(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

În scopul menținerii ordinii sanitare

În scopul menținerii ordinii sanitare

24-01-2020, 12:12

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                    Nr.   358 La nr. 24.01.2020 Conducătorului__________________             În scopul menținerii ordinii sanitare satisfăcătoare pe teritoriului orașului Sîngerei, cît și asigurării  unui aspect curat și îngrijit a edificiilor, Primăria orașului Sîngerei solicită respectuos implicarea Dumneavoastră prin acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente întreprinderii. Orașul Sîngerei nu este orașul primarului sau al primăriei, ci a tuturor locuitorilor care locuiesc aici, deaceea pe lîngă activitățile de salubrizare desfășurate de serviciile abilitate, fiecare  locuitor al acestei localități este obligat să mențină ordinea acolo unde trăiește și activează. O localitate curată,bine amenajată, modernizată și prosperă o putem obține prin activități comune, cu contribuția fiecăruia din nou.   Cu respect,   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv

Vizita deputatului Constantin Codreanu la Sângerei a generat un dialog productiv

12-01-2020, 17:12

Seara zilei de 10 ianuarie 2020 a adus, odată cu apusul, un oaspete prețios la Sângerei - deputatul în Parlamentul României, d-l Constantin Codreanu. Am avut o discuție sinceră, despre aspirațiile locuitorilor or. Sângerei. Pentru viitor, am stabilit o înțelegere pentru un parteneriat de durată, cu câteva obiective specifice orășelului nostru, cum ar fi: proiecte de dezvoltare locală, înfrățiri cu localități din afara țării, strategii de integrare europeană, pentru a transforma orășelul Sângerei într-o urbe modernă, prietenoasă localnicilor.  La rândul său, d-l deputat, ne-a informat despre activitatea sa ca parlamentar și președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării. Îl cunoaștem pe Constantin, băștinaș din satul vecin Bilicenii Vechi și apreciem educația aleasă, pe care i-au acordat-o părinții Ana și Ion Codreanu. Îi suntem recunoscători domnului deputat pentru relațiile noastre prietenești, care au adus și vor  aduce beneficii comunității, pe care o numim Patrie - plaiul sângerean.

ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei

ODD 6 al ONU «Acces la apă potabilă și sanitație» - un obiectiv stringent pentru or. Sângerei

09-01-2020, 17:30

La 9 ianuarie 2020, ședința săptămânală a Primăriei Sângerei cu managerii Întreprinderii municipale Apă-Canal a generat o întrebare pentru toată localitatea: Se merită sau nu conectarea orășelului Sângerei la magistrala Soroca-Bălți... Răspunsul îl vor da cetățenii la audierile publice, organizate în cel mai scurt timp.             După cum menționează administrația ÎM Apă-Canal, în prezent, rețelele locale de apeduct sunt într-o stare avariată, iar sistemul de canalizare lipsește în multe sectoare ale orășelului. Deoarece rețelele nu sunt pregătite pentru modernizare, iar prețul pentru consumul de apă, adusă de la sute de kilometri, ar putea fi dublu față de cel prezent, este strict necesară o mobilizare a forțelor, pentru a renova rețelele de apeduct, canalizare și construirea stației de epurare ca ulterior, să se conecteze magistrala Soroca-Bălți sau să se construiască câteva sonde arteziene suplimentare.             Primarul de Sângerei, d-l Arcadie Covaliov, propune: Efectuarea unui studiu de fezabilitate al infrastructurii existente de apeduct; Să se atragă finanțare externă pentru renovarea totală a rețelelor de apeduct și canalizare; Să se organizeze audierile publice ale populației, pe obiectivele sus-menționate. Astfel, am putea asigura populației accesul la apă potabilă și sanitație, după cum stipulează Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Orășelul Sângerei merită să fie o localitate cu infrastructură modernă, cu condiții sanitare acceptabile pentru viață și pentru un viitor decent.

Ședinţa extraordinară

Ședinţa extraordinară

23-12-2019, 14:08

Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 24.12.2019, la ora  14.00,  în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist     Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.      2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.    

