(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

În incinta Spitalului Raional

În incinta Spitalului Raional

18-12-2018, 08:54

În incinta Spitalului Raional   În incinta Spitalului raional SÎNGEREI, după reparație, renovare, s-a redeschis Secția consultativă, unde atît pentru personalul medical, cît și pentru cetățeni au fost create condiții decente de muncă și servicii. Cu plăcere am participat la redeschiderea Asistenței Medicale Specializate de Ambulator (AMSA).

Ziua Politiei nationale

Ziua Politiei nationale

17-12-2018, 12:04

Ziua Politiei nationale    Astăzi, de Ziua Politiei naționale, adresez sincere felicitări tuturor polițiștilor din țară și, în mod special, IP SÎNGEREI !  În virtutea activității mele profesionale am avut o permanentă și frumoasă colaborare, care mi-au dat posibilitatea să cunosc cu adevărat poezia și proza minunată și onorabilă a profesii - POLIȚIST Mulţumesc tuturor poliţiştilor pentru colaborare cu APL, profesionalismul, onoarea şi dăruirea de care dau dovadă în îndeplinirea sarcinilor ce au ca prim obiectiv siguranţa cetățeanului.  Doresc tuturor angajaţilor din poliţie, veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, izbîndă în planurile schiţate şi noi realizări întru prosperarea ţării şi poporului nostru.

Campionatul republican la Taekwon-Do

Campionatul republican la Taekwon-Do

17-12-2018, 08:59

Campionatul republican la Taekwon-Do   Or. Sîngerei a avut onoarea să găzduiască astăzi Campionatul republican la Taekwon-Do organizat de Clubul de Taekwon-Do "Stolas Leukas" (antrenor Vasile Panainte, deținator al centurei negre I Dan). Campionatul s-a desfășurat sub patronatul primăriei orașului, cu suportul partenerilor: Consiliul raional Sîngerei, SRL Gelibert, IP Sîngerei, Liceul Teoretic "Olimp", Biserica creștina evanghelica "Emanuil" și Maria Condorachi, șef CM Sîngerei. La Competiții au participat tineri și copii din raioanele Sîngerei, Hîncești, Ialoveni, Telenești, Cantemir, Calarași, Ștefan Vodă și Chișinău.

Ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal

Ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal

06-12-2018, 11:57

Ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal   Astăzi am petrecut ședința Comitetului Executiv al Asociației Raionale de Fotbal SÎNGEREI unde s-au făcut totalurile sezonului fotbalistic 2018 și s-a aprobat scenariul și candidaturile premianților pentru Gala Laureaților fotbalului sîngereian, ediția 2018.

Bradul ce ne va bucura anul acesta!!!

Bradul ce ne va bucura anul acesta!!!

03-12-2018, 12:02

Bradul ce ne va bucura anul acesta!!! Bradul ce ne va bucura anul acesta în sărbătorile de iarna a ajuns în Piața Independenței. Mulțmesc proprietarului care l-a adus în dar orașului. În curîd va ava loc Inaugurarea minunatului Pom de Crăciun, asteptatat cu nerăbdare de mic și mare.

Seara de creație - ,,35 ani de activitate... "

Seara de creație - ,,35 ani de activitate...

28-11-2018, 06:37

Seara de creație - ,,35 ani de activitate... " Seara de creație a conducătorului muzical D-na Vera Gînju ,,35 ani de activitate... " . Un eveniment de suflet, plin de farmecul generațiilor de copii, de voie bună transmisă prin varietatea muzicală, prestație, prieteni dragi, oameni deosebiți, printre care am avut onoarea să luăm parte. Mulțumim copiilor, părinților din grădinița ,, Andrieș" pentru susținere și implicare.  Mulțumim colegii noastre, pentru bucuria cu care ne încântă de fiecare dată! La mai mult și la mai mare !  

