(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Institutul de Politici Publice (IPP) - Anunță concurs

Institutul de Politici Publice (IPP) - Anunță concurs

25-09-2018, 10:29

Termeni de Referinţă

 

Institutul de Politici Publice selectează coordonatori locali part-time în 9 localități în cadrul proiectului „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”.

 

 

Institutul de Politici Publice (IPP) anunță concurs pentru selectarea unor persoane în calitate de coordonatori locali pentru mobilizarea și susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 localități (Cahul, Ceadîr-Lunga, Comrat, Leova, Otaci, Rezina, Sîngerei, Soroca, Ungheni) în cadrul proiectului Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare.

 

Descrierea proiectului:

 

Institutul de Politici Publice în perioada decembrie 2016 – iunie 2020 cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA implementează proiectul „Promovarea implicării societăţii civile în consolidarea securităţii comunitare”. Proiectul are scopul de a consolida și spori rolul societății în implementarea activității polițienești comunitare și procesul de reformă a poliției din Republica Moldova prin extinderea și susținerea implicării membrilor localităților în asigurarea unor comunități mai sigure.

 

În cadrul proiectului sunt identificate, testate și implementate cele mai bune practici de cooperare dintre comunitate şi poliţie prin susținerea activității Consiliilor (Grupurilor) de Securitate Comunitară din 9 comunități pilotate.

 

Consiliul de Securitate Comunitară (CSC) este un organ consultativ care analizează problemele de securitate și ordine publică la nivel de comunitate (localitate) și coordonează soluționarea acestora.

Scopul activității Consiliului de Siguranță Comunitară este susținerea creării unui mediu de siguranță pentru membrii comunității și promovarea unei colaborări strânse între Administrația Publică Locală, Poliție, instituții, întreprinderi, organizații non-guvernamentale și cetățeni.

În acest sens, scopul final al proiectului este de a crea modele şi practici de referinţă viabile pentru implementarea conceptului de activitate poliţienească comunitară la nivel național.

 

Obiectivul concursului:

 

Obiectivul concursului este selectarea unor coordonatori locali în 9 localități pilot care vor sprijini, ghida şi monitoriza activitatea Consiliilor de Securitate Comunitară și implementarea Planurilor de Siguranță Comunitară (PSC) în regiunea în care activează. Coordonatorii locali vor fi antrenați în organizarea întâlnirilor dintre reprezentanții Administrației Publice Locale, Poliției, instituțiilor, întreprinderilor, organizațiilor neguvernamentale și cetățeni; organizarea sesiunilor de instruire pentru membrii Consiliilor de Securitate Comunitară; organizarea campaniilor de informare; sprijinirea programului de granturi mici în cadrul proiectului și alte sarcini conexe.

 

Responsabilități și sarcini concrete:

 1. Participarea la procesul de planificare și acordarea asistenței în organizarea și desfășurarea întrunirilor și activităților comune dintre Institutul de Politici Publice, Administrația Publică Locală, Inspectoratul de Poliție, instituțiile și organizațiile neguvernamentale din localitate;

 2. Acordarea asistenței Președintelui și membrilor Consiliului de Securitate Comunitară în organizarea și desfășurarea ședințelor trimestriale și celor ad-hoc a Consiliilor de Securitate Comunitară: coordonarea agendei, comunicarea cu reprezentanții diferitor instituții prezente la ședințe, elaborarea și/sau distribuirea materialelor informaționale membrilor CSC, elaborarea, avizarea și distribuirea procesului-verbal al ședinței, monitorizarea și raportarea situației privind implementarea deciziilor Consiliului, etc.;

 3. Acordarea asistenței în desfășurarea sesiunilor de instruire și de elaborare a Planurilor de Acțiuni pentru soluționarea problemelor de siguranță comunitară;

 4. Monitorizarea procesului de implementare a Planurilor de Acțiuni care vizează soluționarea problemelor de siguranță comunitară;

 5. Acordarea asistenței în organizarea activităților de informare și comunicare despre activitatea Consiliului de Securitate Comunitară, implementarea la nivel local a conceptului de activitate polițienească comunitară și implicarea cetățenilor în consolidarea securității comunitare;

