(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Dezbateri publice

Lansarea Coaliției Locale în orașul Sângerei

Lansarea Coaliției Locale în orașul Sângerei

24-02-2020, 14:31

                                                                                     Lansarea Coaliției Locale în orașul Sângerei                   Vineri, 21 februarie 2020, în orașul Sângerei, a fost lansată coaliția locală pentru participare bugetară. Membrii coaliției își propun să sprijine procesul de elaborare și executare a bugetului local, să promoveze activismul civic și implicarea cetățenilor în soluționarea problemelor locale prin facilitarea colaborării dintre persoanele din localitate.   Gasiti comunicatul si distribuiti pe pagina primariei. http://bugetulmeu.md/1354/?fbclid=IwAR23qLFkeAnLVmTyiNH9fLD8CNpTTDbYJw3QleybxNqqLHDSli_pdLDiKHE  Cu respect, Rodica Frecăuțanu Director Executiv AO "Caroma Nord"   MD 3100   str. Ștefan cel Mare 75/1 Mun. Bălți, Republica Moldova   GSM: +373/79124353   EMAIL: caroma.nord.ngo@gmail.com; frecauteanu.r@gmail.com   Skype: rodica2012   WEB:   http://caromanordngo.weebly.com/   FB: www.facebook.com/AoCaromaNordMoldova      https://www.facebook.com/coalitia.balti/

Cu privire la convocarea şedinţei

Cu privire la convocarea şedinţei

21-02-2020, 12:37

  Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 28.02.2020, la ora14.00,în sala de şedinţeaprimăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privirela executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierei bunurilor materiale și casarea bunurilor uzate. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in folosință cu titlu gratuit a echipamentelor speciale I.M.,,Apă-Canal” și I.M. DPGCL. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Negruzzi, or. Sîngerei.  Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la transmiterea in gestiune economică Î.M. DP,,Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str. Independenței, or. Sîngerei. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a rețelelor de canalizaredin or.Sîngerei, strada C.Țîbîrnă și transmiterea acestora în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor de reparație capitală a activelor. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală a investiției conform acordului de grant nr. IFB-F-11482-KfW3 implimentat de IP FISM, în cadrul subroiectului nr.4206. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.__ din      28 .02.2020 ,,Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură”. Raportor: Eleonora Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Acordului de înfrățire și cooperare între Primăria orașului Sîngerei, raionul Sîngerei Republica Moldova și Primăria municipiului Sighișoara, județul Mureș, România. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei. Cu privire la exercitarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator a Î.M.DP ,,Apă Canal” Sîngerei de către Valeriu Hmeli. Raportor: Arcadie Covaliov, primarul or. Sîngerei. Cu privire la aprobarea programului de măsuri în cadrulbilunarului ecologic.Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar. Cu privire la defrișarea sanitară a arborilor din fîșiile forestiere și stațiile verzi ale Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: Andrei Cucoș, viceprimar. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la schimbarea modului de folosință a terenului pentru amplasarea obiectivului de infrastructură a agriculturii . Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la expunerea lalicitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la aprobarea dării de seamă funciare la 01.01.2020. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Privind modificarea unor decizii „Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile la OCT”. Raportor: Ion Borș, specialist superior. Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: Gheorghi Cocieru, arhitect șef. Cu privire la aprobarea programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pe trimestrul II al anului 2020. Raportor: Lucia Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.

O vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa

O vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa

13-02-2020, 08:31

O vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa Astăzi 13.02.2020.             Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Ion CHICU, a efectuat o vizită de lucru la secția de producere Aqua UnIQa din or. Sîngerei.            Directorul companiei Vasile BEJENARI, însoțit de președintele raionului Sîngerei domnul Grigore CORCODEL, i-au făcut prim-ministrului o scurtă prezentare a fabricii și au discutat despre cele mai actuale probleme cu care se confruntă toți producătorii din Republica Moldova.

Profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii

Profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii

10-02-2020, 13:02

Profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii                  Astăzi, am reușit încă odată să remarcăm cîtă ingeniozitate, profesionalism și dăruire în procesul educațional cu copiii poate dovedi colega noastră D-na Lilia MUNTEANU.                Participînd în cadrul concursului ,,Pedagogul anului 2020" a obținut Locul I, la etapa raională, ceea ce reprezintă un rezultat de performanță înaltă, bine meritat !               Susținînd și promovînd cadrele didactice încontinuu, contribuim la asigurarea calității educaționale, din instituția noastră.

Ședința extraordinară

Ședința extraordinară

07-02-2020, 11:59

Ședinţa extraordinară   A convoca şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de     în Sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1. Se abrobă raportul privind executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019, conform anexei. 2. Contabilul-șef al Primăriei orașului Sîngerei: 2.1 Va intensifica controlul privind încasarea veniturilor în bugetul orașului la fiecare sursă de venit pentru îndeplinirea planului. 2.2 Va intensifica sistematic controlul mijloacelor alocate pentru întreținerea instituțiilor bugetare, respectării disciplinii financiare, cît și modul de organizare a evidenței contabile și dărilor de seamă. 3. Controlul executării se pune în seama comisiei consultative de specialitate buget şi finanţe . Autorul proiectului Eleonora ANDRIUȚĂ Coordonat : Primarul orașului Sîngerei Arcadie COVALIOV Secretarul Consiliului orășenesc Lucia BACIU Jurist Galina AFANASIEV

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020

05-02-2020, 14:35

Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020           La data de 06.02.2020 a avut loc activitatea de informare prin liceile din or. Singerei, L.T."Olimp", L.T."M.Eminescu", L.T."Dm.Cantemir".         Suntem în căutare de noi membri care vor activa în cadrul Fondului pentru Tineri Sîngerei 2020. Primaria or. Sîngerei prin intermediu proiectului Fondul pentru Tineri vine în susținerea inițiativelor de tineret. In cadrul acestui Program de Granturi vor fi susținute financiar inițiative ale tinerilor din or. Singerei în sumă de 20000 lei din resursele Primăriei.         Urmează un an activ, implicat și cu realizări frumoase. Acest proiect este realizat de A.O"Caroma Nord" cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Suedia.

