(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Lucrările de reparație a străzii Ștefan cel Mare

Lucrările de reparație a străzii  Ștefan cel Mare

17-07-2018, 11:00

Lucrările de reparație a străzii  Ștefan cel Mare   Orașul Sîngerei. În plină desfășurare sunt astăzi lucrările de reparație a străzii  Ștefan cel Mare, care nu a fost reparata din anul 1980. Împreuna cu viceprimara Rodica COJOCARU am verificat mersul lucrărilor, precum și calitatea lor.

Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.

Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.

16-07-2018, 10:55

Anunț !   Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.   Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat. Sarcinile de bază : 1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile; 5. Prezentarea informaţiei din agricultură și raportului funciar, 6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului. Condiţiile de participare la concurs : ·Deţinerea  cetăţeniei RepubliciiMoldova; ·Posedarea limbii de stat; ·Capacitate deplină de exerciţiu; ·Studiile  medii speciale sau superioare în domeniu .  ·Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ; ·Abilităţi de utilizare a computerului și a programelor în domeniu. Documentele ce urmează a fi prezentate : -Copia buletinului de identitate ; -Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt; -Copia carnetului de muncă, după caz; Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 20 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei - primariasingerei.md  (Pînă pe data de 30 iulie 2018). Telefon: 026223406 Adresa poştală: Primăria orașului Sîngerei , str.Independenței,124, MD-6201. e-mail : primaria.singerei@mail.ru persoana de contact : secretarul comisiei de concurs – Baciu Lucia . Bibliografia concursului: ·Constituţia Republicii Moldova; ·Acte normative în domeniul serviciului public: -Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; -Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; -Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese; -Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi a intereselor personale; -Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; -Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; -Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional; -Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici; -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici. ·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: ·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; ·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; ·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; ·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova; ·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice. ·Acte normative în domeniul de specialitate: -Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991); -Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997); -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”; -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”. -Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003; -Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998; -Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004; -Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012; -Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.  

ANUNȚ!

ANUNȚ!

13-07-2018, 13:45

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1), și art.29 , a dispoziției primarului nr.77 din 10.07.2018 , se convoacă ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei , la data de 17.07.2018, orele 900 , sala de ședințe, cu următoare ordine de zi : Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei orașului Sîngerei . Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile . Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la crearea punctului de conducere al Primăriei or.Sîngerei la declanșarea mobilizării. Raportor:A.Bucur,specialist Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenuluicu S=0,0893ha, cod cadastral 7401508.135.Raportor:G.Afanasiev, jurist.  

"TROFEUL DEMOCRAȚIEI - 2018"

08-07-2018, 10:47

"TROFEUL DEMOCRAȚIEI - 2018" A luat sfîrșit "TROFEUL DEMOCRAȚIEI - 2018" al Tinerilor Democrați din BALȚI și SÎNGEREI.            Un eveniment organizat la cel mai înalt nivel de către OT Balți al PDM, condusă de Octavian Mahu, unde tinerii s-au simțit extraordinar și au avut foarte multi de invatați.            Doi Președinți de valoare: Octavian Mahu ( OT Bălți PDM) și Gheorghe Brașovschi OT Sîngerei PDM) au fost doua zile alături de Tinerii Democrați, manifestînd grija părinteasca față de ei.            Mulțumim din suflet gazdei evenimentului, colegilor din Bălți, pentru ospitalitate, pentru colaborare și prietenie.

