(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul "Biserica, societatea si bazele creștine ale activitaților sociale și medicale"

Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul

04-12-2019, 16:33

Administrația orașului Sîngerei reprezentată de Primarul Arcadie Covaliov și reprezentanți ai societății civile din Sîngerei - Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu, Romeo Lopotencu energetician și medicul Lopotencu Rodica, au participat la seminarul “Biserica, societatea si bazele creștine ale activităților sociale și medicale” în perioada 28 - 29 noiembrie 2019 la sediul Academiei Evanghelice Transilvania din Sibiu, reuniune organizată anual. La reuniune s-au discutat diferite aspecte ale colaborării actorilor din sfera socială și medicală. S-a pus accentul pe o implicare mai mare a societății civile în ajutorarea persoanelor defavorizate. Cu referire la parteneriatele posibile cu actori din Republica Moldova s-a ajuns la concluzia că legislația din Romania în domeniul transferului de expertiză și cooperare, precum și în domeniul finanțărilor pentru serviciile sociale și medicale este incomplet, iar acolo unde exista norme acestea nu sunt aplicate. Acest fapt are consecințe majore negative referitor la dezvoltarea firească a unor parteneriate între, pe de-o parte, organizațiile din Romania și, pe de alta parte, organizațiile similare din Republica Moldova. Autoritățile locale trebuie încurajate și stimulate din punct de vedere legislativ să se implice, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale și medicale din Romania, precum și cu cultele religioase, în parteneriate cu actorii similari din Republica Moldova. Scopul acestor parteneriate trebuie sa fie rezolvarea problemelor comunităților aflate în nevoie. Acest scop poate fi atins prin intermediul unor proiecte gestionate direct de comunitățile respective și nu prin consolidarea instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova, precum în prezent.  Cheltuielile de transport, cazare și hrană au fost suportate de partea romană.  

Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital

Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital

04-12-2019, 16:20

În data de 26 noiembrie 2019 Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov și grupul de lucru din orașul Sîngerei R. Moldova, constituit din Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu au efectuat o vizită la Centrul Creştin Social Medical de Zi din Sighișoara, Județul Mureș, Romania. Aflat sub supravegherea a PC Preot Ovidiu Dan, Protopopul Sighişoarei, Centrul s-a constituit cu ajutorul unei finanţări nerambursabile obţinute prin Proiectul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii şi servicii sociale, şi funcţionează pe baza unui parteneriat între Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sighişoara, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Asociaţia Pro-Sighişoara Elveţia, Primăria Municipiului Sighişoara şi Consiliul Judeţean Mureş. Centrul facilitează incluziunea socială oferind servicii sociale şi de asistenţă pentru aproximativ 106 persoane. Impactul acţiunilor întreprinse este deosebit de puternic. Proiectul a devenit o legătură între cetăţenii oraşului, contribuind astfel la educarea comunităţii în spiritul evitării excluderii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Atât locuitorii Sighişoarei cât şi cei din parohiile arondate contribuie cu ajutoare în alimente, haine şi bani, având certitudinea că toate donaţiile lor ajung acolo unde trebuie – la cei aflaţi în nevoie.  Această vizită are ca scop identificarea unui exemplu în edificarea unei instituții analogice în orașul Sîngerei, precum și crearea parteneriatelor între organizațiile de profil din ambele orașe.  În aceeași zi de 26 noiembrie 2019 grupul de lucru din Sîngerei a vizitat Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri Paliative în cadrul Asociației Medicale Creștine Lukas Spital.  Fondată în anul 1992 „Societatea Medical Creștină Lukas Spital”, din inițiativa preotului Gerd Sander din Germania, a preotului Martin Türk König și a doctorului Petru Oprean din România. Societatea își propunea să acorde asistență medicală și spirituală oamenilor în vârstă. În prezent „Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri Paliative” este o unitate medicală de interes regional, pacienții săi provenind în proporție de 80% din județele Sibiu, Mureș, Brașov și Harghita. Finanțarea centrului medical se face din veniturile proprii, prin contractul de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu. Cheltuielile de transport, cazare și hrană au fost suportate de partea romană.

