(0-262) 22480

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei

Strada Independentei 124

Orașul Singerei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Arhiva deciziilor consiliului local

Rezultate pe pagină

Ianuarie 2020
Nr. Titlu Tip Emitent Data
Pagina
  Februarie 2020
  Nr. Titlu Tip Emitent Data
  D 1.24 Cu privire la utilizarea profitului net obținut în an. 20 Decizie Primaria 06.02.2020
  pr. d1 Cu priv la atrib. unir mandate de cons. în Consiliul orășenesc Sîngerei Decizie Primaria 13.02.2020
  pr.d2 Cu privire la aprobarea bugetului primăriei or. Sîngerei p/u an. 2020 în a II lectură Decizie Primaria 13.02.2020
  pr.d3 Cu privire la executarea bugetului Primăriei or. Sîngerei an. 2019 -Darea de seamă privind ex. bugetului pe an. 2019 Decizie Primaria 13.02.2020
  pr. d4 Cu priv. la aprob. rez. inv. bun mat și casarea bun uzate Decizie Primaria 22.02.2020
  pr. d5 Cu priv. la tran. în folos. cu titlu gr. a echipamentelor. speciale IM APĂ CAnal Decizie Primaria 22.02.2020
  pr. d6 Cu priv la transm în gest. ec. ÎM DO A Decizie Primaria 22.02.2020
  pr. d7 Cu priv la trans. în gest. ec. ÎM DP Apă CANAl în limita str Independenței Decizie Primaria 22.02.2020
  pr. d8 Cu Priv la perluarea în prop. publ. loc. a reț de canalizare Decizie Primaria 22.02.2020
  pr. d9 Cu priv. la acceptarea preluării cu titlu gr. a chelt de rep. Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d10 Cu priv. la preluarea în prop. pub. locală a inv. conform acordului de grant Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d11 Cu privire la alocarea mj banești din forndul de rezervă Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d12 Priv mod D-pu din 20.02.2020 Cu Priv la aprob bug. Primăriei Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d13 Cu priv. la prob Acordului de Înfrățire Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d14 Cu priv la exercitarea temp. a atr. funcției de administrator APĂ CANAL Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d15 Cu priv la aprob. prog de măsuri în cadrul bil. ecologic Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d16 Cu privire la defrișarea sanitară a arb. din fîșiile forestiere și stațiile verzi ale Primăriei or. Sîngerei Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d17 Cu priv la aprob mater. de delimitarea a teren. și înregistrarea lor la SCTS al IP ASP Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d18 Cu priv la priv. unor lot pom Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d19 Cu priv la schimb mod de folosință Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d20 Cu priv la expunerea la licitație cu strigare a bunurilor imobile Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d21 Cu priv. la aprobarea a dării de seamă funciară la 01.01.2020 Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d23 Cu priv la schimbarea destinației bunului imobil Decizie Primaria 22.02.2020
  pr.d24 Cu priv la aprobarea programului de activitate a consiliului orășenesc Sîngerei tr. II al. an.2020 Decizie Primaria 22.02.2020
  D 1.1 Cu privire la atr. unor mandate de consilieri în consiliul orășenesc Sîngerei Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a - II lectură Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 1 Sinteza indicat. și surselor de finanțare Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 2 Sinteza venitului pe primăria or. Sîngerei Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 3 Resursele și chelt. bug. local conform clasificației fucționale și programe Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 4 Informație privind resursele colectate de instituții Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 5 Volumul transf. de la Bugetul de Stat pe an. 2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 6 Efectivul limită a unit. de personal pe inst. fin. din bugetul local Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 7 Chelt pentru folosirea apei și serv. de canalizare Decizie Primaria 29.02.2020
  D1.2 Anexa 8 Fondul de salariu pe an. 2020 Primăria Sîngerei Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 9 Consumul de energie electr. și combustibil pe Primăria or. Sîngerei p/u anul 2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  D1.2 Anexa 10 Nomenclatorul actelor/ serv. acordate de primărie prin intremediul Centrului de informare și prestări servicii Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 11 Reg. cu priv. la mod. de stabilire și apl. a taxelor pentru folosirea ob. sportive la comlexul Olimpiada 80 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 12 Reg. funcț. a echipei de fotbal în or. Sîngerei pe perioada aprilie- octombrie 2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 13 Reg cu priv. la constituirea Fondului de rezervă al Primăriei or. Sîngerei și utilizarea mijl. acestora p/u an. 2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.2 Anexa 14 Cotele concrete a impozitului funciar Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.3 Cu privire la executarea bug. primăriei or. Sîngerei pentru an. 2019 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.3 Anexă Darea de seamă privind executarea Bugetului primăriei an 2019 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.4 Cu priv. la aprob. rez inventarierii bun. mat. și casarea bun uzate Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.4 Anexa 4 Denumirea Dispoziție Primaria 29.02.2020