ZIUA AGRICULTORULUI

ZIUA AGRICULTORULUI

24-11-2018, 07:16

ZIUA AGRICULTORULUI       Sărbătoarea care marchează sfîrşitul anului agricol. Cu acastă ocazie, astăzi, la SÎNGEREI, am avut un deosebit prilej de a-mi exprima admiraţia faţă de agricultorii raionului, devotaţi gliei strămoşeşti care prin munca asiduă depusă zi de zi, ne aduc pe masă rodul muncii sale – pîinea, atît de preţioasă şi necesară pentru fiecare.       Sarbatoare draga mie, agronom de profesie, care cunosc foarte bine poiezia si proza acestei minunate profesii. Adresez tuturor agricultorilor cele mai sincere felicitări şi urari de multă sănătate, de energie şi optimism, de succese şi împliniri pe potriva asteptarilor, linişte şi căldură în familii. Munca să le fie răsplătită astfel, încât sa le aducă bucurie, bunăstare și belşug, iar cu eforturi comune să se contribuie la dezvoltarea sectorului agroindustrial din țara noastră.

ZIUA TINERETULUI

ZIUA TINERETULUI

12-11-2018, 11:53

ZIUA TINERETULUI Velohora și Discoteca la aer liber cu tinerii din oraș. Viitorul aparține tinerilor în care punem mari speranțe !

Anunț !

Anunț !

09-11-2018, 14:11

Anunț !   Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției de specialist în domeniul reglementării regimului funciar.   Scopul: Realizarea concepţiei unice de dezvoltare a relaţiilor funciare pe teritoriul gestionat. Sarcinile de bază : 1. Completarea Registrului cadastral al deţinătorilor de terenuri; 2. Organizarea şi efectuarea lucrărilor pentru reglementarea proprietăţii funciare pe teritoriul primăriei; 3. Pregătirea, înregistrarea şi eliberarea documentelor deţinătorilor de terenuri; 4. Participarea la operaţiunile legate de privatizare, vînzare a bunurilor imobile; 5. Prezentarea informaţiei din agricultură și raportului funciar, 6. Executarea controlului de stat în domeniul folosirii şi protecţiei pămîntului. Condiţiile de participare la concurs : ·Deţinerea  cetăţeniei RepubliciiMoldova; ·Posedarea limbii de stat; ·Capacitate deplină de exerciţiu; ·Studiile  medii speciale sau superioare în domeniu .  ·Neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ; ·Abilităţi de utilizare a computerului și a programelor în domeniu. Documentele ce urmează a fi prezentate : -Copia buletinului de identitate ; -Copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare, dacă sunt; -Copia carnetului de muncă, după caz; Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 15 zile calendaristice de la data plasării anunţului pe pagina electronică a primăriei - primariasingerei.md  (Pînă pe data de 23 noiembrie 2018). Telefon: 026223406 Adresa poştală: Primăria orașului Sîngerei , str.Independenței,124, MD-6201. e-mail : primaria.singerei@mail.ru persoana de contact : secretarul comisiei de concurs – Baciu Lucia . Bibliografia concursului: ·Constituţia Republicii Moldova; ·Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: ·Legea nr. 436 din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală; ·Legea nr. 438 din 28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova; ·Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă; ·Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova; ·Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi deetizarea proprietăţii publice. ·Acte normative în domeniul de specialitate: -Codul Funciar (nr.828-XII din 05.12.1991); -Legea privind preţul normativ şi modul de vânzare - cumpărare a pământului (nr.1308-XIII din 25.07.1997); -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.136 din 10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere”; -Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1428 din 16.12.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vânzarea-cumpărarea terenurilor aferente”. -Legea cu privire la arenda în agricultură nr.198 din 15.05.2003; -Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998; -Legea cu privire la formarea bunurilor imobile nr.354 din 28.10.2004; -Instrucţiunea cu privire la modul de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale şi geometrice nr.140 din 06.08.2012; -Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.  

SEARA DE CREATIE!

SEARA DE CREATIE!

09-11-2018, 11:49

SEARA DE CREATIE!    Seara de creație a consăteanului nostru, interpretului de muzică populară Vasile Cojocaru la 50 ani de activitate și 70 de ani jubiliari. Am omagiat Omul, care toată viața și-a dedicat-o culturii, muzicii, orașului natal SÎNGEREI, promovînd înaltele valori culturale ale neamului și plaiului. Este OMUL care foarte activ și-a înscris paginile sale luminoase în Letopisețul localității noastre. Să ne trăiti LA MULȚI ANI cu multă sănătate, Domnule VASILE COJOCARU ! Vă mulțumim pentru activitate prodigioasă, conlucrare și suflet depus în fot ce ați facut în viață ! Să ne fiți alături înca mulți ani înainte !

Pagina