(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

24 august -71 de ani de la Victoria Trupelor Sovietice

24 august -71 de ani de la Victoria Trupelor Sovietice

24-08-2015, 13:30

  Astăzi 24 august , se împllinesc 71 de ani de la victoria trupelor sovietice asupra forţelor fasciste în lupta pentru teritoriul dintre Prut şi Nistru.     În urma acestei operaţiuni , armata sovietică a recăpătat controlul asupra teritoriului Moldovei. Cu această ocazie ,astăzi, aparatul Primariei oraşului Sîngerei, în frunte cu primarul oraşului, d-nul Gheorghe Braşovschi, au depus flori la complexul memorial "Gloriei Ostăşeşti" în memoria ostaşilor sovietici.

Dragi Tineri!!!

Dragi Tineri!!!

12-08-2015, 05:13

    Din numele Primarie Sîngerei, vă aducem sincere felicitari cu prilejul Zilei Internationale a Tineretului!!!    Tinereţea reprezintă nu atît o perioadă a vieţii, cît o stare de spirit, de efect al vîrstei şi o calitate a imaginaţiei. Incontestabil, tinerii au jucat şi vor juca un rol important în promovarea valorilor şi principiilor europene. Anume voi sînteţi speranţa şi viitorul ţării, de voi depinde ce vom fi şi cum vom fi mîine, voi sunteţi cei ce ne inspiraţi încredere şi optimism. Stimați tineri, vă doresc tuturor multă bucurie, succese la învăţătură şi în tot ceea ce vă doriţi, noi realizări în plan personal şi pe tărîm profesional, dar şi răbdare, perseverenţă, înţelepciune.     Să savuraţi din plin fiecare clipă din viaţă. Sincere felicitări tuturor TINERILOR DIN ORASUL SINGEREI!!!    Cu respect, Primarul Orasului SINGEREI GHEORGHE BRASOVSCHI

Un ghișeu unic pentru prestarea serviciilor publice în orașul Sângerei "CIPS"

Un ghișeu unic pentru prestarea serviciilor publice în orașul Sângerei

11-08-2015, 05:07

      Locuitorii din orașul Sângerei pot obține autorizații, certificate și adeverințe într-un mod mult mai rapid și accesibil. Toate într-un singur loc: la Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor. Centrul a fost creat pentru a îmbunătăţi calitatea informaţiilor şi serviciilor publice furnizate de către autorităţile locale într-un singur punct de acces. Printre serviciile pe care le prestează centrul se numără eliberarea autorizației pentru funcționarea unității de comerț, adeverința de schimbare a denumirii de stradă, autorizația de plasare a publicității, certificat privind existența animalelor în gospodărie și o serie de extrase ale deciziilor orășenești. De serviciile oferite de centru beneficiază zilnic în jur de 30 de cetățeni. Centrul contribuie astfel la reducerea cazurilor de corupţie, la sporirea transparenţei activităţii primăriei şi accesibilităţii serviciilor publice. Centrul de Informare și Prestare a Serviciilor a fost deschis la 13 martie 2015 cu suportul Guvernului SUA.  

Viziunea privind dezvoltarea serviciilor

07-08-2015, 05:55

Pînă în 2017 în raionul Sîngerei vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure de salubrizare pentru 100% din populaţia urbană şi 75% din populaţia rurală, concomitent cu recuperarea resurselor din deşeuri de ambalaj şi a tratării deşeurilor specifice şi dezvoltarea infrastructurii regionale de colectare, transfer şi transportare a deşeurilor (staţii de transfer) în microzonă, reducerea depozitelor existente până la 1-3 depozite pe raion, locaţii îmbunătăţite pentru perioada de tranziţie. Către 2022 şi mai departe, populaţia raionului trebuie să atingă circa 100% acoperire a populaţiei rurale şi urbane cu servicii îmbunătăţite de recuperare a deşeurilor organice şi de ambalaj, tratarea deşeurilor specifice, să exploateze, în comun cu grupul de raioane asociate, în cadrul zonei de management a unui singur depozit sanitar. Aceasta va duce la îmbunătăţirea serviciilor şi a condiţiilor de trai şi va asigura condiţiile sanitare şi de mediu ale raionului.

