(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Felicitări cu ocazia Hramului satului Vrănesti!

Felicitări cu ocazia Hramului satului Vrănesti!

21-09-2015, 05:28

Astăzi, îşi sărbătoreşte hramul, satul Vrănesti. Cu acest prilej Primarul orașului Sîngerei dl Gheorghe Braşovshi, a adresat cele mai alese urări de bine şi noroc pentru locuitorii localităţii şi i-a felicitat cu ocazia Sărbatorii Satului. "Această sărbătoare să vă poarte de grijă, să vă aducă lumină, căldură şi belşug, să vă îndrumeze doar la fapte bune întru prosperarea localităţii noastre şi a pamîntului drag. În casele Dumneavoastră să domnească mereu pacea, voia bună şi belşugul."  

Întii Septembrie!!!

Întii Septembrie!!!

01-09-2015, 08:44

                                      În fiecare an,ziua de 1 septembrie oferă emoţii de nedescris. Cu această ocazie, Primăria or.Singerei, adresează sincere felicitări şi urări de bine tuturor elevilor, studenţilor, reprezentanţilor instituţiilor de învăţămînt, tuturor cadrelor didactice. Vă aducem cele mai sincere felicitări, sănătate şi prosperitate, realizări şi succese mari. Tuturor elevilor din clasa întii, un început de bun augur, minte ageră, sete de carte şi numai note bune. De asemenea, felicităm şi părinţii cu ocazia acestui eveniment important în viaţa copiilor lor, dorindu-le multă răbdare, putere şi întelepciune pentru a creşte şi educa personalităţi adevarate. Cu respect primaria or.Sîngerei  

Ziua limbii noaste!!!

Ziua limbii noaste!!!

31-08-2015, 08:15

                        Cu ocazia acestei sărbători importante pentru ţara noastră,adresăm tuturor sincere felicitări şi urări de bine. Să cinstim limba pe care o vorbim, pentru că este tezaurul cel mai de preţ moştenit din generaţiile trecute.

27 AUGUST-ZIUA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA

27 AUGUST-ZIUA INDEPENDENŢEI REPUBLICII MOLDOVA

27-08-2015, 06:24

Stimaţi colegi, Stimaţi Sîngereni,      Primăria oraşului Sîngerei, vă aduce sincere felicitări şi urări de bine cu prilejul Sarbătorii Naţionale, 27 august- ziua Independenţei Republicii Moldova.      Vă urez succese în activitatea zilnică, iar patriotizmul şi dragostea fată de această ţară să devină impulsul fiecărei acţiuni desfăsurate întru prosperare. Să aveţi parte de multă sănătate şi bunăstare, pace în suflet şi în gînd, bucurii şi fericire.     La multi ani Moldova!!!!   Cu respect Gheorghe Braşovschi, primarul or.Sîngerei.

Programul activităţilor consacrate sărbătorilor naţionale în or. Sîngerei

Programul activităţilor consacrate sărbătorilor naţionale în or. Sîngerei

25-08-2015, 12:32

                    27 august "Ziua Independenţei Republicii Moldova" 10-00  Festivitatea solemnă .Concert de sărbătoare cu genericul "Dincolo de timp..." (Casa Rionala de Cultură) 12-00  Starturi vesele "Unde-i unu -nu-i putere,unde-s doi puterea creşte" cu participarea copiilor din oraş (6-12 ani)(Scuarul din preajma Casei de Cultură) 14-00  Prolog poetic şi revistă orală de istorie "Moldova- meleag de soare luminat"(Biblioteca Orăşenească) 21-00  Cinema la aer liber(filmul "Culorile")  Scuarul din preajma Casei de Cultură   31 august Sărbatoarea "Limba Noastră" 9-00  Festivitatea solemnă "Prin grai suntem popor" ( Bustul lui Mihai Eminescu , liceul Mihai Eminescu) 10-00  Recital de poezie literar-muzical cu genericul  "O alta limba mai frumoasa nu-i" (Biblioteca Orăşenească) 20-00  Cinemateca.Filmul "Ce lume minunată"    ( Casa raională de Cultură)

24 august -71 de ani de la Victoria Trupelor Sovietice

24 august -71 de ani de la Victoria Trupelor Sovietice

24-08-2015, 13:30

  Astăzi 24 august , se împllinesc 71 de ani de la victoria trupelor sovietice asupra forţelor fasciste în lupta pentru teritoriul dintre Prut şi Nistru.     În urma acestei operaţiuni , armata sovietică a recăpătat controlul asupra teritoriului Moldovei. Cu această ocazie ,astăzi, aparatul Primariei oraşului Sîngerei, în frunte cu primarul oraşului, d-nul Gheorghe Braşovschi, au depus flori la complexul memorial "Gloriei Ostăşeşti" în memoria ostaşilor sovietici.

Dragi Tineri!!!

Dragi Tineri!!!

