(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Ședința operativă cu funcționarii Primăriei

Ședința operativă cu funcționarii Primăriei

26-05-2020, 12:35

Ședința operativă cu funcționarii Primăriei             Astăzi, 26.05.2020 a avut loc ședința operativă cu funcționarii Primăriei și managerii instituțiilor subordonate. În cadrul ședinței au fost abordate problemele stringente ce țin de activitatea primăriei, întreprinderii municipale și grădinițelor de copii.         Administratorii ÎM ”DPGCL” Sîngerei, ”Apă -Canal” au informat despre măsurile întreprinse în perioada dată pentru o bună funcționare de asigurare a curățeniei în oraș, fiind menționat faptul că tractorul procurat recent este un suport mare la efectuarea curățeniei.        Directorul ÎM ”Apă-Canal”  a informat, că lucrările de conectare la rețelele noi de apă continuă și urmează în termen scurt să fie finalizate, deoarece deconectarea de la conducta de apă, creează incomodități și nemulțumiri din partea populației și agenților economici. Managerii grădinițelor nr. 1 ”Ghiocel”, nr.5 ”Andrieș”. nr. 6 ”Mărțișor”  din oraș au menționat că cadrele didactice continuă activitățile cu copii în sistem onlain.        Personalul auxiliar se află în concediu pînă la sfârșitul lunii curente, după ce vor reveni la lucru pentru a efectua curățenia, dezinfectarea, reparația curentă în incinta clădirilor, și la amenajarea teritoriului din preajmă.        În temeiul dispoziției managerii bibliotecilor, casei de cultură Vrănești au fost informați că începând cu  1 iunie urmează să înceapă activitatea cu respectarea cerințelor prevăzute pentru a nu admite răspândirea COVID 19.       Primarul or. Sîngerei, dl Arcadie Covaliov si-a exprimat față de faptul că unii agenți economici, populația nu conștientizează că pandemia de Covid 19 nu s-a terminat, se înregistrează noi cazuri de îmbolnăvire și decese. Nu toți respectă cerințele stabilite și anume respectarea distanței, purtarea măștilor și mănușilor în localurile închise, evitarea aglomerației etc.        Asemenea cerințe sînt și pentru  comercianții  și cumpărătorii din piață fiind avertizați personal nu se conformează cerințelor. La final,  dl Mihail Banaru   șef-adjunct al IPS nr. 1 a prezentat o informație  privind situația criminologică din orașul Sîngerei și în deosebi despre tinerii care în orele târzii se plimbă prin parc, deteriorează băncile, urnele instalate, scuipă corji de semințe de floarea soarelui și nu reacționează la observațiile polițiștilor și a cetățenilor.          A informat despre faptul că se interzice pescuitul în bazinele acvatice. În legătură cu pandemia de coronavirus despre ce urmează să fie informată populația pentru a nu fi sancționați.            

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ din 15 MAi

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ  din 15 MAi

18-05-2020, 07:10

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărâre nr. 10 din 15 mai 2020 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, a declarat infecția de COVID-19 ca pandemie. În Republica Moldova, pînă la ziua de 15 mai 2020, au fost confirmate 5.553 de cazuri de infecție COVID-19, din 35.061 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-l9 s-a inceput de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medical se află 38.213 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 375 persoane, iar alte 1175 persoane se află la tratament în staționar (269 - stare gravă, 487 - stare medie și 419 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-l9 este de 2.228, iar 190 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comună). Reieșind din cele expuse, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂȘTE: 1. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice. 2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței în sănătate publică. 3. Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 4. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.   Prim-ministru, Președinte al Comisiei ION CHICU   Ministrul sănătății, muncii    Viorica Dumbrăveanu și protecției sociale vicepreședinte al Comisiei   Secretar al Comisiei    Nicolae Furtu

