(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Ședința extraordinară

Ședința extraordinară

07-02-2020, 11:59

Ședinţa extraordinară

 

A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de     în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:

1. Se abrobă raportul privind executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019, conform anexei.

2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Sîngerei:

2.1 Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul orașului la fiecare sursă de venit pentru îndeplinirea planului.

2.2 Va intensifica sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, cît și modul de organizare a evidenței contabile și dărilor de seamă.

3. Controlul executării se pune în seama comisiei consultative de specialitate buget şi finanţe .

Autorul proiectului Eleonora ANDRIUȚĂ

Coordonat :

Primarul orașului Sîngerei Arcadie COVALIOV

Secretarul Consiliului orășenesc Lucia BACIU

Jurist Galina AFANASIEV