Audieri publice

Audieri publice

20-12-2019, 14:08

A N U N Ț ! Primăria orașului Sîngerei anunță pentru data de 22.12.2019 la orele 12.00 audieri publice privind consultarea proiectului bugetului pentru anul 2020 și proiectul privind aprobarea taxelor locale. Sunt invitați toți agenții economici și persoanele cointeresate.   Administrația Primăriei or.Sîngerei  

Convocarea ședinței din 20.12.2019

16-12-2019, 12:45

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr.206   13.12.2019                                                                                                                or.Sângerei Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 20.12.2019, la ora14.00,în sala de şedinţe a primăriei (et.4),                                                   cu ORDINEA DE ZI:   Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei.Raportor: Baciu Lucia, secretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist Cu privire la preluarea la balanța Primăriri orașului Sîngerei cu titlu gratuit a cheltuielilor efectuate la reparația drumurilor prin Programul „Drumuri bune”. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor de reparație capitală a activelor. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea în gestiune economică ÎM DP „Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str.Independenței, or.Sîngerei.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare. Raportor: E.Cucoș, perceptor fiscal Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.Raportor:I.Borș, specialist. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelorprivate.Raportor: I.Borș, specialist. Cu privire la aprobarea planului geometric în urma actualizării sectorului de teren cu nr.cadastral 740140152, amplasat în intravilanul or.Sîngerei, r-ul Sîngerei. Raportor: I.Borș, specialist. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist. Privind modificarea deciziei nr.1/18 din 15.03.2019 „Cu privire la atribuirea în locațiune prin superficiu a unui lot de pămînt(bun imobil) pentru construcția a trei corturi de tenis. Raportor: I.Borș, specialist.Coraportor:G.Afanasiev, jurist. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală de locuit. Raportor: I.Borș, specialist. Cu privire la confirmarea legalității deciziei nr.4/16 din 24.08.2016. Raportor:G.Afanasiev, jurist Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare” din 12.04.2019. Coraportor:G.Afanasiev, jurist Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.3/2 din 21.06.201 „Privind aprobarea tarifelorpentru serviciul public dealimentare cu apă potabilă, canalizare și de epurare a apelor uzate furnizate de ÎMDP,,Apă-Canal” Sîngerei”. Raportor: A.Popa, directorul ÎM „Piața Conercială Sîngerei” Cu privire la alocarea cu tutlu gratuit cîte un metru/sternlemn de foc familiilor socialment- vulnerabile. Raportor: A.Cucoș, viceprimar. Cu privire ladesemnarea rezentantului Consiliului orășenesc în instanțe de judecată.Raportor: A.Covaliov, primar. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei administrative în cadrul Primăria orașului Sîngerei.Raportor: L.Baciu, secretarul Consiliului orășenesc. Cu privire la constituirea comisiei de licitație „cu strigare”. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului orășenesc. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I alanului 2020.Raportor:L.Baciu, secretarul Consiliului orășenesc. 1.26 Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din str.Independenței,102. ”. Raportor: I.Borș, specialist. Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.               2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.     Primarul orașului Sângerei                                                          Arcadie COVALIOV    

Anunț

Anunț

11-12-2019, 11:35

Anunț !   Toți locuitorii orașului Sîngerei sunt invitați, 13 decembrie, în Piața Independenței, unde Va avea loc inaugurarea Pomului de Crăciun  și se vor aprinde luminele de sărbătoare. Momentul inaugurării va fi marcat de o manifestare artistică a tinerilor talente din oraș Evenimentul va începe la ora 1630 Moșul Vă așteaptă cu drag pe Toți!                      

Un concert de caritate!

Un concert de caritate!

06-12-2019, 14:40

Un concert de caritate! Orașul  Sîngerei, un concert extraordinar de caritate. Multumim tuturor pentru susținere!!!!!!

Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul "Biserica, societatea si bazele creștine ale activitaților sociale și medicale"

Participarea membrilor administrației și societății civile din Sîngerei la seminarul