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

18-05-2020, 07:07

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Hotărîre nr. 11 din 15 mai 2020. În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, HOTĂRĂŞTE: 1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19: 1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public; 1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor; 1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie; 1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere; 1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină; 1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate; 1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul. 2. Se stabilesc instituțiilor medico–sanitare publice și prestatorilor de servicii de sănătate de drept privat, sub responsabilitatea personală a managerilor, următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19: 2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare; 2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului; 2.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului; 2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalulu 2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere; 2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție; 2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mîinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție; 2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19; 2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.); 2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii  Protecției Sociale. 3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19: 3.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății). 3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor extraordinare de sănătate publică; 3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului; 3.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare; 3.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri; 3.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă efectuată la stația terminus. 4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri: 4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior; 4.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților; 4.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă; 4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție; 4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare; 4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis; 4.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi; 4.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă. 5. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri: 5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor; 5.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări; 5.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini; 5.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise; 5.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați. 6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate). 7. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indifferent de numărul de persoane prezente în locurile publice. 8. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. 9. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. 10. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu. 11. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfășurarea tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte măsuri/evenimente în spații/clădiri închise. 12. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții: 12.1. membri de familie ai cetățenilor RM; 12.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități; 12.3. persoane care se deplasează în interes p 12.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent; 12.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar; 12.5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. 13. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. 14. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorii  sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate. 15. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități pentru antrenament și recreere. 16. Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. 17. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității piețelor comerciale din or. Chișinău și Bălți. 18. Se menține pînă la 31 mai 2020 sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora. 19. Se menține pînă la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente. 20. Se admite: 20.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de 20.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității. 21. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț la o distanță de 3 metri unul de celălalt. 22. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție. 23. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor de protecție. 24. Instituțiile medico–sanitare publice și prestatorii de servicii de sănătate de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-diagnostice și de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor medicale cu scop profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienților, în baza documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu respectarea 24.1. Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începînd cu data de 16 mai 2020: activități de imunizare; asistența medicală stomatologică programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în țară și peste hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea medicală a recruților, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerințelor actelor normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal. 24.2. Se relansează următoarele activități medicale din cadrul spitalelor, începînd cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar: serviciile de chirurgie de o zi; intervențiile chirugicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile rotocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013; serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic, traumatisme. 25. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19: 25.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă; 25.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății); 25.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor; 25.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele de cel puțin 2 (doi) metri; 25.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat de lucru, mască, mănuși; 25.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore; 25.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.); 25.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților; 25.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți. 26. Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai lotului național, în grupuri mici, ce nu depășesc 7 persoane, organizate strict în aer liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea și răspîndirea infecției COVID – 19. 27. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență (autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pînă la 16:00 și pauza de masă de la 12.00 pînă la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de situația epidemiologică. 28. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție de specificul activității și de necesități: 28.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu; 28.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță. 29. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern, pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi. 30. Se menține suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităților la clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția suprafețelor și utilajelor/instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente de protecție, dezinfectanți. 31. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 16-17 mai 2020 și 23-24 mai 2020. 32. Regimul de carantină în localități se va stabili in baza Instrucţiunii privind instituirea regimului de carantină în localități, conform anexei. 33. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 34. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.   Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU   Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU   Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ

Cu privire la măsurările de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia

Cu privire la măsurările de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia

14-05-2020, 06:46

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI   DISPOZIŢIA   nr. 47   14.05.2020                                                                                                   or.Sîngerei Cu privire la măsurările de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia ( Ambrosia artemisifolie).                Întru implimentarea unor acțiuni de prevenire, combatere, distrugere, diminuarea pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisifolie, cît și impactul negativ al buruienii ce se răsfrînge asupra sănătății umane, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziei (Ambrosia artemisifolie) și a planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia pentru anii 2019-2024, în temeiul art.29 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:   Se atenționează agenții economici, responsabili de gestionarea terenurilor, despre obligația de desfășurare a lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia. Agenții economici vor aplica măsuri de combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin: discuire, cosire, prășire, smulgere, tratare cu produse de uz filosanitar al terenurilor sau alte lucrări denimicire. Nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a regulilor de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziaconstituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.117 și 405 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008. Se pune în sarcina dnei N. Staci- specialist, să aducă la cunoștința agenților economici din teritoriu prin semnătură prezenta dispoziție. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dlui A. Cucoș, viceprimar.         Primarul or. Sîngerei                                                                      Arcadie COVALIOV      

