(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Cum să înregistrezi o întreprindere individuală

                                     Cum să înregistrezi o întreprindere individuală 

Ce este?

Intreprindere   individuală  este  întreprinderea  care aparţine cetăţeanului,  cu  drept de proprietate privata, sau membrilor  familiei acestuia,  cu  drept de proprietate comună. 

Ce nu este?

Intreprinderea  individuală  nu  este  persoana  juridică  şi se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică.

     Tipul de responsabilitate

Cinci  sau  mai  multe  persoane  fizice. Calitatea de membru o poate avea persoana fizică de la vârsta de 16 ani şi persoana juridică.

Documente de constituire

Document de   constituire   a  întreprinderii  individuale este hotarârea  cu  privire la înfiinţarea întreprinderii, semnată  de  către fondator (fondatori), incluzând:

a. numele, prenumele  (după  caz, numele după tata), data  naşterii, cetăţenia,   domiciliul  cetăţeanului-fondator  (fondatorilor-membri  ai familiei); 
b. numele, prenumele  (dupa  caz, numele dupa tată), data  naşterii, domociliul  şefului  (directorului) de întreprindere - în cazul în  care acesta nu este fondator;
c. firma întreprinderii inclusiv abrevierea; 
d. sediul întreprinderii; 
e. data înfiinţării întreprinderii; 
f. genul (genurile) de activitate a întreprinderii; 
g.condiţiile reorganizarii şi lichidării întreprinderii.

In hotarârea cu privire la înfiinţarea întreprinderii pot fi incluse şi alte prevederi care nu contravin legislaţiei în vigoare. Denumirea întreprinderii  individuale, inclusiv abrevierea, trebuie să includă  cuvintele  "intreprindere  individuală" sau "I.I.",  precum  şi numele a cel puţin unui posesor.

Cum se formează patrimoniul?

Patrimoniul  întreprinderii individuale  se  formează pe baza bunurilor cetaţeanului  (familiei)  şi altor surse care nu sunt interzise de legislaţie. (Patrimoniul întreprinderii  individuale este inseparabil de bunurile personale  ale antreprenorului).

Taxe

Taxa pentru înregistrare – 54 lei (urgenţă 108 lei) 
Perfectarea documentelor de constituire – 54 lei (urgenţă 108 lei)
Perfectarea modificărilor şi /sau completărilor – 36 lei 
Verificarea denumirii – 39 lei

Rezervarea denumirii – pentru o lună 50 lei, pentru 6 luni – 100 lei
Extras din Registru - 126 lei 
Publicarea în Buletinul Camerei Inregistrării de Stat - 54 lei 
Aprobarea denumirii la Centrul de terminologie - 15 lei 
Ştampila - 226 lei + 9 lei + 15 lei

Alte menţiuni

In   agricultură  există  un  singur tip de întreprindere individuală Gospodaria ţărănească (de fermier).Particularităţile    constituirii,    înregistrarii    şi încetării activităţii   gospodăriilor  ţărăneşti  (de  fermier)  sunt reglementate de  Legea    nr.1353-XIV  din  3  noiembrie  2000  privind  gospodăriile ţărăneşti (de  fermier).