(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Ședințele consiliului

Ședința ordinară a consililului

Ședința ordinară a consililului

23-11-2018, 12:07

În conformitate cu prevederile art.16 a Legii privind administrația publică locală nr. 436 - XVI din 28.12.2006, se convocă ședința ordinară a Consiliului orășenesc Sîngerei la data de 28 noiembrie 2018, cu începere la ora 14:00, cu următoarea ORDINE DE ZI: 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 2.Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2019 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef 3.Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor:E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist. 4.Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist 5. Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016„Cu privire la    aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018, în a doua lectura. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef 6.Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare.Raportor:E.Andriuță,contabil-șef, coraportor:E.Cucoș, perceptor fiscal. 7.Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef,coraportori: asistenții sociali. 8.Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor a UAT Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist 9. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”.Raportor:V.Ciobanu,specialist. 10. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a statului și UAT de nivelul II-raionul Sîngerei. Raportor: V.Ciobanu. 11.Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private.Raportor: V.Ciobanu,specialist. 12.Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile.Raportor:V.Ciobanu, specialist.  13.Cu privire la formarea bunurilor imobile prin separare.Raportor:V.Ciobanu, specialist.               14.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef .               15.Cu privire la aprobarea deschiderii căii de acces în unitatea comercială.RaportorV.Cucoș, arhitect șef.               16. Cu privire la atribuirea unui lot de teren pentru construcția casei de locuit familiei Cebotaru.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef.               17. Cu privire la aprobarea includerii unei porțiuni de drum public local în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2pentru Moldova”.Raportor: O.Popescu,specialist. 18.Cu privire la privatilazrea unor loturi pomicole.Raportor:V.Ciobanu,specialist 19. Cu privire la construcția anexei la apartament.Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. 20. Cu privire la aprobarea planului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2019.Raportor: L.Baciu. Orarul comisiilor de specialitate:           26.11.2018 Orele 930 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu Orele 1600  - comisia socială, președinte L.Hajevschi .           27.11.2018 Orele 1100  - comisia ecologie, V.Tabarcea Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca Ședințele comisiilor de specialitate  vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.    

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ

14-09-2018, 12:34

ANUNȚ DE CONVOCARE ÎN ȘEDINȚĂ  Conform Dispoziției primarului or.Sîngerei Gheorghe Brașovschi nr.139 din 13.09.2018, la data de  19.09.2018, ora 14.00, în sala de şedinţe a  primăriei (et.4)  va avea loc şedinţa ordinară a consiliului orăşenesc Sîngerei , cu ordinea de zi:             Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 a anului 2018.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la operarea modificărilor la la decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei în a doua lectură, anexanr.13 și anexa nr.17. E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la preluarea în proprietate publică locală,cu titlu gratuit a rețelelor de canalizare și transmiterea lor în gestiune economică ÎM„Apă Canal”.Raportor: E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aderarea la Programul de reabilitare a perdelelor fosrestiere.Raportor:V.Ciobanu, specialist.Coraportor: I.Banaru. Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică. Raportor:V.Ciobanu, specialist. Cu privire la înregistrarea bunurilor imobile. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la vînzarea –cumpărarea terenului aferent obiectelor private. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică pentru construcția Sediului și Clinicii Academice Medicale în orașul Sîngerei. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la delimitarea prin separare a bunului imobil cu număr cadastral 7401512.026, cu suprafața totală de 0,3114ha. Raportor:V.Ciobanu, specialist Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Termogrup servicii„în anul 2018. Raportor:M.Bercea,directorul ÎM„Termogrup servicii”. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 17.08.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist. Cu privire la aprobarea Planului Strategic de integrare a componentei„Comunitate prietenoasă vîrstnicilor”.Raportor:R.Cojocaru, viceprimar . Cu privire la încuviințarea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale.Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul IV al anului 2018. Raportor:L.Baciu, secretarul consiliului. Cu privire la repararea prejudiciului cauzat de către dna Gubceac Ana, directoarea cr/gr. nr.1. Raportor: G.Afanasiev, jurist.   Secretarul Consiliului orășenesc                                                                             Lucia Baciu     Orarul comisiilor de specialitate:                 17.09.2018     Orele 900 -  comisia buget și finanțe, președinte T.Mocanu   Orele 1100  - comisia ecologie, V.Tabarcea   Orele 1330 – comisia constricții, președinte V.Roșca   Orele 1600  - comisia socială, președinte L.Hajevschi .   Comisile de specialitate vor avea loc în sala de ședințe, et.IV.      

ANUNȚ!

ANUNȚ!

