(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

Autorizații și certificate

Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei sînt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei (în continuare – Regulament)...

Se recomandă persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei examinarea și studierea Ghidului privind desfășurarea activității de comerț. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gdrwMoh10eoJ:www.mec.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_notificare.pdf+&cd=2&hl=ru&ct=clnk

  1. Persoanele fizice și juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare și completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităților administrației publice locale din teritoriul primăriei orașului Sîngerei..
  2. Responsabil de  executarea prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, se  pune în sarcina specialistului CIPS dna Natalia Staci.
  3. Centrul de Informare și Prestări Servicii va monitoriza modul de aplicare și implementare a prevederilor Regulamentului și va prezenta anual Consiliului orăşenesc Sîngerei  un raport privind desfășurarea activităților de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei.

In cadrul CIPS pot fi obtinute urmatoarele servicii:

1. Autorizatia de functionare - amplasare a unitatii de comert si prestari servicii

2. Autorizatia de functionare a unitatii de comert si prestari servicii pentru detinatorii de patenta de intreprinzator, pentru vinzari stradale la sezon.

3. Certificat despre lipsa sau existenta restantelor fata de buget.

4. Certificat privind  lipsa cotei agricole sau a Gospodariei taranesti

5. Adeverinta de teren agricol

6. Eliberarea extraselor din decizii si a copiilor deciziilor Consiliului Orasenesc

7. Adeverinta de schimbare a denumirii de strada

8. Adeverinta privind suportarea cheltuielilor de deces

9. Adevarinta ca solicitantul are copii minori la intretinere

10. Caracteristica de la locul de trai

11. Certificat de urbanism pentru proiectare

12. Cerificat de urbanism informativ

13. Autorizatie de construire

14. Autorizatie de desfiintare

15. Autorizatie de schimbare a destinatiei constructiilor si amenajarilor

16. Autorizatie de plasare a publicitatii exterioare

17. Certificat privind existenta animalelor in gospodarie , productie agricole

18. Eliberarea procurilor pensionarilor altor categorii de populatie

19 Adeverinta pentru notar

20. Adeverinta privind componenta familiei

 

Totodata in cadrul CIPS pot fi efectuate urmatoarele actiuni

- achitarea impozitilor locale, serviciilor comunale, altor plati prin intermediul Terminalului de Plati

- obtinerea altor sericii furnizate de APL (petitii, informare, asistenta sociala)

- accesarea serviciilor oferite de catre autoritatile publice centrale prin intermediul portalului http://servicii.gov.md/