(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Impozitul pe bunuri imobiliare


Impozit pe bunuri imobiliare, impozitul funciar

 

Subiectii impunerii:

1. Proprietarii bunurilor imobiliare;

2. Detinatorii drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobiliare de pe teritoriul RM ce se afla in proprietate publica a statului sau in proprietarea unitatilor administrativ-teritoriale si arendasii care arendeaza un obiect al impunerii proprietate privata, daca contractul de arenda nu prevede altfel.