Agenția națională pentru siguranța alimentelor - Ambrozia

Agenția națională pentru siguranța alimentelor - Ambrozia

14-05-2020, 05:51

  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor SÎNGEREI st. Gh.Asachi-33 tel.0262-2 4315        Prin prezența, Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei, Vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Legii nr.228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și la carantina fitosanitară, Legii nr.119 din 22.04.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar, Hotărîrea Guvernului nr.967 din 03.10.2018. Pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisifolia) și a Planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrosia pentru anii 2019-2024, persoanele fizice și juridice, indiferent de timpul de proprietate și forma juridică de organizare, sunt obligate să efectueze cercetarea sistematică a terenurilor gestionate cu identificarea suprafețelor infectate și să realizeze măsurile fitosanitare privind eradicarea buruieneii ambrozia.             La moment, Vă informăm și atenționăm la observarea speciei Ambrosia artemisifolia este necesar de aplicat măsuri de combatere mecanice a acestui buruiană: •           Discuiți, Grăpați •           Cosiți mecanic vetrele compacte cu ambrozie depe aliniamentele compacte căilor ferate, drumurilor și pe marginea parcelelor. •           Prășiți buruiana cu sapa, în perioada de vegetație •           Smulgeți manual plantele solitare din vecinătate Alte lucrări sau metode specifice, aplicate în perioada de  vegetație a plantei ambrosia artemifolia. -Tăiați cât mai scurt planta (de la suprafața solului) anual, de 4-5 ori în perioada de vegetație și prevenirea formării noilor inflorescențe, până la eradicarea totală a buruienii. -Erbicidați, prin stropire în faza de 4-6 frunze a buruienii, cu respectarea normei de consum, a perioadei de aplicare, cu utilizarea produselor de uz fitosanitar omologate în acest scop conform  Registrului de Stat al produselor de uz fitosanitar și al fertilizanților, permise pentru utilizare in Republica  Moldova       (http://www.pesticide.md/registrul-de-stat/) Aplicare măsurilor este relevant pentru pentru fâșiile forestiere de-a lungul drumurilor, proprietate public a unităților administrativ-teritoriale, parcuri, terenuri abandonate și alte terenuri agricole care se află în gestiunea organului de administrare public locală. Totodată, conform art.189 alin.2 al Codului Contravențional al Republicii Moldova  nr.218 din 24.10.2008, omiterea îndeplinirii la timp sau încălcarea în combaterea  dăunătorilor de carantină, a agenților patogeni ai bolilor de plante și a buruienilor, se sancționează cu amendă de la 24 la 48 unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de de la 48 la 90 unități convenționale aplicată persoanei juridice. Rugăm pe Dumneavoastră să aduceți la cunoștință locuitorilor comunei și agenților economici gestionari de terenuri despre necesitatea distrugerii acestei buruieni. Pentru informații  detailiate Vă adresați la Secția protecției plantelor, semințelor și material săditor al Subdiviziunii Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei pe adresa: or.Sîngerei, str. Testemițianu 1/3, tel.  0262-2-34-00. Informația privind suprafețele depistate cu această plantă rog să o prezentați, în mod de urgență, la Subdiviziunea Teritorială pentru Siguranța Alimentelor Sîngerei la tel. 0262-2-4-15,  0262-2-34-00.   ȘEF DTSA  SÎNGEREI                                      GOLBAN  VALERIU    

