(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Arhiva deciziilor consiliului local

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2017
Nr. Titlu Tip Emitent Data
01 Cu privire la instituirea unei comisii Dispoziție Primaria 20.01.2017
02 Cu privire la acordarea premiului anual funcţionarilor publici Dispoziție Primaria 27.01.2017
Pagina
  Februarie 2017
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  06 Cu privire la inchiderea circulaţiei rutiere pe str.Păcii 19-21 Dispoziție Primaria 06.02.2017
  08 Cu privire la deplasarea membrilor consiliului local al tinerilor în vizită la Parlamentul Republicii Moldova. Dispoziție Primaria 06.02.2017
  07 Cu privire la alocarea surselor financiare pentru organizarea şi desfăşurarea concursului „Dragobete” în s.Vrăneşti Decizie Primaria 09.02.2017
  09 Cu privire la alocarea surselor financiare Dispoziție Primaria 10.02.2017
  11 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Dispoziție Primaria 20.02.2017
  1/1 Cu privire la executarea bugetului orăşenesc pentru anul 2016. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/2 Cu privire la rectificarea bugetului primăriei or.Sîngerei pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/3 Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de conducere Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/4 Cu privire la completarea anexei nr.12, la decizia consiliului orăşenesc nr.7/2 din 21.12.2016 „taxele stabilite în teritoriul Primăriei oraşului Sîngerei pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/5 Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/6 Cu privire la aprobarea regimului de lucru a disco-barului „Manhatan Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/7 Cu privire la programul de măsuri în cadrul bilunarului ecologic. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/8 Cu privire la defrişarea unor arbori. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/9 Cu privire la vînzare-cumpărare prin licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/10 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/11 Despre delimitarea sectoarelor pentru păşunat în teritoriul Primăriei Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/12 Cu privire la formarea, înregistrarea bunurilor imobile la ÎS „Cadastru” filiala Sîngerei şi elaborarea planurilor cadastrale geometrice. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/13 Cu privire la aprobarea planurilor geometrice a bunurilor imobile nou formate şi înregistrarea acestora la ÎS „Cadastru” filiala Sîngerei. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/14 Cu privire la construcţia unui bazin acvatic în regiunea cu denumirea populară „Bolohăneni Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/15 Cu privire la permisiunea construcţiei căii de acces şi amenajare în apartament Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/16 Cu privire la construcţia parcării auto Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/17 Cu privire la prelungirea termenului contractului de folosinţă separată a bunului imobil (fondul apelor) cu denumirea populară „Drumul spre Brejeni Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/18 Cu privire la preluarea la balanţa Primăriei a reţelelor de canalizare cu transmiterea ulterioară în gestiunea ÎM DP „Apă-Canal Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/19 Cu privire la aprobarea scutirii S.C. „Virtim-Lux” SRL a taxei de amplasare/prestări servicii. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/20 Cu privire la executarea deciziilor consiliului orăşenesc adoptate la şedinţa din 24.08.2016. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/21 Cu privire la programul de lucru a Consiliului orăşenesc pe trimestrul II al a.2017. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/22 Cu privire la modificarea unor decizii „Cu privire la formarea şi înregistrarea bunurilor imobile la OCT Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/23 Cu privire la acceptul schimbării terenurilor Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  1/24 Cu privire la construcţia anexei la apartament. Decizie Consiliu Local 24.02.2017
  Pagina
   Aprilie 2017
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   2/20 Cu privire la extinderea suprafeţei sediului Biroului notarial Condorachi Olga Decizie Consiliu Local 21.04.2017
   2/21 Cu privire la înfiinţarea muzeului oraşului Sîngerei. Decizie Consiliu Local 21.04.2017
   2/20 Cu privire la extinderea suprafeţei sediului Biroului notarial Condorachi Olga. Decizie Consiliu Local 21.04.2017
   2/21 Cu privire la înfiinţarea muzeului oraşului Sîngerei. Decizie Consiliu Local 21.04.2017
   29 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Dispoziție Primaria 25.04.2017
   2/6 Cu privire la conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al oraşului Sîngerei. Decizie Primaria 28.04.2017
   2/7 Cu privire la înscrierea în Cartea de Onoare a oraşului Sîngerei. Decizie Primaria 28.04.2017
   2/1 Cu privire la corelarea bugetului Primăriei oraşului Sîngerei pentru anul 2017 cu Legea bugetului de Stat pentru anul 2017. Decizie Primaria 28.04.2017