 6. Colectarea diferitor date necesare pentru elaborarea materialelor cu caracter informațional;

 7. Acordarea asistenței managerului de granturi (IPP) în vederea sprijinirii programului de granturi mici desfășurat la nivel local: promovarea concursului de granturi mici la nivel local în regiunea în care activează; implicarea în procesul de examinare și selectare a aplicațiilor de proiect; monitorizarea activităților beneficiarilor de granturi mici (organizațiilor locale) pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor pentru soluționarea problemelor de siguranță comunitară, etc.;

 8. Elaborarea rapoartelor privind activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară din regiunea în care activează;

 9. Participarea la evenimentele organizate de IPP la nivel local: conferințe pentru discutarea bunelor practici; întrevederi de planificare și evaluare, sesiuni de instruire, etc.

 10. Distribuirea diferitor materiale în cadrul evenimentelor de informare organizare de echipa de proiect.

   

Perioada de angajare: 18 luni. Data tentativă de începere: 1 noiembrie 2018.  

 

Gradul de implicare in proiect: 2 ore pe zi sau 1 zi de activitate pe săptămână. Astfel, persoanele interesate pot îmbina locul de muncă de bază cu funcția de Coordonator Local. Coordonatorul local își va organiza programul de lucru în funcție de activitățile preconizate la nivel local de Consiliul de Siguranță Comunitară sub îndrumarea directă a Coordonatorului de proiect și în colaborare cu Managerul de granturi mici (IPP). La nivel local Coordonatorul va activa în colaborare cu Președintele Consiliului de Securitate Comunitară.

 

Plata pentru serviciile prestate: Persoana selectată va fi angajată prin contract de prestare servicii, fiind remunerată lunar (salariu fixat) prin virament bancar în mărimea fondului de salarizare, confirmat prin contractul de grant între IPP şi finanțator. Plata pentru ultima lună se va face după prezentarea rapoartelor de evaluare privind activitatea Consiliilor de Siguranță Comunitară din regiunea în care activează.

 

Aspecte logistice: Pentru realizarea activităților de proiect, Coordonatorii locali vor beneficia de instruire, precum și de asistență logistică din partea Institutului de Politici Publice. Coordonatorii Locali vor avea acces la informații, materiale și suport informativ necesar ce țin de activitățile planificate. Cheltuielile ce țin de transport și alte costuri necesare vor fi acoperite de către organizatori.

 

Cerințe față de candidat:

 

 • experiență practică în calitate de coordonator local/experiență de lucru, voluntariat sau colaborare cu administrația public locală și/sau organizațiile neguvernamentale (va constitui un avantaj);
 • abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • abilitatea de a lucra în echipă;
 • abilități organizatorice;
 • experiență în desfășurarea campaniilor/proiectelor de educație și participare civică/comunitară;
 • experiență de colaborare cu mijloacele mass-media;
 • devotament, entuziasm şi motivație;
 • abilități de utilizare a internetului și a calculatorului;
 • neafiliere și non-partizanat politic (condiție obligatorie);
 • cunoașterea limbii române (și limbii ruse pentru coordonatorii din Comrat, Ceadîr-Lunga și Otaci).

 

Procedura de aplicare:

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul, care să conţină:

1) CV-ul (ce reflectă expertiza și experiența relevantă);

2) scrisoarea de motivare care va explica de ce candidatul dorește să se implice în calitate de Coordonator Local.

 

Dosarele candidaților vor fi evaluate în comun de către Institutul de Politici Publice și Președintele Consiliului de Securitate Comunitară din localitatea respectivă.

 

Termen de aplicare:  1 octombrie 2018.

 

Dosarul va fi trimis prin e-mail la adresa: iurie_pintea@ipp.md, maria_stratan@ipp.md cu mențiunea „Angajare Coordonator Local pentru localitatea..…”. Pentru mai multe informaţii, va rugăm să contactaţi: Iurie Pîntea, coordonator de proiect, Maria Stratan, asistent de proiect, tel. 0 22 27 67 85.

 

Doar persoanele selectate vor fi contactate.