Istorie

Istorie

06-08-2015, 07:06

Pentru prima dată Sângerei este menționat într-un document din 1586. În anul 1675, ultimul deținător de moșii din Sângerei,Ioan Kalmuțki, s-a refugiat în Polonia împreună cu Ștefan Vodă Petriceico și acolo a fost recunoscut nobil polonez de regele Ioan III al Poloniei. După anexarea Basarabiei la Rusia, proprietara moșiei Sângerei devine familia Keșco, care a deținut această proprietate până la mijlocul sec. XIX. Ultimii poprietari ai moșiei Sângerei, au fost din familia Kalmuțki, care au deținut-o până lareforma agrară din 1919. Prima școală primară s-a deschis în localitate în anul 1903. În secolul XIX făcea parte din volostea Chișcăreni. În 1902 în Sângerei erau 402 case, cu o populație de 2006 persoane; o biserică, cu hramul sf. Nicolae, școală elementară rusească; 86 vite mari. Țăranii posedă pământ de împroprietărire 2304 des. Proprietarul, V. Calmutski, avea aici un domeniu de 7655 desetine, împrejurul satului erau vii și grădini cu pomi.[2] La 28 martie 1944 trupele sovietice au intrat în oraș. La 7 aprilie 1965 capătă denumirea de Lazovsk, în numele revoluționarului Serghei Lazo. În 1973 populația localității a constituit 10,6 mii locuitori. În perioada sovietică la Sângerei funcționa o fabrică de vinuri, o fabrică de pâine, o secției a fabricii de covoare din Orhei, o secție a asociației „Lapte” din Bălți, combinatul de întreprinderi comunale, combinatul de deservire socială, tipografie, direcția intercolhoznică de construcții, o filială a coloanei motorizate nr. 81, sector de reparații și construcții, stație de incubație, baza de transporturi auto ATB-35. În Sângerei se afla sediul colhozului „Miciurin”. În 1972 producția globală a constituit 5,8 milioane de ruble, producție realizată - 4,56 mln. ruble, inclusiv viticultura și pomicultura - 1114,0 mii ruble, creșterea animalelor - 1348 mii ruble, culturi tehnice - 1292 mii ruble, cereale - 376 mii ruble. Venitul net obținut în 1972 a fost de 1,51 mln. ruble. La începutul anilor 1970 gospodăria locală dispunea de 116 tractoare, 34 combine și 32 autocamioane.[3] Instituții de învățământ în anii 1970: 2 școli medii, școală sportivă, școală de muzică, 4 creșe-grădinițe. De asemenea, în Sângerei activau: casă de cultură, cinematograf, 2 cluburi, casă a pionierilor, 4 biblioteci, librărie, restaurant, 3 cafenele, hotel, nod de telecomunicații, magazin universal. Ocrotirea sănătății populației era asigurată de un spital raional cu 120 de paturi, policlinică, 3 puncte medicale, farmacii.[3] Din anul 2001, Sângerei are legături de înfrățire cu orașul Hârlău din România.

Gheorghe Braşovschi

06-08-2015, 05:37

       Vă mulţumesc pentru faptul că aţi accesat site-ul nostru care sper sa fie o poarta virtuală deschisă tuturor celor care doresc să obţina informaţii despre orasul pe care eu împreuna cu aparatul primariei şi consilierii,îl administrez. Site-ul a fost creat pentru a oferi transparenţă asupra activităţii desfaşurate de autoritaţile locale şi pentru a furniza informaţii despre activitatea socio-economică a oraşului,despre istoria sa şi evenimentele importante care au loc aici. Vizionaţi galeria foto-video care reprezintă imagini actuale din oraş. Suntem deschişi la sugestii sau propuneri,critici sau aprecieri. Va doresc navigare placută!!!                                                                                                                                        Primarul orasului                                                                                                                                        GHEORGHE BRAŞOVSCHII

Renovarea străzii Independenţei

Renovarea străzii Independenţei

23-07-2015, 17:39

              Primarul oraşului Sîngerei Gheorghe BRAŞOVSCHI, primarul faptelor concrete, implimentează cu îndrăzneală platforma electorală la reîntoarcerea străzii Independenţei în gestiunea primăriei. Zilele acestea a început reparaţia străzii Independenţei, aducerea ei la standardele europene!

Alegerea preşedintelui Asociaţiei primarilor din raion

Alegerea preşedintelui Asociaţiei primarilor din raion

22-07-2015, 17:25

                        În cadrul şedinţei de lucru cu primarii localităţilor din raionul  Sîngerei, Primarul oraşului Sîngerei Gheorghe BRAŞOVSCHI a fost ales preşedintele Asociaţiei primarilor din raion.

Parcul logistic agro

Parcul logistic agro

22-07-2015, 16:31

  Parcul logistic agro (industrial) din Sîngerei Pe un teren de 1,58 ha se va construi un frigider cu o capacitate de păstrare de 1600 tone de fructe,  legume şi un bloc administrativ care va deveni un centru de instruire pentru producătorii agricoli. Implementarea celor mai performante tehnologii europene de păstrare, sortare şi ambalare a producției agricole, accesarea proiectelor europene şi a investițiilor pentru dezvoltare. Proiectul prevede darea în exploatare a acestor obiecte la începutul lunii septembrie 2015. Este cel mai mare proiect aplicat de raionul Sîngerei în ultimii 25 de ani. Printre obiectivele specifice ale proiectului se regăsesc: crearea unei rețele transfrontaliere între parteneri din domeniul agricol din Republica Moldova, Ucraina și România.              Necesitatea implementării acestui proiect rezultă din faptul că în regiune, agricultura reprezintă principala ocupație a populației. Deși există resurse (cum ar fi terenurile agricole și forța de muncă), acestea nu pot fi exploatate la capacitatea lor maxima și nu se pot obține venituri semnificative din activitățile agricole.              Cea mai importanta problemă a producătorilor agricoli din raionul Sîngerei este lipsa infrastructurii post-recoltare; această problemă forțează producătorii agricoli să realizeze producția sau sa o proceseze, imediat după colectare, pentru că nu există posibilitatea de a o păstra.            Proiectul rezolvă această problemă prin crearea Centrului Logistic Agro–Industrial la Sîngerei, unde vor fi oferite două tipuri de servicii pentru producătorii agricoli: servicii de baza și servicii secundare (de sprijin). Serviciile de baza soluționează problemele de sortare și păstrare a fructelor, iar serviciile secundare (de sprijin) oferite în  cadrul Parcului Logistic Agro – Industrial, sunt servicii de consultanță, training, marketing, contabilitate ce vor fi oferite în scopul de a îmbunătăți activitatea producătorilor agricoli.              

Pagina