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

11-05-2020, 06:35

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova   DISPOZIȚIA nr. 27 din 08 mai 2020                     În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,                     Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale, se autorizează trecerea frontierei de stat moldo-române pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului din data de 10 mai 2020: 1.1. a 4 cetățeni români, specialiști în lucrări de mentenanță pentru magazinele Kaufland din Chișinău. Reprezentanții Kaufland S.R.L. vor asigura însoțirea cetățenilor români, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 1.2. a unui cetățean român, expert în cadrul proiectelor lansate de Grupul de companii STARNET. Reprezentanții S.C. STARNET S.R.L vor asigura însoțirea cetățeanului român, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 1.3. a unui cetățean român, pentru organizarea activității companiei „Prolife Group” SRL. Reprezentanții companiei „Prolife Group” SRL vor asigura însoțirea cetățeanului român, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 1.4. a 18 cetățeni români, lucrători specialiști ai companiei S.C. „Horeco Impex” SRL, cu sediul în România, pentru continuarea activităților de finalizare a contractelor aflate în derulare cu C.I. „Amella Frigo”; C.I. „Bonaro Agro Grup”, CI „Nordgrimfruct”, C.I. „Sadoeconstrug”. Proiectele sunt implementate în cadrul Programelor: Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova și Programul Băncii Europene de Investiții – „Livada Moldovei”. Reprezentanții companiilor locale vor asigura însoțirea cetățenilor români, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locurile de destinație; 1.5. a 2 cetățeni turci, experți agricoli, pentru executarea lucrărilor de finalizare a procesului tehnologic, conform prevederilor contractuale cu S.C. „Garantcom Invest Grup” SRL. Reprezentanții S.C. „Garantcom Invest Grup” SRL vor asigura însoțirea cetățenilor turci, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 2 1.6. a 5 cetăţeni străini care activează în cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale axată pe evacuarea în siguranţă a apelor uzate în oraşul Cantemir”. Reprezentanții autorității publice locale vor asigura însoțirea cetățenilor străini, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locurile de destinație. 2. Se autorizează prelungirea, până la data de 15 mai 2020, a șederii temporare pe teritoriul Republicii Moldova a trei cetățeni turci, reprezentanți ai companiei MKL ENERGY L.T, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19. 3. Începînd cu data de 11 mai 2020, I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale, în baza programării prealabile, cu asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19, va relua prestarea serviciilor publice: 3.1. eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM; 3.2. eliberarea pașaportului cetățeanului RM. 4. Se sistează regimul de carantină, începînd cu 10 mai 2020 în satul Cișmichioi și satul Etulia, raionul Vulcănești. 5. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 09-10 mai 2020. 6. Reluarea, începând cu data de 11 mai 2020, a activității piețelor agricole, cu excepția celor amplasate în or. Chișinău și în or. Bălți, cu asigurarea obligatorie de către administratori/comercianți/cumpărători a normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19: 6.1. respectarea distanței sociale; 6.2. respectarea distanței între locurile de comerț de minim 2 (doi) metri; 6.3. monitorizarea stării de sănătate a comercianților și a angajaților; 6.4. dotarea personalului angajat cu echipamente de protecție; 6.5. asigurarea cu dezinfectante la intrare; 6.6. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi. 7. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 8. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.     Prim-ministru, Președinte al Comisiei                                                                                        Ion CHICU                  

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova - DISPOZIŢIA nr. 25 din 05 mai 2020

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova - DISPOZIŢIA nr. 25 din 05 mai 2020

