(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ajutorul de deces

Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către o singură persoană care are dreptul de a o primi, însoţită de următoarele documente:

    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

    c) certificatul de deces (în copie).

În cazul naşterii unui copil mort, la cerere se anexează următoarele documente:

    a) buletinul de identitate/buletinul provizoriu (în original şi în copie);

    b) certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;

   Membru de familie este obligat să confirmă gradul de rudenie prin următoarele documente:

a) certificat de naştere (în original şi în copie);

 

b) certificat de căsătorie (în original şi în copie).