13-07-2018, 13:45

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1), și art.29 , a dispoziției primarului nr.77 din 10.07.2018 , se convoacă ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei , la data de 17.07.2018, orele 900 , sala de ședințe, cu următoare ordine de zi : Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale în cadrul Primăriei orașului Sîngerei . Raportor:E.Andriuță, contabil-șef. Cu privire la privatizarea loturilor pomicole. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală. Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la expunerea la licitație „cu strigare” a bunurilor imobile . Raportor:V.Cucoș, arhitect-șef. Cu privire la crearea punctului de conducere al Primăriei or.Sîngerei la declanșarea mobilizării. Raportor:A.Bucur,specialist Cu privire la declararea utilității publice de interes local a terenuluicu S=0,0893ha, cod cadastral 7401508.135.Raportor:G.Afanasiev, jurist.  

Cu privire la convocarea şedinţei din data de 29.05.2018

Cu privire la convocarea şedinţei din data de 29.05.2018

27-05-2018, 08:33

  Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei   În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 (1),  DISPUN:   A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 29.05.2018, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi: 1.1.Cu privire la atribuirea mandatului de consilier și operarea modificărilor în componența comisiei consultative de specialitate.Raportor: Lucia Baciu, secretarul consiliului orășenesc. 1.2.Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 22.12.2017„Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngereipentru anul 2018 în a doua lectură”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. 1.3.Cu privire la completarea Regulamentului privind modul de utilizare a fondului de rezervă a primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2017, aprobat prin Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr.8/2 din 22.12.2017. Raportor: R.Cojocar  contabil-șef. 1.4.Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. 1.5.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Apă Canal”. Raportor: R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: M.Bîrliba, directorul ÎM„Apă Canal”. 1.6.Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„Piața comercială Sîngerei”. Raportor:R.Cojocaru, contabil-șef. Coraportor: E.Cașcaval, contabil-șef, ÎM„Piața Comercială”. 1.7. Cu privire la utilizarea profitului net obținut în anul 2017 de către ÎM„ TermogrupServicii”.Raportor:R.Cojocaru,contabilșef.Coraportor:M.Bercea, directorul ÎM„Termogrup servicii”. 1.8.Cu privire la aprobarea regimului de lucru a Night Club „Manhattan”. Raportor: Gh. Brașovschi, primar. 1.9.Cu privire la privativarea unor loturi pomicole. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.10. Cu privire la delimitatea terenurilor proprietate publică. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.11.Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale. Raporor: V.Ciobanu, specialist.     1.12. Cu privire la formarea bunului imobil prin separare. Raporor: V.Ciobanu,  specialist. 1.13.Cu privire la expunerea prin licitație „cu strigare” a bunurilor imobile”. Raporor: V.Ciobanu, specialist. 1.14.Cu privire la amplasarea panourilor informative în cadrul proiectului „Aleea siguranței” implimentat de către Inspectoratul General al Poliției.Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.15.Cu privire la privatizarea apartamentului. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.16.Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.17.Cu privire la modificarea deciziei nr.7/26 din 05.12.2012 privind atribuirea loturilor de teren pentru construcția caselor de locuit. Raportor: V.Cucoș, arhitect-șef. 1.18.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 28.03.2018.Raportor: G.Afanasiev, jurist 1.19.Cu privire la aprobarea Regulelor de întreținere a animalelor domestice și păsărilor domestice pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului. 1.20.Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2018. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului. 1.21.Anunțuri, informații și declatații.            2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L. Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.        Primarul orașului Sângerei                                                                     Gheorghe BRAȘOVSCHI       Ședința ordinară a Consiliului orășenesc va avea loc pe data de 29.05.2018, orele 14.00. Graficul desfășurării ședințelor consultative de specialitate  28 mai 2018, orele 9.30, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate buget și finanțe. Membri: 1. Mocanu Tudor – președintele comisiei 2. Luca Tatiana – secretarul comisei  3. Nerpii Vasile 4. Bîrsanu Constantin  5. Cucoș Vasile  6. Secrieru Igor 7. Banaru Octavian 28 mai 2018, orele 13.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie.  1. Roșca Veaceslav – președintele comisiei   2. Curciuc Elizaveta   3.  Buzovici Victor  4.  Vultur Vadim   5.  Onceanu Viorel   6.  Bolboceanu Ion  7.  Bologan Vasile – secretarul comisiei 28 mai 2018, orele 16.00, sala de ședințe , comisia consultativă de specialitate pentru domeniile economie. 1.Hajevschi Ludmila – președintele comisiei 2.Brînză Lilian 3.Covaliov Arcadie  4.Tutunaru Tudor 5.Slobodzean Veaceslav- secretarul comisiei    

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30

24-04-2018, 06:03

                   Conform dispoziției primarului nr. 28 din 23.04.2018, pe data de 26 aprilie curent orerle 8 30 . În la în sala de ședințe a primăriei Va, avea loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc cu următoarea ordine de zi:   Cu privire la încetarea mandatului dnei Condorachi Maria din funcția de viceprimar al orașului Sîngerei.