   2/2 Cu privire la modificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/3 Cu privire la rectificarea bugetului Primăriei pentru anul 2017. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/4 Cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli pentru finanţarea activităţilor dedicate Zilei Oraşului (6 Mai). Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/5 Cu privire la acordarea ajutorului financiar unic Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/8 Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Baziuc Lidia. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/9 Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Belciug Lucia. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/10 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenurilor aferente obiectelor private Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/11 Cu privire la formarea şi înregistrarea bunurilor imobile la ÎS “Cadastru” filiala Sîngerei şi elaborarea planurilor cadastrale geometrice. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/12 Cu privire la iniţierea procedurii de privatizare a apartamentului de către cet.Duminică Ecaterina Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/13 Cu privire la iniţierea procedurii de privatizare a apartamentului de către cet.Goraş Silvia. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/14 Cu privire la aprobarea listei familiilor socialmente vulnerabile, care vor beneficia de suport material Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/15 Cu privire la examinarea cererii SRL “Ianis Magic Grup”. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/16 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei cu strigare din 31.03.2017 Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/17 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional în cadrul Consiliului orăşenesc Sîngerei. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/18 Cu privire la expunerea la licitaţie „cu strigare” a bunurilor imobile. Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   2/19 Cu privire la iniţierea procedurii de înregistrare a bunului imobil nou format la ÎS „Cadastru” filiala Sîngerei Decizie Consiliu Local 28.04.2017
   Pagina
    Mai 2017
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    35 Cu privire la suspendarea temporară a activităţii grădiniţelor de copii Dispoziție Primaria 10.05.2017
    Pagina
     Iunie 2017
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     62 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei Dispoziție Primaria 28.06.2017
     Pagina
      Iulie 2017
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      4/11 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitaţiei cu strigare din 08.06.2017. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/12 Cu privire la sesizarea Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat nr.1304/OT-491 din 18.04.2017. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/13 Cu privire la iniţierea procedurii de privatizare a locuinței de către cet.Morari Victor Decizie Primaria 05.07.2017
      4/15 Cu privire la formarea bunului imobil prin separare. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/16 Cu privire la constituirea şi funcţionarea echipei de minifotbal a oraşului Sîngerei pe perioada iulie-octombrie 2017. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/17 Cu privire la contribuţia primăriei la construcţia gazoductului presiune joasă PRG-63. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/18 Cu privire la contribuţia primăriei la editarea culegerii de cîntece “Să cînte copiii, Să cînte părinţii Decizie Primaria 05.07.2017
      4/1 Cu privire la activitatea Sectorului de Poliţie nr.1 al Inspectoratului de Poliţie Sîngerei pentru prima jumătate a anului 2017 Decizie Primaria 05.07.2017
      4/2 Cu privire la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilunarului ecologic. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/3 Privind modificarea Deciziei nr.7/2 din 21.12.2016 „Cu privire la aprobarea bugetului primăriei pentru anul 2017, în a doua lectură” Decizie Primaria 05.07.2017
      4/5 Cu privire la aprobarea hotarelor şi suprafeţei terenului gestionat de către Agenţia Naţionalăpentru Siguranţa Alimentelor (nr.cadastral74015210148) amplasat în or.Sîngerei, str.Gh.Asachi, 33 Decizie Primaria 05.07.2017
      4/6 Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru formarea şi înregistrarea bunurilor imobile la ÎS “Cadastru” filiala Sîngerei. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/7 Cu privire la iniţierea lucrărilor cadastrale pentru înregistrarea bunurilor imobile la ÎS “Cadastru” Filiala Sîngerei. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/8 Cu privire la privatizarea unui lot pomicol de către cet.Gramă Iulian. Decizie Primaria 05.07.2017
      4/9 Cu privire la modificarea deciziei nr.1/23 din 24.02.2017 “Cu privire la acceptul schimbării terenurilor” Decizie Primaria 05.07.2017
      4/4 Cu privire la acordarea ajutorului material unic. Decizie Primaria 05.07.2017
