(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințe anterioare

  • Data: 18-12-2017
  • Ora: 14:00 - 16:00
  • Locația: Str. Independentei 124, et. IV Sala de sedinte

 

 

ORDINEA DE ZI :

 

1. Cu privire  la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în prima lectură.

Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef

     2. Cu privire la  aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.

Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef

3.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea

bugetului primăriei pentru anul  2017, în a doua lectură.

Raportor:Cojocaru   Rodica

    4. Cu privire la acordarea ajutorului material unic

Raportor: Cojocaru Rodica,contabil-șef

   5. Cu privire la preluarea gratuită la balanţa Primăriei a  reţelelor de canalizare cu transmiterea ulterioară în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”.

Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef

        6. Cu privire la majorarea costului clădirilor instituțiilor de învățămînt.

                        Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef

  7.  Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea şi înregistrarea       bunurilor imobile la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei.

Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.

       8. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.

Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.

  1. Cu privire la aprobarea Cdastrului funciar conform situației la 01.01.2018.

Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.

10.  Cu privire la actualizarea denumirii străzilor din orașul Sîngerei.  Raportor:Cucoș Vasile, arfitect-șef.

11.Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent.

Raportor:Afanasiev Galina,jurist.

12.Cu privire la efectuarea tăierilor de îngrijire în fîșiile forestiere.

        Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.   

13.Cu privire la executarea deciziilor consilului orășenesc adoptate în trimestrul II și III în anul 2017.Raportor: Brașovschi Gheorghe,primar.

14.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2018.

       Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc .

15.Cu privire la permisiunea deschiderii căii de acces în gospodăria din str.Independenței,64, cet.Soroceanu Anatolie.Raportor: Cucoș Vasile, arhitect-șef.

16. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului de teren aferent garajului.Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.

                                                                                             

 

 Orarul comisiilor de specialitate

 

Comisia pentru domeniile buget si finante ( presedinte T. Mocanu) 21.12.2017 orele 08:15

Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedinte V. Rosca) 21.12.2017 , orele 10:00

Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului ( presedinte V. Tabarcea) 21.12.2017, orele 13:30

Comisia pentru domeniile sociale ( presedinte L. Hajevschi) 21.12.2017, orele 16:00