(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Adăposturi sociale și case de bătrâni

 • 1. Centrul de asistență psiho - pedagogică pentru copii și tineri cu dizabilități ,,Credo”

  Adresa: or. Sîngerei, str. B. Lăutaru 32

  tel. 0262 2-86-52

  director: Cojocaru Silvia

  Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

  * certificat de naștere (copie)

  * certificat ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

  * buletinul de identitate a unui părinte (copie)

  * adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

  * cerere prin care părintele/îngrijitorul solicită admiterea în programul de activități desfășurate în centru.

  Servicii acordate:

  *servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament;

  *servicii de recuperare/reabilitare;

  *suport pentru incluziune educațională;

  *consilierea membrilor familiei/ a îngrijitorilor;

  *activităţi de petrecere a timpului liber;

  *alimentare;

  *orientare profesională;

  *transport zilnic;

  *servicii de recuperare la domiciliu (după caz)

  * asistență socială

  * consiliere psihologică

  * kinetoterapie

  * logopedie

  * asistență medicală

  * ludoterapie

  * terapie prin dans

  *asistență pedagogică

 • 2. Centrul de plasament temporar pentru copii și familii în situație de risc ,,Raza Soarelui”

  Centrul de plasament temporar pentru copii și familii în situație de risc ,,Raza Soarelui”

  Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței 223

  tel. 0262 2-46-93

  director: Soltan Ana

  Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

  * certificatul de naștere (original)

  * adeverință medicală care atestă posibilitatea plasamentului în centru

  * buletinul de identitate a părintelui (copie)

  * caracteristica părinților de la locul de trai

  * foaie matricolă eliberată de instituția educațională pe care a frecventat-o pînă la plasament

  * evaluarea inițială a familiei copilului

  * decizia de plasament eliberată de DASPF

  Servicii acordate:

  * găzduire, întreținere, alimentare copiilor rămași fără supraveghere părintească și a cuplului mamă-copil

  * asistență socială

  * consiliere psihologică

  * asistență medicală

  * ludoterapie

  * alimentație

  * reintegrare familială

  * suport și asistență pedagogică

 • 3. Centrul de reabilitare a copiilor cu dizabilități fizice ( 3-12 ani) ,,Luminița”

  Centrul de reabilitare a copiilor cu dizabilități fizice ( 3-12 ani) ,,Luminița”

  Adresa: or. Sîngerei, str. N. Testemițeanu 5

  tel. 0262 2-28-20

  director: Cucoș Nina, coordonator Hajevschi Ludmila

  Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

  * certificat de naștere (copie)

  * certificat ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

  * buletinul de identitate a unui părinte (copie)

  * adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

  * cerere prin care părintele/îngrijitorul solicită admiterea în programul de activități desfășurate în centru.

  Servicii acordate:

  * asistență socială

  * consiliere psihologică

  * kinetoterapie

  * logopedie

  * asistență medicală

  * ludoterapie

  * alimentație

  * instruire la domiciliu

 • 4. Centrul de zi și plasament temporar pentru persoane în etate și adulți cu dizabilități ,,Agape”

  Centrul de zi și plasament temporar pentru persoane în etate și adulți cu dizabilități ,,Agape”

  Adresa: or. Sîngerei, str. Independenței 56

  tel. 0262 2-62-80, 0262 92-7-51

  director: Filarovschi Natalia

  Actele necesare pentru a putea beneficia de serviciile centrului:

  * buletinul de identitate (copie)

  * legitimația de pensionar/ invalid (copie)

  * certificatul ce confirmă gradul de dizabilitate (copie)

  * polița de asigurare medicală (copie)

  * adeverință medicală care atestă posibilitatea frecventării centrului

  * certificat despre mărimea pensiei (eliberat de CTAS)

  * ancheta socială

  * demers din partea APL către DASPF pentru a permite plasamentul în centru

  Servicii acordate:

  * asistență socială

  * consultanță psihologică

  * servicii de îngrijire medicală

  * cantină socială

  * plasament temporar

  * reintegrare familială

  * servicii sanitaro-igienice

  * cercuri pe interese