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018

28-03-2018, 11:44

Conform dispoziției primarului nr. 23 din 26.03.2018 la 29 martie curent, va avea loc, Ședința extraordinară a consiliului orășenesc Sîngerei cu următoarea, Ordine de zi: 1. Cu privire la aprobarea și înaintarea propunerii de subproiect în cadrul Programului ,,Infrastructura socială și eficiență energetică”', finanstat de către KfW, implimentat de FISM. 2. Privinrl modificarea Deciziei nr. 8/2 din 22.12.2017 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură. 3. Cu privire la transmiterea în comodat a unui teren. Comisia  pentru domeniile buget și finanțe (președinte – T. Mocanu) 28.03.2018 orele – 1400 Comisia  pentru domeniile construcții (președinte- V. Roșca )28.03.2018 orele - 1500

Primarul or. Sîngerei Gheorghe Brașovschi convoacă ședința Consiliului orășenesc Sîngerei la 28.02.2018

Primarul or. Sîngerei Gheorghe Brașovschi convoacă ședința Consiliului orășenesc Sîngerei la 28.02.2018

23-02-2018, 20:04

                            ORDINEA  DE  ZI                              Cu  privire  la  convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc Sîngerei   A  convoca  ședința  ordirnară  a consiliului orășenesc  Sîngerei  pe  data  de 28.02.2018, la  ora  14.00,  în  sala de ședințe a primăriei etajul 4 .      Cu privire la executarea bugetului primăriei or. Sîngerei pentru anul 2017. Raportor: Brașovschi Gheorghe-  primar, coraportor: Rodica Cojocaru, contabil șef.      Cu privire la   modificarca  Deciziei  nr.8/2  din  22.12.2017,,Cu  privire  la  aprobarea bugetului Primăriei orașului  Sîngerei  în  a  doua  lectură.  Raportor: Rodica Cojocaru, contabil-sef  .      Cu  privire  la  acordarea  ajutorului  material  unic. Raporlor:  Cojocaru  Rodica, contabil-șef.     Cu  privire la  aprobarea  Regulamentului  privind  acordarea  premiului anual persoanelor  care  dețin funcțiile,  funcționarilor publici și din cadrul aparatului primăriei și alocarea mijloacelor financiare pentru achitarea premiului anual. Raportor: Cojocaru Rodica., contabil - șef.     Cu  privire la prograrnul  de  măsurări  în  cadrul  bilinarului  ecologic. Raportor:  Maria Condorache,  viceprimar.     Cu privire Ia  abrogarea unor  decizii  Consiliului  orășenesc  Sîngerei. Raportor:  Galina  Afanasiev, jurist.     Modificarea și complectarea    Deciziei Consiliului  orășenesc  nr.8/11, din 22.12,2017 „Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent„ Raportor: Galina Afanasiev, jurist       Cu  privire  la  transmiterea  în  proprietate  privată  a lotului  de  pămînt de  pe lîngă casă.  Raportor:  Vasile  Ciobanu, specialist.     Cu  privire  ra  vînzarea-cumpărarea lotului  de  teren  aferent garajuIui.  Raporlor:  Vasile  Ciobanu,  specialist.    Cu privire  Ia  privatizarea  unor  loturi  pomicole.  Raportor:  Vasile Ciobanu, specialist.    Cu privire  la  vinzarea-cumpărarea prin  licitație  „cu  strigare"  a  bunurilor imobile.  Raportor: Vasile Ciobanu,  specialist   Cu  privire la  delimitarea terenurilor  proprietate  publică. Raportor:  Vasile Ciobanu.  specialist.    Aprobarea  planurilor  cadastrale și  înregistrarea lor.  Raportor:Vasile  Ciobanu, specialist.   Cu  privire la  formarea și înregistrarea  bunului  imobil  Ia  Serviciul  Cadastral    teritorial  Sîngerei. Raportor:Vasile Ciobanu.   Cu  privire la  formarea  bunurui  imobil  prin  separare. Raporlor: Vasile Ciobanu, specialist    Cu  privire la  vinzurea-curnpararea surplusului de teren. Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef.    Cu privire  la  modificarea deciziei  nr.7/2 dn 05.12.2012  și nr.9/17  din   21.12.2015  privind  atribuirea  loturilor de teren  pentru  construcția  caselor  de   locuit.    Raportor: Vasile Cucoș, arhitect-șef .   Cu privire  la  aprobarea  politicii de securitate  privind  protețiaea datelor  cu   caracter  personal  la  preluarea  acestora  în  cadrul  sistemelor  informaționale   gestionate  de primăria orașului  Sîngerei. Raoprtor: Lucia Baciu, secretarul consiliului.      Cu privire la  ridicarea  mandatului de consilier local. Raportor Lucia Baciu, secretarul consiliului.   Cu Privire   la  aprobarea  programului de acvtivitate  a Consiliului  orășenesc Sîngerei  pe trirneslrul  Il  al anului  2018.  Raportor: Lucia  Baciu,secretarul consiliului.     Orarul comisiilor de specialitate Comisia pentru domeniile buget si finate (presedintele T. Mocanu) 26.02.2018,  orele 10.00 Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedintele V. Roca) 27.02.2018,  orele 13.30 Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului (presedintele V. Tabarcea) 26.02.2018 ,  orele 10.00 Comisia pentru domeniile sociale (presedintele L. Hajevschi) 27.02.2018,  orele 16.00

