(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI

11-08-2020, 19:00

Inspectoratul General pentru Situații de Urgentă, al MAI, în temeiul Legii

nr.9312007 gi Legii 27111994 cu privire la protecția civilă, inregistrează, o creștere

a cazurilor de înec a minorilor în bazinele acvatice, iazurilor

 

              De la începutul perioadei estivale și pănă pe data de 10 august 2020, pe

teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate nouă cazuri de înec a persoanelor

cu vîrstele de pînă la 18 ani, cauzate de scăldatul în locuri neamenajate. În acest sens, în urma unei analize a ultimilor

10 ani s-a stabilit că  în

perioada estivală, în medie pe teritoriul Republicii Moldova sa înecat  cca. 13 copii

pe an, ceea ce reprezinată.20,63%  din numărul total de persoane decedate la

scăldat.

          Reieșind din cele expuse și în scopul reducerii cazuirlor de îinec a minorilor,

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI, intervine cu solicitarea de a intreprinde măsuri suplimentare, de prevenire cu implicarea societății civile (organizațiilorl neguvernamentale, voluntarilor, gărzi populare, mass - media localnici, asistenlților sociali), precum și responsabilizarea deținătorilor de bazine acvatice iazuri privind sporirea măsurilor de interzicere a scăldatului în locuri

neamenajate.

 

Vicepreședinte al Comisiei pentru Situații Excepționale a RM,

șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI

Mihail HARABAGIU