06-05-2020, 12:16

Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova DISPOZIŢIA nr. 25 din 05 mai 2020            În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă,de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, DISPUNE: 1. în perioada stării de urgenţă, titularilor patentei de întreprinzător eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998 şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului IO2 şi IO3 din Titlul II al Codului fiscal nr. 1163/1997, li se acordă ajutor de şomaj unic în cuantum de 2775,00 lei, cu condiţia că în luna martie 2020 nu au realizat venit asigurat. 2. Ajutorul de şomaj unic pentru subiecţii menţionaţi la pct. 1 se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale în baza informaţiei transmise de către Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova despre titularii care deţin patente valabile şi despre persoanele fizice înregistrate ca subiecţi care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 şi 103 din Titlul II al Codului fiscal nr.l 163/1997, la data declarării stării de urgenţă. Informaţia se transmite prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, conform formatului agreat între instituţii, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei Dispoziţii. 3. Ajutorul de şomaj unic se plăteşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale conform listelor electronice prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova, iar în cazul în care beneficiarul nu a desemnat prestatorul de servicii de plată, plata ajutorului de şomaj unic se transferă la oficiul poştal. 4. Sursa de finanţare a ajutorul de şomaj unic pentru beneficiarii prevăzuţi la punctul 1 este bugetul de stat. 5. Sumele ajutorului de şomaj unic nesolicitate de către beneficiari sunt restituite lunar de către prestatorii de servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune. Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor pînă la 30 iunie 2020. 6. Prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) din Legea nr. 1260/2002 cu privire la avocatură, se prelungeşte calitatea de avocat stagiar, pe perioada stării de urgenţă, şi pentru o perioadă egală cu durata stării de urgenţă, după ridicarea acesteia, pentru avocaţii stagiari care au dreptul să participe la examenul de calificare în sesiunea de primăvară a anului 2020. 7. Pe perioada stării de urgenţă, Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţie Socială UTA Găgăuzia va asigura organizarea şi efectuarea procedurilor de achiziţii publice prin negocieri directe fără publicare a anunţului de participare, pentru achiziţionarea lucrărilor de reparaţie a secţiei de boli infectioase a Instituţiei Medico-Sanitare Publice din raionul Ceadir-Lunga, necesare pentru spitalizarea bolnavilor cu COVID-19, în sumă de pînă la 2.000.000 (doua milioane) lei, fără taxă pe valoarea adăugată. 8. Se sistează regimul de carantină, începînd cu 08 mai 2020 în mun. Soroca şi începînd cu 11 mai 2020 în or.Glodeni. 9. întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor manifestări tradiţionale religioase) se vor desfăşura strict în aer liber (curţile bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanţei sociale de minim 2 metri şi cu purtarea obligatorie de către toţi participanţii a măştilor de protecţie. Serviciile divine nu vor fi însoţite de ritualuri religioase cu grad sporit de transmitere a infecţiei (contact direct între persoane şi/sau atingerea obiectelor). 10. Valabilitatea rapoartelor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere de tip autobuz, a căror termen de valabilitate au expirat după 12 martie 2020, se prelungesc până pe 15 iunie 2020 (inclusiv). 11. Se autorizează organizarea cursei de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova din Rusia, aflaţi la hotarul ruso-ucrainean, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk - Otaci. 12. Se autorizează organizarea a două curse de transport rutier de pasageri, pentm repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova din Belarus, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk - Otaci. 13. Se autorizează organizarea curselor aeriene charter suplimentare pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova, în perioada 04-17 mai 2020 MOSCOVA - CHISINĂU. 14. Se autorizează intrarea, în data de 06 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk - Otaci şi şederea temporară, pe perioada stării de urgenţă, pe teritoriul Republicii Moldova, a 5 cetăţeni ucraineni, specialişti ai companiei aeriene ROŞA VIA. Reprezentanţii Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti” vor asigura însoţirea, în condiţii strict reglementate de autorităţile competente, a reprezentanţilor companiei aeriene ROŞA VIA de la punctul de intrare pînă la Aeroportul International Mărculeşti, fără părăsirea teritoriului aeroportului. 15. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 16. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.       Prim-ministru, Preşedinte al Comisiei                                                           Ion Chicu > 

Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic

Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic

06-05-2020, 12:03

  Persoanele care vor beneficia de ajutorul de şomaj unic Prin Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale nr. 25 din 5 mai 2020 s-a stabilit acordarea ajutorului de şomaj unic în cuantum de 2775 lei în perioada stării de urgenţă pentru următoarele categorii de persoane: — titularilor patentei eliberate conform Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr.93/1998, care deţin patenta valabilă la data declarării stării de urgenţă (17.03.2020); — persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 102 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul (cu excepţia mărfurilor supuse accizelor)); — persoanelor fizice care desfăşoară activităţi conform capitolului 103 din Titlul II al Codului fiscal (desfăşoară activităţi în domeniul achiziţiilor de produse din fitotehnie şi/sau horticultură şi/sau de obiecte ale regnului vegetal). Condiţia de acordare a ajutorului de şomaj unic este că persoana ce se încadrează în una din categoriile menţionate în luna martie 2020 nu a realizat venit asigurat. Ajutorul de şomaj unic se stabileşte de către Casa Naţională de Asigurări Sociale. Nu este necesar ca persoana să depună cerere pentru acordarea ajutorului de şomaj unic. Ajutorul se achită de către CNAS prin intermediul prestatorilor de servicii de plată, inclusiv Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei”. Pentru plata ajutorului de şomaj unic, CNAS va efectua transferul mijloacelor băneşti pe data de 12 mai 2020 şi, din această dată, beneficiarii pot să se adreseze la orice oficiu poştal cu buletinul de identitate. Sumele ajutorului de şomaj unic se achită beneficiarilor până la 30 iunie 2020.

