(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

Ședințele consiliului

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

Sedinta Extraordinara a Consiliului Local din 24.11.1017

24-11-2017, 11:50

  ORDINEA DE ZI   1.Privind modificarea Deciziei nr.7 /2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea bugetului primariei pentru anul 2017 ,in a doua lectura,,. Raportor: Rodica Cojocaru,contabil -sef. 2. Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Cojocaru Rodica, contabil-sef. 3.Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei .. cu strigare~· din 21.11.2017. Raportor: Afanasiev Galina, jurist.

Convocarea sedintei ordinare a Consiliului orasenesc Singerei

11-10-2017, 12:00

    La data de 17 octobrie 2017 va avea loc Sedinta ordinara a Consiliului orasenesc Ordinea de zi :  

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

Convocarea şedinţei extraordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei

16-08-2017, 06:16

  ORDINEA DE ZI :       1.Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea   bugetului primăriei pentru anul 2017, în a doua lectură”. Raportor: Cojocaru Rodica , contabil-șef  2.  Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor: Cojocaru Rodica, contabil-șef 3. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.              Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                 4. Cu privire la expunerea la licitaţie ,,cu strigare,, a bunurilor imobile .                Raportor: Ciobanu Vasile, specialist 5. Cu privire la atribuirea surplusului de teren pentru construcţia anexei      la  apartament .                                    Raportor: Ciobanu Vasile, specialist                6.  Cu privire la amplasarea unei gherete comerciale provizorii. Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la actualizarea şi înregistrarea bunurilor imobile la ÎS,,Cadastru,,   filiala Sîngerei Raportor: Ciobanu Vasile, specialist Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare   a activității de  comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei Raportor: Staci Natalia, specialist  Anunţuri, informaţii .

Sedinta Consiliului Orasenesc

 Sedinta Consiliului Orasenesc

03-07-2017, 06:07

                      Ședința Consiliului Orășenesc          05.07.2017 , orele 14.00       Comisiile consultative de specialitate :     04.07.2017     orele 09.00          buget și finanțe (președinte -T.Mocanu)     04.07.2017     orele 16.00          socială ( președinte –L. Hajevschi )     04.07.2017    orele 11.00           ecologie ( președinte – V.Tabarcea )     04.07.2017     orele 14.00          economie ( președinte – V.Roșca )  

Sedinta Ordinara a Consiliului Local Singerei

30-06-2017, 11:32

  Ordinea de Zi a Sedintei Consiliului Local Singerei din 05.07.2017   Se convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 05.07.2017, la ora  14.00,  în sala de şedinţe  a  primăriei (et.4), cu ordinea de zi:   Cu privire la activitatea Sectorului de Poliție nr.1Sîngerei al IP Sîngerei (dl.N.Frecăuțanu)privind activitatea desfășurată pentru prima jumătate a anului 2017 . Raportor: Frecăuțanu Nicolae, șeful Sectorului de Poliție al IP Sîngerei    Cu privire la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilunarului   ecologic. Raportor: Condorachi Maria, viceprimar    Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul 2017,în a doua lectură”.Raportor: Andriuță Eleonora , contabil-șef   Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Raportor:Andriuță Eleonora, contabil-șef   Cu privire la aprobarea hotarelor și suprafeței terenului gestionat de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (nr.cadastral 74015210148) amplasat în or.Sîngerei,str.Gh.Asachi,33.Raportor: Ciobanu Vasile ,specialist  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru formarea și înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist  Cu privire la inițierea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea bunurilor imobile la ÎS„Cadastru” filiala Sîngerei. Raportor: Ciobanu Vasile Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Gramă Iulian. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist Cu privire la activitatea Întreprinderii Municipale „Piața Comercială” Sîngerei în anul 2016.Raportor: Aurel Popa,directorul ÎM „Piața Comercială” Sîngerei Cu privire la modificarea deciziei nr./23 din 24.02.2017„Cu privire la acceptul schimbării terenurilor”. Raportor: Ciobanu Vasile,specialist Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare din 08.06.2017. Raportor: Afanasiev Galina,jurist Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-491 din 18.04.2017.Raportor:Baciu Lucia ,secretarul consiliului Cu privire inițierea procedurii de privatizare a locuinței de către cet.Morari Victor.Raportor:Cucoș Vasile , arhitect-șef Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2017. Raportor:Baciu Lucia, secretarul consiliului Informații , anunțuri.   Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.   Cu respect,   Primarul orașului Sângerei                                                                                  Gheorghe Brașovschi  

