(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Arhiva deciziilor consiliului local

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2019
Nr. Titlu Tip Emitent Data
8.3 - 8.5 Cu privire la stabilirea cotelor Decizie Primaria 04.01.2019
8.1-8.2 din 28.11.2018 Cu privire la aprobarea bugetului Decizie Primaria 04.01.2019
8.7 Cu privire la acordarea ajutorului material unic Decizie Primaria 04.01.2019
8.8. - 8.14 Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a terenurilor proprietate publică a UAT Sîngerei Decizie Primaria 04.01.2019
8.15 - 8.19 Cu privire la atribuirea Decizie Primaria 04.01.2019
Diispoziția nr. 05 Cu privire la suspendarea mandatului Dispoziție Primaria 11.01.2019
5 Taxele locale Decizie Primaria 12.01.2019
Pagina
  Februarie 2019
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  Pagina
   Martie 2019
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Aprilie 2019
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    dc. 2/1 din 05.04.2019 Cu priv. la aprob. prop. de subr. FISM; priv mod. Dec 8/2 Decizie Primaria 05.04.2019
    dc 2.14-2.17 din 05.04.2019 Cu priv. la constr. gărzii pop, Cu priv. la recit. dc nr. 3/3 din 24.03.2004, Cu priv. la form. bun. imob. Decizie Primaria 05.04.2019
    dc 12 din 05.04.2019 Cu priv. la expunerea la licitație (cu strigare) a bunurilor imobile Decizie Primaria 05.04.2019
    dc. 10 din 05,.04.2019 Cu privire privatizarea lot pomicol Decizie Primaria 05.04.2019
    dc. 2/9 din 05.04.2019 Cu priv. la aprob. mat. și delim. teren prop. publ. și înr. la SCTS al IP ASP Decizie Primaria 05.04.2019
    Pagina
     Mai 2019
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iunie 2019
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      d/c nr. 2-3 Privind aprobarea tarifelor pentru serviciului public de alimentare; Cu privire la utilizarea profitului net obținut Decizie Primaria 21.06.2019
      d/c 4-5 din 21.06.2019 Cu privire la utilizarea profitului net obținut; Cu privire la utilizarea profitului net obținut Decizie Primaria 21.06.2019
      d/c 6-7 din 21.06.2019 Cu privire la instituirea comisiei privind atribuirea prin concurs a serviciilor regulate de transport rutier pe teritoriul orașului Sîngerei ; Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare selectivă a Decizie Primaria 21.06.2019
      d/c 8-9 din 21.06.2019 Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole; Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică Decizie Primaria 21.06.2019
      d/c 10; 11;12 din 21.06.2019 Cu privire la includerea terenurilor , Cu privire la atribuirea denumirii unei noi străzi din orașul Sîngerei, Cu privire la alocarea mij. fin. din fonduri de rezervă Decizie Primaria 21.06.2019
      dc nr. 8/2 din 2018 Privind mod. dc. nr. 8/2 din 28.11.2018 ”Cu privire la aprobarea bug. Primăriei” Decizie Primaria 21.06.2019
      d/c nr.8.2 Modificarea Casmed Privind modificarea Deciziei nr.8/2 din 28.11.2018 „Cu privire la aprobarea bugetului”” Decizie Primaria 21.06.2019
      Dc nr. 3.1-3.4 Priv. mod. dc cu privire la aprb.bug. lect.II;Priv.apr.tarif ”Apa-CAnal”; Priv. util. profit obținut în 2018 de către ÎM ”PCS” Decizie Primaria 23.06.2019
      Dc. nr. 3.5-3.11. Cu priv. ut. prof.obținut în an. 2018 ÎM ”TermoGrupServicii”;Cu pr. inst com concurs.serv regul. de tran; Cu priv la priv. lot pom; Cu priv. aloc. m.f din fond de rez. Decizie Primaria 23.06.2019
      Dc. nr. 3.13.-.3.17 Cu priv la ex. notif. OTB al CS cu nr. 1304/OT1-531;532,din 15.05.19 Decizie Primaria 23.06.2019
      Dc nr. 3.18. Cu exp. la licit ”cu strigare” a unui bun imobil p/u drepul de locațiune Decizie Primaria 23.06.2019
      Pagina
       Iulie 2019
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        August 2019
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        Pagina
         Septembrie 2019
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Octombrie 2019
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Noiembrie 2019
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Procesul verbal privind totalizarea rezultatelor votării la alegerea consilierilor în Consiliul orășenesc Sîngerei Decizie Primaria 01.11.2019
           Proces-verbal pivind totalizarea rezultatelor votării la alegerea primarului orașului Sîngerei întocmit de Consiliul electoral al circumscripției electorale Sîngere 28/1 Decizie Primaria 08.11.2019
           Proces-verbal nr.6 Ședința de const. a Consiliului orășenesc Sîngerei din 14.11.2019 Decizie Primaria 18.11.2019
           nr. 6-1 din 14.11.2019 Validarea mandatului de primar al or. Sîngerei și mandatului de consilieri în Consiliul or. Sîngerei Decizie Primaria 18.11.2019