Comisia pentru Situații Excepționale a RM - Dispoziția nr. 10 din 05.05.2020

Comisia pentru Situații Excepționale a RM  - Dispoziția nr. 10 din 05.05.2020

05-05-2020, 13:46

Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei   DISPOZITIA nr. 10 din  05.05.2020   Cu privire la acordarea ajutorului material în perioada stării de urgență.               În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Dispozițiile nr.1-24 al CSE al RM,  Decizia Consiliului orășenesc nr.1/2 din 28.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură, în legătură cu necesitatea deplasării persoanelor cu grad de dizabilitate în or.Bălți  pentru proceduri de hemodializă, cît și adresările familiilor socialment vulnerabile privind acordarea ajutorului material pentru alimentația copiilor sugari,  Comisia pentru Situații Excepționale Sîngerei,   DISPUNE:   Se permite alocarea a cîte 750 lei persoanelor cu grad de dizabilitate pentru deplasarea în or.Bălți la Centrul „BB-Dializă” Bălți, pentru proceduri de hemodializă, lista se anexează(anexa 1). Sursele financiare sînt destinate pentru achitarea transportului de ocazie. Se permite alocarea mijloacelor bănești pentru procurarea alimentației pentru 4 copii sugaridin familii socialment vulnerabile, lista se anexează(anexa 2). Se transmit cu titlu gratuit ÎMSP „Centrul Medicilor de Familie Sîngerei” și ÎMSP „Spitalul Raional Sîngerei” cîte un termometu multifuncțional în sumă de 1700 lei fiecare. Sursele necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi alocate din fondul de rezervă a primăriei orașului Sîngerei. Prezenta dispoziție și actele confirmative vor fi înaintate spre examinare și aprobare la ședința ordinară a Consiliului orășenesc. Prezenta Dispoziție întră în vigoare din momentul emiteriiși se publică pe pagina oficială a primăriei.       Primarul orașului Sîngerei                                                                Arcadie COVALIOV Președinte al Comisiei  

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova - DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova - DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020