Convocarea Sedintei Ordinare a Consiliului Local Singerei din data de 22.12.17

Convocarea Sedintei Ordinare a Consiliului Local Singerei din data de 22.12.17

18-12-2017, 11:44

    ORDINEA DE ZI :   1. Cu privire  la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în prima lectură. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef      2. Cu privire la  aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2018 în a doua lectură. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef 3.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul  2017, în a doua lectură. Raportor:Cojocaru   Rodica     4. Cu privire la acordarea ajutorului material unic Raportor: Cojocaru Rodica,contabil-șef    5. Cu privire la preluarea gratuită la balanţa Primăriei a  reţelelor de canalizare cu transmiterea ulterioară în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal”. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef         6. Cu privire la majorarea costului clădirilor instituțiilor de învățămînt.                         Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef   7.  Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea şi înregistrarea       bunurilor imobile la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.        8. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar. Cu privire la aprobarea Cdastrului funciar conform situației la 01.01.2018. Raportor:Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar. 10.  Cu privire la actualizarea denumirii străzilor din orașul Sîngerei.  Raportor:Cucoș Vasile, arfitect-șef. 11.Cu privire la darea în locațiune a terenului aferent. Raportor:Afanasiev Galina,jurist. 12.Cu privire la efectuarea tăierilor de îngrijire în fîșiile forestiere.         Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.    13.Cu privire la executarea deciziilor consilului orășenesc adoptate în trimestrul II și III în anul 2017.Raportor: Brașovschi Gheorghe,primar. 14.Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I al anului 2018.        Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului orășenesc . 15.Cu privire la permisiunea deschiderii căii de acces în gospodăria din str.Independenței,64, cet.Soroceanu Anatolie.Raportor: Cucoș Vasile, arhitect-șef. 16. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului de teren aferent garajului.Raportor: Ciobanu Vasile, specialist pentru reglementarea regimului funciar.                                                                                                  Orarul comisiilor de specialitate   Comisia pentru domeniile buget si finante ( presedinte T. Mocanu) 21.12.2017 orele 08:15 Comisia pentru domeniile economie, constructii (presedinte V. Rosca) 21.12.2017 , orele 10:00 Comisia pentru domeniile ecologie si amenajarea teritoriului ( presedinte V. Tabarcea) 21.12.2017, orele 13:30 Comisia pentru domeniile sociale ( presedinte L. Hajevschi) 21.12.2017, orele 16:00  

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

24-11-2017, 11:50

  ORDINEA DE ZI   1.Privind modificarea Deciziei nr.7 /2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul 2017 ,in a doua lectura,,. Raportor: Rodica Cojocaru,contabil -sef. 2. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Cojocaru Rodica, contabil-sef. 3.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei .. cu strigare~· din 21.11.2017. Raportor: Afanasiev Galina, jurist.

Odinea de zi a Sedintei Extraordinare a Consiliului Local Sinngerei din 24.11.17

22-11-2017, 11:59

  La data de 24 noiembrie 2017 va fi convocata Sedinta Extraordinara a Consiliului Local Singerei cu urmatoare ordine de zi:

Convocarea sedintei ordinare a Consiliului orasenesc Singerei

11-10-2017, 12:00

    La data de 17 octobrie 2017 va avea loc Sedinta ordinara a Consiliului orasenesc Ordinea de zi :  

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

16-08-2017, 06:16

  ORDINEA DE ZI :       1.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea   bugetului primăriei pentru anul 2017, în a doua lectură”. Raportor: Cojocaru Rodica , contabil-șef  2.  Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef 3. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.              Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                 4. Cu privire la expunerea la licitaţie ,,cu strigare,, a bunurilor imobile .                Raportor: Ciobanu Vasile, specialist 5. Cu privire la atribuirea surplusului de teren pentru construcţia anexei      la  apartament .                                    Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                6.  Cu privire la amplasarea unei gherete comerciale provizorii. Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la actualizarea şi înregistrarea bunurilor imobile la ÎS,,Cadastru,,   filiala Sîngerei Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare   a activității de  comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei Raportor: Staci Natalia, specialist  Anunţuri, informaţii .

Pagina