(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințe anterioare

  • Data: 13-07-2018
  • Ora:
  • Locația:

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1), și art.29 , a dispoziției primarului nr.77 din 10.07.2018 , se convoacă ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei , la data de 17.07.2018, orele 900 , sala de ședințe, cu următoare ordine de zi :

  1. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef.

  2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei orașului Sîngerei . Raportor:E.Andriuță, contabil-șef.

  3. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef.

  4. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef.

  5. Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile . Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef.

  6. Cu privire la crearea punctului de conducere al Primăriei or.Sîngerei la declanșarea mobilizării. Raportor:A.Bucur,specialist

  7. Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenuluicu S=0,0893ha, cod cadastral 7401508.135.Raportor:G.Afanasiev, jurist.