30-04-2020, 12:09

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova   DISPOZIȚIA nr. 24 din 29 aprilie 2020   În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,DISPUNE: 1. Începînd cu data de 04 mai 2020, în perioada stării de urgență, unitățile bugetare vor aplica regimul special de lucru și de remunerare a muncii în conformitate cu punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. 2. La punctul 6 din Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, subpunctul 6.4. se modifică și va avea următorul cuprins: „6.4. dispunerea, prin act administrativ unilateral al conducătorului unității, în funcție de specificul activității și de nevoi: 6.4.1. a atragerii la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcționalității instituției, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu; 6.4.2. a muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță. Pe perioada desfășurării activității prin muncă la domiciliu, salariații își îndeplinesc atribuțiile specifice funcției pe care o dețin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu. Modalitatea concretă de realizare a controlului va fi agreată reciproc prin mijloace de comunicare electronică. Calcularea salariului se va efectua în cuantum integral conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar; 6.4.3. a acordării totale/parțiale a concediului de odihnă nefolosit sau de odihnă suplimentar pentru personalul, care nu se încadrează în situațiile descrise la punctele 6.4.1. și 6.4.2.;”. 3. Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (1) din Codul muncii nr. 154/2003, remunerarea muncii salariaților unităților bugetare, atrași la muncă (cu prezența în oficiu sau de la domiciliu) în zilele declarate libere de 30-31 martie, 01- 03 aprilie, 07-17 aprilie, 21-24 aprilie și 27-30 aprilie, se efectuează în mărime ordinară. Reluarea începînd cu data de 04 mai 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecţiei COVID - 19, a activităților: 4.1. de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri și produse prin unitățile comerciale, cu excepția celor amplasate în centre comerciale, în piețe (inclusiv pieţe auto), în aeroporturile și porturile internaționale și în punctele internaționale de trecere a frontierei de stat; 4.2. de comercializare a produselor la pachet și în regim catering prin unitățile de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie, panificație și alte produse alimentare cu vânzare la geam; 4.3. de comercializare a produselor alimentare la pachet prin unitățile de alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.   5. Se scutesc de taxele vamale, taxele pentru procedurile vamale și T.V.A.: 5.1. 10 ventilatoare pulmonare model Hamilton C1, furnizate de „GBG– MLD” S.R.L. și oferite cu titlu de donație de către Î.M. „MOLDCELL” S.R.L. și care urmează a fi distribuite instituțiilor medico–sanitare publice, conform Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 5.2. laringoscoape–video, furnizate de S.C. „Denolga medical” S.R.L. și oferite cu titlu de donație de către Banca Comercială „Mobiasbanca–OTP Group” S.A. pentru necesitățile Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”; 5.3. dispozitivele medicale și echipamentele de protecție, oferite cu titlu de donație pentru Instituția Medico–Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” și, care urmează a fi distribuite altor instituții medico– sanitare publice, conform Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, importate din Republica Turcia de către: OPTIVIZIYON SAGLIK MADENCILIK SANAYI VE TICARET LIMITED SRKETI, Reprezentanța Fundației ,,FUNDACJA SOLIDARNOSCI MIEDZYNARODOWEJ” în Republica Moldova, Episcopia de Ungheni și Nisporeni a Patriarhiei Moldovei, Dmitri Torner, Coman Andrei; 5.4. măștile medicale de unica folosință, oferite cu titlu de donație Ministerului Afacerilor Interne de către Î.C.S. „HUAWEI TECHNOLOGIES” S.R.L. 6. Prin derogare de la prevederile punctului 11 din Dispoziţia nr.8 din 28 martie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale, se permite desfășurarea activității de urmărire penală și pe alte cauze decât cele menționate în punctului 10 din anexa Dispoziției nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru Situații excepționale, dacă aceasta nu necesită implicarea directă a părților (victimei, părții vătămate, bănuitului, învinuitului) sau altor persoane participante la procesul penal. 7. Prin derogare de la art. 5 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde cu 6 (șase) luni termenul limită de 3 ani în care persoana, care nu a susținut examenul pentru obținerea calificării profesionale de auditor la o disciplină, poate fi admisă pentru a repeta examenul de calificare. 8. Prin derogare de la art. 24 alin. (4) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare de către entitățile de audit Consiliului de supraveghere publică a auditului a Raportului privind respectarea procedurilor de control al calității auditului; 9. Prin derogare de la art. 29 alin. (1) din Legea nr.271/2017 privind auditul situațiilor financiare, se extinde până la data de 29 mai 2020 termenul de prezentare de către entitățile de audit care efectuează auditul la entitățile de interes public Consiliului de supraveghere publică a auditului a Raportului privind transparența. 10. Prin derogare de la art. 29, lit. e) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, se prelungeşte cu 60 (șaizeci) zile după expirarea perioadei stării de urgență termenul de prezentare Guvernului a Raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul 2019. 