12-08-2015, 05:13

    Din numele Primarie Sîngerei, vă aducem sincere felicitari cu prilejul Zilei Internationale a Tineretului!!!    Tinereţea reprezintă nu atît o perioadă a vieţii, cît o stare de spirit, de efect al vîrstei şi o calitate a imaginaţiei. Incontestabil, tinerii au jucat şi vor juca un rol important în promovarea valorilor şi principiilor europene. Anume voi sînteţi speranţa şi viitorul ţării, de voi depinde ce vom fi şi cum vom fi mîine, voi sunteţi cei ce ne inspiraţi încredere şi optimism. Stimați tineri, vă doresc tuturor multă bucurie, succese la învăţătură şi în tot ceea ce vă doriţi, noi realizări în plan personal şi pe tărîm profesional, dar şi răbdare, perseverenţă, înţelepciune.     Să savuraţi din plin fiecare clipă din viaţă. Sincere felicitări tuturor TINERILOR DIN ORASUL SINGEREI!!!    Cu respect, Primarul Orasului SINGEREI GHEORGHE BRASOVSCHI

Un ghișeu unic pentru prestarea serviciilor publice în orașul Sângerei "CIPS"

Un ghișeu unic pentru prestarea serviciilor publice în orașul Sângerei

11-08-2015, 05:07

      Locuitorii din orașul Sângerei pot obține autorizații, certificate și adeverințe într-un mod mult mai rapid și accesibil. Toate într-un singur loc: la Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor. Centrul a fost creat pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor şi serviciilor publice furnizate de către autorităţile locale într-un singur punct de acces. Printre serviciile pe care le prestează centrul se numără eliberarea autorizației pentru funcționarea unității de comerț, adeverința de schimbare a denumirii de stradă, autorizația de plasare a publicității, certificat privind existența animalelor în gospodărie și o serie de extrase ale deciziilor orășenești. De serviciile oferite de centru beneficiază zilnic în jur de 30 de cetățeni. Centrul contribuie astfel la reducerea cazurilor de corupţie, la sporirea transparenţei activităţii primăriei şi accesibilităţii serviciilor publice. Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor a fost deschis la 13 martie 2015 cu suportul Guvernului SUA.  

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

07-08-2015, 05:55

Pînă în 2017 în raionul Sîngerei vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure de salubrizare pentru 100% din populaţia urbană şi 75% din populaţia rurală, concomitent cu recuperarea resurselor din deşeuri de ambalaj şi a tratării deşeurilor specifice şi dezvoltarea infrastructurii regionale de colectare, transfer şi transportare a deşeurilor (staţii de transfer) în microzonă, reducerea depozitelor existente până la 1-3 depozite pe raion, locaţii îmbunătăţite pentru perioada de tranziţie. Către 2022 şi mai departe, populaţia raionului trebuie să atingă circa 100% acoperire a populaţiei rurale şi urbane cu servicii îmbunătăţite de recuperare a deşeurilor organice şi de ambalaj, tratarea deşeurilor specifice, să exploateze, în comun cu grupul de raioane asociate, în cadrul zonei de management a unui singur depozit sanitar. Aceasta va duce la îmbunătăţirea serviciilor şi a condiţiilor de trai şi va asigura condiţiile sanitare şi de mediu ale raionului.

Istorie

Istorie

06-08-2015, 07:06

Pentru prima dată Sângerei este menționat într-un document din 1586. În anul 1675, ultimul deținător de moșii din Sângerei,Ioan Kalmuțki, s-a refugiat în Polonia împreună cu Ștefan Vodă Petriceico și acolo a fost recunoscut nobil polonez de regele Ioan III al Poloniei. După anexarea Basarabiei la Rusia, proprietara moșiei Sângerei devine familia Keșco, care a deținut această proprietate până la mijlocul sec. XIX. Ultimii poprietari ai moșiei Sângerei, au fost din familia Kalmuțki, care au deținut-o până lareforma agrară din 1919. Prima școală primară s-a deschis în localitate în anul 1903. În secolul XIX făcea parte din volostea Chișcăreni. În 1902 în Sângerei erau 402 case, cu o populație de 2006 persoane; o biserică, cu hramul sf. Nicolae, școală elementară rusească; 86 vite mari. Țăranii posedă pământ de împroprietărire 2304 des. Proprietarul, V. Calmutski, avea aici un domeniu de 7655 desetine, împrejurul satului erau vii și grădini cu pomi.[2] La 28 martie 1944 trupele sovietice au intrat în oraș. La 7 aprilie 1965 capătă denumirea de Lazovsk, în numele revoluționarului Serghei Lazo. În 1973 populația localității a constituit 10,6 mii locuitori. În perioada sovietică la Sângerei funcționa o fabrică de vinuri, o fabrică de pâine, o secției a fabricii de covoare din Orhei, o secție a asociației „Lapte” din Bălți, combinatul de întreprinderi comunale, combinatul de deservire socială, tipografie, direcția intercolhoznică de construcții, o filială a coloanei motorizate nr. 81, sector de reparații și construcții, stație de incubație, baza de transporturi auto ATB-35. În Sângerei se afla sediul colhozului „Miciurin”. În 1972 producția globală a constituit 5,8 milioane de ruble, producție realizată - 4,56 mln. ruble, inclusiv viticultura și pomicultura - 1114,0 mii ruble, creșterea animalelor - 1348 mii ruble, culturi tehnice - 1292 mii ruble, cereale - 376 mii ruble. Venitul net obținut în 1972 a fost de 1,51 mln. ruble. La începutul anilor 1970 gospodăria locală dispunea de 116 tractoare, 34 combine și 32 autocamioane.[3] Instituții de învățământ în anii 1970: 2 școli medii, școală sportivă, școală de muzică, 4 creșe-grădinițe. De asemenea, în Sângerei activau: casă de cultură, cinematograf, 2 cluburi, casă a pionierilor, 4 biblioteci, librărie, restaurant, 3 cafenele, hotel, nod de telecomunicații, magazin universal. Ocrotirea sănătății populației era asigurată de un spital raional cu 120 de paturi, policlinică, 3 puncte medicale, farmacii.[3] Din anul 2001, Sângerei are legături de înfrățire cu orașul Hârlău din România.