  D 1.5 Cu privire la transmiterea în folosință cu titlu gratuit a echip. speciale LM Apa Canal și ÎM DPGCL Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.6 Cu privire la transm. în gest. econ. ÎM DP Apa Canal a rețelelor de apă în limita str. Negruzzi or. Sîngerei Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.7 Cu privire la transm. în gest ec. ÎM DP Apă Canal a reț. de apă în limita str. Independenței or. Sîngerei Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.8 Cu priv. la preluarea în prop. publică locală a reț. de con. din Sîngerei str. C. Țîbîrnă și transm. acestora în gest. ÎM DP Apă Canal Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.9. Cu priv. la accept. preluării cu titlu gratuit a chelt. de rep. cap. a activ. Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.10 Cu priv. la prel. în prop. publ. locală a investiției conform acordului de grant nr. IFB -F-11482 Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.11 Cu privire la alocarea mijl. bănești din fondul rez. Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.12 Privind mod. D - 1/2 din 28.02.2020 cu priv la aprobarea bugetului primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a II lectură Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.12 Anexa 1 Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale Primăriei p/u anul 2020 Dispoziție Primaria 29.02.2020
  D 1.12 Anexa 3 Resursele și cheltuielile Bugetului Local Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.13 Cu privire la participarea comunit. locale la instituirea convenției Prmarilor în vederea efic. cons. de energie Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.14 Cu priv. la exercitarea temporar a atrib. funcției de adm. a ÎMDP Apă CAnal Sîngerei de către Valeriu Hmeli Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.20 Cu privire la expunerea la licitație cu strigare a bunurilor imobile Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.22 Privind modificare unor decizii -Cu privire Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.25 Cu privire la atribuirea prin superficie a unui lot de teren pentru constr. garajului Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.26 Cu priv. la part. comunit. locale la instituirea convenției Primarilor Decizie Primaria 29.02.2020
  D 1.27 Cu priv. la aprob progr de activ a Consiliului Sîngerei pe Tr. II al an 2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  Notă Notă de argumentare privind modoficarea D nr. 1/12 din 28.02.2020 Decizie Primaria 29.02.2020
  Pagina
   Aprilie 2020
   Nr. Titlu Tip Emitent Data
   Pagina
    Mai 2020
    Nr. Titlu Tip Emitent Data
    Pr.d1 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea modificărilor în Comisiile consultative de specialitate Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d2 Privind modificarea Deciziei nr.1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei p/u anul 2020 în a II lectură” Decizie Primaria 15.05.2020
    Anexe pr.d2 Anexe Proiect de decizie nr. 2 Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d3 Cu privire la confirmarea alocării surselor financiare din Bugetul local în perioada stării de urgență Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d4 Cu privire la transmiterea din proprietatea primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d5 Cu privirea la completarea Anexei nr. 13 din DC orășenesc Sîngerei nr. 1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei pr. Sîngerei pentru anul 2020 ” Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d6 Cu privire la casarea plantației perene Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d7 Cu privire la alocarea terenului în vederea efectuarii lucrărilor de reab Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d8 Cu privire la permisiunea elaborării proiectului de execuție pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate (argilă) de către ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor” pentru reabilitarea drumului național R6 Chișinău-Orhei-Bălți Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d9 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP ”Agenția Servicii Publice” Decizie Primaria 15.05.2020
    Pr. d10 Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil cu numărul cadastral 7401519.144 cu suprafața totală de 0,0695 ha. Decizie Primaria 15.05.2020
    D 2/1 Cu privire la atribuirea unui mandat de consilier și operarea modificărilor în comisiile consultative de specialitate Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/2 Privind modificarea Deciziei nr. 1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură” Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/3 Cu privire la completarea Anexei nr. 13 din Decizia Consiliului orășenesc Sîngerei nr. 1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 aî a doua lectură” Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/4 Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. sîngerei în gestiune economică ÎM DPGCL Sîngerei a utilajului tehnic Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/5 Cu privire la confirmarea alocării surselor financiare din bugetul local în perioada stării de urgență Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/6 Cu privire la casarea plantației perene Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/7 Cu privire la alocarea terenului în vederea efectuării lucrărilor de reabilitare a învelișurilor de ierburi Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/8 Cu privire la permisiunea elaborării proiectului de execuție pentru extragerea rocilor sedimentare neconsolidate (argilă) de către ÎS ”Administrația de Stat a Drumurilor pentru reabilitarea drumului național R6” Chișinău - Orhei - Bălți Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/9 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP ”Agenția Servicii Publice ” Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/10 Cu privire la inițierea procedurii de formare prin separare a bunului imobil cu număr cadastral 7401519.144 cu suprafața de 0,0695 ha. Decizie Primaria 27.05.2020
