(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Taxa de cazare

 

Taxa pentru cazare
 

  Plătitori ai taxei pentru cazare sînt agenţii economici proprietari de hotel sau de alte încăperi oferite cu destinaţie de hotel, amplasate pe teritoriul localităţii, indiferent de forma de organizare juridică de gospodărire.
        Obiectul taxabil este valoarea serviciilor prestate.
        Mărimea taxei de  6 % din valoarea serviciilor prestate.
        Plătitorii taxei pentru cazare prezintă de sine stătător Inspectoratului Fiscal de    Stat darea de seamă pe taxă. Darea de seamă pe taxa pentru se prezintă trimestrial nu mai tîrziu de ultima zi al lunii următoare după trimestrul gestionar. Achitarea taxei la bugetul local se efectuează în termenele stabilite pentru prezentarea dării de seamă.