(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Posturi vacante curente

Pozitie Vacanta ! Concurs repetat pentru ocuparea functiei vacante de contabil-sef

09-06-2017, 10:39

  

Primăria or. Sîngerei anunță concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de contabil-șef!

 

Condițiile de bază pentru a participa la concurs

- Studii superioare - licențiat în domeniul finanțelor

- Deținerea cetățeniei R. Moldova cu viză de domiciliu în teritoriul primăriei.

- Posedarea limbii de stat.

- Neatingerea vîrstei necesare obținerii dreptului de pensiei pentru limita  de exercițiu

- Experință profesională de minim 5 ani in domeniu.

- Apt din punct de vedere a starii sănătății, pentru exercitarea funcției conform certificatului medical eliberat de instituția medicașă ablitată

Sarcini de bază

Cunoașterea  legislației în vigoare, Legii bugetului de Stat, Codului Fiscal, actelor normative din domeniul contabilității begetare.

 

 Aptitudini

- Responsabilitate, respect față de oameni, spirit de inițiativă, disciplină, onestitate, acurateță, tendință spre dezvoltare  profesională continuă.

Candidații vor depune dosarul de concurs în termen de 15 zile calendaristice după publlicarea anunțului, care va conține următoarele acte

- Formularul de participare

- Copia buletinului de identitate

- Copia diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională ori de specialitate.

- Copia carnetului de muncă

- Certificatul medical ( forma 086)

- Cazier Juridic.

Bibliografia concursului

Cunoașterea actelor normative și legislative care reglementează activitatea în domeniul economiei și finanțelor

Documentele se prezintă la primărie pe adresa str. Independenții, 124.

Concursul se va desfășuraîn incinta primăriei, dupa expirarea termenului rezervat dosarelor și va include proba scrisă și interviul.

 

 

 

 

Termen limită de aplicare : 23-06-2017, 01:40