INSPECTORATUL ENERGETIC de STAT Vă aduce la cunoștință

INSPECTORATUL ENERGETIC de STAT Vă aduce la cunoștință

28-06-2018, 12:00

INSPECTORATUL ENERGETIC de STAT Vă aduce la cunoștință         Alertă meteo! Se anunță ploi puternice cu descărcări electrice până la sfârșitul săptămânii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi până la sfârșitul acestei săptămâni. Astfel, în perioada 27 – 30 iunie curent, pe întreg teritoriul țării se prevede căderea averselor puternice, izolat foarte puternice, însoțite de descărcări electrice, cu grindină și intensificări ale vântului cu aspect de vijelie de până la 15-20 m/s. Ploile puternice şi vijelia pun stăpânire pe Moldova.   Avertizarea va intra în vigoare azi, 27.06.2018, după-amiază. O situaţie critică este aşteptată în această seară când cantitatea de precipitaţii ar putea ajunge, în unele regiuni, până la 60 de litri pe metru pătrat, ceea ce înseamnă norma pentru aproape o lună.  Hidrologii  prognozează creşterea locală a nivelului apei cu 0,5-1,0 m și formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale pe unele râuri mici și în locurile joase. Specialiştii atenţionează că pe alocuri va cădea şi grindină, iar vântul va sufla cu o viteză de peste 70 de kilometri pe oră. Ținând cont de cele menționate, Inspectoratul Energetic de Stat Vă atenționează că condiţiile meteorologice anunţate prezintă un pericol real pentru REȚELELE ELECTRICE, inclusiv provocarea unor situații de avarie și  posibile electrocutări cu victime omeneşti. În special vântul în rafale poate afecta buna funcţionare a reţelelor electrice, generând astfel situaţii de avarie. Totodată, în contextul avertismentului meteorologic atragem atenţia: reprezentanților administrației publice locale și solicităm conlucrarea cu populația, îndeosebi cu copiii, asupra necesităţii respectării stricte a regulilor de securitate în raport cu instalaţiile electrice în situaţii de intemperii sau de avarie. Iată unele din ele: - ocolirea conductoarelor electrice căzute accidental la pământ sau care atârnă suspect de pe piloni sau copaci; -  interzicerea atingerii conductoarelor electrice rupte şi căzute la pământ; -  interzicerea intervenției în instalațiile electrice, deoarece aceste acţiuni se pot solda cu electrocutări.                          Populației privind respectarea regulilor de securitate electrică pentru a se proteja pe singuri și membrii familiilor. Familiarizarea populației cu procedeul de acordare a primului ajutor în cazul electrocutării și  informarea repetată privind faptul, că în cazul electrocutării, acesta permite păstrare vieţii accidentatului. De asemenea la depistarea unor asemenea cauze apelați imediat serviciul național de urgență 112. De asemenea trebuie de menționat faptul că despre orice incident informați în regim de urgență ORED prin următoarele metode:   Serviciul – Moldelectrica Filiala Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă Nord Adresa: MD-3121; mun. Bălţi, str. Ştefan cel Mare, 180 E-mail: anticamera@fnord.moldelectrica.md Tel.: +373 (231) 5-37-59  Fax: +373 (231) 2-24-03 Orele de lucru: 8:00 – 17:00 Orele de lucru ale SOD: 24 / 24 ore Filiala Reţelele Electrice de Tensiune Înaltă Cenru   Serviciul – RED Nordtel nr. 0231 53206 0231 53115

Folclorul la el acasa

Folclorul la el acasa

24-06-2018, 16:36

Folclorul la el acasa

Tătici grijului

Tătici grijului

18-06-2018, 16:10

Tătici grijului   Încă un rezultat al conlucrării fructuoase între Primăria SÎNGEREI și IP SÎNGEREI a fost organizarea și desfășurarea în comun în parcul orășenesc a ZILEI  INTERNAȚIONALE A TATĂLUI cu genericul " Tătici grijulii "

Tînăra care și-a deschis o afacere

Tînăra care și-a deschis o afacere

22-05-2018, 11:31

Tînăra care și-a deschis o afacere   CEBOTARI NATALIA, tînara care astăzi și-a deschis o afacere în or. SINGEREI - un frumos salon cosmetologic. Dupa cîțiva ani de lucru peste hotare, obtinind calificare în domeniu, Natalia, mama a trei copilași, a hotarît să se stabileasăa cu lucrul acasă. Să fie binecuvîntata decizia tinerei și de bun augur ziua de Sf. Nicolae. Mult respect, Natalia ! Primaria orașului e dispusa mereu să susțina tinerii antreprenori din teritoriu.

Gala laureaților!

Gala laureaților!

20-05-2018, 13:05

Gala laureaților! Or. Sîngerei, 20.05.18. Gala laureatilor în domeniul culturii 2018. Avem talente în raion !

Ziua sportului

Ziua sportului

14-05-2018, 11:57

                      Primăria Orașului                               Sîngerei                                    Aviz              Primăria orașului Sîngerei                     organizează pe data de 19 mai 2018,la Complexul Sportiv,,Olimpiada-80,,                                ,,Ziua Sportului,, Cu genericul:,,Într-un corp sănătos o minte sănătoasă,, În program competiții la:1. Crosul (toți doritorii)                                     2. Mini-fotbal (10 barbați)                                     3. Tenis de masă (2 bărbați+1 femeie)                                     4. Volei (6 bărbați, 6 femei)                                     5. Dame (2 bărbați+1 femeie)                                     6. Ridicarea greutăților                                     7. Așezarea cu greutate                                     8. Împins din culcat cu haltera                                     9. Ștafeta familiei (mama,tata,copil)                                   10. Tragerea otgonului (8 bărbați)                                   11. Lupta tradițională(trînta berbec,cocoș) La competiții vor participa echipele organizațiilor, întreprinderilor din or.Singerei. Învingătorii vor fi menționați cu diplome și premii banești.                                                                      Vă așteptăm cu drag!                                  Comitetul organizatoric                                       Tel.069545942  

Pagina