(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Proiecte consultate, sinteza recomandărilor recepționate, procesul verbal

Anunț ! Ocuparea funcției publice- Perceptor fiscal

Anunț ! Ocuparea funcției publice- Perceptor fiscal

19-03-2019, 09:36

A V I Z!               Primăria oraşului Sângerei anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist pentru percepere fiscală. Condiţii de bază pentru a participare la concurs:   Studii superioare sau medii speciale în domeniile economie, finanţe, contabilitate şi audit; Deţinerea cetăţeniei R.Moldova cu viză dedomiciliu în teritoriul primăriei; Posedarea limbii de stat; Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului de pensie pentru limită de vîrstă: Capacitate deplină de exerciţiu; Experienţă profesională de minim 2 ani în domeniu sau conform studiilor obţinute; Apt din punct de vedere a stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată. Abilităţi de lucru cu computerul. Sarcini de bază: Colectarea impozitelor de la persoanele fizice din teritoriul primăriei. Aptitudini: Responsabilitate, respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, disciplină, onestitate, acurateţă, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. Candidaţii vor depune dosarul de concurs în termen de 15 zile calendaristice după publicarea avizului pe saitul Primăriei, care va conţine  următoarele acte: Formularul de participare; Copia buletinului de identitate; Copia diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională ori de specialitate; Copia carnetului de muncă; Certificat medical (forma 086);   Bibliografia concursului Constituţia Republicii Moldova; Acte normative în domeniul serviciului public: Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; Legea nr.190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; Legea nr. 239-XVI din 13.10.2008 privind transparenţa în procesul decizional. Acte normative din domeniul administraţiei publice locale. Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrţia publică locală; Legea nr. 435 din 28.12.2006 privind descentralizarea administrativă; Legea nr. 764 din 27.12.2001 privind organizarea administrativă-teritorială a Republicii Moldova. Acte normative din domeniul de specialitate: Legea nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale; Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27.04.2007; Codul Fiscal al Republicii Moldova; Acte legislative şi normative legate de achiziţiile publice. Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 103 din 09.12.2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabilor. Instrucţiunea IFPS cu privire la modul de calculare şi achitare la buget a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare nr. 11 din 04.09.2001. Cunoaşterea actelor  normative şi legislative  privind activitatea  fiscală.   Documentele se prezintă la primărie pe adresa: str.Independenţei, 124. Concursul se va desfăşura în incinta primăriei, după expirarea termenului rezervat depunerii dosarelor  şi va include proba scrisă şi interviul.   Relaţii la tel.026221777, 026223406, 026221837  

Lucruri bune la SINGEREI

Lucruri bune la SINGEREI

15-03-2019, 14:06

Lucruri bune la SINGEREI Indiferent de faptul că vrea cineva ori nu să se facă lucruri bune la SINGEREI, asigur locuitorii orașului că faptele bune pentru localitatea noastră continuă și vor continua ! Am început lucrările de pregătire a străzii centrale pentru reparația capitală. Prima etapă - plombarea gropilor.

Proiectul "Pavarea căilor

Proiectul

14-03-2019, 13:57

Proiectul "Pavarea căilor   Lucrările la Proiectul "Pavarea căilor cu constructia iluminatului pietonal în or. SINGEREI" se apropie de sfirșit. Cu această ocazie au venit în oraș reprezentanți ai FISM sub conducerea vice directorului Sergiu Niculița, ai Ambasadei Germaniei în R.Moldova și ai Bancii Germane de Dezvoltare KfW pentru a verifica calitatea lucrărilor, volumul executat și pentru a asculta părerile cetățenilor. Evaluatorii au rămas multumiți de la cele văzute și auzite de la beneficiari.

Lucrurile bune în SINGEREI

Lucrurile bune în SINGEREI

11-03-2019, 14:12

Lucrurile bune în SINGEREI Lucrurile bune în SÎNGEREI continuă și așa va fi mereu ! Ne bucură mult timpul cald și favorabil pentru lucrări de constructie. Astfel lucrările de extindere a proiectului "Pavarea căilor de acces pietonal în or. SÎNGEREI" continuă în parcul orașenesc, lucru demult așteptat de cetățeni.  Oamenii trebuie să se simtă bine în orașul natal. Iar noi depunem pentru asta straduință.

În vizită la Centrul de Tineret Sîngerei

În vizită la Centrul de Tineret Sîngerei

05-03-2019, 13:49

În vizită la Centrul de Tineret Sîngerei Astăzi au venit în vizită la Centrul nostru copiii de la Centrul temporar de plasament "Raza Soarelui,, . Ne străduim să creăm condiţiile necesare ca să se regăsească orice copil, tânăr care are nevoie de ajutorul şi sprijinul nostru. Am stat împreună cu picii la calculatoare, am jucat jocuri. La despărţire micile comori au rămas mulţumiţi, cu feţe vesele , şi cu promisiunea fermă că pot veni oricând la noi, unde vor fi implicaţi în diverse activităţi. Centrul de Tineret Sîngerei este o instituţie cu misiunea clară de a lucra cu tinerii, de a activa în aşa fel încât fiecare copil să-şi găsească locul în societate!!!

Complexul memorial "PIETATE"

Complexul memorial

02-03-2019, 13:33

Complexul memorial "PIETATE" Astazi, 2 martie, au fost comemorate victimele conflictului armat de pe Nistru. Sunt 27 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. Printre cei care și-au dat viața pentru independența și integritatea statului sunt și pământenii noștri, din raionul Singerei, carora le-am cinstit memoria si le-am inchinat florile recunostintei. Am multumit si camarazilor de arme, datorită carora traim și muncim astăzi într-un stat liber, pașnic și independent, construind un viitor frumos pentru urmasii noștri.

Gala inițiativelor de Tineret, Ediţia-I.

Gala inițiativelor de Tineret, Ediţia-I.

01-03-2019, 12:52

Gala inițiativelor de Tineret, Ediţia-I. Tinerii din raionul Sîngerei sunt cei mai activi..Anume voi, tinerii, sunteţi resursa de energie, curaj şi talent! Anume voi, tinerii, sunteţi viitorul şi speranţa zilei de măine, a unei societăţi dezvoltate şi moderne!           Anume voi, tinerii, aveţi un rol important la dezvoltarea cursului european al Republicii Moldova! Participarea tinerilor la viaţa socială, politică, economică a societăţii este esenţială pentru realizarea unei dezvoltări durabile a ţării noastre. Trebuie doar să tindeţi spre realizarea scopurilor.

Marele poet Mihai Eminescu

Marele poet Mihai Eminescu

15-01-2019, 07:56

Marele poet Mihai Eminescu  La data de 15 ianuarie, zi în care s-a născut marele poet Mihai Eminescu, este marcată în R. Moldova Ziua Naţională a Culturii, pentru al șaptelea an consecutiv. Cu această ocazie, în Casa Raionala de Cultura SÎNGEREI, a avult loc "Gala Laureaților în domeniul culturii 2019.

Avertizare meteorologică

Avertizare meteorologică

11-01-2019, 09:27

AVERTIZARE  HIDROLOGICĂ Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 10 – 18  ianuarie în legătură cu zăpada căzută, în râurile mici și bazinele acvatice din ţară,  gheața va fi instabilă și camuflată de zăpadă, iar ieșirea pe ea va prezenta pericol sporit.               Sunt atenționați pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii. 10 ianuarie 2019                                                                    ora 13:30                              Centrul Operativ de Dispecerat Republican al IGSU  

START SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ !

 START SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ !

21-12-2018, 08:42

 START SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ ! Sărbători fericite tuturor alături de familie și de cei dragi !

Pagina