(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Concurs - ocuparea funcției vacante de specialist relații publice

Concurs - ocuparea funcției vacante de specialist relații publice

14-09-2020, 08:54

Primăria or. Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de specialist relații publice. Condiții de bază pentru a candida: studii superioare în domeniu științelor comunicării; posedarea limbii de stat și limbii străine (engleza, franceza) una obligatoriu la nivel înalt); apt din punct de vederea sănătății; abilități de operare la calculator Word; Excel; Internet. să vorbeascăfluențe de vorbire; vechime în muncă; Sarcini de bază: Redactează materialele informative și de comunicare Împreună cu managerii de proiect asigură implementarea activităților de proiecte din perspectiva comunicării Se ocupă de promovarea imaginei primăriei, prin plasarea materialelor pe paginele WEB, Faceeboc, Instagram Aduce la cunoștința primarului și echipei despre evenimentele la care primăria este cointeresată sau are un avantaj pentru a participa Îndeplinește activitățile legate de rolul de purtător de cuvînt Aptitudini: Responsabilitate, spirit de inițiativă, comunicativitate, sociabilitate. Candidații pentru ocuparea postului vor prezenta comisiei de concurs în termen de 15 zile calendaristice din ziua publicării în presă a avizului, următoarele documente: Formular de participare; Curriculum vitae; Copia buletinului de identitate Copia diplomei de studii, alte acte despre studii, perfecționare după caz; Certificat medical; Copia carentului de muncă. Bibliografia concursului: Acte normative și legislative în domeniul APL Acte normative în domeniul comunicării și activitate cu proiectele. Concursul se va desfășura în sediul primăriei după expirarea documentelor și va include în mod obligatoriu proba scrisă și interviul. Relații la Tel. 0262 3 64 06 ; 0262 2 13 44

ANUNȚ!

ANUNȚ!

11-09-2020, 13:21

ANUNȚ! Primăria orașului Sîngerei  anunță concurs privind  ocuparea funcţiei vacante de administrator al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei”. Cerinţe faţă de candidat Candidatul la funcţia de administrator  al Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială Sîngerei” va întruni următoarele cerinţe: 1)  deţine cetăţenia R.Moldova şi domiciliul stabilit în R.Moldova; 2)  cunoaşte limba de stat scris şi vorbit; 3)  deţine studii superioare  sau medii special  în unul din domeniile: economic, juridic; 4)  are experienţă de a conduce (abilităţi manageriale); 5)  nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; 6)  nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie. Atribuţii 1. Administratorul reprezintă organul executiv și acţionează în problemele ce ţin de competenţa sa pe baza principiului de conducere unipersonală; 2. Administratorul asigură executarea deciziilor Fondatorului în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și Statutul  Întreprinderii; 3. Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii Municipale „Piaţa  Comercială Sîngerei”, gestionează şi asigură funcţionarea eficientă a întreprinderii. Remunerare Administratorul Întreprinderii Municipale „Piaţa Comercială” Sîngerei  va fi remunerat  în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”.  Lista documentelor necesare pentru participare la concurs: a) scrisoarea de motivare;  b) curriculum vitae (CV);  c) copia buletinului de identitate;  d) copia diplomei de studii;  e) cazierul judiciar;   f)copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate. Notă: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare). Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia de proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data în care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.   Termenul limită la care poate fi depus Dosarul de concurs este: 30.09.2020, ora 16-00   Locul depunerii dosarului şi desfăşurării concursului: Depunerea Dosarului de participare la concurs şi desfăşurarea concursului vor avea loc la sediul Primăriei  orașului Sîngerei,  biroul secretarului  Consiliului orășenesc, et.II. Telefon de contact: 0262- 2-34-06; 067111352 e-mail: primaria.singerei@mail.ru Adresa poştală: MD -6201, or.Sîngerei, str. Independenţei, nr.124.   Bibliografia concursului:                                                                                        - - Constituţia Republicii Moldova ; - Legea nr.246/2017, cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; -  Hotărîrea  Guvernului R.Moldova nr.484 din 18.10.2019, pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală; - Hotărîrea Guvernului R.Moldova nr.743 din 11.06.2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară - Legea nr.133-XVI din 17.06.2016  cu privire la declararea averii şi intereselor personale;                                                                                                                              - -Legea nr.436-XVI  din  28 .12.2006 privind  administraţia  publică  locală;                        -Legea nr.435-XVI din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă;                                       - Legea nr.231din  23.09.2010  cu privire la comerţul interior; - Legea nr.1163 din 24.04.1997, Codul Fiscal al R.M (Titlul VI - Taxe locale); - Legea nr.105-XV din 13.03.2003, privind protecţia consumatorilor; - Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător; - Hotărîrea Guvernului nr.517 din 18.09.1996 cu privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din R.Moldova; - Hotărîrea Guvernului nr.931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul.  Concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator al Întreprinderii Muncipale „Piaţa Comercială Sîngerei”,  va fi desfăşurat în conformitate cu Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei respective.  

