(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

HOTĂRÎRE nr.4 din 24.03.2020

HOTĂRÎRE nr.4 din 24.03.2020

25-03-2020, 06:31

                                                                                           COMISIA SITUAȚII EXCEPȚIONALE

                                                                                               HOTĂRÎRE nr.4 din 24.03.2020

privind situația epidemiologică pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei la infecția coronavirus de tip nou –COVID-19

În cadrul Comisiei situații Excepționale a Primăriei orașului Sîngerei sa analizat situația de  pe teritoriul orașului privind infecția cu COVID-19. Conform datelor prezentate de către dl A.Covaliov, președintele CSE Sîngerei, pe teritoriul orașului Sîngerei  sînt confirmate  3 caziri de COVID-19( statut de import-1 și 2- statut local). Există  persoane care au fost în contact cu persoanele confirmate în număr de 33.

În urma analizei sutuației epidemiologice cît și a recomandărilor parvenite în cadrul Comisiei, în temeiul Dispozițiilor  nr.1, nr. 2 și nr.3 al CSE a RM, Legii nr.10 din 2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, sporirea riscului de contaminare cu virusul COVID-19, în legătură cu revenirea în țară prin itermediul curselor aeriene charter a cetățenilor Republicii Moldova( pct. 24 din dispoziția nr.3 din 23.03.2020 al CSE al RM),

 Comisia pentru Situații Excepționale al Primăriei orașului Sîngerei,HOTĂRĂȘTE:

Se instutie următoarele măsuri sporite de prevenire a infectiei pe tritoriul orașului Sîngerei:

Se limitează deplasarea cetățenilor și în deosebi a minorilor( fără suravegerea adulților) după orele 22.00 pe teritoriul orașului.

Monitorizarea ordinei publice va fi asigurată de către Sectorul nr.1 de Poliție al IP Sîngerei, în colaborare cu trupele de carabineri.

Inaintarea unui demers către Inspectoratul de Poliție Sîngerei privindinstituireadouă puncte de control la intrare-ieșire în orașul Sîngerei în scopul verificării cetățenilor, cît și limitarea accesului pe arterele laterale ale orașului;

Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se va efectua numai cu buletinul de identitate,pentru următoarele motive:

deplasări pe interes profesional;

deplasări pentru asigurare cu produse alimentare, farmaceitice și alte bunuri de strictă necesitate;

deplasări pentru asistență medicală;

și alte deplasări scurte în afara locuinței /gospodăriei legate de activitatea fizică , individuală a oamenilor cu respectarea măsurilor generale de prevenire a răspîndirii COVID-19, cît și evitarea formăriigrupurilor de persoane;

2.5 Informarea populației despre infecția de tip nou-COVID-19, măsurilor de prevenire, cît și a regulelor sanitaro- igienice, se va efectua cu un dispozitiv sonor.

 

 

Agenții economici vor asigurastocurile necesare de produse alimentare, vor activa în regim conform graficului de lucru, în scopul evitării aglomerației de cetățeni în unitățile comerciale.

Colaborarea și informarea cu regularitate a echipei locale șiComisiei teritoriale pentru Situații Excepționale/Sănătate Publică privind situația și măsurile realizate.

A permite activitatea cantinei sociale(amplasată în or.Sîngerei, str. Independenței 136B, ÎI ,,Iurcu Ana”) prin livrare la domiciliu a prînzului cald pentru persoanele socialment vulnerabile, conform proiectului  „Suport pentru perioada rece a anului pentru cele mai vulnerabile persoane din R.Moldova”,finanțat de „Crucea Roșie”.

Procurarea din Fondul de Rezervă al Primăriei orașului Sîngerei al echipamentului( mănuși, măști, ochilari, salopete) pentru angajații ÎM Direcția Comunală, antrenați în colectarea deșeurilor.

A solicita Comisia pentru Situații Excepționale a RM furnizarea a substanțelor dezinfectante pentru precucrarea clădirilor și terenurilor instituțiilor educaționale , blocurilor locative, străzilor asfaltate, terenurilor de joacă pentru copii cît și altor edificii sau alocarea surselor financiare suplimentare pentru realizarea măsurilor stipulate în prezenta hotărîre.

Reeșind din cele expuse mai sus se propune Comisiei pentru Situații Excepționale a RM întroducerea regimului de carantină în orașul Sîngerei pe perioada de 14 zile, începînd cu 25 martie-07 aprilie 2020 în scopul nerăpîndirii în contituare a infecției COVID-19.

 

 

 

Președintele SES                                                                             Arcadie COVALIOV

Secretarul SES                                                                                Lucia BACIU