(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

EXTRAS - Comisiei pentru Situații Exepționale

EXTRAS - Comisiei pentru Situații Exepționale

25-03-2020, 08:05

EXTRAS

din Dispoziția nr. 4 din 24 martie 2020 a Comisiei pentru Situații

Excepționale a Republicii Moldova

1. Încălcarea intenționată sau din neglijență a dispozițiilor Comisiei,

constituie temei de eliberare din funcție a conducătorului instituției publice.

2. Eliberarea din funcție (concedierea) se dispune prin dispoziția Comisiei

pentru situații excepționale, în baza propunerii verbale sau scrise a unui membru al

Comisiei.

3. Prevederile art. 86 alin. 2, 87, 89, 90 din Codul muncii, precum și alte

prevederi legale ce impun condiții, restricții și reguli de eliberare din funcție nu sînt

aplicabile pe perioada stării de urgență.

4. Dispozițiile normative și individuale ale Comisiei pentru situații

excepționale se contestă direct în instanța de judecată în termen de 24 de ore din

momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului.

5. Contestația depusă nu suspendă efectele actului contestat.

6. Instanța de judecată nu este în drept să suspende acul contestat.

7. Competența exclusivă pentru examinarea contestațiilor împotriva

Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale aparține Curții de Apel

Chișinău.

8. Cauza se judecă în termen de 72 de ore de la data intrării dosarului în

instanţă.

9. Contestația declarată cu omiterea termenului, nu poate fi repusă în

termen.

10. Hotărîrea Curții de Apel Chișinău este irevocabilă din momentul

pronunțării.

11. Prevederile Codului administrativ, ale Codului de procedură civilă sunt

aplicabile la examinarea cauzelor, în măsura în care nu contravin prevederilor

prezentei dispoziții.

12. Comisia situații excepționale, la propunerea unui membru al Comisiei,

decide angajarea conducătorului instituției publice.

13. Se destituie domnul Ciubotaru Anatol din funcția de director al IMSP

Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, din data de 24 martie 2020.

14. Se numește domnul Uncuța Andrei în funcție de director interimar al

IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”.

 

Prim-ministru, Președinte al Comisiei ION CHICU