    D 2/11 Cu privire la interimatul funcției de administrator a ÎM ”Piața Comercială Sîngerei” Decizie Primaria 27.05.2020
    Pagina
     Iunie 2020
     Nr. Titlu Tip Emitent Data
     Pagina
      Iulie 2020
      Nr. Titlu Tip Emitent Data
      Pr. d-1 privind modificarea Deciziei nr. 1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură” Decizie Primaria 30.07.2020
      Notă înformativă privind modificarea Deciziei nr. 1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei or. Sîngerei pentru anul 202 în a doua lectură” Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-2 Cu privire la casarea produselor alimnetare în IET și centrul de zi ”Credo” Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-3 Cu privire la modificarea pct. 1.11 din Decizia nr. 1/2 din 28.02.2020, cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-4 Cu privire la completarea Deciziei Consiliului orășenesc Sîngerei nr. 2/4 din 22.05.2020 ”Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic” Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-5 Cu privire la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-6 Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-7 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-8 Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietate publică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP ”Agenția Servicii Publice” Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-9 cu privire la transmiterea în comodat a terenurilor IP ASP Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-10 Cu privire la expunerea la licitație ”cu strigare” cu dreptul la arendă a bunurilor imobile Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-11 Privind modificarea deciziei nr. 2/11 din 28.04.2017 ”Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile la ÎS ”Cadastru” filiala Sîngerei și elaborarea planurilor cadastrale geometrice Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-12 Cu privirea la constituirea comisiei privind cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de interes local a terenurilor porprietate privată Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-13 Cu privirea la examinarea notificării Oficiului Teritorial Bălț al CAncelariei de Stat nr. 1304/OT - 477 din 15 iunie 2020 Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-14 Cu privirea la schimbarea destinației bunului imobil Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-15 Cu privire la aprobarea includerii unor străzi din orașul Sîngerei în cadrul ”Programul de reaparație periodică/ întreținere a dtumurilor publice naționale, locale, comunale și a strazilor”” Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-16 Cu privire la conferirea titlului de cetățean de Onoare al orașului Sîngerei Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-17 Cu privirea la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilunarului ecologic Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-19 Cu privire la aprobarea Statului Întreprinderii Municipale Direcția De Producție ”Apă-Canal” Sîngerei Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-20 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și Locuințe Sîngerei Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-21 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și fucționarea cimitirului orășenesc Sîngerei în redacție nouă Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-22 Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător /administrator al întreprinderilor municipale fondate de către Consiliul orășenesc Sîngerei Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-23 Cu privire la executarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru 6 luni al anului 2020 Decizie Primaria 30.07.2020
      Pr. d-24 Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2020 Decizie Primaria 30.07.2020
      Pagina
       August 2020
       Nr. Titlu Tip Emitent Data
       D-90 Cu privire la convocarea ședinței ordinare a consiliului orășenesc Sîngerei Dispoziție Primaria 05.08.2020
       D-3.1 Cu privire la comletarea Deciziei Consiliului orășenesc Sîngerei nr. 2/4 din 22.05.2020 ”Cu privire la transmiterea din proprietatea Primăriei or. Sîngerei în gestiune economică ÎMDPGCL Sîngerei a utilajului tehnic” Decizie Primaria 15.08.2020
       D-3.2 Cu privirea la alocarea mijloacelor bănești din fondul de rezervă Decizie Primaria 15.08.2020
       D.3.3 Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole Decizie Primaria 15.08.2020
       D-3.4 Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelor private Decizie Primaria 15.08.2020
       Anexa la D3.4 Registrul bunurilor imobile Decizie Primaria 15.08.2020
       D.3-6 Cu privire la transmiterea în comodat a terenurilor IP ”Agenția Servicii Publice” Decizie Primaria 15.08.2020
       D.3-7 Cu privire la expunerea la licitație ”Cu strigare” cu dreptul de arendă a bunurilor imobile Decizie Primaria 15.08.2020
       D.3-8 privind modificarea deciziei nr.2/11 din 28.04.2017 ”Cu privire la formarea și înregistrarea bunurilor imobile la ÎS” ”Cadastru” filiala Sîngereiși elaborarea planurilor cadastrale geometrice. Decizie Primaria 15.08.2020