11. Prin derogare de la art.8 alin. (1) din Legea nr.293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ,,Prima casă”, în perioada stării de urgență, băncile comerciale participante în Program nu vor iniția procedura de executare a dreptului de ipotecă, ca urmare a neachitării sumei principale și a dobînzii în decurs de 91 de zile de către beneficiarii de credite ipotecare în cadrul Programului, iar în cazul inițierii ulterioare a unei proceduri de executare a dreptului de ipotecă, perioada stării de urgență nu va fi inclusă în termenul de 91 zile pentru clasificarea creditului ca neperformant. 12. Pe durata stării de urgență se suspendă termenele prevăzute în punctele 31, 39, 46, 49, 71 și 72 din Regulamentul de implementare a Programului de stat ,,Prima casă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.202/2018. 13. Prin derogare de la prevederile pct. 32 din Regulamentul privind subvenționarea creării locurilor de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1145/2017, se prelungește pînă la 30 iunie 2020 termenul în care Serviciul Fiscal de Stat, la solicitarea autorității competente, verifică anual, pe parcursul valabilității contractului de subvenționare, respectarea de către beneficiar a obligațiilor stipulate în contract. 14. Anexa la Dispoziția nr. 1 din 18 Martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează: 14.1. punctul 4, după sintagma ,,încuviințarea spitalizării forțate și tratamentului forțat”, se completează cu sintagma ,,orice cereri din domeniul dreptului electoral (cereri de revizuire, pronunțarea hotărârilor suplimentare, hotărâri de corectare a erorilor),”; 14.2. punctul 6, se completează, după cum urmează „Cauzele prevăzute la punctul 4, de domeniul electoral se vor examina în termen de pînă la 5 zile, conform regulilor de citare, însă, neprezența participanților nu împiedică examinarea cauzei, iar în zilele de repaus sau declarate zile de odihnă, conducerea instanțelor de judecată va dispune prezența personalului strict necesar pentru examinarea cauzei.” 15.1. punctul 8 va avea următorul cuprins: 15.2. la punctul 9 textul ,,restituirea sumei contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă a” se substituie cu textul ,,o subvenție în mărimea 15. Dispoziția nr. 16 din 10 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, se modifică după cum urmează: „8. Patentele valabile în perioada stării de urgenţă se suspendă pe perioada acesteia la cererea titularului de patentă depusa la Serviciul Fiscal de Stat în termen de pînă la 30 de zile din momentul ridicării stării de urgență. Termenul de valabilitate ce se cuprinde în perioada de suspendare se restabileşte şi se prelungeşte ulterior la cererea titularului de patentă.”; 15.3. la punctul 10, cuvîntul ,,Restituirea” se substituie cu textul ,,Achitarea subvenției prevăzută la punctul 9”; 15.4. la punctul 13, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj” se completează cu textul „și Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari”; 15.5. la punctul 21, după textul „Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj” se completează cu textul „și Legii nr. 39/2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susținere a activității de întreprinzător desfășurate în localitățile din stînga Nistrului ale raionului Dubăsari”; 16.1. în data de 30 aprilie 2020, prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional și șederea temporară pe teritoriul Republicii Moldova a 53 cetățeni români, membri ai echipei medicale speciale de urgență, 16. Se autorizează intrarea: 16.1. în data de 30 aprilie 2020, prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internațional și șederea temporară pe teritoriul Republicii Moldova a 53 cetățeni români, membri ai echipei medicale speciale de urgență, antrenați în controlul și combaterea infecției COVID-19, în cadrul asistenței acordate de Guvernul României Guvernului Republicii Moldova; 16.2. în data de 30 aprilie 2020, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul International Chișinău și șederea temporară, pînă la data de 10 mai 2020, pe teritoriul Republicii Moldova a trei cetățeni turci, reprezentanți ai companiei MKL ENERGY L.T, pentru semnarea actelor de investiții, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19. 17. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți în zilele de 1-3 mai 2020. 18. Se sistează regimul de carantină în satul Carahasani, 19. Se prelungește, pînă la 04 mai 2020, termenul de sistare a activității Instituției Medico–Sanitare Publice Spitalul Raional Ştefan Vodă (număr de identificare de stat (IDNO): 1003608150228).  20. Se autorizează organizarea cursei de transport rutier de pasageri, pentru repatrierea cetățenilor Republicii Moldova din Polonia, aflați la hotarul polono-ucrainean, prin punctul de trecere a frontierei de stat Moghileov-Podolsk – Otaci. 21. Cheltuielile pentru alimentarea aeronavei An124 cu combustibil Jet A în cantitate de 59 tone, în cadrul primirii ajutorului umanitar pentru lupta cu COVID-19 acordat de Guvernul Republicii Populare Chineze Republicii Moldova la data de 19 aprilie 2020, suportate de către S.R.L. Lukoil Moldova, se deduc în scopuri fiscale la determinarea impozitului pe venit. 22. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 23. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.           Prim-ministru, Președinte al Comisiei                                                                         ION CHICU          

Pagina