(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ din 15 MAi

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ  din 15 MAi

18-05-2020, 07:10

COMISIA NAȚIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 10 din 15 mai 2020 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, a declarat infecția de COVID-19 ca pandemie.

În Republica Moldova, pînă la ziua de 15 mai 2020, au fost confirmate 5.553 de cazuri de infecție COVID-19, din 35.061 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-l9 s-a inceput de pe 26 februarie 2020). La moment, sub supraveghere medical se află 38.213 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 375 persoane, iar alte 1175 persoane se află la tratament în staționar (269 - stare gravă, 487 - stare medie și 419 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-l9 este de 2.228, iar 190 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comună). Reieșind din cele expuse, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.

2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția

Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței în sănătate publică.

3. Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii

pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

4. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de către Comisia națională

extraordinară de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina

oficială a Guvernului.

 

Prim-ministru,

Președinte al Comisiei ION CHICU

 

Ministrul sănătății, muncii    Viorica Dumbrăveanu

și protecției sociale vicepreședinte al Comisiei

 

Secretar al Comisiei    Nicolae Furtu