       D.3-9 Cu privire la constituirea comisiei privind cercetarea prealabilă pentru declararea utilității publice de intires local a terenurilor prprietate privată Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.10 Cu privire la examinarea notificării Oficiului Teretorial Bălțial CAncelariei de Stat nr. 1304/OT1-477 din 15 iunie 2020 Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.11 Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.12 Cu privire la conferirea titlului de Cetățean al orașului Sîngerei Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.13 Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implimentarea instrucțiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială de indentificare, evaluare referire, asistență și monitorizare a copilului cu dizabilități severe Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.14 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea cimitirului orășenesc Sîngerei în redacție nouă Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.15 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Direcția de Producție ”Apă-Canal” Sîngerei Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.16 Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și Locuințe Sîngerei Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.17 Cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducător administrator al înterprinderilor municipale fondate de către Consiliul Orășenesc Sîngerei Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.18 Cu privire la realizarea programului de acțiuni în cadrul bilinarului ecologic Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.19 Cu privire la probarea planului de acțiuni al consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul III al anului 2020 Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.20 Cu privire la abrogarea Deciziei nr. 7/6 din 19.09.2018 Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.21 Cu privire la contractarea împrumutului bancar Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.22 Cu privire la casarea produselor alimentare în IET și centrul de zi ”Credo” Decizie Primaria 15.08.2020
       D3.23 Cu privire la aprobarea includerii unor străzi din orașul Sîngerei în cadrul ”Programului de reparație periodică ” Decizie Primaria 15.08.2020
       D.102 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului orășenesc Sîngerei Dispoziție Primaria 22.08.2020
       D.4-1 Privind modificarea Deciziei nr.1/2 din 28.02.2020 ”Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură” Decizie Primaria 25.08.2020
       Pagina
        Septembrie 2020
        Nr. Titlu Tip Emitent Data
        D.5/1 Cu privire la reluarea activității procesului educațional în instituțiile de învățămînt preșcolar și a centrului pentru copii cu disabilități ”Credo” Decizie Primaria 02.09.2020
        D.108 Cu privire la inițierea concursului de ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii Municipale”Piața Comercială Sîngerei” Dispoziție Primaria 08.09.2020
        D.115 Cu privire la convocarea ședinței extraordinare a consiliului orășenesc Sîngerei Dispoziție Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare Decizie Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la casarea produselor alimentare în IET și centru Zi Credo Decizie Primaria 18.09.2020
        Notă informativă Cu privire la casarea produselor alimentare în IET și centru de ZI Credo Decizie Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la scutirea de plată de arendă pentru terenul baxin acvatic ”Cazacu”, deținut în folosință separată Decizie Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr. 3/21 din 14.08.2020 Decizie Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la acordarea scutirii la taxa de amplasare a unutăților comerciale și prestări servicii de transport auto de călători aprobate în bugetul primăriei or. Sîngerei pentru anul 2020 Decizie Primaria 18.09.2020
        Pr. de decizie Cu privire la aprobareaProgramului de Revitalizare Urbană al orașului Decizie Primaria 18.09.2020
        Notă informativă Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare Decizie Primaria 18.09.2020
        D.6-1 Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare Decizie Primaria 24.09.2020
        Notă Notă informativă-cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale secțiilor Decizie Primaria 24.09.2020
        D 6-2 Cu privire la casarea produselor alimentare în IET și centru de zi Credo Decizie Primaria 24.09.2020
        Notă în IET Notă - cu privir Decizie Primaria 24.09.2020
        Programul Programul de revitalizare urbană al orașului Sîngerei pentru anii 2020-2022 Dispoziție Primaria 24.09.2020
        D 6-3 Cu privire la aprobarea Programului de Revitalizare Urbană al orașului Sîngerei pentru anii 2020 - 2022 Decizie Primaria 24.09.2020
        D 6-4 Cu privire la modificare și copletarea Deciziei nr. 3/21 din 14.08.2020 Decizie Primaria 24.09.2020
        D 6-5 Cu privire la scutirea de plată de arendă pentru terenul bazin acvatic ”Cazacu” deținut în folosință separtă Decizie Primaria 24.09.2020
        D 6-6 Privind modoficarea Deciziei nr. 1 din 04.03.1992 ”Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt pe lîngă casa induviduală de locuit” Decizie Primaria 24.09.2020
        Notă Notă-cu privire la modificarea Deciziei nr. 1 din 04.03.1992 ”Cu privire la transmiterea în porprietate privată a lotului de pămînt de lîngă casa individuală de locuit” Decizie Primaria 24.09.2020
        D 6-7 Cu privire la delegarea unui reprezentant în comisia de concurs Decizie Primaria 24.09.2020
        Pagina
         Octombrie 2020
         Nr. Titlu Tip Emitent Data
         D123 Cu privire la organizarea Iarmarocului de Toamnă Dispoziție Primaria 07.10.2020
         Pagina
          Noiembrie 2020
          Nr. Titlu Tip Emitent Data
          Pagina
           Decembrie 2020
           Nr. Titlu Tip Emitent Data
           Pagina