(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

5 octombrie - Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învăţămînt

5 octombrie - Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învăţămînt

05-10-2017, 08:02

 

Stimați pedagogi !

 

       Cu prilejul sărbătorii profesionale a lucrătorilor din învățămănt, adresez tuturor celor care poartă nobilul titlu de Pedagog, sincere și cordiale felicitări, exprimîndu-Vă pe această cale profundă recunoștință pentru tot ceea ce faceți întru binele generației tinere.

      Importanța și rolul profesiei de pedagog, în promovarea educației în toate dimensiunnile ei și la toate nivelurile ale sistemului educațional nu poate fi subestimată. Dumneavoastră, pedagogii, sînteți în centru activității de creare a bazei pentru acumularea cunoștințelor și formarea abilităților pentru educarea unei personalități cu un înalt nivel de cultură.

      Totul începe de la Pedagog! Viața fiecăruia dintre noi este marcată de anumiți pedagogi care ne-au îndrumat, ne-au încurajat, ne-au inspirat și ne-au condus spre culmele succesului.                                                                                       

      Fiecare dintre noi avem anumite aspirații, dar anume pedagogul a fost cel care ne-a ajutat să ne descoperim potențialul, să ne alegem propria cale în procesul de acumulare a cunoștințelor, să devenim cetățeni cu o adevărată poziție civică, capabili să ne asumăm responsabilități.

         Anume Dumneavoastră jucați un rol deosebit în procesul de asigurare a succesului la educație, vă asumați răspunderea pentru realizarea sarcinii de a dezvolta potențialul copiilor. Oricît de sofisticate ar fi noile tehnologii informaționale și didactice, ele nu vor putea înlocui intelectul unui cadru didactic bine pregătit și comunicarea umană.

       Este îmbucurător faptul, că multe familii consideră educația drept o valoare, că în educația copiilor merită și trebuie să investim.                Afirm cu încredere că orice  părinte, fiind astăzi întrebat care este elementul principal în educația copilului său, va răspunde – un Pedagog Bun. Și pedagogi buni avem foarte mulți.

   Ca primar al or. Sîngerei si Președinte al asociației primarilor din raion mă mîndresc de cadrele didactice a celor 10 instituții educaționale din teritoriul primăriei, cum sînt convins și fiecare primar la tuturor localităților din raion.

      Stimați pedagogi!

     Actualmente ne confruntăm cu multiple provocări cum ar fi globalizarea, migrația, violența, noile tehnnologii informaționale,        iar unicul mijloc de a le înfrunta este educația.         În aceste condiții Dumneavoastră vă revine noi roluri cel de forță motrice a schimbărilor sociale, de promotor al toleranței, de făuritor al viitorului.

     Dumneavoastră vă revine sarcina de a educa tînăra generație în spiritul patriotismului și al mîndriei de țară, de a promova cultura educației. D-stră sînteți cei care purtați răspundere pentru fiecare generație nouă.  

    Cu certitudine, profesia de pedagog este una care merită susținerea și respectul tuturor cetățenilor.

   Iar cea mai bună formă de manifestare a respectului nostru pentru această profesie este aprecierea muncii dificile și nobile a pedagogilor și crearea a unor condiții bune de muncă.

     Noi primarii, depunem tot efortul la crearea acestor condiții, ca să nu ne fie rușine nici în fața D-stră, nici în fața copiilor, nici în fața părinților.

              Dragi Pedagogi!

     Vă mulțumim pentru competență și perseverență, pentru iscusința de a face mediul de studii prietenos și sigur, în care este respectată demnitatea, este încurajat talentul.

        În numele tuturor primarilor din raion Vă felicit cu prilejul sărbătorii Dumneavoastră profesionale și Vă doresc multă sănătate, optimism, realizări din cele mai frumoase și discipoli ingenioși și recunoscători.

Cu deosebita considerațiune,

                  Primarul or. Singerei                Gheorghe Brașovschi