Ordinea de zi a Sedintei Consiliului Local al or. Singerei din data de 28.04.2017

26-04-2017, 05:39

                                              Ordinea de zi   1. Cu privire la corelarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2017.                       Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef.   2. Cu privire la modificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017.                       Raportor:  Andriuță Eleonora, contabil-șef   3. Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017.                       Raportor:  Andriuță Eleonora.   4. Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru finațarea activităților dedicate Zilei Orașului ( 6 mai ).                       Raportor: Andriuță Eleonora, contabil-șef.   5. Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic.                       Raportor:  Andriuță Eleonora, contabil-șef   6. Cu privire la conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al orașului Sîngerei.                       Raportor: Brașovschi Gheorghe, primar   7. Cu privire la înscrierea în Cartea de Onoare al orașului Sîngerei.                       Raportor:  Brasovschi Gheorghe, primar   8. Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet. Baziuc Lidia.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   9. Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet. Belciug Lucia.                       Raportor: Ciobanu Vasile, specialist   10. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private.                       Raportor: Ciobanu Vasile, specialist   11. Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor immobile la ÎS ,,Cadastru”        filiala Sîngerei și elaborarea planurilor cadastrale geometrice.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   12. Cu privire la inițierea procedurii de privatizare a apartamentului de către       cet. Duminică Ecaterina.                       Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   13. Cu privire la inițierea procedurii de privatizare a apartamentului       de către cet. Goraș Silvia.                        Raportor:  Ciobanu Vasile, specialist   14. Cu privire la aprobarea listei familiilor socialmente vulnerabile, care vor        beneficia de suport material.                         Raportor: Condorachi Maria, viceprimar   15. Cu privire la examinarea cererii SRL ,,Ianis Magic Grup”                         Raportor: Condorachi Maria, viceprimar.    Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației cu strigare din 31.03.2017                    Raportor G. Afanasiev, jurist   Raportor  Baciu Lucia   - secretara consiliului local.

Şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Singerei din 30 decembrie 2016.

Şedinţa extraordinară a Consiliului orăşenesc Singerei din 30 decembrie 2016.

30-12-2016, 08:31

CONVOCARE Pentru ziua de vineri,  30 decembrie 2016, ora 08:30 se convoacă în şedinţă extraordinară  Consiliul orăşenesc Singerei. Locul desfăşurării şedinţei – sala de şedinţe a primăriei oraşului.  ORDINEA DE ZI: 1.     Cu privire la corelarea bugetului primăriei oraşului Singerei pentru anul 2017         Primarul or. Singerei        Gheorghe Brasovschi

ȘedințaOrdinara a Consiliului Local Sîngerei

21-12-2016, 09:38

La data de 21.12.2016 , ora 14 00 se va desfășura Sedința ordinara a Consiliului local Sîngerei. Comisiile Consiliului de Specialitate 19.12.16    ora 14-00   Comisia pentru Buget și Finante (președintele T. Mocanu) 20.12.16    ora 13-30   Comisia ecologie și servicii comunale (președintele V. Tabarcea) 20.12.16    ora  15-00  Comisia economie, construcții , transport, comunicații și comerț V. Roșca ) 20.10.16    ora  16-00  Comisia pentru probleme sociale 9președintele L. Hajăvschi)

Ședința Extraordinară a Consiliului Orășenesc

28-11-2016, 13:05

Vă informăm , că la data de 29.11.2016 , ora 14 00 în sala de ședințe a primăriei (et.4 )va avea loc ședința extraordinară a consiliului orășenesc , cu ordinea 1.1 Cu privire la modificarea deciziei nr.2/2/ din 21.04.2016 ,, Cu privire la aprobarea partticipării primăriei orașului Sîngerei la înființarea Societății pe acțiuni ,, Aqua Nord "   S.A. și aprobarea inițierii fuziunii Î.M. "Apa-Canal" cu societatea pe acțiuni ,,Aqua Nord " S.A. 1.2. Cu privire la modificarea deciziei nr. 5/1 din 26.10.2016 ,,Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul Extinderea Sistemului de Canalizare în orașul Sîngerei             Raportor Brașovschi Gheorghe, primar          În conformitate cu art. 19 (1) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.200, prezența la ședință este obligatorie.