(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Ședința extraordinară

Ședința extraordinară

07-02-2020, 11:59

Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de     în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1. Se abrobă raportul privind executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019, conform anexei. 2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Sîngerei: 2.1 Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul orașului la fiecare sursă de venit pentru îndeplinirea planului. 2.2 Va intensifica sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, cît și modul de organizare a evidenței contabile și dărilor de seamă. 3. Controlul executării se pune în seama comisiei consultative de specialitate buget şi finanţe . Autorul proiectului Eleonora ANDRIUȚĂ Coordonat : Primarul orașului Sîngerei Arcadie COVALIOV Secretarul Consiliului orășenesc Lucia BACIU Jurist Galina AFANASIEV

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020

05-02-2020, 14:35

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020           La data de 06.02.2020 a avut loc activitatea de informare prin liceile din or. Singerei, L.T."Olimp", L.T."M.Eminescu", L.T."Dm.Cantemir".         Suntem în căutare de noi membri care vor activa în cadrul Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020. Primaria or. Sîngerei prin intermediu proiectului Fondul pentru Tineri vine în susținerea inițiativelor de tineret. In cadrul acestui Program de Granturi vor fi susținute financiar inițiative ale tinerilor din or. Singerei în sumă de 20000 lei din resursele Primăriei.         Urmează un an activ, implicat și cu realizări frumoase. Acest proiect este realizat de A.O"Caroma Nord" cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia.

Concert de caritate

Concert de caritate

05-02-2020, 07:20

A V I Z Se apropie cu pași grăbiți sărbătorile frumoase de primăvară, care sunt menite să aducă bucurie în sufletele tuturor, cu această ocazie Primăria orașului Sîngerei, organizează la data de 27.II.2020, ora 1730   în incinta casei de cultură ”Nicolae IORGA” Concert de caritate pentru copii grădiniței nr. 1 ”Ghiocel” din or. Sîngerei la renovarea terenului de joacă. Suntem siguri că Dumneavoastră  cu toții credeți în generozitate, dăruire, spirit civic, altruism și puteți da dovadă de un adevărat turneu al bunătății. Haideți împreună să reușim să aducem zîmbetul  pe fețele copiilor.   Biletele se pot procura la specialist tineret și sport Ana BUCUR tel. 069545942 Primăria orașului Sîngerei         

Avertizare meteo

Avertizare meteo

05-02-2020, 07:20

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: Fenomenul prognozat: Condiții complicate ale vremii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează despre următoarea avertizare meteorologică: În legătură cu deplasarea din vestul Europei al ciclonului atlantic în data de 05 – 06 februarie pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate: vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori puternice (7 - 17 l/m2), izolat foarte puternice (20 - 25 l/m2), pe firele electrice și crengi izolat depuneri complexe. Pe arii restrânse pe drumuri se vor forma troiene, ghețuș. Se va răci accentuat: pe 06 – 07 februarie temperatura medie zilnică va scădea cu 5 – 7°C.

Se anunță concurs pentru deservirea rutei Sîngerei-Vrănești !

Se anunță concurs pentru deservirea rutei Sîngerei-Vrănești !

24-01-2020, 13:28

  REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                                      Nr. 05-12 / 07   La data 21.01.2020                                                                            AVIZ!                 Primăria orașului Sîngerei  anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei  – Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124.          La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 05.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a Primăriei or. Sîngerei: www.primariasingerei.md Informații suplimenare la tel. 0262 26760, e-mail: primaria.singerei@mail.ru Solicităm publicarea avizului doar în limba română.   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV     Comunicat Informativ  Cu privire la desfășurarea concursului  pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători Comisia privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul Primăriei or. Sîngerei, anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei- Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124. La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 06.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006. La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori: a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior; b) în actele cărora au fost depistate date eronate sau incomplete(lipsesc). Persoana de contact: Cucoș Andrei, viceprimar, tel .026226760, 069169480     Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