Mentorii de seamă!

Mentorii de seamă!

31-08-2020, 07:18

Mentorii de seamă! Doamna Ecaterina ATANASOV , profesor cu Literă Mare, a devenit Cetățean de Onoare al orașului Sîngerei! Pentru noi înseamnă mult, pentru că acest fapt a avut loc de ziua Limbii Române, pentru care și-a dedicat viața!    Felicitări, stimată Doamnă!    Felicitări, dragi prieteni! Să ne înflorească Limba Română și să știm să îi pronunțăm cele mai frumoase cuvinte, cu MULȚUMESC în frunte!

"Ședința Asociației raionale pentru Fotbal"

19-08-2020, 11:07

"Ședința Asociației raionale pentru Fotbal"              Asociația raională de Fotbal Sîngerei, a organizat ședința lărgită a Comitetului Executiv, cu participarea tuturor membrilor (echipe de fotbal) asociați din raionul Sîngerei. La ordinea zilei, au fost puse în discuție mai multe întrebări ce țin de startul noului Campionat raional la fotbal, Cupa raionului și Supercupa. La ședință a fost prezenți Președintele Asociației raionale de Fotbal Sîngerei dl Gh. Brașovschi, vicepreședintele raionului Sîngerei dl Iulian Erimei, membrii prezidiumului ARF.            Este de menționat, intenția Asociației raionale de Fotbal Sîngerei, de a demara, printre primele din Republica Moldova, competiții fotbalistice la nivel local. În urma deliberărilor, s-a decis ca toate echipele care vor dori să participe în competițiile la fotbal, să prezinte demersurile privind respectarea tuturor prevederilor din anexa nr. 16 din 18.06.2020 a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică, privind instrucțiunile și angajamentele la desfășurarea meciurilor de fotbal, care ulterior vor fi precăutate la 21.08.2020, în cadrul Comisiei raionale Extraordinare de Sănătate Publică.         Totodată, în cadrul întrunirii s-a propus organizarea Campionatului raional la fotbal, într-o formulă mai restrânsă. Toți reprezentanții Asociației raionale de Fotbal, cât și reprezentanții echipelor au salutat intenția Comunității fotbalistice din raionului Sîngerei, pentru a relua competițiile sportive la fotbal (nivel local).

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ!

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ!

19-08-2020, 08:16

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ:  Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează despre următoarea avertizare meteorologică. Fenomenul prognozat: Caniculă. Astăzi 19 august, după orele amiezii, pe arii extinse temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C.   ora: 10:45 Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU

Stația de Epurare!

Stația de Epurare!

18-08-2020, 07:40

Stația de Epurare!           După întrevederea pe care am avut-o la Ambasadă cu Excelența sa Kestutis Kudzmanas, ambasadorul Lituaniei a venit, în data de 12.08.2020, la Sîngerei, unde am continuat discuțiile referitoare la lucrările la stația de epurare, care până în 2015 au fost realizate în parteneriat cu un antreprenor lituanian.           Întrevederea a fost rodnica și a avut drept rezultat stabilirea unor direcții de parteneriat, pentru a continua și de a termina construcția Stației de Epurare, pe care dl ambasador s-a oferit să le urmeze, motivat de determinarea noastră.           Doamne ajuta, dragi prieteni. Într-un ceas bun!

Stația de Epurare!

Stația de Epurare!

18-08-2020, 07:18

Stația de Epurare!         După întrevederea pe care am avut-o la Ambasadă cu Excelența sa Kestutis Kudzmanas, ambasadorul Lituaniei a venit, în data de 12.08.2020, la Sîngerei, unde am continuat discuțiile referitoare la lucrările la stația de epurare, care până în 2015 au fost realizate în parteneriat cu un antreprenor lituanian.           Întrevederea a fost rodnica și a avut drept rezultat stabilirea unor direcții de parteneriat, pentru a continua și de a termina construcția Stației de Epurare, pe care dl ambasador s-a oferit să le urmeze, motivat de determinarea noastră.           Doamne ajuta, dragi prieteni. Într-un ceas bun!

