(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Cu privire la convocarea şedinţei

Cu privire la convocarea şedinţei

21-02-2020, 12:37

 

Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.

 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:

 

 1. A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 28.02.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.4), cu ordinea de zi:

   

  1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului.

 2. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 3. Cu privirela executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 4. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierei bunurilor materiale și casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 5. Cu privire la transmiterea in folosință cu titlu gratuit a echipamentelor speciale I.M.,,Apă-Canal” și I.M. DPGCL. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 6. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Negruzzi, or. Sîngerei.  Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 7. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Independenței, or. Sîngerei. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 8. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor de canalizaredin or.Sîngerei, strada C.Țîbîrnă și transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 9. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor de reparație capitală a activelor. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 10. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a investiției conform acordului de grant nr. IFB-F-11482-KfW3 implimentat de IP FISM, în cadrul subroiectului nr.4206. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 11. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 12. Privind modificarea Deciziei nr.__ din      28 .02.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef.

 13. Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Primăria orașului Sîngerei, raionul Sîngerei Republica Moldova și Primăria municipiului Sighișoara, județul Mureș, România. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei.

 14. Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a Î.M.DP ,,Apă Canal” Sîngerei de către Valeriu Hmeli. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei.

 15. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrulbilunarului ecologic.Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar.

 16. Cu privire la defrișarea sanitară a arborilor din fîșiile forestiere și stațiile verzi ale Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar.

 17. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 18. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 19. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului pentru amplasarea obiectivului de infrastructură a agriculturii . Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 20. Cu privire la expunerea lalicitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 21. Cu privire la aprobarea dării de seamă funciare la 01.01.2020. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 22. Privind modificarea unor decizii „Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile la OCT”. Raportor: Ion Borș, specialist superior.

 23. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: Gheorghi Cocieru, arhitect șef.

 24. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pe trimestrul II al anului 2020. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.