Concert de caritate

Concert de caritate

05-02-2020, 07:20

A V I Z Se apropie cu pași grăbiți sărbătorile frumoase de primăvară, care sunt menite să aducă bucurie în sufletele tuturor, cu această ocazie Primăria orașului Sîngerei, organizează la data de 27.II.2020, ora 1730   în incinta casei de cultură ”Nicolae IORGA” Concert de caritate pentru copii grădiniței nr. 1 ”Ghiocel” din or. Sîngerei la renovarea terenului de joacă. Suntem siguri că Dumneavoastră  cu toții credeți în generozitate, dăruire, spirit civic, altruism și puteți da dovadă de un adevărat turneu al bunătății. Haideți împreună să reușim să aducem zîmbetul  pe fețele copiilor.   Biletele se pot procura la specialist tineret și sport Ana BUCUR tel. 069545942 Primăria orașului Sîngerei         

Avertizare meteo

Avertizare meteo

05-02-2020, 07:20

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ: Fenomenul prognozat: Condiții complicate ale vremii. Serviciul Hidrometeorologic de Stat vă informează despre următoarea avertizare meteorologică: În legătură cu deplasarea din vestul Europei al ciclonului atlantic în data de 05 – 06 februarie pe teritoriul țării se prevăd condiții meteo complicate: vor cădea precipitații sub formă de ploaie, cu trecere în ninsori puternice (7 - 17 l/m2), izolat foarte puternice (20 - 25 l/m2), pe firele electrice și crengi izolat depuneri complexe. Pe arii restrânse pe drumuri se vor forma troiene, ghețuș. Se va răci accentuat: pe 06 – 07 februarie temperatura medie zilnică va scădea cu 5 – 7°C.

Se anunță concurs pentru deservirea rutei Sîngerei-Vrănești !

Se anunță concurs pentru deservirea rutei Sîngerei-Vrănești !

24-01-2020, 13:28

  REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                                      Nr. 05-12 / 07   La data 21.01.2020                                                                            AVIZ!                 Primăria orașului Sîngerei  anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei  – Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124.          La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 05.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului este plasată pe pagina web a Primăriei or. Sîngerei: www.primariasingerei.md Informații suplimenare la tel. 0262 26760, e-mail: primaria.singerei@mail.ru Solicităm publicarea avizului doar în limba română.   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV     Comunicat Informativ  Cu privire la desfășurarea concursului  pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători Comisia privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul Primăriei or. Sîngerei, anunţă desfăşurarea concursului privind atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate de călători: Sîngerei- Vrănești, la data de 06.03.2020,  pe adresa or. Sîngerei, str. Independenței 124. La concurs pot participa persoane fizice și juridice, titulari de licență pentru genul de activitate ,,Transportul auto de călători în folos public ”. Cererile de participare la concurs se vor depune la Primăria or. Sîngerei, pînă pe data de 06.03.2020, conform anexelor la Regulamentul transporturilor auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 854 din 28.07.2006. La concurs nu sînt admişi agenţii transportatori: a) care în ultimul an de activitate au comis încălcări, în urma cărora le-a fost retras dreptul de deservire a uneia dintre rutele atribuite anterior; b) în actele cărora au fost depistate date eronate sau incomplete(lipsesc). Persoana de contact: Cucoș Andrei, viceprimar, tel .026226760, 069169480     Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

În scopul menținerii ordinii sanitare

În scopul menținerii ordinii sanitare

24-01-2020, 12:12

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SÎNGEREI PRIMĂRIA ORAŞULUI SÎNGEREI   MD-6201, or.Sîngerei str.Independenţei,124 tel. fax( 262 ) 2-24-80      e-mail: primaria.singerei@mail.ru                    Nr.   358 La nr. 24.01.2020 Conducătorului__________________             În scopul menținerii ordinii sanitare satisfăcătoare pe teritoriului orașului Sîngerei, cît și asigurării  unui aspect curat și îngrijit a edificiilor, Primăria orașului Sîngerei solicită respectuos implicarea Dumneavoastră prin acțiuni de salubrizare a teritoriilor adiacente întreprinderii. Orașul Sîngerei nu este orașul primarului sau al primăriei, ci a tuturor locuitorilor care locuiesc aici, deaceea pe lîngă activitățile de salubrizare desfășurate de serviciile abilitate, fiecare  locuitor al acestei localități este obligat să mențină ordinea acolo unde trăiește și activează. O localitate curată,bine amenajată, modernizată și prosperă o putem obține prin activități comune, cu contribuția fiecăruia din nou.   Cu respect,   Primarul orașului Sîngerei                                           Arcadie COVALIOV

Pagina