(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Modele de acte / formulare

Modele de Cerere

 

NOTIFICARE PRIVIND INIŢIEREA ACTIVITĂŢII DE COMERŢ

 

CĂTRE [Primăria localităţii]                                       DATA

 

DE LA COMERCIANTUL

Denumirea/numele_____________________________IDNO/IDNP___________

Sediul/domiciliul____________________________________________________

Reprezentat de_________________________în calitate de__________________

Tel.___________________Fax___________________E-mail________________

 

Notificăm privind iniţierea activităţii de comerţ în următoarele condiţii:

Pentru unitate comercială                          Pentru loc de vînzare

Adresa______________________ Adresa___________________________

Denumirea____________________         Amplasare________________________

Tipul _______________________ Tipul____________________________

Suprafaţa comercială (m2)____                 Suprafaţa comercială (m2)________

 

Activităţi de comerţ desfăşurate:

_________________________________________Codul CAEM_____________

_________________________________________Codul CAEM_____________

_________________________________________Codul CAEM_____________

 

Pentru unităţile de alimentaţie publică:

capacitatea unităţii comerciale (numărul de locuri/persoane)__________________,

inclusiv la terasă (numărul de locuri/persoane)_____________________________

 

Comercializarea producţiei alcoolice                            DA/NU

 

Comercializarea berii                                          DA/NU

 

Comercializarea produselor din tutun                          DA/NU

 

Desfăşurarea comerţului ambulant                     DA/NU

 

Comercializarea prin intermediul unităţii mobile         DA/NU

 

Date privind unitatea mobilă

(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin intermediul unităţii mobile):

Tipul _____________

Lungimea__________ Lăţimea________       Înălţimea ______________________

 

Comercializarea prin aparat comercial                         DA/NU

 

Date privind aparatul comercial

(la desfăşurarea activităţii de comerţ prin aparat comercial):

Numărul de aparate ________ 

Lungimea___________Lăţimea___________        Înălţimea __________________

 

Anexe:

_________________________________________________

_________________________________________________

 

Declar pe propria răspundere că:

1) datele indicate în prezenta notificare şi în anexe sînt veridice şi corecte;

2) întrunesc condițiile legislaţiei în domeniul activităţii de comerţ.

 

Îmi asum obligaţia:

1) să respect legislaţia în vigoare;

2) să compensez, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice prejudiciu cauzat ca urmare a nerespectării legislaţiei sau a prezentării, în cadrul prezentei notificări şi al anexelor, a unor date eronate.

 

Numele _________________  Semnătura _________________                    L.Ş.