      Pagina
       Septembrie 2017
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       Pagina
        Octombrie 2017
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        6/1 Cu privire la activitatea Intreprinderii Municipale ,,Apa Canal" pentru 9 !uni a anului 2017. Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6/2 Privi11d modificarea Deciziei 11r. 7/2 din 21.12.2016 ,,Cu privire la aprobarea hugetului primariei pentru anul 2017, in a doua lecturii" Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6/3 Cu privire la transmitera autospecialci (automaturatoare), cu titlu gratuit, din administrarea Primariei ora~ului Singcrei in administrarea(gestiune) intreprinderii Municipale Directia de Producere Gospodarie Comunala ~i Locuinte Singerei Decizie Primaria 17.10.2017
        6/5 Cu privire la initierea procedurii de delimitare prin actualizare a bunurilor imobile Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6.6 Cu privirc la ini\icrea lucrarilor cadastrale pentru forrnarea ~i inregistrarea bunuri !or irnobile la IS ·'Cadastru'' filiala Stngerei Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6/7 Cu privire la schimbarea destinatiei unei constructii Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6.8 Cu privire la aprobarea rezultatelor licitatiei ,,cu strigare" din 19.09.17 Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6/9 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind supravegherea prin mijloace video in cadrul Primariei ora~ului Singerei Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6/10 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului ora$enesc nr. 2/18 din 23 .03.2012 despre modificarea Regulamentului privind constituirea ~i functionarea consiliului ora~enesc Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6.13 Cu privire la defri~area unor arbori din strada lndependen,ei 158 Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        6.11 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de functionare a consiliului de securitate comunitara din cadrul Primariei or. Singerei. Decizie Consiliu Local 17.10.2017
        Pagina
         Noiembrie 2017
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         Pagina
          Decembrie 2017
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Anexa nr.16 al a decizia consiliului or. 8/12 din Regulamentul de funcționare a echipei de minifotbal a or. Sîngerei pe perioada aprilie- noiembrie 2018 Decizie Primaria 22.12.2017
          Anexa nr. 11 la decizia consiliului nr.8/2 din 2 Subiecţii impunerii, obiectele impunerii, baza impozabilă şi cotele impozitului pe bunurile imobile pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 1 la nota de argumentare Modificarea indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2017 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr.1 la decizia consiliului nr.8/2 din 22 Sinteza indicatorilor generali şi sursele de finanţare ale Primăriei or.Sîngerei pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr.2 la nota de argumentare Modificarea componenței veniturilor bugetului primăriei pentru anul 2017 Decizie Primaria 22.12.2017
          Anexa nr. 2 la decizia consiliului nr. 8/2 din 22. Sinteza veniturilor pe Primăria or. Sîngerei pe anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr.3 la nota de argumentare Modificarea resurselor și cheltuielile bugetului local pentru anul 2017 conform clasificației funcționale și de programare Decizie Primaria 22.12.2017
          Anexa nr. 3 la decizia consiliului nr. 8/2 din 22. Resursele și cheltuielile bugetului local conform clasificaţiei funcţionale şi pe programe Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 4 la decizia Consiliului orășenesc nr. 8 Informaţie privind resursele colectate ale instituţiilor finantate de la bugetul Primăriei or. Sîngerei Decizie Primaria 22.12.2017
          Anexa nr. 5 la decizia consiliului nr. 8/2 din 22. Volumul transferurilor de la bugetul de stat pe anul 2018 Primăria or. Sîngerei Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 6 la decizia Consiliului orășenesc nr. 8 Efectivul limită a unităţilor de personal pe nstituţiile finanţate din bugetul local a Primăriei or. Sîngerei Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 7 la decizia Consiliului orășenesc nr. 8 Cheltuieli pentru folosirea apei şi servicii de canalizare Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 8 la decizia Consiliului orășenesc nr. 8 Fondul de salariu pe anul 2018 primăria or. Sîngerei Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 9 la decizia Consiliului orășenesc nr. 8 Lista cheltuielilor la energia electrică şi combustibil pe Primăria or.Sîngerei pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          Anexa nr. 10 la decizia consiliului nr. 8/2 din 22 Obiectele impunerii şi cotele impozitului funciar pentru anul 2018 Decizie Consiliu Local 22.12.2017
          157 Cu privire la suspendarea temporara a activitatii gradinitei de copii din satul Vranesti si a Centrului ,,Credo" Dispoziție Primaria 27.12.2017
          Pagina