(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

11-05-2020, 06:35

Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

 

DISPOZIȚIA nr. 27 din 08 mai 2020

                    În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,

                    Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, DISPUNE:

1. Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie

2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la

prevederile punctului 13 din Dispoziția nr. 2 din 20 martie 2020 a Comisiei pentru

Situații Excepționale, se autorizează trecerea frontierei de stat moldo-române pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului din data de 10 mai 2020:

1.1. a 4 cetățeni români, specialiști în lucrări de mentenanță pentru magazinele

Kaufland din Chișinău. Reprezentanții Kaufland S.R.L. vor asigura însoțirea cetățenilor români, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație;

1.2. a unui cetățean român, expert în cadrul proiectelor lansate de Grupul de

companii STARNET. Reprezentanții S.C. STARNET S.R.L vor asigura însoțirea

cetățeanului român, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la

punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație;

1.3. a unui cetățean român, pentru organizarea activității companiei „Prolife

Group” SRL. Reprezentanții companiei „Prolife Group” SRL vor asigura însoțirea

cetățeanului român, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la

punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație;

1.4. a 18 cetățeni români, lucrători specialiști ai companiei S.C. „Horeco

Impex” SRL, cu sediul în România, pentru continuarea activităților de finalizare a

contractelor aflate în derulare cu C.I. „Amella Frigo”; C.I. „Bonaro Agro Grup”, CI „Nordgrimfruct”, C.I. „Sadoeconstrug”. Proiectele sunt implementate în cadrul

Programelor: Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova și Programul Băncii

Europene de Investiții – „Livada Moldovei”. Reprezentanții companiilor locale vor

asigura însoțirea cetățenilor români, în condiții strict reglementate de autoritățile

competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locurile de destinație;

1.5. a 2 cetățeni turci, experți agricoli, pentru executarea lucrărilor de finalizare

a procesului tehnologic, conform prevederilor contractuale cu S.C. „Garantcom Invest Grup” SRL. Reprezentanții S.C. „Garantcom Invest Grup” SRL vor asigura însoțirea cetățenilor turci, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locul de destinație; 2

1.6. a 5 cetăţeni străini care activează în cadrul proiectului „Consolidarea

infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în zonele rurale axată pe evacuarea în siguranţă a apelor uzate în oraşul Cantemir”. Reprezentanții autorității publice locale vor asigura însoțirea cetățenilor străini, în condiții strict reglementate de autoritățile competente, de la punctul de intrare în Republica Moldova pînă la locurile de destinație.

2. Se autorizează prelungirea, până la data de 15 mai 2020, a șederii temporare

pe teritoriul Republicii Moldova a trei cetățeni turci, reprezentanți ai companiei MKL ENERGY L.T, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19.

3. Începînd cu data de 11 mai 2020, I.P. „Agenția Servicii Publice”, prin

intermediul subdiviziunilor teritoriale, în baza programării prealabile, cu asigurarea

respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19, va relua prestarea serviciilor publice:

3.1. eliberarea buletinului de identitate al cetățeanului RM;

3.2. eliberarea pașaportului cetățeanului RM.

4. Se sistează regimul de carantină, începînd cu 10 mai 2020 în satul

Cișmichioi și satul Etulia, raionul Vulcănești.

5. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun. Bălți

în zilele de 09-10 mai 2020.

6. Reluarea, începând cu data de 11 mai 2020, a activității piețelor agricole,

cu excepția celor amplasate în or. Chișinău și în or. Bălți, cu asigurarea obligatorie de către administratori/comercianți/cumpărători a normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19:

6.1. respectarea distanței sociale;

6.2. respectarea distanței între locurile de comerț de minim 2 (doi) metri;

6.3. monitorizarea stării de sănătate a comercianților și a angajaților;

6.4. dotarea personalului angajat cu echipamente de protecție;

6.5. asigurarea cu dezinfectante la intrare;

6.6. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor și asigurarea regimului

de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi.

7. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații

Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor

vinovate.

8. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe

pagina oficială a Guvernului.

 

 

Prim-ministru,

Președinte al Comisiei                                                                                        Ion CHICU