Vizită al primarului Arcadie Covaliov și grupului de lucru din orașul Sîngerei la Primăria Sighișoara, Romania.

Vizită al primarului Arcadie Covaliov și grupului de lucru din orașul Sîngerei la Primăria Sighișoara, Romania.

04-12-2019, 14:54

În ultima săptămană a lunii noiembrie 2019, primarul nou ales al orașului Sîngerei, Arcadie Covaliov împreună cu un grup de cetățeni din Sîngerei a efectuat o vizită în Romania. Scopul acestei vizite a fost readucerea în actualitate a unei inițiative lansate de Arcadie Covaliov din postura sa de consilier în 2015 și anume - înfrățirea orașelor Sîngerei și Sighișoara, un important centru economic, de cultură și turism din Transilvania.  În acest sens grupul din Sîngerei, ce s-a constituit din Primarul Arcadie Covaliov, Părintele Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu pe data de 26 noiembrie 2019 au fost primiți de Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean. Această vizită a fost posibilă datorită medicului și filantropului Petru Oprean, care s-a angajat să susțină necondiționat pledoaria de înfrățire a celor două orașe - Sîngerei și Sighișoara. În cadrul întîlnirii s-a discutat perspectiva colaborării celor două orașe. După schimbul de idei s-a hotărît inițierea discuțiilor publice, în cadrul consiliilor locale cu ulterioara votare a proiectului de decize ce vizează această inițiativă. Primarul municipiului Sighișoara Ovidiu - Dumitru Mălăncrăvean a confirmat disponibilitatea administrației în vederea lansării procesului de înfrățire.  Cheltuielile de transport, cazare și hrană au fost suportate de partea romană.

Proiectul ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„

Proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„

21-11-2019, 14:23

Proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„             Astăzi, 21 noiembrie 2019, primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu, Tudor Tutunaru, Doga Vasile  au avut întrevedere cu agentul economic SRL ,, Valis’’ director Vasile Herdic, care a efectuat lucrările la proiectul  ,,Canalizarea unui sector din or. Sîngerei„  Contabila – șef al Primăriei  d-na Eleonora Andriuță a venit cu o informație mai amplă despre proiect,  privind derularea lucrărilor și efectuarea achitărilor la obiectul  ,,Canalizarea unui sector din or .Sîngerei “ –  începutul lucrărilor fiind din luna iunie 2014. Costul contractului - 28920431.00 lei Lucrări efectuate -17110518.00 lei Lucrări achitate - 15301438.00 lei dintre care : Fondul Ecologic Național -  13500000.00 lei Contribuția Locală -  1801438,00 lei . Datoria față de antreprenor ,, SRL Valis “ – 1809080.00 lei Volumul lucrărilor neefectuate – 11809913.00 lei        Doga Vasile a menționat că proiectul a fost inițiat la solicitarea cetățenilor din regiunea străzilor Ciulucului, Zadnipru și Păcii. Dat fiind faptul mirosului insuportabil a stației de epurare din zona respectivă.       S-a decis ca primarul or. Sîngerei d-nul Covaliov Arcadie să caute modalități de finanțare din partea altor organizații finanțatoare prin scrierea proiectelor, pentru conectarea stației de epurare vechi la cea nouă, cît soluționarea din Partea Fondului Ecologic pentru finanțarea următoarelor etape.             

AO “Casmed’’

AO “Casmed’’

20-11-2019, 12:55

AO “Casmed’’             Primarul or. Sîngerei Arcadie Covaliov și echipa sa împreună cu consilierii orășenești d-nul Tudor Mocanu și d-nul Doga Vasile , au avut întrevedere cu reprezentantul AO “Casmed’’, d-na Nina Bîndil. Dumneaei a mulțumit colaborarea cu Administrația publică locală, care au avut-o de-a lungul timpului privind dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio-medicale la domiciliu în or. Sîngerei.             Totodată a apreciat efortul și suportul oferit pe parcursul împlimentării proiectului ,, Îmbătrînirii și Sănătate “, finanțat de Crucea Roșie din Elveția . În scopul unei eventuale colaborări Crucea Roșie din Elveția este și în continuare interesată de a sprijini localitatea noastră pentru următorii  3-4 ani în cadrul proiectului ,, Îmbătrînire și sănătate “.  Astfel, urmează  contribuția APL-ului pentru serviciile de îngrijire  la domiciliu pentru anul 2020 în sumă de 33.000 lei pentru o unitate de lucrător social, cît și contribuția a 20.000 lei pentru implimentarea cantinei sociale pentru perioada ianuarie – aprilie 2020.