Drumul ”Memoriei"

Drumul ”Memoriei

17-08-2020, 10:11

Drumul ”Memoriei"       În conformitate cu Planul național de acțiuni consacrate celei de-a 75-a aniversări a Zilei Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei, astăzi în orașul Sîngerei este prelevat pământul de pe mormintele şi memorialele ostaşilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial. Astfel, militarii responsabili de extragerea mostrelor, cât și colaboratorii Secției Administrativ-Militare au dat start evenimentului în orașului Sîngerei. Evidențiem că în momentul transmiterii țărânei s-a intonat imnul de stat și au răsunat salvele.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI

11-08-2020, 19:00

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI, în temeiul Legii nr.9312007 gi Legii 27111994 cu privire la protecția civilă, inregistrează, o creștere a cazurilor de înec a minorilor în bazinele acvatice, iazurilor                 De la începutul perioadei estivale și pănă pe data de 10 august 2020, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate nouă cazuri de înec a persoanelor cu vîrstele de pînă la 18 ani, cauzate de scăldatul în locuri neamenajate. În acest sens, în urma unei analize a ultimilor 10 ani s-a stabilit că  în perioada estivală, în medie pe teritoriul Republicii Moldova sa înecat  cca. 13 copii pe an, ceea ce reprezinată.20,63%  din numărul total de persoane decedate la scăldat.           Reieșind din cele expuse și în scopul reducerii cazuirlor de îinec a minorilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, intervine cu solicitarea de a intreprinde măsuri suplimentare, de prevenire cu implicarea societății civile (organizațiilorl neguvernamentale, voluntarilor, gărzi populare, mass - media localnici, asistenlților sociali), precum și responsabilizarea deținătorilor de bazine acvatice iazuri privind sporirea măsurilor de interzicere a scăldatului în locuri neamenajate.   Vicepreședinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a RM, șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI Mihail HARABAGIU

Turism - Cucuteni Heritage

Turism - Cucuteni Heritage

31-07-2020, 08:37

   REPUBLICA MOLDOVA    RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel.( 262 ) 2-17-77 ,fax 2-24-80 e-mail: primaria.singerei@mail.ru           РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА СЫНДЖЕРЕЙСКИЙ  РАЙОН ПРИМЭРИЯ  ГОРОДА СЫНДЖЕРЕЙ МД-6201.гор.Сынджерей ул. Индепенденцей.124 тел.( 262 ) 2-17-77, факс 2-24-80        Nr. 3341 din 31.07.2020  din  14/2 -09/255 din 22.07.2020                 Dlui Serghei PU$CUTA Viceprim-Ministru Ministerul Finan{elor al Republicii Moldova     Cu "referire la demersul  Dvs. cu nr. l4/2-091255 din 22.07.2020, Vă comunicăm următoarele : 1. Primăria orașului Sîngerei a fost informată de către o persoană fizică verbal, la finele lunii noiembrie 2019, despre faptul că acționează în calitate de aplicant la proiectului 1 HARD/21/60,,Cucuteni Heritage în Moldova: valorisation în sustainabile tourism" și a fost selectată la etapa 1și 2; 2. Primăria orașului Sîngerei nu dispune de documentația care a fost depusă la etapa 1 și 2, cît și lista documentelor care urma să fie prezentată la etapa3-a;  3. O parte din documente care urmau să fie prezentate pentru etapa a 3-a de evaluare necesitau un timp mai îndelungat de elaborare, deoarece Primăria orașului Sîngerei nu este proprietar a terenurilor unde urmau să fie amplasate construcțiile stipulate în proiect. În acest caz a apărut necesitatea de exprorpiere terenurilor pentru cauzdă de utilitate publică; 4. Certificatul de urbanism pentru proiectare, proiectul de execuție și autorizația de construire puteau fi eliberate de către APL numai în cazul în care APL era proprietar asupra terenurilor unde urmau să fie amplasate construcliile stipulate în proiect; 5. Primăria orașului Sîngerei la finele anului 2019 avea datorii de 3 mln. lei.     Primarul or. Sîngerei                                                       Arcadie  COVALIOV    

Pagina