           nr. 6-2 din 14.11.2019 Informare cu privire la constituirea fracțiunelor, aliațelor și blocurilor în cadrul Consiliului or. Sîngerei Decizie Primaria 18.11.2019
           nr. 6-3 din 14.11.2019 Informare cu privire la constituirea comisiilor consultative de spec. în cadrul Consiliului or. Sîngerei și aprobarea componenței nominale Decizie Primaria 18.11.2019
           nr. 1-4 Proecte de decizie din 21.11.2019 Decizie Primaria 19.11.2019
           nr. 7/1-7/2 Cu privire la alegerea viceprimarului or. Sîngerei, Cu priv. la instituirea com. privind atribuirea prin concurs a serv. regulate de transport rutier pe ter. Primpriei or. Sîngerei Decizie Primaria 23.11.2019
           nr. 7/3,7/4,7/5 Cu priv. la exercitarea temp. a atribuțiilor funcț. de admin. a ÎM Termogrup de către Vasile Bobescu, Cu privire la casarea plantațiilor perene, Cu priv. la mod. și compl. Deciziei 4/13 din 30.08.2019, Decizie Primaria 23.11.2019
           Pagina
            Decembrie 2019
            Nr. Titlu Tip Emitent Data
            Proiect de decizie Cu priv. la aprob . bug. Primăriei or. Sîngerei p/u an 2020 I lect, II lect. Decizie Primaria 16.12.2019
            Proiect de decizie Cu priv. la com. comisiei adm. în cadrul Primăriei Sîngerei, Acord. unui metru stren, Scut de plartă imp. bun imob. Priv. aprob. rarif APĂ CAnal, Plan deact. cons or . Decizie Primaria 16.12.2019
            Pr. de decizie Aprob. pl. gepm, Comis. de licit. cu strigare, Desemn. repr. Cons or. Sîngerei, Vînzare -Cumpărare ter. af. ab. priv. Decizie Primaria 16.12.2019
            Pr. de decizie Cu priv. la priv. lot pom, Titlu gratuita chelt de rep. capit, Transm. în prop. priv. a lot pămînt Decizie Primaria 16.12.2019
            Taxele locale 2020, Nomenclator TAXELE LOCALE Decizie Primaria 16.12.2019
            d. 8/2 Stab. cot. impozitelor pe bun. imob și imp. funciar p/u a.n. 2020 pe terit Primăriei or. Săngerei Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/3 Preluarea la balanța primăriei or Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/4 Acceptarea preluării cu titlu gratuit a ch Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/5 Cu privire la acordarea ajutorului material unic Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/6 Cu privire la transmiterea în gestiune economică ÎM DP ”Apă -CAnal” arețelelor de apă Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/7 Cu privire la privatizarea unor loturi pomicule Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/9 Cu priv. la vînzarea - cumpărarea terenulyui aferent obiectelor private Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8 /10 Cu priv. la aprobarea planului geometric în urma actualizării sect. de teren cu nr. cad. 740140152, amplasat în intravilant or. Sîngerei Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/11 Cu priv. la aprob. mat. de delimitare publică și înregistrarea lor la Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/12 privind modificarea dec. 1/18 din 15.03.2019 ”Cu privire la atribuirea în locațiune prin superficiu a unui lot de pămînt(bun imobil)” Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/13 Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/14 Cu privire la confirmarea legalității dc. 4/16 din 24.08.2016 Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/15 Cu privire la aprobarea rezultate Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/16 Cu privire la formarea Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/17 Cu privire la acordarea cu titlu gratuit cîte un metru stern lemn de foc familiilor socialment vulnerabile Decizie Primaria 24.12.2019
            d 8/18 Cu privire la desemanrea reperezentatuntului Consiliului or. Sîngerei în instanța de judecată Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/20 Cu privire la constituirea comisiei de licitație cu ”Strigare” Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/21 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei p/u Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/22 Cu privire la schimbarea destinației bun. omobil str. Independenței 102 Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/1 Atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul or. Sîngerei, r-nul Sîngerei Decizie Primaria 24.12.2019
            d. 8/19 Cu priv la aprobarea componenței Comisiei adminiastrative în cadrul Primăriei or. Sîngerei Decizie Primaria 27.12.2019
            d. 9-1 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei p/u anul 2020 în prima lectură Decizie Primaria 27.12.2019
            d. 9-2 Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 Decizie Primaria 27.12.2019
            Pagina