Ședința Consiliului din 21.11.2019

Ședința Consiliului din 21.11.2019

19-11-2019, 14:14

CHEMARE  la şedinţa consiliului                     Vă înştiinţăm, că conform Dispoziției primarului orașului Sîngerei nr.196 din 19.11.2019, la data de  22.11.2019, ora14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa extraordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi: Cu privire la alegerea viceprimarului orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul orașului Sîngerei. Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a ÎM „Termogrup Servicii” de către Vasile Bobescu. .Raportor: A.Covaliov, primarul or.Sîngerei Cu privire la casarea și defrișarea plantației perene.Raportor: Ion Borș, inginer cadastral.   În conformitate cu art.19 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006,  prezenţa la şedinţă este obligatorie.     Primarul orașului Sîngerei                                                           Arcadie COVALIOV     Orarul comisiilor de specialitate: 21.11.2019   Orele 13-00 - comisia buget și finanțe, președinte M. Bordeniuc   Orele 14-00 – comisia constricții, președinte T. Tutunaru   Orele 15-00 - comisia ecologie, președinte T. Luca .   Orele 16-00 - comisia socială, președinte L. Șișcanu   Comisiile vor avea loc în sala de ședințe, et. IV.  

Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan

Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan

19-11-2019, 12:59

Blocurile locative strada Esenin și Anton Crihan               Primarul or. Sîngerei d-nul Arcadie Covaliov și echipa, s-au întîlnit cu cetățenii blocurilor locative pe strada Esenin și strada Anton Crihan 3 și 5 , în urma discuțiilor de către cetățeni au fost înaintate mai multe probleme care urmează să fie soluționate și anume : Construcția unei mini parcări Reparația unei porțiuni de străzi de pe str. Esenin Instalarea a 3 corpuri de iluminat și a unui pilon Construcția terenului de joacă pentru copii Inițierea asociației de locatari . În continuare urmează să fie întreprinse măsuri pentru soluționarea problemelor înaintate de cetățeni.  În urma discuțiilor avute s-a stabilit că în proiectul bugetului pentru anul 2020 să fie examinate propunerile menționate mai sus. 

Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei!

Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei!

20-10-2019, 13:26

                                                                   Felicitari pentru tineri din orașul Sîngerei!   Știi ce înseamnă SUCCESUL ? În primul rînd, este nevoie de multa determinare, să știi ce vrei și să faci tot ceea ce-ți stă în putere pentru a obține acel lucru. Pentru a putea reuși ceva, important este să începi să faci ceva ! Succesul înseamnî cunoașterea calităților personale și încrederea în acestea și este direct proporțional cu munca depusă și pasiunea pentru atingerea lui . Anume asta au făcut tinerii care au participat, de-a lungul a 3 săptămîni, la programul UPSHIFT. Au fost instruiți, au muncit independent sau cot la cot, pentru ca într-un final să obâină succes în ceea ce și-au propus ! 6 proiecte din 7 , cîștigate în cadrul programului UPSHIFT ! Echipe care au stiut foarte bine ce-și doresc și acum pot da viață ideilor inovative pe care le-au avut !              Mulțumim mult - Mihaela Iurascu, Abayomi Ogundipe, Alexandru Petrov , TEKEDU, UNICEF - pentru că alături de voi și datorita vouă , tinerii au cîștigat mult mai mult decît finanțarea proiectelor !

Noi am învăţat să ne învingem emoţiile!

Noi am învăţat să ne învingem emoţiile!

18-10-2019, 13:31

Noi am învăţat să ne învingem emoţiile! Noi am învăţat să ne învingem emoţiile, atunci când vorbim în faţa unui public - spunând o poveste :) Master Class Professional Speaker

Pagina