În scopul menținerii ordinii sanitare

În scopul menținerii ordinii sanitare

24-01-2020, 12:12

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                    Nr.   358 La nr. 24.01.2020 Conducătorului__________________             În scopul menținerii ordinii sanitare satisfăcătoare pe teritoriului orașului Sîngerei, cît și asigurării  unui aspect curat și îngrijit a edificiilor, Primăria orașului Sîngerei solicită respectuos implicarea Dumneavoastră prin acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente întreprinderii. Orașul Sîngerei nu este orașul primarului sau al primăriei, ci a tuturor locuitorilor care locuiesc aici, deaceea pe lîngă activitățile de salubrizare desfășurate de serviciile abilitate, fiecare  locuitor al acestei localități este obligat să mențină ordinea acolo unde trăiește și activează. O localitate curată,bine amenajată, modernizată și prosperă o putem obține prin activități comune, cu contribuția fiecăruia din nou.   Cu respect,   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv

Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv

12-01-2020, 17:12

Seara zilei de 10 ianuarie 2020 a adus, odată cu apusul, un oaspete prețios la Sângerei - deputatul în Parlamentul României, d-l Constantin Codreanu. Am avut o discuție sinceră, despre aspirațiile locuitorilor or. Sângerei. Pentru viitor, am stabilit o înțelegere pentru un parteneriat de durată, cu câteva obiective specifice orășelului nostru, cum ar fi: proiecte de dezvoltare locală, înfrățiri cu localități din afara țării, strategii de integrare europeană, pentru a transforma orășelul Sângerei într-o urbe modernă, prietenoasă localnicilor.  La rândul său, d-l deputat, ne-a informat despre activitatea sa ca parlamentar și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. Îl cunoaștem pe Constantin, băștinaș din satul vecin Bilicenii Vechi și apreciem educația aleasă, pe care i-au acordat-o părinții Ana și Ion Codreanu. Îi suntem recunoscători domnului deputat pentru relațiile noastre prietenești, care au adus și vor  aduce beneficii comunității, pe care o numim Patrie - plaiul sângerean.

ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei

ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei

09-01-2020, 17:30

La 9 ianuarie 2020, ședința săptămânală a Primăriei Sângerei cu managerii Întreprinderii municipale Apă-Canal a generat o întrebare pentru toată localitatea: Se merită sau nu conectarea orășelului Sângerei la magistrala Soroca-Bălți... Răspunsul îl vor da cetățenii la audierile publice, organizate în cel mai scurt timp.             După cum menționează administrația ÎM Apă-Canal, în prezent, rețelele locale de apeduct sunt într-o stare avariată, iar sistemul de canalizare lipsește în multe sectoare ale orășelului. Deoarece rețelele nu sunt pregătite pentru modernizare, iar prețul pentru consumul de apă, adusă de la sute de kilometri, ar putea fi dublu față de cel prezent, este strict necesară o mobilizare a forțelor, pentru a renova rețelele de apeduct, canalizare și construirea stației de epurare ca ulterior, să se conecteze magistrala Soroca-Bălți sau să se construiască câteva sonde arteziene suplimentare.             Primarul de Sângerei, d-l Arcadie Covaliov, propune: Efectuarea unui studiu de fezabilitate al infrastructurii existente de apeduct; Să se atragă finanțare externă pentru renovarea totală a rețelelor de apeduct și canalizare; Să se organizeze audierile publice ale populației, pe obiectivele sus-menționate. Astfel, am putea asigura populației accesul la apă potabilă și sanitație, după cum stipulează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Orășelul Sângerei merită să fie o localitate cu infrastructură modernă, cu condiții sanitare acceptabile pentru viață și pentru un viitor decent.

Ședinţa extraordinară

Ședinţa extraordinară

23-12-2019, 14:08

Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 24.12.2019, la ora  14.00,  în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist     Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.      2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.    

Audieri publice

Audieri publice

20-12-2019, 14:08

A N U N Ț ! Primăria orașului Sîngerei anunță pentru data de 22.12.2019 la orele 12.00 audieri publice privind consultarea proiectului bugetului pentru anul 2020 și proiectul privind aprobarea taxelor locale. Sunt invitați toți agenții economici și persoanele cointeresate.   Administrația Primăriei or.Sîngerei  

Pagina