală a Aeroportului Internațional Chișinău, ce activează de 24 de ore pe zi, zona de izolare, vehiculele de transport medical și ambulanța aflată permanent la fața locului, împreună, oferă o capacitate puternică de a interveni la urgențe de sănătate publică. Există capacitate bună de intervenție la punctele de intrare. Au fost elaborate planuri de acțiune și sunt furnizate servicii medicale gratuite și transport medical de urgență. Aeroportul Internațional Chișinău are capacitate de a face față unui număr de victime, având o unitate medicală echipată și la necesitate se solicită Asistența Medicală Urgentă prin intermediul 112. Sistemele de intervenție rapidă au fost dezvoltate prin intermediul Centrului Operațional de Dirijare (COD) și al Sistemului Național de Comunicații (SNC) din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. Domenii prioritare Activitatea de răspuns la COVID-19 Actor responsabil b Indicatori de rezultat 4. Puncte de intrare 4.1 Stabilirea un plan de urgență la punctele de intrare MAI MF Poliția de frontieră Serviciul vamal Plan de urgență elaborat Domenii prioritare Activitatea de răspuns la COVID-19 Actor responsabil b Indicatori de rezultat 4.2 Diseminarea celor mai recente informații despre boală, echiparea și instrurea personalului privind acțiunile potrivite pentru gestionarea pasagerilor bolnavi MSMPS ANSP MAI MF Poliția de frontieră Serviciul vamal Personal informat și instruit 4.3 Indentificarea locații de evaluare rapidă a sănătății/izolare pentru a gestiona pasagerii bolnavi și pentru a-i transporta în siguranță la spitalele desemnate MSMPS CNAMUP IMSMPSP Algoritm creat 4.4 Stabilirea mecanismelor și procedurilor pentru comunicarea informației privind călătorii bolnavi între actorii și autoritățile relevante MSMPS MAI AAC MF Poliția de frontieră Servicul vamal CNAMUP Mecanisme și proceduri stabilite 4.5 Stabilirea mecanismelor și proceduri pentru comunicarea informației despre boală călătorilor MSMPS ANSP Materiale informative elaborate și diseminate 5. Investigarea cazului și răspunsul rapid Sunt disponibile protocoale și materiale pentru investigarea epidemiologică a cazurilor de COVID-19, inclusiv pentru studii speciale pentru a investiga caracteristici adiționale epidemiologice, virusologice și clinice, inclusiv parametrii de severitate și transmisibilitate Tabelul 1: Matricea de coordonare a rolurilor și responsabilităților pentru investigarea cazurilor și răspunsul rapid Coordonarea generală a investigației timpurii ANSP și IMSMPSP SCBI ”Toma Ciorbă”, SCR, SCMBCC, IMC   Detectarea și investigarea cazurilor Direcțiile de Sănătate Publică teritoriale (Secțiile prevenire și controlul maladiilor transmisibile și urgențe în sănătate publică) la nivel zonal, la nivel rational – epidemiologii din teritorii împreună cu medicii infecționiști Identificarea și monitorizarea contacților Identificarea - Medicii epidemiologi, monitorizarea – medicii de familie Analiza și managementul datelor La nivel național: ANSP Direcția managementul urgențelor în sănătate publică și Direcția Prevenirea și controlul bolilor transmisibile (secția Supravegherea epidemiologică a gripei și IRVA) La nivel teritorial – ANSP Secțiile prevenire Resurse Lista partenerilor Link-uri utile Ghidul tehnic OMSMPS COVID-19 pagina web https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance Pagina web a Biroului Regional OMSMPS pentru Europa http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/novel-coronavirus-COVID-19 Instrumentele OMSMPS · 2019 Novel Coronavirus (COVID-19): Strategic Preparedness and Response Plan: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/srp-04022020.pdf · National capacities review tool for a novel coronavirus (nCoV): https://www.who.int/publications-detail/national-capacities-review-tool-for-a-novel-coronavirus-(ncov)) · WHO/Europe’s flagship Emergency Risk Communication 5 Step Capacity-Building Package: http://www.euro.who.int/en/health-topics/emergencies/international-health-regulations/emergency-risk-communications/emergency-risk-communications-tools/national-health-emergency-risk-communication-training-package  

Comisia pentru Situații Exepțioanel din 25.03.2020

Comisia pentru Situații Exepțioanel din 25.03.2020

27-03-2020, 10:13

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova DISPOZIȚIA nr. 5 din 25 martie 2020 În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Federației Ruse spre Federația Rusă, pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, precum și ajutoare umanitare destinate Republicii Moldova, operate de către compania aeriană: - AIR MOLDOVA, din 27 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA (DOMODEDOVO) – CHISINAU – două curse; - AIR MOLDOVA, din 28 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA (DOMODEDOVO) – CHISINAU. 2. Operatorii curselor aeriene charter, care transportă pasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor publica pe pagina lor oficială, timp de trei ore de la obținerea autorizației de zbor: a) Itinerarul și orarul cursei; b) Costul și condițiile călătoriei; c) Contactele persoanelor sau oficiilor responsabile de completarea listelor și de îmbarcarea pasagerilor. 2. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităților statului, cu personal și mijloace logistice, în suportul activităților de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulație pe teritoriul țării, pazei și protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale și tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologic, asistență medicală și alte misiuni în funcție de evoluția situației. 3. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 4. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.     Prim-ministru, Președinte al Comisiei                                                       ION CHICU    

EXTRAS - Comisiei pentru Situații Exepționale

EXTRAS - Comisiei pentru Situații Exepționale

25-03-2020, 08:05

EXTRAS din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova 1. Încălcarea intenționată sau din neglijență a dispozițiilor Comisiei, constituie temei de eliberare din funcție a conducătorului instituției publice. 2. Eliberarea din funcție (concedierea) se dispune prin dispoziția Comisiei pentru situații excepționale, în baza propunerii verbale sau scrise a unui membru al Comisiei. 3. Prevederile art. 86 alin. 2, 87, 89, 90 din Codul muncii, precum și alte prevederi legale ce impun condiții, restricții și reguli de eliberare din funcție nu sînt aplicabile pe perioada stării de urgență. 4. Dispozițiile normative și individuale ale Comisiei pentru situații excepționale se contestă direct în instanța de judecată în termen de 24 de ore din momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului. 5. Contestația depusă nu suspendă efectele actului contestat. 6. Instanța de judecată nu este în drept să suspende acul contestat. 7. Competența exclusivă pentru examinarea contestațiilor împotriva Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale aparține Curții de Apel Chișinău. 8. Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data intrării dosarului în instanţă. 9. Contestația declarată cu omiterea termenului, nu poate fi repusă în termen. 10. Hotărîrea Curții de Apel Chișinău este irevocabilă din momentul pronunțării. 11. Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt aplicabile la examinarea cauzelor, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei dispoziții. 12. Comisia situații excepționale, la propunerea unui membru al Comisiei, decide angajarea conducătorului instituției publice. 13. Se destituie domnul Ciubotaru Anatol din funcția de director al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, din data de 24 martie 2020. 14. Se numește domnul Uncuța Andrei în funcție de director interimar al IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.   Prim-ministru, Președinte al Comisiei ION CHICU 

Pagina