04-12-2019, 16:33

Administrația orașului Sîngerei reprezentată de Primarul Arcadie Covaliov și reprezentanți ai societății civile din Sîngerei - Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir, Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu, Romeo Lopotencu energetician și medicul Lopotencu Rodica, au participat la seminarul “Biserica, societatea si bazele creștine ale activităților sociale și medicale” în perioada 28 - 29 noiembrie 2019 la sediul Academiei Evanghelice Transilvania din Sibiu, reuniune organizată anual. La reuniune s-au discutat diferite aspecte ale colaborării actorilor din sfera socială și medicală. S-a pus accentul pe o implicare mai mare a societății civile în ajutorarea persoanelor defavorizate. Cu referire la parteneriatele posibile cu actori din Republica Moldova s-a ajuns la concluzia că legislația din Romania în domeniul transferului de expertiză și cooperare, precum și în domeniul finanțărilor pentru serviciile sociale și medicale este incomplet, iar acolo unde exista norme acestea nu sunt aplicate. Acest fapt are consecințe majore negative referitor la dezvoltarea firească a unor parteneriate între, pe de-o parte, organizațiile din Romania și, pe de alta parte, organizațiile similare din Republica Moldova. Autoritățile locale trebuie încurajate și stimulate din punct de vedere legislativ să se implice, în nume propriu sau în parteneriat cu furnizorii de servicii sociale și medicale din Romania, precum și cu cultele religioase, în parteneriate cu actorii similari din Republica Moldova. Scopul acestor parteneriate trebuie sa fie rezolvarea problemelor comunităților aflate în nevoie. Acest scop poate fi atins prin intermediul unor proiecte gestionate direct de comunitățile respective și nu prin consolidarea instituțiilor guvernamentale din Republica Moldova, precum în prezent.  Cheltuielile de transport, cazare și hrană au fost suportate de partea romană.  

Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital

Vizită de informare a grupului de lucru din orașul Sîngerei la Centru Creștin Social de Zi din Sighișoara și la Societatea Medical Creștină Lukas Spital

04-12-2019, 16:20

În data de 26 noiembrie 2019 Primarul orașului Sîngerei Arcadie Covaliov și grupul de lucru din orașul Sîngerei R. Moldova, constituit din Preotul Serghei Zubatîi, Președintele Asociației Apicultorilor Goraș Vladimir și Directorul Muzeului de Istorie și Etnografie Marandiuc Radu au efectuat o vizită la Centrul Creştin Social Medical de Zi din Sighișoara, Județul Mureș, Romania. Aflat sub supravegherea a PC Preot Ovidiu Dan, Protopopul Sighişoarei, Centrul s-a constituit cu ajutorul unei finanţări nerambursabile obţinute prin Proiectul Phare 2004, Coeziune Economică şi Socială, Schema de investiţii şi servicii sociale, şi funcţionează pe baza unui parteneriat între Asociaţia Filantropia Ortodoxă Sighişoara, Protopopiatul Ortodox Român Sighişoara, Asociaţia Pro-Sighişoara Elveţia, Primăria Municipiului Sighişoara şi Consiliul Judeţean Mureş. Centrul facilitează incluziunea socială oferind servicii sociale şi de asistenţă pentru aproximativ 106 persoane. Impactul acţiunilor întreprinse este deosebit de puternic. Proiectul a devenit o legătură între cetăţenii oraşului, contribuind astfel la educarea comunităţii în spiritul evitării excluderii sociale a persoanelor aflate în dificultate. Atât locuitorii Sighişoarei cât şi cei din parohiile arondate contribuie cu ajutoare în alimente, haine şi bani, având certitudinea că toate donaţiile lor ajung acolo unde trebuie – la cei aflaţi în nevoie.  Această vizită are ca scop identificarea unui exemplu în edificarea unei instituții analogice în orașul Sîngerei, precum și crearea parteneriatelor între organizațiile de profil din ambele orașe.  În aceeași zi de 26 noiembrie 2019 grupul de lucru din Sîngerei a vizitat Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri Paliative în cadrul Asociației Medicale Creștine Lukas Spital.  Fondată în anul 1992 „Societatea Medical Creștină Lukas Spital”, din inițiativa preotului Gerd Sander din Germania, a preotului Martin Türk König și a doctorului Petru Oprean din România. Societatea își propunea să acorde asistență medicală și spirituală oamenilor în vârstă. În prezent „Centrul Medical de Recuperare și Îngrijiri Paliative” este o unitate medicală de interes regional, pacienții săi provenind în proporție de 80% din județele Sibiu, Mureș, Brașov și Harghita. Finanțarea centrului medical se face din veniturile proprii, prin contractul de prestări servicii cu Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu. Cheltuielile de transport, cazare și hrană au fost suportate de partea romană.

Pagina